L’Escola Cristiana mostra la seva preocupació per un “nou” decret d’admissió d’alumnat “fantasma”

20/12/2019. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya ha manifestat la seva preocupació per un “nou” decret d’admissió d’alumnat que també abordaria els criteris d’actuació contra la segregació escolar. 

La patronal de les escoles cristianes de Catalunya, que reuneix 434 escoles amb 264.000 alumnes (un 61% de tot l’alumnat matriculat en les escoles privades del Principat), no  amaga la seva preocupació per aquest nou decret del que no es coneix res oficialment, però que ja ha tingut repercusió als mitjans de comunicació. 

El passat 4 de novembre, Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, va presentar als mitjans de comunicació i  a la Conselleria d’Educació unes propostes a aquest nou decret d’admissió d’alumnat. Podria tractar-se d’una maniobra de globus sonda per part de la Conselleria d’Educació. El conseller Josep Bargalló s’ha mostrat repetidament bel·ligerant amb la llibertat d’educació i l’autonomia dels centres educatius privats. El Síndic tanca files oferint unes propostes totalment alineades amb la conselleria. 

Les recomanacions del Síndic van en la línia de repartir els alumnes amb necessitats educatives especials per evitar la concentració d’aquest alumnat en determinats centres. Els centres escolars tindrien que reservar un determinat nombre de places per aquests alumnes. A més recomana l’equiparació de la composició social dels centres per que estigui alineada amb la diversitat de renda, d’instrucció, etc. de la zona on estan ubicats. Les propostes del Síndic contemplen establir unes zones educatives volgudament heterogènies, tot i que no coincideixin amb les zones escolars establertes.

Expectació de l’Escola Cristiana davant el “nou” decret d’admissió d’alumnat

En el sector educatiu hi ha neguit per saber l’abast d’un “nou” decret del que no es coneix res pels conductes oficials, però que està en boca de tots.

L’Escola Cristiana, en un comunicat del passat 18 de desembre, recorda que «hem afirmat moltes vegades, però no ens cansarem d’afirmar-ho tantes altres com calgui: els centres privats concertats no tenen un caràcter secundari o accessori en relació als centres públics, ni hi són per arribar allà on no arriben aquests últims; és a dir, per suplir les mancances de l’ensenyament públic». Recorden així que el paper subsidiari és el de l’administració pública per garantir el dret universal a l’educació, i a rebre-la d’acord a les conviccions morals, filosòfiques i religioses d els pares; a més hi ha un altre llibertat en joc: la lliure creació d’empreses, educatives en aquest cas. 

La política educativa ha de respectar aquests principis «tenint en compte l’oferta existent de centres públics i privats concertats i la demanda social. En base a aquests principis, es regula el règim de concerts per als anys de durada de l’ensenyament gratuït».

«La conducta de l’Administració a propòsit dels concerts –continua dient la patronal escolar– no pot estar dirigida per decisions de caràcter polític, sinó que s’ha de basar en el dret fonamental dels nois i noies a rebre l’ensenyament bàsic obligatori de forma gratuïta i d’acord a la llibertat de creació de centres docents reconeguda constitucionalment». 

L'Escola Cristiana manifesta que «som testimonis d’actuacions de diferents agents educatius que donen a entendre que existeix un ‘nou’ decret d’admissió d’alumnes que ja és d’aplicació». Davant la confusió en les informacions al respecte que circulen darrerament recomanen «actuar amb molta cautela i contundència». Y recorden que «una norma no és eficaç fins que no es publica al Diari Oficial, i mai abans d’haver complert el règim d’elaboració i aprovació. La primera condició no s’ha produït. I, de la segona, només sabem per la premsa una previsió del Govern d’aprovar un nou decret d’admissió». L’Escola Cristiana recorda a les seves escoles que «sota cap circumstància ningú, i molt menys l’autoritat educativa, en pot exigir cap criteri, conducta o actuació que no sigui el regulat per l’actual normativa. Aquest ‘nou’ decret no existeix en aquest moment».

Per l’Escola Cristiana aquest estat d’opinió no són casualitat «fem una crida a la saviesa i serenor dels membres de la nostra comunitat educativa, conscients d’estar immersos en una batalla ideològica en defensa de la llibertat d'ensenyament. En un Estat de Dret, en una societat democràtica, els drets inalienables dels pares respecte l'educació dels fills i la neutralitat de les institucions públiques que n’han de garantir l’exercici són principis fonamentals per al seu sosteniment». 

Es tracta de defensar drets fonamentals (d’alumnes, pares i empreses) i exigir la neutralitat de les institucions publiques que han de garantir aquests drets fonamentals i en primer lloc facilitant un finançament equitatiu que ho faci possible. 

El ‘nou’ decret d’admissió d’alumnes. La dificultat de parlar del que no existeix

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/escola-cristiana/nou-decret-admissio-alumnes-dificultat-parlar-no-247136

http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=28331

5/11/2019

https://diarieducacio.cat/ampliar-la-nocio-dalumnat-vulnerable-i-reservar-li-places-entre-les-propostes-del-sindic-pel-nou-decret-dadmissio/

4/11/2019 ARA

https://www.ara.cat/societat/nou-decret-educacio-alumnes-desfavorits_0_2338566183.html

4/12/2019 LA SER

https://cadenaser.com/emisora/2019/12/04/sercat/1575473696_446785.html

4/12/2019 SINDIC

http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=6655

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte