En temps de Covid-19:
 Setmana Santa amb connexió telemàtica directa

L'extensió de la pandèmia del coronavirus per un gran número de països, les mesures de confinament (molt restrictiu en bona part d'ells) i la impossibilitat de traslladar la data de la Pasqua fan que molts bisbes, rectors i el poble cristià es plantegi com viure la Setmana Santa en aquestes circumstàncies.


El 25 de març de 2020, la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments va emanar un Decret que actualitza algunes disposicions donades en un decret anterior. Reproduïm el Decret actualitzat en el qual es tenen en compte les circumstàncies de confinament i restriccions a la mobilitat i a les reunions. El Decret encoratja l'ús de les comunicacions telemàtiques en directe. Es detalla com actuar en cadascun dels Dies Sants.DECRET
En temps de Covid-19 (II)Considerat la ràpida evolució de la pandèmia del Covid-19 i tenint en compte les observacions rebudes de les Conferències Episcopals, aquesta Congregació ofereix una actualització de les indicacions generals i dels suggeriments ja donats als Bisbes en l'anterior decret del 19 de març de 2020.


Atès que la data de la Pasqua no pot ser traslladada, als països afectats per la malaltia, on s'han previst restriccions sobre les reunions i la mobilitat de les persones, els Bisbes i els preveres celebrin els ritus de la Setmana Santa sense la presència del poble i en un lloc adequat, evitant la concelebració i ometent la salutació de pau.


Els fidels siguin avisats de l'hora de l'inici de les celebracions, de manera que puguin unir-se en oració des de les seves pròpies cases. Podran ser de gran ajuda els mitjans de comunicació telemàtica en directe, no gravats. En tot cas, és important dedicar un temps oportú a l'oració, valorant, sobretot, la Litúrgia Horarum.


Les Conferències Episcopals i cadascuna de les diòcesis no deixin d'oferir subsidis per a ajudar en l'oració familiar i personal.


1. Diumenge de Rams. La Commemoració de l'Entrada del Senyor a Jerusalem se celebri a l'interior de l'edifici sagrat; a les esglésies catedrals s'adopti la segona forma prevista del Missal Romà; a les esglésies parroquials i en els altres llocs, la tercera.


2. Missa crismal. Valorant la situació concreta en els diversos països, les Conferències Episcopals podran donar indicacions sobre un possible trasllat a una altra data.


3. Dijous Sant. S'ometi el lavatori dels peus, que ja és facultatiu. Al final de la Missa en el Sopar del Senyor, s'ometi també la processó i el Santíssim Sagrament es reservi en el sagrari. En aquest dia, es concedeix excepcionalment als preveres la facultat de celebrar la Missa, sense la presència del poble, en lloc adequat.


4. Divendres Sant. En l'oració universal, els Bisbes s'encarregaran de preparar una especial intenció pels quals es troben en situació de perill, els malalts, els difunts (cf. Missale Romanum). L'adoració de la Creu amb el petó es limiti només al celebrant.


5. Vigília Pasqual. Se celebri només a les esglésies catedrals i parroquials. Per a la litúrgia baptismal, es mantingui només la renovació de les promeses baptismals (cf. Missale Romanum).


Per als seminaris, les residències sacerdotals, els monestirs i les comunitats religioses s'atinguin a les indicacions del present Decret.


Les expressions de pietat popular i les processons que enriqueixen els dies de la Setmana Santa i del Tridu Pasqual, segons el parer del Bisbe diocesà podran ser traslladades a altres dies convenients, per exemple, el 14 i 15 de setembre.


De mandat Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.


En la Seu de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, a 25 de març de 2020, solemnitat de l'Anunciació del Senyor.


Robert Card. Sarah. Prefecte


+ Arthur Roche. Arquebisbe Secretari


http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds//documents/rc_con_ccdds_doc_20200325_decreto-intempodicovid_sp.html


Autor: Temes d'Avui

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte