Una nova etapa en la protecció dels menors a l’Església

Entre el dijous 21 i el diumenge 24 de febrer va tenir lloc l’esperada reunió del papa Francesc amb els representants de les 114 conferències episcopals de tot el món, els superiors de 25 ordes religiosos (masculines i femenines) i altres representants qualificats de la cúria romana. En total, 190 persones que es van reunir en aquestes Jornades per a afrontar «La protecció dels menors a l’Església».

Les paraules del Papa a l’inici de la primera Jornada, el 21 de febrer, van centrar els objectius de la trobada: «Davant el flagel de l’abús sexual perpetrat per homes d’Església contra menors d’edat, he volgut interpel·lar-vos a tots vosaltres (...) sentim el crit dels petits que demanen justícia». Acabava Francesc: «El Poble sant de Déu ens mira i espera de nosaltres, no només simples i òbvies condemnes, sinó disposar mesures concretes i efectives. És necessària concreció».

Des de l’inici de l’encontre es va indicar que no estava prevista l’elaboració d’un document final o que es presentessin propostes concretes de manera immediata. L’Oficina de Premsa de la Santa Seu va explicar que «l’objectiu d’aquesta reunió serà identificar les propostes presentades durant la Trobada i les tasques que han de dur-se a terme perquè aquestes propostes puguin posar-se en pràctica sense dilacions».

Els assistents van rebre 21 punts formulats per les diferents Comissions i Conferències Episcopals com a contribució a la reflexió en el curs dels treballs de la Trobada; aquests punts recollien aportacions de l’extens qüestionari que els organitzadors van remetre mesos abans als representants de les conferències episcopals i que van retornar a Roma en un 90% dels casos.

 http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/21/pad.html


Protecció dels menors i responsabilitat dels pastors

Els temes de les Jornades van ser:
• Responsabilitat
• Rendició de comptes
• Transparència

Cadascun d’aquests temes van ser tractats en tres Relacions o reunions de treball; el tema principal va ser examinat des de tres punts de vista (un per cada relació):
• en relació amb la persona del bisbe i les seves responsabilitats;
• la relació del bisbe amb els altres bisbes;
• la relació dels bisbes amb el Poble de Déu i amb la societat en general.

Els relators van ser triats de manera que poguessin representar als diferents continents, cultures i situacions a l’Església. Després de cada intervenció es va destinar un temps a preguntes i respostes. Finalment, els assistents –reunits en grups lingüístics per a estudiar els temes desenvolupats pels relators– van preparar un guió amb les idees principals tractades en aquest equip, que eren discutides en l’Assemblea final de cada jornada.

Escolta a les víctimes

L’escolta a les víctimes era un aspecte fonamental de les Jornades. El Comitè Organitzador va demanar als participants que preparessin la reunió escoltant a algunes víctimes al seu país d’origen, amb la finalitat que s’adonessin de la gravetat del problema en el seu propi territori.

El 20 de febrer, el Comitè Organitzador es va reunir durant dues hores amb 12 homes i dones representants de víctimes d’abusos comesos per membres del clergat.

Durant la Trobada les víctimes van poder ser escoltades pels 190 assistents: 5 a través d’un vídeo i durant el temps d’oració vespertina de cada jornada, una víctima va donar el seu testimoniatge en viu.

La clausura i… ara què?

En un inusualment llarg discurs de clausura de les Jornades, el papa Francesc va mostrar que s’inicia una nova pàgina en la lluita de l’Església contra l’abús als menors, també en el seu si.

El Papa va recordar que l’Església a través del seu ordenament legislatiu, el treball de la Comissió Pontifícia per a la Protecció de Menors i les aportacions d’aquesta Trobada se centrarà en set aspectes:

1. La protecció dels menors: és l’objectiu principal. Cal canviar la mentalitat de manera que la prioritat sigui sempre el bé de la comunitat, les persones, per sobre de salvaguardar la Institució.
2. Serietat impecable: l’Església no es cansarà de fer tot el necessari per portar davant la justícia a qualsevol que hagi comès tals crims. L’Església mai intentarà encobrir o subestimar cap cas.
3. Una veritable purificació: l’Església ha d’obstinar-se en la formació i santedat dels seus pastors; i treballar a protegir als nens, acollir a les víctimes i enfortir la formació en els seminaris.
4. La formació: major exigència en la selecció i en la formació dels candidats al sacerdoci incidint en la cerca de la santedat i la formació en la virtut de la castedat.
5. Reforçar i verificar les directrius de les Conferències Episcopals: reafirmar l’exigència de la unitat dels bisbes en l’aplicació de paràmetres que tinguin valor de normes i no només d’orientació.
6. Acompanyar a les persones abusades: El mal que van viure deixa en ells ferides indelebles que es manifesten en rancúnia i tendència a l’autodestrucció. Per tant, l’Església té el deure d’oferir-los tot el suport necessari. Escoltar.
7. El món digital: s’ha de tenir en compte les noves formes d’abús sexual i d’abusos de tota mena que amenacen als menors en els ambients on viuen i a través dels nous instruments que usen. Alerta especial a l’accés incontrolat a la pornografia a través de la xarxa.
8. El turisme sexual: reforçar l’atenció pastoral a les persones explotades pel turisme sexual. Aconseguir un marc legal que protegeixi als nens de l’explotació sexual en el turisme i permeti perseguir legalment als delinqüents.

 

Isidor Ramos, periodista

 

 

 

Para saber-ne més:

Discurs final del Sant Pare

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/24/disc.html

 Comissió per a la Protecció del Menor en l’Església

https://www.pbc2019.org/

 Document de:

L’OFICINA DE PREMSA DE LA SANTA SEU

Dossier de premsa per la Trobada sobre protecció de menors
21-24 febrer 2019
Resum:
- Informació de context
- Documents papals o de la Cúria romana
- Cronologia de la resposta de l’Església en àmbit local i universal
- Comissió Pontifícia per a la protecció del menor
- Informació bàsica sobre els procediments a l’Església en casos d’abús sexual a menors per part d’un diaca, un sacerdot o un bisbe
- Organismes de protecció i orientacions per països
- Experts del país
- Articles i entrevistes en diversos idiomes
- A look at child abusi on the global

https://www.pbc2019.org/fileadmin/user_upload/press/Dossier_de_prensa_-_SPAGNOLO_02.pdf

 

 

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte