D'herois, reis i gent corrent

Tatiana Kasatkina (1963), filosofa i filòloga russa1, experta en Dostoievski, diu que els joves actuals estan redescobrint a aquest gran de la literatura universal. I per què? Perquè Dostoievski els ofereix "models de comportament orientats a fer que l'home pensi, existeixi i es relacioni amb el món d'una manera nova".

Els joves –continua explicant– es fan, avui com sempre, preguntes fonamentals, d'aquest tipus: "Quina relació es dóna entre l'home i el món, i com es construeix aquesta relació? (...) Què produeix en el món l'aparició d'un nou ésser humà? (...) Com canviar el món? (...) Què significa 'canviar el món canviant un mateix'? I per què haig de ser jo mateix l'instrument de suport per a produir un canvi i obtenir un resultat que vagi molt més enllà del meu mer canvi personal? Per què el sacrifici de si, donar-se totalment (és a dir, sortir dels confins d'un mateix), no porta a una reducció sinó al contrari, a un increment de mi mateix que coincideix amb la meva realització? Com pot el do de si crear vincles amb els altres i influir en el món? (...) Com poder donar-ho 'tot' quan no es té 'res'?"

Buscant herois

Sobretot, subratlla Tatiana, el que els interessa als joves és "no com pensar sinó com fer", perquè perceben de manera pràctica fins el pensament, "i es pregunten instantàniament quines accions i modalitats d'existència deriven d'una determinada concepció del món".

Dostoievski –assenyala aquesta professora– estava totalment convençut que "per a canviar radicalment el món bastava només amb una personalitat desenvolupada". I volia inculcar-los aquest coneixement.

Per a fer-ho de manera efectiva, Dostoievski recollia en el seu Diari d'un escriptor (1877) el que algú li havia dit:

"Vostès, senyors novel·listes, sempre estan buscant herois (...), i quan no els troben entre els russos, s'enfaden i la prenen amb el país sencer. Permeti'm que li expliqui una anècdota: en temps del difunt sobirà, vivia un funcionari que primer havia servit a Sant Petersburg i després, crec, a Kíev, on va morir; a això es redueix, segons sembla, tota la seva biografia. I, no obstant això, –pot creure-ho?– durant tota la seva vida, aquest home modest i silenciós va sofrir fora mida pel règim de servitud, pel fet que al nostre país un home, que ha estat creat a imatge i semblança de Déu, pogués ser esclau d'un altre home com ell".

Fent un parèntesi, recordem que a Rússia la servitud va estar reglamentada entre els segles XVII i XIX.

Però prosseguim per a saber el que va passar amb aquell home:

"Així que es va posar a estalviar una part del seu magre sou, privant-se ell mateix, i privant a la seva dona i als seus fills, gairebé de l'imprescindible; i quan aconseguia acumular alguns diners, comprava la llibertat d'algun serf al seu propietari; naturalment, a raó d'un cada deu anys. Al llarg de la seva vida va aconseguir redimir d'aquesta manera a tres o quatre persones i, quan va morir, no va deixar res a la seva família. Tot això va succeir sense publicitat, en silenci, sense que ningú s'assabentés".

Concloïa aquell relat amb una valoració: "Un heroi una mica estrany, per descomptat: un idealista dels anys quaranta', res més; pot ser que fins i tot ridícul i inepte, ja que s'imaginava que el seu menyspreable esforç individual bastava per a acabar amb aquest mal; (...) quanta manca ens fa gent així! Sento un gran afecte per aquests homenets ridículs que estan plenament convençuts que la seva microscòpica acció i la seva perseverança poden contribuir a una causa comuna i no esperen que es produeixi una iniciativa i una campanya a gran escala".

I així Tatiana sintetitza el missatge de Dostoievski:

"Un sol home que canviï simplement ell mateix encaminant-se per la sendera d'una vida veritable, pel camí de la seva destinació real com a home, canvia, inevitablement, tothom i la humanitat sencera. (...) Bastaria deixar de limitar-se a rumiar la pròpia misèria i intentar adonar-se de la necessitat que tenen els altres per a descobrir a l'instant tot el que podem donar".

Multitud dels primers i grandesa dels segons

En l'última part del seu article, assenyala aquesta professora una segona raó per la qual els joves de l'inici del tercer mil·lenni perceben en Dostoievski una mica de vital importància:

"És quan reconeixen la seva filosofia interior, a la qual l'autor afegeix una invitació concreta per a posar-la en pràctica, com fa ell mateix tota la seva vida. De fet, aquesta filosofia respon per primera vegada d'una manera no enigmàtica sinó lògica i transparent a la pregunta què significa ser realment els primers i què vol dir que realment va primer qui és segon".

Val la pena recollir la seva explicació sencera:

"Dostoievski mostra d'una manera bastant directa (...) que tots som els primers per dret de naixement. Tots som reis, 'vosaltres, en canvi, sou un llinatge escollit, un sacerdoci real' (1 Pere 2,9), i el primer lloc està garantit per a tots pel sols fet d'existir. Cadascun és protagonista de la seva pròpia vida. En definitiva, en el fons es podria descriure tota la història del món com finalitzada completament per a un qualsevol de nosaltres, o llegir-la partint d'un de nosaltres, i veure-la canviar en el seu desenvolupament a causa de la pròpia aparició. Per exemple, es pot dir que la guerra dels cent anys va esclatar perquè la rebesàvia d'algú pogués conèixer al seu rebesavi. I això és cert per a cadascun de nosaltres".

Però llavors –es pregunta finalment–, en què consisteix la nostra grandesa, d'on procedeix i com es pot manifestar?

I la resposta, convertida en proposta:

"L'excepcionalitat i grandesa d'un home es mostren quan aquest accepta el rol de ser segon en la vida d'algú. Quan superem els límits de la nostra vida, aquesta en la qual som els protagonistes principals, els primers. És a dir, quan ens superem a nosaltres mateixos, anem més enllà de la nostra història i ens convertim en participants indispensables de la història d'uns altres, acceptem el paper de personatges secundaris que ajuden el protagonista a realitzar-se al màxim de les seves possibilitats. Com més arribem en la nostra vida a ser aquests secundaris, molt més podrem influir en tot el moviment de la història de la humanitat, podrem exercir una acció decisiva en el moviment de la humanitat sencera, que tendeix a trobar la seva forma ideal. Aquesta tasca de ser segons és exactament allò amb el que Crist va identificar l'objectiu de la seva vinguda quan va dir que el Fill de l'home 'no ha vingut a ser servit sinó a servir i a donar la seva vida en rescat per molts' (Mateu, 20,28)".

Persones corrents: protagonistes de la història

En efecte, i l'argumentació de Tatiana és suggeridora, perquè servir és la manera que aquests "segons" –que som gairebé tots–, situats entre la gent corrent, puguem i hàgim d'aspirar a ser herois i reis, en una perspectiva diferent.

Caldria dir que Déu crea i manté el món tenint en compte la irrepetibilitat de cadascun i, en certa manera –impossible de comprendre per nosaltres– cadascun som –com Dostoievski intueix– la finalitat de tot el que existeix.

Així descriu Dostoievski el mateix any, en un altre text –un bell conte–, l'inesperat descobriment del seu protagonista: "Se'm presentava amb claredat la idea que la vida i el món semblaven ara dependre de mi. Fins i tot podria dir que el món, en aquell moment, estava fet únicament per a mi" (El somni d'un home ridícul)2.

Cal situar el missatge del gran novel·lista rus en la perspectiva cristiana del que avui diem el sacerdoci comú dels batejats.3 Per ell, es porta a plenitud la crida de tota persona –creada a imatge i semblança de Déu- a ser realment protagonista, en sentit fort, de la història.

En el Baptisme tots els cristians som constituïts membres del Crist i destinats a col·laborar en el servei de la salvació. Som cridats a ser reis, sacerdots i testimonis de Crist en la pròpia vida. I tot això, comptant amb la nostra llibertat. Un servei que, al seu torn, comporta l'alliberament del pecat i de les seves conseqüències en l'àmbit personal i social.

Aquest servei passa per la vida ordinària, per les relacions amb la pròpia família, els amics i companys de treball, i per l'atenció preferent als més febles. Aquest és precisament el camí per a fer de la pròpia existència una història fascinant –encara que sigui senzilla i passi inadvertida– en el marc de la història de la humanitat.

També les persones corrents estan cridades a ser herois i reis. Per això realment va primer qui sap ser segon.Autor: Ramiro Pellitero. Professor de Teologia Pastoral i de Teologia de la Missió a l'ICR, Universitat de Navarra.
Autor del blog "Església i nova evangelització"


[i]T.A. Kasatkina, La multitud de los números primos, en "Páginas Digital", 21-II-2020, reproduce y traduce un artículo del "Osservatore Romano", 5-II-2020: La moltitudine dei numeri primi.

2 Cuentos de Fedor Dostoivski, trad. y prólogo de Bela Martinova, Barcelona 2011.

3 Cf. R. Pellitero, El sacerdocio común de los fieles en la reflexión posterior al Concilio Vaticano II, en “Annales Theologici” 33 (2019) 319-353.

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte