L'Església compta amb 14 milions de nous fidels i el nombre de sacerdots no creix

30/10/2019. L'Agència Fides ha facilitat les últimes dades estadístiques sobre l'Església Catòlica, per exemple, l'augment en 14 milions de batejats desde la darrera edició d'aquest estudi l'any passat. Coincidint amb la Jornada Missionera Mundial, del 20 d'octubre, aquesta agència dependent de les Obres Missionals Pontifícies, fa un resum de les principals magnituds de l'Església i de la seva activitat caritativa i educadora. Les dades de Fides es completen amb els de l'Anuari Pontifici. La informació facilitada correspon a l'any 2017 (últim amb totes les dades agregades i actualitzats).

Un cop d'ull al món i l'Església

La població mundial a 31 de desembre de 2017 era de 7.408 milions d'habitants i va augmentar en 56 milions respecte a l'any anterior.

image-b40ea159c86dd8f03dc56ebf65e2b663

• En la mateixa data, els catòlics eren 1.313 milions, amb un augment de 14 milions de batejats respecte a 2016; Els catòlics representen un 17,73% de la població mundial.

• Any rere any creix en major proporció el número de batejats que el de sacerdots. En 2017 hi ha 3.168 fidels/sacerdot, 37 batejats més respecte a l'any anterior.

Les circumscripcions eclesiàstiques són 3.017 (+1); Les estacions missioneres clon sacerdot resident són 2.659 (+519); el augment més gran es va donar a Amèrica (+460).

image-013bb71fcd663208b8b7f51796c12d6a


Les dades de bisbes, sacerdots i religioses

Els bisbes augmentaren en 36, fins els 5.389. Els bisbes diocesans són 4.116 i els bisbes religiosos són 1.273. Sempre amb dades al tancament de 2017.

Els sacerdots eren 414.582 (-387); aquesta dada amaga una disminució important a Europa (-2.946) i Oceania (-97); Per contra, hi ha importants augments a Àfrica (+1.192), Àsia (+1.424) i Amèrica (+40). Els sacerdots diocesans eren 281.810 (-21) i els sacerdots religiosos 132.772 (-366).

• Els diaques permanents eren 46.894 (+582).

• Els seminaristes majors varen arribar als 115.328 (-832) dels quals els seminaristes majors diocesans eren 70.706 (-411) i els seminaristes majors religiosos 44.622 (-421). Àfrica (+786) i Oceania (+21) van ser els continents amb augments.

• Els religiosos no sacerdots sumaren 51.535 (-1.090) amb disminucions en tots els continents a excepció d'Àfrica (+48).

• Les religioses eren 648.910 (-10.535), sent més acusada la disminució a Europa (-7.960), Amèrica (4.893) i Oceania (-289); Mentre que hi ha significatius augments a Àfrica (+1.489) i Àsia (1.118).

• El nombre de missioners laics en el món és de 355.800 (+1.057).

• Els catequistes han augmentat molt notablement, sumant 3.120.211 (+34.032).


Educació, sanitat i beneficència

L'activitat caritativa de l'Església, en una panoràmica global en acabar l’any 2017, adquireix unes proporcions admirables; especialment atenent la seva notable presència en aquelles zones del món en les quals l'educació i la sanitat no són negoci.

Hospitals: 5.269. Destaquen a Amèrica (1.399) i Àfrica (1.367).
Dispensaris: 16.068); la major part a Àfrica (5,269).
Leproseries: 646; la majoria a Àsia (362) i Àfrica (229).
Cases per a ancians, malalts crònics i discapacitats: 15.735. La majoria a Europa (8.475) i Amèrica (3.596).
Orfenats: 9.813. Destaca Àsia (3.473).
Guarderies: 10.492 amb el número més gran a Amèrica (3.153) i Àsia /2.900).
Consultoris matrimonials: 13.065; significatius a Europa (5.676) i Amèrica (4.798).
Centres d'educació social i institucions de beneficència diverses: 34.351.

En l'àmbit educatiu l'informe l'Església administra en el món:
• 71.305 escoles infantils freqüentades per 7.303.839 alumnes.
• 101.527 escoles primàries amb 34.558.527 alumnes.
• 48.560 instituts de secundària amb 20.320.592 alumnes.
• 2.345.799 alumnes d'escoles superiors.
• 2.945.295 estudiants universitaris.

Isidor Ramos. Periodista

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte