Actualitat a Temes d'Avui > Panorama

Identitat, formació i vida espiritual del sacerdot: nova edició del Directori per als preveres

L'11 de febrer de 2013 la Sagrada Congregació per al Clergat va donar a conèixer una nova Edició del Directori per al ministeri i vida dels preveres.

Oferim l´enllaç amb el text castellà del Directori que es troba a la web del Vaticà i proximament també la versió en català disponible en pdf.

image-19c6c3d65c34990f1ee1e818f33da753En la presentació del Directori, el prefecte de la Sagrada Congregació per al Clergat, el cardenal Mauro Piacenza destaca que «El fenomen de la secularització –la tendència a viure la vida en una projecció horitzontal, deixant de banda o neutralitzant la dimensió del transcendent, encara que s´accepti de bona gana el discurs religiós– des de fa diverses dècades afecta tots els batejats sense excepció i obliga als que per mandat diví tenen la tasca de guiar l´Església a prendre una posició determinada. Un dels seus efectes més rellevants és l´allunyament de la pràctica religiosa, amb un rebuig tant del depositum fidei com ho ensenya autènticament el Magisteri catòlic».

El prefecte continua assenyalant que «per (l´Església) l´efecte més deleteri que ha causat la generalitzada secularització és la crisi del ministeri sacerdotal, crisi que per una banda es manifesta en la sensible reducció de les vocacions i, per una altra, en la difusió d´un esperit de veritable pèrdua de sentit sobrenatural de la missió sacerdotal». Joan Pau II ja va sortir al pas de sta situació amb diverses iniciatives com l´exhortació postsinodal Pastores dabo vobis, (1992) o l´Any Sacerdotal 2009-2010, del qual és significatiu que se celebrés en concincidiendo amb el 150è aniversari de la mort de sant Joan Maria Vianney, patró dels rectors i els sacerdots. En aquest context, recorda el cardenal Piacenza «es va redactar el 1994 la primera edició del Directori per el Ministeri i la Vida dels Preveres, un instrument adequat per llançar llum i servir de guia en el compromís de renovació espiritual dels ministres sagrats, apòstols cada vegada més desorientats, immersos en un món difícil i contínuament canviant.

«L´experiència de l´Any sacerdotal i les doloroses ferides produïdes per alguns dels ministres de l´Església han propiciat l´elaboració d´una nova edició del Directori en el qual –escriu el prefecte– «es va considerar oportú recordar els elements doctrinals que són el fonament de la identitat, de la vida espiritual i de la formació permanent dels preveres, per ajudar-los a aprofundir en el significat de ser sacerdot ia créixer en la seva relació exclusiva amb Jesucrist Cap i Pastor. Tota la persona del prevere es beneficiarà d´això, tant la seva existència com les seves accions». El cardenal Piacenza assenyala que: «Aquest Directori és un document d´edificació i de santificació dels sacerdots en un món en gran part secularitzat i indiferent». El Directori vol sortir al pas d´alguns errors com la consideració del sacerdot com un professional del sagrat al qual es reconeix una dignitat només si és actiu socialment i alhora es disminueix la dimensió sacramental, el sacerdot com a administrador de la redempció.

image-d8a7544b975ef2342a1cb399e6d60ec4

Altres aspectes destacats en el Directori són: el paper de l´oració, especialment de la Litúrgia de les Hores i la celebració de l´Eucaristia, la formació del sacerdot, entesa com una autèntica transformació que, en paraules de la Introducció, «requereix un abandonament completament singular en l´obra de l´Esperit Sant, evitant, tot i que es valorin els propis talents, caure en el perill de l´activisme, de considerar que l´eficàcia de la pròpia acció pastoral depengui de les seves habilitats personals».

El Directori també aborda qüestions com «el bon coneixement de les ciències humanes (en particular, de la filosofia i la bioètica) per afrontar amb el cap alt els reptes del laïcisme, la valoració i l´ús dels mitjans de comunicació de masses com a ajuda per a un anunci eficaç de la Paraula, l´espiritualitat eucarística com a especificitat de l´espiritualitat sacerdotal i de la qual depèn el sentit del celibat, la relació amb la jerarquia eclesiàstica i la fraternitat sacerdotal; l´amor a Maria, Mare dels sacerdots, el paper en l´economia salvífica és de primer pla, com a element, no decoratiu o opcional, sinó essencial».

Tot això –acaba el cardenal Piacenza– «pot ser realment una ajuda per a cada prevere a sentir orgullosament membre especial d´aquest meravellós pla d´amor de Déu que és la salvació del gènere humà».

  • Redacció

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte