Domingo XVIII del Tiempo Ordinario (ciclo C): Es sabiduría y virtud no apegar el corazón a las riquezas

En aquest XVIII diumenge del temps ordinari, la paraula de Déu ens estimula a reflexionar sobre com ha de ser la nostra relació amb els béns materials. La riquesa, àdhuc sent en sí un bé, no s'ha de considerar un bé absolut. Sobretot, no garanteix la salvació; més encara, podria fins i tot posar-la seriosament en perill. En la pàgina evangèlica d'avui, Jesús posa en guàrdia als seus deixebles precisament contra aquest risc. És saviesa i virtut no apegar el cor als béns d'aquest món, perquè tot passa, tot pot acabar bruscament. Per als cristians, el veritable tresor que hem de buscar sense parar es troba en les "coses de dalt, on està Crist assegut a la destra de Déu".

x DEL MISAL MENSUAL

x BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com)

x SAN AMBROSIO (www.iveargentina.org)

x FRANCISCO Homilías 21.X.13 y 19.X.15 - Mensaje para la JMJ 2016

x BENEDICTO XVI Ángelus 2007 y 2010

x DIRECTORIO HOMILÉTICO Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos

x RANIERO CANTALAMESSA (www.cantalamessa.org)

        HOMILÍA BASADA EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

***

DEL MISAL MENSUAL

LA VIDA NO DEPENDE DE LOS BIENES Ecli 1, 1; 2, 21-23; Col 3, 1-5. 9.11; Lc 12, 13-21

Entre proyectos y logros se interponen un sinfín de variables que aceleran, retrasan o cancelan la

realización de nuestros planes. El rico necio de la parábola había ideado disponer de una vida prolongada, en medio de disfrutes y gozos. El derribo y la construcción de nuevos graneros quedaron en sueño y vapor. La incapacidad humana de disponer de la vida frustró sus faraónicos proyectos. Quien pretenda conseguir sueños desmedidos probablemente no los alcance. La adecuación entre los deseos y las posibilidades es una buena solución. En esa dirección apunta la recomendación del sabio judío conocido como el predicador: disfrutar con alegría del fruto del propio trabajo es el único bien al alcance de todos. Los sueños que excedan esta referencia son inciertos e inseguros.

Missa del dia

ANTÍFONA D'INTRODUCCIÓ 

Salm 69, 2. 6

Déu meu, veniu a ajudar-me, no tardeu a defensar-me, Senyor. Sou vós qui m’ajudeu i em deslliureu. Senyor, no trigueu més.

ORACIÓ COL·LECTA

Assistiu, Senyor, els vostres fidels i mostreu-vos bondadós amb els qui us imploren. I, ja que l’Església es gloria de tenir-vos com a Pare i Pastor, doneu-li els dons de la gràcia. Per nostre Senyor Jesucrist.

LITÚRGIA DE LA PARAULA

PRIMERA LECTURA

Ecl 1,2.2,21-23

Què en treu l’home de tot el seu esforç?

Lectura del llibre de l'Eclesiastès 

Vanitat i més vanitat, deia el Portaveu-del-poble, vanitat i més vanitat, tot és en va. Després que un home s’ha esforçat a treballar amb coneixement, traça i eficàcia, ho ha de deixar tot a un altre que no s’hi ha esforçat per res. També això és en va, i és una gran dissort. Perquè, de fet, què en treu l’home de tot esforç i de tot el neguit amb què treballa sota el sol? Passa els dies en el desfici i en les penes de la seva servitud, i de nit el seu cor no descansa. També això és en va.

Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

SALM RESPONSORIAL

Del salm 89,3-4.5-6.12-13.14 i 17 (R.: 10)

R/. Al llarg de tots els segles, Senyor, heu estat sempre la nostra muralla.

Vós feu tornar els homes a la pols dient-los: 
«Torneu-vos-en, fills d’Adam». 
Mil anys als vostres ulls són com un dia que ja ha passat,
com el relleu d’una guàrdia de nit. R/.

Enalteixo el vostre nom, perquè estimeu i sou fidel. 
S Quan preneu els homes, 
són com un somni en fer-se de dia, 
són com l’herba que s’espiga: 
ha tret florida al matí, 
al vespre es marceix i s’asseca. R/.

Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies per adquirir la saviesa del cor. 
Calmeu-vos, Senyor, què espereu? 
Sigueu pacient amb els vostres servents.R/.

Que el vostre amor no trigui més a saciar-nos 
i ho celebrarem amb goig tota la vida. 
Que l’amabilitat del Senyor, el nostre Déu, 
reposi damunt els seus servents. 
Doneu encert a l’obra de les nostres mans. R/.

SEGONA LECTURA

Col 3,1-5.9-11

Cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses 

Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria. Per tant, feu morir allò que us lliga a la terra: fornicació, impuresa, passions, mals desigs i l’amor al diner, que és una idolatria; no us enganyeu els uns als altres, vosaltres que us heu despullat de l’home antic i del seu estil d’obrar, i us heu revestit del nou, que es renova a imatge del seu Creador i avança cap al ple coneixement. Aquí ja no compta ser grec o jueu, circumcís o incircumcís, bàrbar o escita, esclau o lliure, sinó que Crist ho és tot, i és de tots.

Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

ACLAMACIÓ AVANS DE L'EVANGELI  

Mt 5, 3

R/. Al·leluia, al·leluia.

Al·leluia. Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells. Al·leluia.

EVANGELI

Lc 12, 13-21

Tot això que volies guardar-te, ¿de qui serà?

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc 

En aquell temps, un de la gent digué a Jesús: «Mestre, convenceu el meu germà que es parteixi amb mi l’herència.» Jesús li contestà: «Bon home, qui m’ha encomanat a mi que fes de jutge o de mediador entre vosaltres?» Llavors digué a tothom: «Vigileu! Guardeu-vos de tota ambició de posseir riqueses, perquè ni que algú tingués diners de sobres, els seus béns no li podrien assegurar la vida.» I els ho explicà amb una paràbola: «Un home ric va treure de les seves terres unes collites tan abundants que no tenia on guardar-les. Tot rumiant es va dir: ja sé què faré: tiraré a terra els meus graners, en construiré de més grans, hi guardaré tot el meu gra i les altres mercaderies meves i em diré a mi mateix: “Tens reserves per a molts anys: reposa, menja, beu, diverteix-te.” Però Déu li digué: “Vas errat! Aquesta mateixa nit et reclamen el deute de la teva vida i tot això que volies guardar-te, de qui serà? Així passa amb tothom qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa ric als ulls de Déu”.»

Paraula del Senyor. Lloança a vos, oh! Crist. Credo.

PLEGARIA UNIVERSAL

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Senyor, santifiqueu aquestes ofrenes, accepteu aquest sacrifici espiritual, i feu de nosaltres mateixos una ofrena en honor vostre. Per Crist Senyor nostre.

Prefaci de Diumenges durant l’any

ANTÍFONA DE COMUNIÓ 

Sa 16, 20

Senyor, ens heu donat un pa baixat del cel; que és ple de tota delícia i satisfà tots els anhels.

bé Jo 6, 35

Jesús va dir: «Jo sóc el pa de vida; qui ve a mi no tindrà fam, i qui creu en mi mai més no tindrà set.»

POSTCOMUNIÓ

Senyor, no negueu el vostre ajut a aquells que alimenteu amb el pa celestial, i, ja que mai no deixeu d’afavorir-los, feu-los també dignes de la salvació eterna. Per Crist Senyor nostre.

UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO. - La sociedad en que vivimos se ha dejado encandilar por la fiebre del materialismo y el consumo. Descartamos recursos, desechamos bienes y productos que todavía resultan útiles por el simple hecho que aparecen nuevos modelos. La obsolescencia programada consiste en fabricar productos de corta duración, para incentivar la compraventa de la nueva producción. Esa dinámica consumista pone en riesgo la sustentabilidad de nuestra  Casa  común.  El  disfrute  moderado  y razonable  de  los  bienes  es  una  antigua  propuesta cristiana, que no tiene muchos adherentes. El Señor Jesús puede proponérnosla  porque Él mismo vivió  de  forma  libre  y modesta.  El  Papa  Francisco  nos  puede  exhortar  a vivirla,  porque  lo  ha sustentado en una vida de congruencia y sencillez evanlica.

 BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com) Domingo XVIII del Tiempo Ordinario (ciclo C): Es sabiduría y virtud no apegar  el corazón a las riquezas Vanidad de vanidades (Qo 1,2; 2,21-23)

lectura

El  libro  del  Eclesiastés  (Qohélet)  comienza  y  termina  casi  con  las  mismas  palabras:

«¡Vanidad  de vanidades...»  (v. 2; cfr 12,8). En esa frase se sintetiza de modo admirable  la idea central de la obra y se expresa la valoración que merecen al autor sagrado las realidades del mundo y los frutos del esfuerzo  humano,  incluido  el hallazgo  de una sabiduría  superficial  que no está de acuerdo con los datos evidentes de la experiencia. La raíz hebrea del rmino que traducimos como

«vanidad» significa  algo a como  «vapor»,  «aire»,  «vaho»,  y connota la idea de inconsistencia, ilusión, irrealidad. Algunos la relacionan con otra raíz que significa «huidizo», «evanescente», en el sentido de incomprensible para el hombre, y éste es ciertamente un aspecto presente a lo largo del libro. «Vanidad de vanidades» es la forma hebrea de superlativo, como «Cantar de los cantares».

Al leer este libro conviene tener presente que el autor es un maestro judío, buen conocedor de la Ley y de la tradición sapiencial de Israel, que ante la irrupción en Judea de diversas corrientes de pensamiento procedentes de la cultura griega se plantea con radicalidad si la respuesta sobre el valor de las acciones humanas, y su retribución según aquella tradición israelita, es válida; o si lo son las propuestas hedonistas y al margen de Dios propugnadas por los filósofos griegos en las plazas y en las calles.  Qohélet  no va a dejar en pie ni una ni otra. Con una considerable  dosis de realismo cuestiona las doctrinas y enfoques vitales que han prendido en la gente y rompe falsas certezas. Sus palabras no manifiestan una actitud esptica ante la capacidad humana de conocer, sino ante los intentos  de  los  que  buscan  alcanzar  la  sabiduría  sin  ir a la  raíz  de  la realidad  de  la  vida.  «El Eclesiastés explica la constitución particular de las cosas, y nos manifiesta y hace presente la vanidad de cuanto hay en el mundo, para que entendamos que no son dignas de ser apetecidas las cosas que son transitorias y para que comprendamos que no debemos dirigir nuestra atención a las cosas fútiles o de ninguna entidad» (S. Basilio, In principium Proverbiorum 1).

Para un cristiano no hay distinción de razas ni condiciones sociales (Col 3,1-5.9-11)

lectura

Por el Bautismo el cristiano participa de la vida gloriosa de Jesucristo resucitado. Por eso, Cristo debe llenar todos los horizontes de su vida. «Mi amor está crucificado (...). No me satisfacen los alimentos corruptibles y los placeres de este mundo. Lo que yo quiero es el pan de Dios, que es la carne de Cristo, nacido de la descendencia de David, y no deseo otra bebida que su sangre, que es la caridad incorruptible» (S. Ignacio de Antioquía, Ad Romanos 6,1-9,3). El deseo de vivir con Cristo proporciona  una nueva  perspectiva  a la existencia  en este mundo:  «Los cristianos,  peregrinando hacia la ciudad celeste,  deben buscar  y gustar las cosas de arriba (cfr vv. 1-2), lo cual en nada disminuye la importancia de la obligación que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la construcción de un mundo más humano» (Conc. Vaticano II, Gaudium et spes, n. 57).

El rico insensato (Lc 12,13-21) Evangelio

En el mismo marco de doctrina que el discurso anterior —valorar las cosas de la tierra con los ojos puestos en el Cielo Jesús explica ahora el peligro de fijar los horizontes de la vida en las riquezas: «El tener más, lo mismo para los pueblos que para las personas, no es el fin último. Todo crecimiento  es ambivalente.  Necesario  para permitir  que el hombre sea más hombre,  lo encierra como en una prisión desde el momento en que se convierte en el bien supremo que le impide mirar más al» (Pablo VI, Populorum progressio, n. 19).

La  parábola  que  ejemplifica  la  enseñanza  es  muy  significativa,  porque,  en  un  primer momento, nos parece que aquel hombre rico actúa con previsión: si la cosecha ha sido buena, hay que atesorar y no despilfarrar. Jesús corrige esa visión desde un punto de vista más profundo. Esta vida, si bien es vida, es poca cosa: hay que vivir con otra perspectiva, hay que ser rico ante Dios (v.

21). Por eso, tener presente la muerte es una riqueza para nuestra vida: «Quien vive como si hubiera de morir cada día —puesto que nuestra vida es incierta por naturaleza— no pecará, ya que el buen temor extingue gran parte del desorden de los apetitos; por el contrario, el que cree que va a tener una larga vida, cilmente se deja dominar por los placeres» (S. Atanasio, Vita Antonii).

 SAN AMBROSIO (www.iveargentina.org) Confianza en la Providencia

Díjole uno de la muchedumbre: Maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Él

le respondió: Pero hombre, ¿quién me ha constituido  juez o repartidor  entre vosotros?  Todo este pasaje está ordenado a cómo aceptar el dolor para confesar al Señor, sea por desprecio a la muerte, por la esperanza del premio o por la amenaza de un castigo eterno que jamás deja de ser tal. Y puesto que, frecuentemente, acontece que la avaricia es causa de tentación para la virtud, se añade también el mandamiento de suprimirla y cómo hay que hacerlo, cuando dice el Señor: ¿Quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? El que había descendido por razones divinas, con toda justicia rechaza las terrenas, y no se digna hacerse juez de pleitos ni repartidor de herencias terrenas, puesto que Él tenía que juzgar y decidir sobre los ritos de los vivos y los muertos. Debes, pues, mirar no lo que pides, sino a quien se lo pides, y no creas que un espíritu dedicado a cosas mayores puede ser importunado por menudencias. Por esto, no sin razón es rechazado este hermano que pretendía que el Dispensador de los bienes celestiales se ocupara en cosas materiales, cuando precisamente no debe ser un juez el mediador en el pleito de la repartición de un patrimonio, sino el amor fraterno; aunque, en realidad, lo que debe buscar un hombre no es el patrimonio del dinero,sino el de la inmortalidad; pues vanamente reúne riquezas el que no sabe si podrá disfrutar de ellas, como aquel que, pensando derribar los graneros repletos para recoger las nuevas mieses, preparaba otros mayores para las abundantes cosechas, sin saber para quién las amontonaba (Sal 38, 7). Ya que todas las cosas que son del mundo se quedan en él, y nos abandona todo aquello que acaparamos para nuestros herederos; y, en realidad, dejan de ser nuestras todas esas cosas que no podemos llevar con nosotros. Sólo la virtud acompaña a los difuntos, sólo la misericordia nos sirve de compañera, esa misericordia que actúa en nuestra vida como norte y guía hacia las mansiones celestiales, y logra conseguir para los difuntos, a cambio del despreciable dinero, los eternos tabernáculos; a lo testimonian los preceptos del Señor, cuando nos dice: Con las riquezas injustas haceos amigos, para que, cuando éstas falten, os reciban en los eternos tabernáculos (Lc 16, 9). Este es un precepto inteligente, lleno de sabiduría y apto para animar aun a los avaros a que opten por cambiar las cosas corruptibles por las eternas, las terrenas por las divinas. Pero, puesto que muchas veces la entrega se entorpece por la debilidad de la fe y, cuando se va a repartir la herencia, viene a la mente la preocupación de todo lo que es necesario para la vida, el Señor añade:

No os preocupéis  de vuestra  vida  por lo que comeis;  ni de vuestro  cuerpo  por lo que vestiréis; porque, en verdad, el alma es más importante  que el alimento,  y el cuerpo más que el vestido. Pues a los que creen en Dios, no hay mejor medio para darles confianza como ese soplo vital que es el espíritu, el cual hace durar la unión completa del alma y del cuerpo, unidad que, por otra parte, no exige ningún trabajo nuestro y que perdura, sin que falte el alimento apropiado, hasta que llegue el día de la muerte. Y si el alma está vestida del ropaje del cuerpo y éste recibe vida en virtud de la energía del alma, resulta absurdo creer que nos falta el alimento  suficiente  precisamente cuando hemos recibido lo más, que es la realidad permanente de la vida.

Considerad —dijo— las aves del cielo. Este es un ejemplo grande y digno de ser imitado por la fe. Porque, si las aves del cielo, que no hacen ningún ejercicio de cultivo ni recogen la abundancia de las mieses, reciben sin falta su alimento de la divina providencia,  parece justo que veamos la avaricia como la única causa de nuestra pobreza. Pues si ellos tienen en abundancia ese alimento que no han trabajado, es porque no se atribuyen los frutos que han recibido para todos como si fuera algo particular,  mientras  que  nosotros  hemos  perdido  los  bienes  comunes  por  reivindicar  nuestra propiedad; y el hecho es que nada hay propio de nadie allí donde no hay nada duradero, ni existen unas provisiones  seguras  donde los acontecimientos  son inciertos.  ¿Por qué, pues,  crees que las riquezas son tuyas, cuando Dios ha querido que el alimento reservado para ti sea común al de los demás animales? Las aves del cielo no reivindican para nada especial, y por eso no conocen la indigencia en lo que al alimento se refiere, ya que no pueden envidiar a los otros seres.

Mirad los lirios cómo crecen; y más abajo: si a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al fuego la viste Dios así... He aquí unas palabras alentadoras y humanas, ya que el Señor, por medio de esta comparación verbal de la flor y la hierba, nos ha invitado a la confianza en Dios, el cual nos concederá su misericordia tanto materialmente, para que podamos llegar a la estatura propia de nuestro cuerpo, como espiritualmente, puesto que, sin la ayuda de Dios, no podemos sobrepasar la medida  de  nuestra  estatura.  Y  ¿qué  más  humano  obtener  la  persuasión  que  el  ver  cómo  la providencia de Dios viste de ese modo aun a los seres irracionales, los cuales no carecen de nada que les pueda hacer falta para su belleza y ornato, y todo esto para que creas que mucho más velará para que nunca necesite nada el hombre, dotado de razón, con la con- dición que éste arroje toda su preocupación en Dios y no traicione su fe con la duda, sino que, por el contrario, cuente sobre todo y plenamente con el socorro divino?

Con todo, es necesario que examinemos estas cosas con más profundidad, ya que no parecque sea indiferente el hecho de que la flor sea comparada al mismo hombre y, más aún, puesta como superior  al  mismo  hombre,  representado  por  Salomón,  hombre  tan  privilegiado,  que  merecconstruir un templo a Dios que, bien en figura o bajo el signo del misterio, representaba a la Iglesia de Cristo, y no parece fuera de propósito el pensar que el brillante colorido representa la gloria de los

ángeles del cielo, los cuales son realmente las flores de este mundo, ya que la tierra se adorna con su fulgor y derraman sobre ella el buen olor de la santificación. Protegidos con su ayuda podemos decir: Nosotros  somos  olor de Cristo  en aquellos  que se salvan  (2 Co 2, 15), los cuales,  no teniendo ninguna preocupación  ni oprimidos  por necesidad  alguna de trabajar, conservan  en mismos la gracia de la liberalidad divina y los dones de la naturaleza celeste. Y a muy bien se nos presenta Salomón, aquí revestido de su gloria y en otro lugar cubierto (Mt 6, 29), con el fin de cubrir la debilidad de su naturaleza corporal con el vigor del alma, revistiéndola con el esplendor de sus obras. Mientras que los ángeles, cuya naturaleza es más parecida a la de Dios y se halla inmune a todo sufrimiento  corporal, tienen la preferencia  sobre el hombre, aunque éste sea el más digno de ser ayudado a causa de su debilidad. Así, puesto que los hombres serán, por la resurrección, como loángeles en el cielo, el Señor nos quiere ordenar, por medio de este ejemplo de los ángeles, que debemos esperar una mayor gloria celeste de Aquel que se la dio a ellos, cuando nuestra mortalidad sea absorbida por la vida; ya que es preciso que lo corruptible se revista de incorrupción y que este ser mortal se revista de inmortalidad (1 Co 15, 53).

Muchos juzgan este mil verdaderamente exacto tanto en lo que se refiere a la naturaleza de la flor como a las partes accidentales de esta planta escogida, y es que los lirios no requieren cuidado especial ni ser trabajados durante el año; no hay semejanza entre la recolección de los demás frutos y el  nacimiento  de  esta  flor,  que  devuelve  el trabajo  de  los  laboriosos  agricultores  traducidos  en beneficios para la tierra. Cualquiera que sea la avidez de la tierra, todo lo que crece es impulsado a florecer por la virtud natural de una sabia que brota de la misma tierra y siempre late en ella. Y así, cuando veas que el tallo de las hojas viejas se seca, debes pensar que es que la flor comienza de nuevo como a revivir; porque es que el verdor se oculta, pero no se pierde; pero tan pronto como esa flor es provocada por las caricias primaverales, vuelve a revestirse de sus brotes, le nace de nuevo su cabellera y con ello toda la belleza que es propia de los lirios. Más, como recordamos haber expuesto más ampliamente este pasaje en otro lugar, es conveniente dejarlo para no volver sobre la misma cosa.

Pero me complace advertir cómo los lirios no se dan en las asperidades de los montes ni en los lugares incultos de los bosques, sino en la galanura de los huertos. Y es porque hay jardines de diversos frutos, es decir, de variadas virtudes, y por eso está escrito: Eres jardín cerrado, hermana mía, esposa mía, eres jardín cerrado, fuente sellada (Ct 4, 12); y esto porque, donde florece la pureza, la castidad, la religión, la confianza silenciosa de los misterios y allí donde brilla el resplandor de loángeles, allí crecen las violetas de los confesores, los lirios de las vírgenes y las rosas de los rtires. Y nadie crea que el comparar los lirios a los ángeles sea algo que carece de exactitud, ya que el mismo Cristo se llama a mismo lirio cuando dice: Yo soy la flor del campo y el lirio de los valles (Ct 2, 1). Y muy exacto resulta comparar a Cristo con un lirio, porque donde está la sangre de los mártires, allí está Cristo, que es una flor la más hermosa, sin mancha e inocente, en el cual no se encuentra la asperidad de las espinas que punzan, sino una gracia derramada alrededor que clarifica. A la verdad, las rosas tienen espinas para simbolizar los tormentos de los rtires. Pero la divinidad inmaterial no tiene espinas, porque no sufrió nunca.

Pero aunque los lirios o los ángeles estén vestidos de una gloria superior a la humana, no debemos desesperar de la misericordia divina sobre nosotros, a quienes el Señor, por la gracia de la resurrección,  promete un aspecto semejante al de los ángeles. En este lugar parece estar también tocada una cuestión que el mismo Apóstol no de de tratar, ya que las gentes de este mundo se preguntan cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vuelven (1 Co 15, 35).

Ahora bien, al decir: Buscad el reino de Dios, y todas estas cosas se os darán como consecuencia, nos quiere enseñar que la gracia no ha de faltar a los creyentes ni en el presente ni en el futuro, con tal que éstos, deseando las cosas divinas, no busquen con avidez las terrenas. Resulta, en efecto, innoble que los que sirven a ese reino se preocupen del alimento. Ya sabe el Rey, cómo debe cuidar, alimentar y vestir a los de su casa, y por eso dijo: Arroja en Dios tu cuidado, y Él te alimenta (Sal 54, 23).

(Tratado sobre el Evangelio de San Lucas (I), l.7, 122-30, BAC Madrid 1966, pág. 405-11)

 FRANCISCO Homilías del 21.X.13 y 19.X.15 Mensaje para la JMJ 2016

El dinero sirve pero la codicia mata

21 de octubre de 2013

El dinero sirve para realizar muchas obras buenas, para hacer progresar a la humanidad, pero cuando se transforma en la única razón de vida, destruye al hombre y sus vínculos con el mundo exterior. Es ésta la enseñanza que el Papa Francisco sacó del pasaje litúrgico del Evangelio de Lucas (Lc 12, 13-21) durante la misa celebrada el lunes 21 de octubre.

Al inicio de su homilía el Santo Padre recordó la figura del hombre que pide a Jesús que intime a su propio hermano para que reparta con él la herencia. Para el Pontífice, de hecho, el Señor nos habla a través de este personaje de nuestra relación con las riquezas y con el dinero. Un tema que no es sólo de hace dos mil años, sino que se representa todavía hoy, todos los días. Cuántas familias destruidas hemos visto por problemas de dinero: ¡hermano contra hermano; padre contra hijos!. Porque la primera consecuencia  del apego al dinero es la destrucción  del individuo  y de quien le está cerca. Cuando una persona está apegada al dinero se destruye a sí misma, destruye a la familia.

Cierto, el dinero no hay que demonizarlo en sentido absoluto. El dinero sirve para llevar adelante muchas cosas buenas, muchos trabajos, para desarrollar la humanidad. Lo que hay que condenar, en cambio, es su uso distorsionado. Al respecto el Pontífice repit las mismas palabras pronunciadas por Jesús en la parábola del hombre rico contenida en el Evangelio: El que atesora para sí, no es rico ante Dios”. De aquí la advertencia: Guardaos de toda clase de codicia. Es ésta en efecto la que hace daño en relación con el dinero; es la tensión constante a tener cada vez más que “lleva a la idolatría” del dinero y acaba con destruir la relación con los des. Porque la codicia hace enfermar al hombre, conduciéndole al interior de un círculo vicioso en el que cada pensamiento está “en función del dinero.

Por lo demás, la característica más peligrosa de la codicia es precisamente la de ser un instrumento de idolatría; porque va por el camino contrario del trazado por Dios para los hombres. Y al respecto el Santo Padre citó a san Pablo, quien recuerda que Jesucristo, que era rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Así que hay un “camino de Dios, el de la humildad, abajarse para servir, y un recorrido que va en la dirección opuesta, adonde conduce la codicia y la idolatría: “Tú que eres un pobre hombre, te haces dios por la vanidad.

Por este motivo Jesús dice cosas tan duras y fuertes contra el apego al dinero: por ejemplo, cuando recuerda que no se puede servir a dos señores: o a Dios o al dinero; o cuando exhorta a npreocuparnos, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad; o también cuando nos lleva al abandono confiado hacia el Padre, que hace florecer los lirios del campo y da de comer a los pájaros del cielo.

La actitud en clara antítesis a esta confianza en la misericordia divina es precisamente la del protagonista de la parábola evanlica, quien no conseguía pensar en otra cosa más que en la abundancia del trigo recogido en los campos y en los bienes acumulados. Interrondose sobre qué hacer con ello, podía decir: da esto a otro para ayudarle. En cambio la codicia le lle a decir: construiré otros graneros y los llenaré. Cada vez s. Un comportamiento que, según el Papa, cela la ambición de alcanzar una especie de divinidad, casi una divinidad idolátrica, como testimonian los pensamientos mismos del hombre: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente.

Pero es precisamente entonces cuando Dios le reconduce a su realidad de criatura, poniéndole en guardia con la frase: Necio, esta noche te van a reclamar el alma. Porque “este camino contrario al  camino  de  Dios  es  una  necedad,  lleva  lejos  de  la  vida.  Destruye  toda  fraternidad  humana. Mientras que el Señor nos muestra el verdadero camino. Que no es el camino de la pobreza por la pobreza; al contrario, es el camino de la pobreza como instrumento, para que Dios sea Dios, para que Él sea el único Señor, no el ídolo de oro. En efecto, todos los bienes que tenemos, el Señor nos los da para hacer marchar adelante el mundo, para que vaya adelante la humanidad, para ayudar a los demás.

De a el deseo de que permanezca hoy en nuestro corazón la palabra del Señor, con su invitación a mantenerse lejos de la codicia, porque, “aunque uno esté en la abundancia, su vida no depende de lo que posee”.

Cuánto y cómo

19 de octubre de 2015

***

La codicia es una idolatría que se debe combatir con la capacidad de compartir, de donar y de donarse a los demás. El tema espinoso de la relación del hombre con la riqueza ocupó el centro de la meditación del Papa Francisco durante la misa que celebró en Santa Marta el lunes 19 de octubre por la mañana.

Partiendo del pasaje evangélico de san Lucas (Lc 12, 13-21) que habla del hombre rico preocupado  por acumular  las ganancias  de sus cosechas,  el Pontífice  destacó cómo Jesús insiste contra el apego a las riquezas y no contra las riquezas en mismas: Dios, en efecto, es rico -Él mismo se presenta como rico en misericordia, rico de muchos dones-, pero lo que Jesús condena es precisamente el apego a las riquezas. Por lo demás, lo dice claramente, es muy difícil que un rico, es decir un hombre apegado a las riquezas, entre en el reino de los cielos.

Un concepto, continuó el Papa, que se recuerda de un modo aún más fuerte: No podéis servir a dos señores. En este caso Jesús, destacó el Papa Francisco, no pone en contraposición a Dios y al diablo, sino a Dios y las riquezas, porque lo opuesto de servir a Dios es servir a las riquezas, trabajar para las riquezas, para tener más, para estar seguros. ¿Qué sucede en este caso? Que las riquezas se convierten en una seguridad y la religión en una especie de agencia de seguros: Yo me aseguro con Dios aquí y me aseguro con las riquezas al. Pero Jesús es claro: Esto no puede ser.

Al respecto el Pontífice se refir también al pasaje evanlico del joven bueno que conmovió

a Jesús, el joven rico que se marc triste porque no quería dejarlo todo para darlo a los pobres. El apego a las riquezas es una idolatría, comentó el Papa. Estamos, en efecto, ante dos dioses: Dios, el

Dios vivo, el Dios viviente, y este dios de oro, en quien pongo mi seguridad. Y esto no es posible.

También el pasaje evangélico propuesto por la liturgia lleva a esto: dos hermanos que pelean por  la  herencia.  Una  circunstancia  que  experimentamos  también  hoy:  pensemos,  dijo  el  Papa Francisco, en cuántas familias conocemos que han peleado, que no se saludan y se odian por una herencia. Sucede que lo más importante no es el amor de la familia, el amor de los hijos, de los hermanos, de los padres, no: es el dinero. Y esto destruye. Todos, dijo con seguridad el Papa, conocemos al menos a una familia dividida de este modo.

Pero la codicia está también en la raíz de las guerras: sí, hay un ideal, pero detrás está el dinero: el dinero de los traficantes de armas, el dinero de los que sacan provecho de la guerra. Y Jesús es claro: Guardaos de toda clase de codicia: es peligroso. La codicia, en efecto, nos da esta seguridad que no es verdadera y hace, sí, que reces - puedes rezar, ir a la iglesia- pero también que tengas el corazón apegado, y al final se acaba mal.

Volviendo al ejemplo evangélico, el Pontífice trazó el perfil del hombre del que se habla: Se ve que era bueno, era un buen empresario.  Su campo había dado una cosecha abundante,  estaba siempre lleno de riquezas. Pero en lugar de pensar en compartirlas con sus empleados y sus familias, pensaba en el modo de acumularlas. Y buscaba acumular cada vez más. Así la sed de apego a las riquezas no acaba nunca. Si tienes el corazón apegado a la riqueza -cuando tienes muchos bienes-, cada vez quieres más. Y este es el dios de la persona que está apegada a las riquezas.

Por ello, explicó el Papa Francisco, Jesús invita a estar atentos y mantenerse alejados de todo tipo de codicia. Y, no por casualidad, cuando nos explica el camino de la salvación, las bienaventuranzas, la primera es la pobreza de espíritu, es decir no os apeguéis a las riquezas: bienaventurados  los  pobres  de  espíritu,  los  que  no están  apegados  a los  bienes.  Tal  vez  tienen riquezas -dijo el Papa- pero para el servicio de los demás, para compartir, para ayudar a mucha gente a seguir adelante.

Alguno, añadió, podría preguntar: Pero, padre, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la señal de que yo no cometo este pecado de idolatría, de estar apegado o apegada a las riquezas? La respuesta es sencilla, y se encuentra también en el Evangelio: desde los primeros días de la Iglesia existe un signo: dad limosna. Pero no es suficiente. En efecto, si yo doy algo a los que pasan necesidad es un buen signo, pero también debo preguntarme: ¿Cuánto doy? ¿Doy lo que me sobra? En ese caso no es un buen signo. Es decir, tengo que darme cuenta si al donar me privo de algo que tal vez es necesario para mí. En esa circunstancia mi gesto significa que es más grande el amor a Dios que el apego a las riquezas.

Así, pues, sintetizó el Papa Francisco, la primera pregunta: ¿Doy?; la segunda: ¿Cuánto doy?; la tercera: ¿Cómo doy?, ¿procedo como Jesús donando con la caricia del amor o como quien paga un impuesto?  Y entrando aún más en detalles preguntó: Cuando ayudas a una persona,  ¿la miras a los ojos? ¿le tocas la mano? No hay que olvidar, dijo el Pontífice, que a quien tenemos delante es la carne de Cristo, es tu hermano, tu hermana. Y en ese momento eres como el Padre que no deja faltar el alimento a los pájaros del cielo.

Por ello, concluyó, pidamos al Señor la gracia de estar libres de esta idolatría, del apego a las riquezas; pidámosle la gracia de mirarlo a Él, rico en amor y rico en generosidad, en misericordia; y también la gracia de ayudar a los demás con la práctica de la limosna, pero como lo hace Él. Alguien podría decir: Pero, padre, Él no se privó de nada.... En realidad, fue su respuesta, Jesucristo, al ser igual a Dios, se privó de esto, se abajó, se anonadó.

***

MENSAJE DEL PAPA PARA LA JMJ 2016

Queridos jóvenes:

Hemos llegado a la última etapa de nuestra peregrinación a Cracovia, donde en el mes de julio del próximo año celebraremos la XXXI Jornada Mundial de la Juventud. En nuestro largo y arduo camino nos guían las palabras de Jesús recogidas en el «sermón de la montaña». Hemos comenzado   este   recorrido   en   2014,   meditando   sobre   la   primera   de   las   Bienaventuranzas:

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3). Para el año 2015 el tema fue «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8). En  el  año  que  tenemos  por  delante  queremos  que  nos  sirvan  de  inspiración   las  palabras:

«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5,7).

1. El Jubileo de la Misericordia

Con este tema, la JMJ de Cracovia 2016 se introduce en el Año Santo de la Misericordia, convirtiéndose en un verdadero Jubileo de los Jóvenes de ámbito mundial. No es la primera vez que un encuentro internacional de los jóvenes coincide con un Año jubilar. En efecto, san Juan Pablo II convocó por primera vez a los venes de todo el mundo para el Domingo de Ramos durante el Año Santo de la Redención (1983/1984). Después, durante el Gran Jubileo del Año 2000, más de dos millones de jóvenes de unos 165 países se reunieron en Roma para la XV Jornada Mundial de la Juventud.  Como  sucedió  en estos  dos casos  precedentes,  estoy seguro  de que el Jubileo  de los Jóvenes en Cracovia se uno de los momentos fuertes de este Año Santo.

Quizás alguno de ustedes se preguntará: ¿Qué es este Año jubilar que se celebra en la Iglesia? El texto bíblico de Letico 25 nos ayuda a comprender lo que significa un «jubileo» para el pueblo de Israel: Cada cincuenta años los hebreos oían el sonido de la trompeta (jobel) que los convocaba (jobil) para celebrar un año santo, como tiempo de reconciliación (jobal) para todos. En este tiempo se debía  recuperar  una  buena  relación  con Dios,  con el prójimo  y con  lo creado,  basada  en la gratuidad. Por ello se promovía, entre otras cosas, la condonación de las deudas, una ayuda particular para quien  se empobreció,  la mejora  de las relaciones  entre  las personas  y la liberación  de los esclavos.

Jesucristo vino para anunciar y llevar a cabo el tiempo perenne de la gracia del Señor, anunciando  a los pobres  la buena noticia, la liberación  a los cautivos,  la vista a los ciegos  y la libertad a los oprimidos (cf. Lc 4,18-19). En él, especialmente en su Misterio Pascual, se cumple plenamente el sentido más profundo del jubileo. Cuando la Iglesia en nombre de Cristo convoca un jubileo se nos invita a vivir un tiempo extraordinario  de gracia. La Iglesia misma está llamada a ofrecer  abundantes  signos  de  la  presencia  y  cercanía  de  Dios,  a  despertar  en  los  corazones  la capacidad de fijarse en lo esencial. En particular, este Año Santo de la Misericordia «es el tiempo para que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua: ser  signo  e  instrumento  de  la  misericordia  del  Padre»  (Homilía  en  las  Primeras  Vísperas  del Domingo de la Divina Misericordia, 11 de abril de 2015).

2. Misericordiosos como el Padre

El lema de este Jubileo extraordinario es: «Misericordiosos como el Padre» (cf. Misericordiae vultus, 13), y con el que se armoniza el tema de la próxima JMJ. Intentemos por ello comprender mejor lo que significa la misericordia divina.

El  Antiguo  Testamento  usa  varios  rminos  para  hablar  de  la  misericordia;   los  más significativos  son  los  de hesed y rahamim.  El  primero,  aplicado  a  Dios,  expresa  su  incansable fidelidad a la Alianza con su pueblo, al que ama y perdona eternamente. El segundo, rahamim, se puede traducir como «entrañas», que nos recuerda en modo particular el seno materno y nos hace comprender el amor de Dios por su pueblo como el de una madre por su hijo. Así nos lo presenta el profeta Isaías: «¿Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré» (Is 49,15). Un amor de este tipo implica hacer espacio al otro dentro de sí, sentir, sufrir y alegrarse con el prójimo.

El concepto bíblico de misericordia comprende también un amor concreto que es fiel, gratuito y sabe perdonar. Oseas nos ofrece un hermoso ejemplo del amor de Dios, compandolo al de un padre hacia su hijo: «Cuando Israel era joven lo a y de Egipto lla a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de [] Pero era yo quien había criado a Efraín, tomándolo  en mis brazos; y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer» (Os 11,1-4). A pesar de la actitud errónea del hijo, que bien merecería un castigo, el amor del padre es fiel y perdona siempre al hijo arrepentido. Como vemos, en la misericordia siempre está incluido el perdón; «no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueven  en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo […] Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento  profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón» (Misericordiae vultus, 6).

El Nuevo Testamento nos habla de la divina misericordia (eleos) como ntesis de la obra que Jesús vino a cumplir en el mundo en el nombre del Padre (cf. Mt 9,13). La misericordia de nuestro Señor se manifiesta sobre todo cuando él se inclina sobre la miseria humana y muestra su compasión hacia quien necesita comprensión, curación y perdón. En Jesús, todo habla de misericordia, es más,

él mismo es la misericordia.

En el catulo 15 del Evangelio de Lucas encontramos las tres parábolas de la misericordia: la de la oveja extraviada, la de la moneda perdida y la que conocemos como la del «hijo pródigo». En estas tres parábolas nos impresiona la alegría de Dios, la alegría que él siente cuando encuentra al pecador  y lo  perdona.  Sí,  perdonar  es  la  alegría  de  Dios.  Aquí  tenemos  la  síntesis  de  todo  el Evangelio. «Cada uno de nosotros es esa oveja extraviada, esa moneda perdida; cada uno de nosotros es ese hijo que ha derrochado la propia libertad siguiendo ídolos falsos, espejismos de felicidad, y ha perdido todo. Pero Dios no nos olvida, el Padre no nos abandona nunca. Es un padre paciente, nos espera siempre. Respeta nuestra libertad, pero permanece siempre fiel. Y cuando volvemos a él, nos acoge como a hijos en su casa, porque jamás deja, ni siquiera por un momento, de esperarnos con amor. Y su corazón está en fiesta por cada hijo que regresa. Está en fiesta porque es alegría. Dios tiene  esta  alegría  cuando  uno  de  nosotros  pecadores  va  a  él  y  pide  su  perdón»  (Ángelus,  15 septiembre 2013).

La misericordia  de Dios es muy concreta  y todos  estamos  llamados  a experimentarla  en primera persona. A la edad de diecisiete años, un día en que tenía que salir con mis amigos, decidí pasar primero por una iglesia.  Allí me encont  con un sacerdote  que me inspi una confianza especial,  de modo  que sentí  el deseo  de abrir mi corazón  en la confesión.  Aquel  encuentro  me cambió la vida. Descubrí que cuando abrimos el corazón con humildad y transparencia, podemos contemplar de modo muy concreto la misericordia de Dios. Estaba seguro de que en la persona de aquel sacerdote Dios me estaba esperando, antes de que yo diera el primer paso para ir a la iglesia. Nosotros le buscamos, pero es él quien siempre se nos adelanta, desde siempre nos busca y es el primero que nos encuentra.  Quizás alguno de ustedes tiene un peso en el corazón y piensa: «He hecho esto», «he hecho aquello». No teman. Él les espera. Él es padre: siempre nos espera. Qué hermoso es encontrar en el sacramento de la Reconciliación el abrazo misericordioso del Padre, descubrir el confesionario como lugar de la Misericordia, dejarse tocar por este amor misericordioso del Señor que siempre nos perdona.

Y tú, querido joven, querida joven, ¿has sentido alguna vez esta mirada de amor infinito que, más allá de todos tus pecados, limitaciones y fracasos, contia fiándose de ti y mirando tu existencia con esperanza? ¿Eres consciente del valor que tienes ante Dios que, por amor, te ha dado todo? Como nos enseña san Pablo, «la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros  cuando  todavía  éramos  pecadore  (Rm 5,8). ¿Pero entendemos  de verdad  la fuerza de estas palabras?

Sé lo mucho que ustedes aprecian la cruz de las JMJ –regalo de san Juan Pablo II–, que desde el año 1984 acompaña todos los Encuentros mundiales. Cuántos cambios, cuántas verdaderas y auténticas conversiones se han verificado en la vida de tantos jóvenes al encontrarse con esta cruz desnuda. Quizás se hicieron la pregunta: ¿De nde viene esta fuerza extraordinaria de la cruz? He aquí  la  respuesta:  La  cruz  es  el  signo  más  elocuente  de  la  misericordia  de  Dios.  Ella  nos  da testimonio de que la medida del amor de Dios para con la humanidad es amar sin medida. En la cruz podemos tocar la misericordia de Dios y dejarnos tocar por su misericordia. Quiero recordar aquí el episodio de los dos malhechores crucificados junto a Jesús. Uno de ellos es engreído, no se reconoce pecador, se ríe del Señor; el otro, en cambio, reconoce que ha fallado, se dirige al Señor y le dice:

«Jesús,  acuérdate  de cuando  llegues  a tu reino». Jesús le mira con misericordia  infinita  y le responde: «Hoy estarás conmigo en el Paraíso» (cf. Lc 23,32.39-43). ¿Con cuál de los dos nos identificamos? ¿Con el que es engreído y no reconoce sus errores, o quis con el otro, el que se sabe necesitado de la misericordia divina y la implora de todo corazón? El Señor, que ha dado su vida por nosotros en la cruz, siempre nos ama con un amor incondicional, que reconoce nuestra vida como un bien y nos da siempre la posibilidad de volver a comenzar.

3. La extraordinaria alegría de ser instrumentos de la misericordia de Dios

La Palabra de Dios nos enseña que «la felicidad está más en dar que en recibir» (Hch 20,35). Precisamente  por  este  motivo  la  quinta  Bienaventuranza  declara  felices  a  los  misericordiosos. Sabemos que el Señor nos ha amado primero. Pero sólo seremos de verdad bienaventurados, felices, cuando entremos en la lógica divina del don, del amor gratuito, cuando nos demos cuenta de que Dios nos ha amado infinitamente para hacernos capaces de amar como él, sin medida. Como dice san Juan: «Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor […] En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos a y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros» (1 Jn 4,7-11).

Después de haberles explicado de modo muy resumido cómo realiza el Señor su misericordia con  nosotros,  quiero  sugerirles  algunos  modos  concretos  de  ser  instrumentos  de  esta  misma misericordia hacia nuestro prójimo.

Me viene a la mente el ejemplo del beato Pier Giorgio Frassati. Él decía: «Jesús me visita cada mañana en la Comunión, y yo, según mi miseria, se la devuelvo visitando a los pobres». Pier Giorgio  era un joven  que había  entendido  lo que quiere  decir  tener  un corazón  misericordioso, sensible a los más necesitados. Les daba algo más que cosas materiales; se daba a mismo, gastaba tiempo, palabras, capacidad de escucha. Servía siempre a los pobres con gran discreción, sin ostentación. Vivía realmente el Evangelio que dice: «Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna queda en secreto» (Mt 6,3-4). Fíjense en que un día antes de su muerte, cuando estaba gravemente enfermo, daba disposiciones sobre cómo ayudar a sus amigos necesitados. En su funeral, los familiares y amigos se quedaron atónitos por la presencia de tantos pobres, para ellos desconocidos, que el joven Pier Giorgio visitaba y ayudaba.

A siempre me gusta asociar las Bienaventuranzas evanlicas con el catulo 25 de Mateo, cuando Jesús nos presenta las obras de misericordia  y dice que seremos juzgados con respecto a ellas. Les invito por tanto a descubrir de nuevo las obras de misericordia corporales: visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales:  enseñar  al que no sabe, dar buen  consejo  al que lo necesita,  corregir  al que  yerra, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y difuntos. Como pueden ver, la misericordia no es «buenismo» ni un mero sentimentalismo. Aquí se demuestra la autenticidad de nuestro ser discípulos de Jesús, de nuestra credibilidad como cristianos en el mundo actual.

A ustedes, jóvenes, que son muy concretos, quisiera proponerles que, para los primeros siete meses  del año 2016,  elijan una obra de misericordia  corporal  y otra espiritual  para ponerlas  en práctica cada mes. Déjense inspirar por la oración de santa Faustina, humilde apóstol de la Divina Misericordia en nuestra época:

«Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue

según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla […]

a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo

y no sea indiferente a sus penas y gemidos […]

a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mi prójimo sino

que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos […]

a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras […]

a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo,

dominando mi propia fatiga y mi cansancio […]

a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo» (Diario 163).

El  mensaje  de  la  Divina  Misericordia  constituye  un  programa  de  vida  muy  concreto  y exigente, pues implica el obrar. Una de las obras de misericordia  más evidente, pero quizás más difícil de poner en práctica, es la de perdonar a quien te ha ofendido, a quien te ha hecho daño, a quien  consideramos  un  enemigo.  «¡Q  difícil  es,  muchas  veces,  perdonar!  Y,  sin  embargo,  el perdón es el instrumento puesto en nuestras fgiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar  caer  el rencor,  la rabia,  la violencia  y la venganza  son  condiciones  necesarias  para vivir felices» (Misericordiae vultus, 9).

Me encuentro con tantos jóvenes que dicen estar cansados de este mundo tan dividido, en el que se enfrentan seguidores de facciones diferentes, hay muchas guerras e incluso quien usa la propia religión como justificación para la violencia. Tenemos que suplicar al Señor que nos la gracia de ser misericordiosos con quienes nos hacen daño. Igual que Jesús, que en la cruz rezaba por los que le habían crucificado: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34). La misericordia es el único camino para vencer el mal. La justicia es necesaria, cómo no, pero ella sola no basta. Justicia y misericordia tienen que caminar juntas. Cómo me gustaría que todos nos uniéramos en una misma  oración,  implorando  desde  lo  más  profundo  de  nuestros  corazones  que  el  Señor  tenga misericordia de nosotros y del mundo entero.

4. Cracovia nos espera

Faltan pocos meses para nuestro encuentro en Polonia. Cracovia, la ciudad de san Juan Pablo II y de santa Faustina Kowalska, nos espera con el corazón y los brazos abiertos. Creo que la Divina Providencia nos ha guiado para celebrar el Jubileo de los Jóvenes precisamente ahí, donde han vivido estos dos grandes apóstoles de la misericordia en nuestro tiempo. Juan Pablo II intuyó que éste era el tiempo de la misericordia. Al comienzo de su pontificado escribió la encíclica Dives in Misericordia. En el Año Santo del 2000, canonizó a sor Faustina, instituyendo también la fiesta de la Divina Misericordia en el segundo domingo de Pascua. En el año 2002 consag personalmente en Cracovia el Santuario de Jesús Misericordioso,  encomendando  el mundo a la Divina Misericordia  y con el deseo de que este mensaje llegase a todos los habitantes de la tierra, llenando los corazones de esperanza: «Es preciso encender esta chispa de la gracia de Dios. Es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios el mundo encontra la paz, y el hombre, la felicidad» (Homilía para la Consagración del Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, 17 agosto 2002).

Queridos jóvenes, Jesús misericordioso, representado en la imagen venerada por el pueblo de Dios, en el santuario de Cracovia a él dedicado, los espera. Él se fía de ustedes y cuenta con ustedes. Tiene tantas cosas importantes que decirles a cada uno de ustedes… No tengan miedo de contemplar sus ojos llenos de amor infinito hacia ustedes y déjense acariciar por su mirada misericordiosa, dispuesta a perdonar cada uno de sus pecados, una mirada que es capaz de cambiar la vida de ustedes y de sanar las heridas de sus almas, una mirada que sacia la sed profunda de sus jóvenes corazones: sed de amor, de paz, de alegría y de auténtica felicidad. Vayan a él y no tengan miedo. Vayan para decirle desde lo más profundo de sus corazones: «Jesús, confío en ti». Déjense tocar por su infinita misericordia, para que ustedes a su vez, mediante las obras, las palabras y la oración, se conviertan en  apóstoles  de  la  misericordia  en  nuestro  mundo  herido  por  el  egoísmo,  el  odio  y  tanta desesperación.

Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo –de la que habló san Juan Pablo II a los ambientes de su vida cotidiana y hasta los confines de la tierra. En esta misión, yo los acompaño con mis mejores deseos y mi oración. En este último tramo del camino de preparación espiritual hacia la próxima  JMJ  de Cracovia,  los encomiendo  a la Virgen  Maa,  Madre  de la Misericordia,  y los bendigo de todo corazón.

Vaticano, 15 de agosto de 2015

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María

 BENEDICTO XVI Ángelus 2007 y 2010

2007

Queridos hermanos y hermanas:

En este XVIII domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos estimula a reflexionar sobre cómo debe ser nuestra relación con los bienes materiales. La riqueza, aun siendo en un bien, no se debe considerar  un bien absoluto.  Sobre todo,  no garantiza  la salvación;  más aún, podría incluso ponerla seriamente en peligro. En la página evanlica de hoy, Jesús pone en guardia a sudiscípulos precisamente contra este riesgo. Es sabiduría y virtud no apegar el corazón a los bienes de este mundo, porque todo pasa, todo puede terminar bruscamente. Para los cristianos, el verdadero tesoro que debemos buscar sin cesar se halla en las “cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos lo recuerda hoy san Pablo en la carta a los Colosenses, añadiendo que nuestra vida “está oculta con Cristo en Dios” (Col 3, 1-3).

La solemnidad de la Transfiguración del Señor, que celebraremos mañana, nos invita a dirigir la mirada a las alturas, al cielo. En la narración evangélica de la Transfiguración en el monte, se nos da un signo premonitorio,  que nos permite vislumbrar de modo fugaz el reino de los santos, donde también nosotros, al final de nuestra existencia terrena, podremos ser partícipes de la gloria de Cristo, que se completa, total y definitiva. Entonces todo el universo queda transfigurado  y se cumplirá finalmente el designio divino de la salvación.

El  día  de  la  solemnidad  de  la  Transfiguración  está  unido  al  recuerdo  de  mi  venerado predecesor el siervo de Dios Pablo VI, que precisamente aquí, en Castelgandolfo, en 1978, completó su misión y fue llamado a entrar en la casa del Padre celestial. Que su recuerdo sea una invitación a mirar hacia lo alto y a servir fielmente al Señor y a la Iglesia, como hizo él en años difíciles del siglo pasado.

Que nos obtenga esta gracia la Virgen María, a quien hoy recordamos particularmente celebrando la memoria lirgica de la Dedicación de la balica de Santa María la Mayor. Como es sabido, esta es la primera balica de Occidente construida en honor de María y reedificada en el año

432 por el Papa Sixto III para celebrar la maternidad divina de la Virgen, dogma que había sido proclamado solemnemente por el concilio ecuménico de Éfeso el año precedente. La Virgen, que participó en el misterio de Cristo más que ninguna otra criatura, nos sostenga en nuestro camino de fe para que, como la liturgia nos invita a orar hoy, “al trabajar con nuestras fuerzas para subyugar la tierra, no nos dejemos dominar por la avaricia y el egoísmo, sino que busquemos siempre lo que vale delante de Dios” (cf. Oración colecta).

2010

Queridos hermanos y hermanas:

Estos días se celebra la memoria lirgica de algunos santos. Ayer recordamos a san Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Vivió en el siglo XVI; se convirtió leyendo la vida de Jesús y de los santos durante una larga hospitalización causada por una herida de batalla. Se quedó tan impresionado con aquellas páginas que decid seguir al Señor. Hoy recordamos a san Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentoristas; vivió en el siglo XVIII y fue proclamado patrono de los confesores por el venerable Pío XII. Tuvo la conciencia de que Dios quiere que todos sean santos, cada uno según su propio estado, naturalmente. Esta semana la liturgia nos propone además a san Eusebio, primer obispo del Piamonte, valiente defensor de la divinidad de Cristo; y, finalmente, la figura de san Juan María Vianney, el cura de Ars, quien guio con su ejemplo el Año sacerdotal recién concluido y a cuya intercesión confío de nuevo a todos los pastores de la Iglesia. Empeño común de estos santos fue salvar a las almas y servir a la Iglesia con sus respectivos carismas, contribuyendo a renovarla y a enriquecerla. Estos hombres adquirieron «un corazón sabio» (Sal 89,

12) acumulando  lo que no se corrompe  y desechando  cuanto irremediablemente  es voluble en el tiempo: el poder, la riqueza y los placeres efímeros. Al elegir a Dios, poseyeron todo lo necesario, pregustando desde la vida terrena la eternidad (cf. Qo 1, 1-5)

En el Evangelio de este domingo, la enseñanza de Jesús se refiere precisamente a la verdadera sabiduría y está introducida por la petición de uno entre la multitud: «Maestro, di a mi hermano qureparta conmigo la herencia» (Lc 12, 13). Jesús, respondiendo, pone en guardia a quienes le oyen sobre la avidez de los bienes terrenos con la parábola del rico necio, quien, habiendo acumulado parél una abundante cosecha, deja de trabajar, consume sus bienes divirtiéndose  y se hace la ilusión hasta de poder alejar la muerte. «Pero Dios le dijo: ¡Necio! Esta misma noche te reclamarán  el alma; las cosas que preparaste, ¿para quién serán?”» (Lc 12, 20). El hombre necio, en la Biblia, es aquel que no quiere darse cuenta, desde la experiencia de las cosas visibles, de que nada dura para siempre, sino que todo pasa: la juventud y la fuerza física, las comodidades y los cargos de poder. Hacer que la propia vida dependa de realidades tan pasajeras es, por lo tanto, necedad. El hombre que confía  en el Señor,  en cambio,  no teme las adversidades  de la vida, ni siquiera  la realidad ineludible de la muerte: es el hombre que ha adquirido «un corazón sabio», como los santos.

Al  dirigir  nuestra  oración  a  María  santísima,  deseo  recordar  otras  fiestas  significativas: mañana se podrá ganar la indulgencia de la Porciúncula o «el Perdón de Asís», que obtuvo san Francisco en 1216 del Papa Honorio III; el jueves 5 de agosto, conmemorando la Dedicación de la Balica de Santa María La Mayor, honraremos a la Madre de Dios, aclamada con este título en el concilio de Éfeso del año 431; y el próximo viernes, aniversario de la muerte del Papa Pablo VI, celebraremos  la fiesta de la Transfiguración  del Señor.  La fecha del 6 de agosto,  considerada  el culmen de la luz estival, se elig para significar que el esplendor del Rostro de Cristo ilumina el mundo entero.

 DIRECTORIO HOMILÉTICO Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los

Sacramentos

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

La esperanza en los cielos nuevos y la tierra nueva

661      Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la Encarnación. Solo el que salió del Padre” puede volver al Padre: Cristo (cf. Jn 16,28). Nadie ha subido al cielo sino el que ba del cielo, el Hijo del hombre (Jn 3, 13; cf, Ef 4,

8-10). Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la Casa del Padre” (Jn 14, 2), a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre, ha querido precedernos  como  cabeza  nuestra  para  que  nosotros,  miembros  de  su  Cuerpo,  vivamos  con  la ardiente esperanza de seguirlo en su Reino” (MR, Prefacio de la Ascensión).

VI       LA ESPERANZA DE LOS CIELOS NUEVOS  Y DE LA TIERRA NUEVA

1042    Al fin de los tiempos el Reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinan para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado:

La Iglesia ... sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo...cuando llegue el tiempo de la restauración   universal   y  cuando,  con  la  humanidad,   también  el  universo  entero,  que  está

íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo (LG 48)

1043    La Sagrada Escritura llama “cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que trasformará la humanidad y el mundo (2 P 3, 13; cf. Ap 21, 1). Esta se la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra” (Ef 1, 10).

1044    En este universo nuevo (Ap 21, 5), la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres. Y enjugará toda lágrima de su ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado (Ap 21, 4;cf. 21, 27).

1045    Para el hombre esta consumación se la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación y de la que la Iglesia peregrina era “como el sacramento (LG 1). Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la Ciudad Santa de Dios (Ap

21, 2), la Esposa del Cordero (Ap 21, 9). Ya no se herida por el pecado, las manchas (cf. Ap 21,

27), el amor propio, que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica, en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos, se la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua.

1046    En cuanto al cosmos, la Revelación  afirma la profunda  comunidad  de destino del mundo material y del hombre:

Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios ... en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción ... Pues sabemos que la creación entera  gime  hasta  el  presente  y sufre  dolores  de  parto.  Y  no  sólo  ella;  también  nosotros,  que poseemos  las primicias  del Espíritu,  nosotros mismos gemimos  en nuestro interior  anhelando  el rescate de nuestro cuerpo (Rm 8, 19-23).

1047    Así pues, el universo  visible también  está destinado  a ser transformado,  a fin de que el mundo  mismo  restaurado  a su primitivo  estado,  ya sin ningún  obstáculo  esté al servicio  de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado (San Ireneo, haer. 5, 32, 1).

1048    Ignoramos  el momento de la consumación  de la tierra y de la humanidad,  y no sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente, la figura de este mundo, deformada por el pecado, pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llena y supera todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres (GS 39, 1).

1049  No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación  de cultivar  esta tierra, donde  crece aquel cuerpo de la nueva familia  humana,  que puede   ofrecer   ya  un  cierto   esbozo   del  siglo   nuevo.   Por  ello,  aunque   hay  que   distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del Reino de Cristo, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al Reino de Dios (GS 39, 2).

1050    Todos  estos  frutos  buenos  de  nuestra  naturaleza  y  de  nuestra  diligencia,  tras  haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontramos después de nuevo, limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal (GS 39, 3; cf. LG 2). Dios será entonces todo en todos (1 Co 15, 22), en la vida eterna:

La vida subsistente y verdadera es el Padre que, por el Hijo y en el Espíritu Santo, derrama sobre  todos  sin  excepción  los  dones  celestiales.  Gracias  a  su  miserico<