Actualitat a Temes d'Avui > Llibres

LLIBRE / Vivir en Cristo, la fe que actúa por el amor. Manual de Moral fundamental

23/04/2020.En el títol –Vivir en Cristo, la fe que actúa por el amor–, es descobreixen la doctrina paulina, exposada a la Carta als Gàlates en afirmar: «Ja no soc jo qui visc; és Crist qui viu en mi…» (Gal 2, 20) o més explícitament en l’expressió «Perquè, per a mi, viure és Crist» (Phil 1, 21) i un altre text en el qual l’Apòstol afegeix que la vida en Crist, que neix de la fe, es fa operativa per la caritat (cf. Gal 5,6). És un títol que sintetitza bé el contingut d’aquest llibre, escrit com a manual de Moral Fonamental, dins de la col·lecció Subsidia Theologica de la BAC.


L’autor d’aquest manual, Juan José Pérez-Soba, és sacerdot de la diòcesi de Madrid, professor ordinari de l’Institut Joan Pau II per a les ciències del matrimoni i la família a la seva seu central de Roma i professor convidat en la Universitat Eclesiàstica Sant Damas (Madrid). Cal situar-ho entre els autors destacats que al llarg del segle passat han treballat per la renovació de la moral cristiana.


Els ensenyaments bíblics i la Tradició cristiana són centrals en aquesta obra i el Magisteri de l’Església és ressenyat amb freqüència. L’autor utilitza l’autoritat de sant Tomàs d’Aquino com a font teològica, i en menor mesura sant Agustí i altres autors. Però no es dedica a repetir, sinó que fa una elaboració doctrinal, comptant també amb elements personalistes, com ara la centralitat i vocació de la persona, l’experiència interior i la comunió interpersonal causada per l’amor. Es diria que l’autor desenvolupa els ensenyaments bíblics sobre l’obrar cristià des d’una perspectiva metafísica-personalista.


A llarg de tota l’obra, es posa un particular accent en l’experiència moral i en la crida del cristià al seguiment de Jesucrist. És una crida a l’amor com a do de si en el servei; una vocació que és personal i que comporta una missió per a la vida del món. En aquest sentit, el llibre sembla tenir molt present la indicació del Concili Vaticà II: «Apliqui’s una cura especial a perfeccionar la teologia moral, l’exposició científica de la qual, més nodrida de la doctrina de la Sagrada Escriptura, expliqui la grandesa de la vocació dels fidels en Crist, i l’obligació que tenen de produir el seu fruit per a la vida del món en la caritat». (Decret Optatam totius 16). Sens dubte, el llibre té també molt present els ensenyaments de sant Joan Pau II a l’encíclica Veritatis splendor (1993) sobre la moral cristiana i, en primer lloc, l’afirmació que seguir Crist és el fonament essencial i original de la moral cristiana (n. 19) i que «Jesús demana que el segueixin i l’imitin en el camí de l’amor, d’un amor que es dona totalment als germans per amor de Déu» (n. 20)


Pérez-Soba parteix de l’anàlisi de l’experiència moral cristiana, en la qual distingeix tres etapes: conversió, trobada i seguiment de Crist. Considera que, des d’una perspectiva teològica, l’acció moral és, abans de res, do de Déu, el qual mitjançant la correspondència personal condueix a la plenitud de la vocació cristiana. Es proposa una moral centrada en l’amor, que integra afectivament les virtuts i il·lumina la llei i la consciència des d’una dimensió de llibertat filial i eclesial, que es fa possible mitjançant la gràcia dels sagraments.


El llibre consta de dinou capítols estructurats en tres parts. La primera està dedicada a l’experiència moral. S’hi argumenta com l’amor és principi de sentit i es defensa el caràcter primordial del do de Déu. La segona part està enfocada a l’estudi del subjecte cristià i a la trobada i seguiment de Jesucrist, mentre que la tercera part tracta de l’acció cristiana, que és camí de santedat en l’esperit.


El llibre té una estructura coherent i presenta un tractat sistemàtic que pretén respondre a les grans qüestions dels nostres dies. No obstant això, com que és un tractat de moral fonamental, hi ha una absència gairebé total de qüestions pràctiques, a excepció d’alguns plantejaments ètics actuals, com l’anomenada «fal·làcia naturalista», la versió crítica de l’«opció fonamental» i les virtuts estoiques.


El llibre inclou qüestions clàssiques de teologia moral com les virtuts, el pecat, la conversió, la consciència moral, però integrades harmònicament en el conjunt. Està ben escrit, però té una gran densitat. La mida de la lletra, massa petita, tampoc en facilita la lectura. Com que es tracta d’un manual, els alumnes poden desitjar un estil més didàctic i potser una exposició més esquemàtica. És de lloar, no obstant això, les conclusions a cada capítol, que, d’alguna manera, sintetitzen el seu contingut.


En definitiva, un llibre recomanable per als qui desitgin aprofundir en la teologia moral fonamental des d’un enfocament modern i innovador i, al mateix temps, plenament coherent amb la tradició catòlica.

 

Vivir en Cristo, la fe que actúa por el amor. Manual de Moral fundamental

Juan José Pérez-Soba Diez del Corral

BAC

Madrid 2018

392 págs.

Comentat per Domènec Melé

 

Fitxa tècnica

 • Títol:
 • Autor:
 • Editorial:
 • Idioma:
 • Pàgines:
 • Any:
 • Títol original:
 • Qualificació: (Valoració)
 • 23 abril 2020
 • Comentado por Xavier Vilella
 • Manual, Moral, Fonamental, Amor, Fe, Universitat, San Damas.

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte