L'escola concertada entrega 122.206 al·legacions al decret «exprés» d'admissió d'alumnes

image-1880159106bca0806bad796c24ab250f

Amplia mobilització contra tota discriminació i en defensa de la llibertat d'elecció de les famílies i de direcció dels centres docents.


El 10 de febrer s'han registrat al Departament d'Educació els 122.206 documents amb les al·legacions al projecte de decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, signades per pares i mares, personal treballador, representants de les titularitats de les escoles concertades i altres persones interessades a manifestar la seva veu.


Aquestes al·legacions varen ser comptabilitzades notarialment i han estat recollides en cinc dies!


Aquest termini tan ajustat ha estat criticat per molts integrants de la comunitat educativa, famílies i professionals del dret. No sembla justificat un termini tan curt quan el decret incideix directament en una comunitat formada per 600 centres educatius i 300.000 escolars

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya, en una nota publicada a la seva plana web, afirma que «tenim constància que han estat encara més les al·legacions signades, que s'han presentat directament al registre dels Serveis Territorials o a les oficines gestores del Departament d'Educació. També s'han presentat per via telemàtica i d'altres han arribat fora de termini».

Més endavant, la nota menciona que els terminis tan ajustats no els ha ajudat i que «ha suposat una activitat molt intensa». Tot això en ple curs escolar i en un moment en què moltes escoles estan immerses en jornades de portes obertes de cara a l'admissió d'alumnes del curs vinent.

L'Administració va determinar que aquest avantprojecte de decret se sotmetés a informació pública només set dies hàbils. La tramitació per via d'urgència és un recurs reservat a pocs i importants casos. A tall d'exemple, el Test de pimes indica en el seu informe que la «població d'empreses afectades» pel decret és de 598 centres docents, 18.500 treballadors.

L'Escola Cristiana ja va manifestar la seva preocupació al respecte a principis de desembre, denunciant la tramesa d'un decret fantasma del qual oficialment ningú entre la comunitat educativa en sabia res, però que estava en boca d'alguns, per exemple des del
Síndic de greuges.

La recollida d'al·legacions va ser recolzada per:
· Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC);
· Federació d'Associacions de Mares i Pares de les Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL)
· Fundació Escola Cristiana de Catalunya
· Agrupació Escolar Catalana
· Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya
· Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya
· Federació Catalana de Centres d'Ensenyament de Catalunya

Aquestes entitats representen uns 300.000 alumnes a Catalunya. En l'àmbit polític Units per Avançar va recolzar la iniciativa en contra d'un decret que veuen «totalment innecessari» i que «representa un atac frontal a l'escola concertada».

Els motius del desacord de la concertada


L'Escola Cristiana, diu la seva nota, no demana «més que el respecte a allò que és de justícia». Les actuacions no acaben aquí. «L'agenda de les entitats representatives del sector –continua dient– és ben plena aquests dies, amb l'objectiu de situar les coses allà on han de ser: que es garanteixi el dret a l'educació de tothom, harmonitzant-lo amb els drets individuals dels ciutadans i ciutadanes, donant estabilitat als llocs de treball en el sector i assegurant una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats de suport educatiu que propiciï una adient cohesió social».


Les associacions de pares i mares detallen els aspectes negatius del decret sobre els que centren les seves al·legacions:


1. Restringeix el dret dels pares i les mares a l'elecció d'escola, perquè pot suprimir unitats abans que els pares hagin pogut manifestar les seves preferències.
2. No compleix el Pacte contra la segregació Escolar, promogut pel Síndic de Greuges i subscrit pel departament d'Educació i, entre d'altres, per les entitats representatives dels titulars i de les federacions i confederacions dels pares i mares dels centres concertats, perquè no assegura un finançament suficient per escolaritzar els alumnes en condicions de gratuïtat, provocant un sobrecost que han de sufragar els pares, o l'asfíxia econòmica de l'escola.
3. Atorga atribucions impròpies a les Oficines Municipals d'Escolarització (OMEs) i a les Comissions de Garanties d'Admissió, en perjudici de les competències que tenen els titulars dels centres concertats o els directors dels centres públics (gestió de sol·licituds d'admissió, organització de les jornades de portes obertes, informació als pares...).


Podeu llegir el comunicat conjunt de CCAPAC i FAPEL
https://fapel.net/allegacions-concertada-decret/
http://www.escolacristiana.org/ccapac/

http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=6655

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte