Seccions > Llibres > Història, Biografia

LLIBRE / Historia visual de la Segunda Guerra Mundial

image-12299e9d676589138fc404f94af8bd98

L’1 de setembre de 2019, es va complir el 80è aniversari del que es considera l’inici oficial de la Segona Guerra Mundial. Des de llavors la quantitat de llibres, estudis, tesis doctorals, recerques, pel·lícules sobre aquesta contesa és senzillament inabastable. Però, com assenyala Jean López en la presentació d’aquesta Historia Visual de la Segunda Guerra Mundial, «les institucions que van dirigir el major conflicte de tots els temps, van generar una increïble quantitat de dades: exèrcits, ministeris, administracions, agències, comitès, empreses, grups d’experts, etc.» Aquestes ingents quantitats de dades han servit de base per a recerques sobre determinats aspectes del conflicte.

En la intenció dels autors d’aquesta Historia Visual, s’hi troba la voluntat de contribuir a una millor comprensió d’un conflicte que va durar cinc anys i va mobilitzar milions de persones en els cinc continents. Els autors s’han submergit en una immensitat de dades i han seleccionat cinquanta-tres temes que presenten gràficament. Podrien haver estat molts més temes, enfocaments, localitzacions geogràfiques… però els autors s’han imposat aquesta restricció per aconseguir que la informació que ens ofereixin resulti assumible. Després de recaptar aquesta selecció acotada de dades, el resultat ha estat processat per un únic dissenyador gràfic.

La informació rellevant, seleccionada, ha passat un procés que permet ser presentada de manera atractiva, sintètica i intel·ligent. En mans del dissenyador gràfic Nicolás Guillerat, accedim a aquestes dades a través d’infografies i mapes plens de vida i contingut. Aquesta pedagògica i plàstica manera de presentar la informació, a més de resultar fascinant, permet que el lector s’acosti a la informació i hi aprofundeixi més o menys, segons el seu interès en un determinat tema.

En temps carregats d’emocions, una aproximació com aquesta a un conflicte com la Segona Guerra Mundial, ens ajuda a endinsar-nos-hi des de múltiples punts de vista i fent una autèntica relectura del que sabem.

Els cinquanta-tres temes estudiats i presentats s’agrupen en quatre capítols fàcilment recognoscibles per als estudiosos i aficionats: Marc general i humà, Armes i exèrcits, Batalles i campanyes i Balanç i fractures. Cada tema compta amb una introducció narrativa en la qual presenta el context del tema, per exemple La potència econòmica dels països en conflicte. A continuació –ja amb ajuda de mapes, gràfiques i infografies– passa a destacar diversos aspectes que posen de manifest la potència econòmica dels aliats i les potències de l’Eix. Només en el primer apartat analitzat –els nivells de desenvolupament– presenta de manera molt visual el PIB, l’estructura de població activa, el nombre de patents i els premis Nobel abans de la Guerra.

Altres temes, dels cinquanta-tres seleccionats, són: la mobilització humana dels països en conflicte, el saqueig d’Europa per part del Reich, l’exèrcit de tancs soviètic, el tsunami japonès (la guerra en el Pacífic més enllà del conflicte entre el Japó i els Estats Units), la batalla de Stalingrad, la logística americana a Europa o les diferents resistències a l’Europa ocupada.

El desplegament gràfic és espectacular, i encara cal afegir-hi la qualitat informativa de cada gràfica o mapa. Només podem felicitar el coordinador editorial i el director d’art d’aquest magnífic llibre, que conjumina amb un resultat òptim l’interès i rigor de les dades recopilades perquè siguin informativament significatives i perquè el disseny s’hagi posat al servei de la millor comprensió possible d’aquest contingut. En aquest cas, el disseny s’adapta perfectament a la seva comesa.

 

Historia visual de la Segunda Guerra Mundial

Dirigida por Jean López

Nicolás Aubin y Vincent Bernard

Diseño de datos: Nicolás Guillerat

Crítica

Barcelona, 2019

191 pàg.

Comentat per Xavier Vilella

 

Fitxa tècnica

 • Títol:
 • Autor:
 • Editorial:
 • Idioma:
 • Pàgines:
 • Any:
 • Títol original:
 • Qualificació: (Valoració)
 • 23 abril 2020
 • Comentado por Xavier Vilella
 • História, Visual, Segunda, Guerra Mundial, Infografías, Comprensión, Datos, Mapas
 • Història, Biografia

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte