Vida Sacerdotal > Predicació

Diumenge V del Temps Ordinari (cicle C): sabem fiar-nos veritablement de la paraula del Senyor?

La litúrgia d'aquest cinquè diumenge del temps ordinari ens presenta el tema de la crida divina. En una visió majestuosa, Isaïes es troba en presència del Senyor tres vegades Sant i l'envaeix un gran temor i el sentiment profund de la seva pròpia indignitat. Però un serafí purifica els seus llavis amb una brasa i esborra el seu pecat, i ell, sentint-se preparat per a respondre a la crida, exclama: “Hem aquí, Senyor, envia'm” (cf. Is 6, 1-2.3-8). La mateixa successió de sentiments està present en l'episodi de la pesca miraculosa, de la qual ens parla el passatge evangèlic d'avui. Convidats per Jesús a tirar les xarxes, malgrat una nit infructuosa, Simón Pedro i els altres deixebles, fiant-se de la seva paraula, obtenen una pesca sobreabundant.

***

Missa del dia

ANTÍFONA D’INTRODUCCIÓ

Veniu, prosternem-nos i adorem el Senyor que ens ha creat. Ell és el nostre Déu.

ORACIÓ COL·LECTA

Senyor, vetlleu sempre per la vostra família: protegiu-la i defenseu-la, ja que només confia en la vostra gràcia. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

LITÚRGIA DE LA PARAULA

PRIMERA LECTURA

Lectura del llibre d'Isaïes (Is 6,1-2a,3-8)

L’any que morí el rei Ozies vaig veure el Senyor assegut en un tron alt i prominent. Els plecs del seu mantell omplien el temple. L’assistien, drets, uns serafins que cridaven l’un a l’altre: «Sant, sant, sant és el Senyor de l’univers, tota la terra és plena de la seva glòria.» Aquell crit feia estremir els muntants de les portes i l’edifici s’omplia de fum. Jo vaig dir: «Ai de mi, no podré parlar! Jo que sóc un home de llavis impurs i visc enmig d’un poble de llavis impurs, he vist amb els meus ulls el rei, el Senyor de l’univers.» Llavors un dels serafins volà cap a mi duent amb uns molls una brasa que havia pres de l’altar. Em tocà els llavis amb aquella brasa i em digué: «Això t’ha tocat els llavis: ja ha desaparegut la teva culpa, el teu pecat ja ha estat esborrat.» Després vaig sentir la veu del Senyor que deia: «Qui enviaré? Qui ens hi anirà?» Jo vaig respondre: «Aquí em teniu: envieu-m’hi.»

Paraula de Déu.

SALM RESPONSORIAL

Dels salms [Sl 137,1-8 (R. v. 1c)]

R. Us vull cantar a la presència dels àngels, Senyor.

Us enalteixo amb tot el cor, Senyor, us vull cantar a la presència dels àngels. Em prosterno davant del santuari. R.

Enalteixo el vostre nom perquè estimeu i sou fidel. Sempre que us invocava, m’heu escoltat, heu enfortit la meva ànima. R.

En sentir el que vós heu promès, tots els reis de la terra us lloaran i celebraran que vós obreu així: «Que n’és, de gran, la glòria del Senyor.» R.

La vostra dreta em salva. Que el Senyor continuï afavorint-me. El vostre amor perdura sempre. Acabeu la vostra obra, Senyor. R.

SEGONA LECTURA

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 15,1-11)

Germans, [us recordo la bona nova que us vaig anunciar i que vosaltres acollíreu; fins ara us hi manteniu ferms i per ella obteniu la salvació. No crec pas que us convertíssiu en va a la fe. Per tant, si encara ho reteniu, recordeu amb quines paraules us vaig anunciar la bona nova.] Primer de tot us vaig transmetre el mateix ensenyament que jo mateix havia rebut, és a dir, que Crist, com deien ja les Escriptures, morí pels nostres pecats, que fou sepultat i que al tercer dia, com deien ja les Escriptures, ressuscità. Que després s’aparegué a Quefes i després als dotze. Després s’aparegué a més de cinccents germans a la vegada; molts d’aquests encara viuen, però alguns ja són morts. Després s’aparegué a Jaume, i més tard a tots els apòstols. Finalment, el darrer de tots, com un que neix fora de temps, se m’aparegué fins i tot a mi. [Perquè jo sóc el més petit dels apòstols i ni tan sols mereixo que em diguin apòstol, perquè vaig perseguir l’Església de Déu. Però per gràcia de Déu sóc el que sóc, i la gràcia que ell m’ha donat no ha estat infructuosa. Al contrari, he treballat més que tots, no jo, sinó la gràcia de Déu que ha treballat amb mi. Però, què hi fa?] Tant si sóc jo com si són ells, això és el que vosaltres heu cregut.

Paraula de Déu.

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (Lc 5,1-11)

En una ocasió la gent s’aglomerava sobre Jesús per escoltar la paraula de Déu. Ell, que es trobava vora l’estany de Genesaret, veié dues barques a la platja. Els pescadors n’havien baixat i rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques, que era de Simó, li demanà que l’apartés una mica de terra, s’assegué i ensenyava la gent de la barca estant. Quan acabà de parlar, digué a Simó: «Tira endins, i caleu les xarxes per pescar.» Simó li respongué: «Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem pescat res, però ja que vós ho dieu calaré les xarxes.» Així que ho feren agafaren tant de peix que les xarxes s’esquinçaven. Llavors feren senyal als pescadors de l’altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren, i ompliren tant les barques que quasi s’enfonsaven. Simó Pere, en veure això, es llançà als genolls de Jesús i li deia: «Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador.» Ni ell ni cap dels qui anaven amb ell no se sabien avenir d’una pesca com aquella. Igual passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Però Jesús digué a Simó: «No tinguis por: des d’ara seràs pescador d’homes.» Llavors tornaren a terra les barques, ho deixaren tot i se n’anaren amb ell.

Paraula del Senyor.

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Senyor, Déu nostre, vós creàreu el pa i el vi perquè fossin el nostre aliment de cada dia; feu-ne també, si us plau, per a nosaltres un sagrament de vida eterna. Per Crist Senyor nostre.

ANTÍFONA DE COMUNIÓ

Que tothom reconegui els favors del Senyor, els prodigis que ha fet en bé dels homes: donà beure a l’assedegat i sacià de menjar el famolenc.

O bé:

Feliços els qui ploren: vindrà el dia que seran consolats. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia que seran saciats.

POSTCOMUNIÓ

Oh Déu, que heu volgut que participéssim d’un sol pa i d’un sol calze, feu que visquem de tal manera que, formant tots plegats l’únic cos de Crist, contribuïm a la salvació del món.

Per Crist, Senyor nostre.

_________________________

BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com)

Aquí estoy. Envíame a mí (Is 6,1-2a.3-8)

1ª lectura

Como introducción del llamado «Libro del Enmanuel» (7,1-12,6) se sitúa este relato sobre la vocación profética de Isaías, que durante la guerra sirio-efraimita fue enviado por el Señor a su pueblo para explicarles el sentido de lo que estaba sucediendo y dar orientaciones sobre cómo actuar en esas circunstancias.

El relato comienza con una teofanía (vv. 1-4), que constituye uno de los puntos clave del mensaje del libro de Isaías. La manifestación de Dios sentado a la manera de los antiguos reyes orientales, en medio de la corte de seres angélicos —los «serafines»— en actitud de sumo respeto y proclamando la santidad del Señor, pone de relieve la grandiosa majestad de Dios. En esta visión del profeta, Dios es presentado como el tres veces santo (v. 3), máximo superlativo que usa la lengua hebrea. Ser santo implica lo que en nuestras lenguas, con mayor desarrollo conceptual, llamamos transcendencia. Dios transciende, está más allá de todos los otros seres, que son criaturas suyas. Santo, en hebreo, incluye también el concepto de sagrado o sacro. Quiere decir que Dios no se contamina de las limitaciones e imperfecciones de las criaturas, tanto en el orden del ser como en el del obrar.

Ante la santidad y majestad del Señor, Isaías responde con estremecimiento al sentir su propia impureza y la del pueblo (v. 5). Esta sensación de temor es habitual en las apariciones de Dios a lo largo de la historia bíblica, incluso en el anuncio del ángel a Santa María (cfr Lc 1,30: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios»). «Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro (cfr Ex 3,5-6) delante de la Santidad Divina. Ante la gloria del Dios tres veces santo, Isaías exclama: “¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros!” (Is 6,5). Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama: “Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador” (Lc 5,8). Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él: “No ejecutaré el ardor de mi cólera... porque soy Dios, no hombre; en medio de ti yo el Santo” (Os 11,9)» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 208).

En el momento en que Isaías reconoce humildemente su indignidad e insignificancia ante Dios es purificado y consolado (vv. 6-7). De ese modo, a pesar de aquel primer momento de temor, viene enseguida la respuesta confiada y generosa del profeta ofreciéndose para llevar a cabo la voluntad de Dios (v. 8). «A solas con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios; es, a veces, un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios salvador, Señor de la historia (cfr Am 7,2.5; Is 6,5.8.11; Jr 1,6; 15,15-18; 20,7-18)» (Catecismo dela Iglesia Católica, n. 2584).

Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras (1 Co 15,1-11)

2ª lectura

Pablo recuerda el Evangelio predicado desde el primer momento por los Apóstoles, en el que se confiesa que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día (vv. 1-4). Las apariciones (vv. 5-8) son la prueba más contundente de la realidad de la resurrección y, a la vez, constituyen la legitimación de los Apóstoles, también de Pablo, puesto que todos ellos son «testigos de la resurrección de Jesús» (cfr Catecismo de la Iglesia Católica, n. 659). Este texto de la carta tiene especial relieve por tratarse del relato escrito más antiguo —anterior a la redacción de los evangelios— de la resurrección del Señor, cuando han transcurrido poco más de veinte años desde que ocurrió el acontecimiento: «El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 639). La garantía de que Cristo ha resucitado la tiene el cristiano en el testimonio de las Sagrada Escritura y de los Apóstoles a los que se apareció vivo y glorioso.

Pescador de hombres (Lc 5,1-11)

Evangelio

San Lucas relata la vocación de Pedro y de los primeros discípulos de manera ligeramente distinta a los otros evangelios (cfr Mt 4,18-25; Mc 1,16-20; Jn 1,35-51). Los cuatro evangelios anotan que la llamada tuvo lugar en los inicios de la vida pública, y los cuatro recuerdan la voz apremiante de Cristo y la respuesta inmediata de los discípulos. Sin embargo, Mateo y Marcos colocan ese llamamiento como primer acto del ministerio de Jesús, subrayando así la identificación de los discípulos con su maestro; Lucas, en cambio, lo hace preceder de un breve ministerio de Jesús en Cafarnaún y de un cierto trato entre el Señor y estos Apóstoles.

La narración deja transparentar la relación especial de Jesús con Pedro ya que éste es su interlocutor a lo largo de todo el relato (cfr vv. 3.4.5.8.10), y será él quien gobierne después la barca de la Iglesia. Antes de ser apóstol, pescador. Después de apóstol, pescador. La misma profesión que antes, después. ¿Qué cambia entonces? Cambia que en el alma —porque en ella ha entrado Cristo, como subió a la barca de Pedro— se presentan horizontes más amplios, más ambición de servicio, y un deseo irreprimible de anunciar a todas las criaturas las magnalia Dei (Hch 2,11), las cosas maravillosas que hace el Señor, si le dejamos hacer (S. Josemaría Escrivá, Amigos de Dios, nn. 264-265).

Por otra parte, en el curso completo de los acontecimientos se vislumbra lo que va a ser la misión de la Iglesia: en nombre propio los discípulos se fatigarán y no conseguirán fruto (v. 5); en cambio, en nombre del mandato de Cristo el fruto será incluso desproporcionado (vv. 6.10). «Duc in altum! Esta palabra resuena también hoy para nosotros y nos invita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y a abrirnos con confianza al futuro: “Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre”» (Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, n. 1).

Ante las obras del Señor surge en Pedro el asombro (v. 9) y la conciencia de la indignidad personal (v. 8). Pero, entonces, como Zacarías (1,13), como la Virgen (1,30), como todas las personas elegidas por Dios para una misión, Pedro oye la palabra de Dios que le infunde confianza: «No temas» (v. 10): Si notas que no puedes, por el motivo que sea, dile, abandonándote en Él: ¡Señor, confío en Ti, me abandono en Ti, pero ayuda mi debilidad! Y lleno de confianza, repítele: mírame, Jesús, soy un trapo sucio; la experiencia de mi vida es tan triste, no merezco ser hijo tuyo. Díselo...; y díselo muchas veces. —No tardarás en oír su voz: ne timeas! —¡no temas!; o también: surge et ambula! —¡levántate y anda! (S. Josemaría Escrivá, Forja, n. 287).

_____________________

SAN JERÓNIMO (www.iveargentina.org)

 “Dejando al instante las redes…”

Y bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores (Mc 1, 16). Simón, que todavía no era Pedro, pues todavía no había seguido a la Piedra (Cristo)[1], para que pudiera llamarse Pedro; Simón, pues, y su hermano Andrés estaban a la orilla y echaban las redes al mar y cogieron peces. «Vio —dice— a Simón y a Andrés, su hermano, largando las redes al mar, pues eran pescadores». El Evangelio afirma tan sólo que echaban las redes, más no que cogieran algo. Por tanto, antes de la Pasión se afirma que echaron las redes, mas no hay constancia de que capturaran algo. Después de la pasión, sin embargo, echan la red y capturan tanto que las redes se rompían (Lc 5, 6; Jn 21, 11). «Largando las redes en el mar, pues eran pescadores». Y Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.» (Mc 1, 17). ¡Feliz cambio de pesca!: Jesús les pesca a ellos, para que a su vez ellos pesquen a otros pescadores. Primero se hacen peces para ser pescados por Cristo; después ellos mismos pescarán a otros. «Jesús les dice: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres».

Y al instante, dejando sus redes, le siguieron (Mc 1, 18). «Y al instante». La fe verdadera no conoce intervalo; tan pronto se oye, cree, sigue, y se convierte en pescador. «Al instante, dejando las redes». Yo pienso que en las redes dejaron los pecados del mundo. «Y le siguieron». No era, en efecto, posible que, siguiendo a Jesús, conservaran las redes. Y caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan; estaban también en la barca arreglando las redes (Mc 1, 19). Cuando se dice arreglando, se indica que se habían roto. Echaban, pues, las redes en el mar, pero, como estaban rotas, no podían capturar peces. Arreglaban las redes en el mar, es decir se sentaban en el mar, se sentaban en una pequeña barca, con su padre Zebedeo, y arreglaban las redes de la ley. He dicho esto, siguiendo una interpretación espiritual. Los que arreglaban las redes en la barca eran justamente los mismos que estaban en ella. Estaban en la barca, no en el litoral, no en tierra firme, sino en la barca, golpeados de uno y otro lado por las olas. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, se fueron tras él (Mc 1, 20). Tal vez alguien diga: temeraria es la fe. Pues, ¿qué signos habían visto, qué majestad se les había manifestado, para que, al ser llamados, inmediatamente le siguieran? Realmente aquí se nos da a entender que los ojos y el rostro de Jesús irradiaban un algo divino y atraían hacia sí poderosamente la atención de quienes lo miraban (Mc 11, 15). De lo contrario, cuando Jesús les decía: seguidme, nunca le habrían seguido. Pues si le hubieran seguido sin una razón, más que fe habría sido temeridad. Es como si a mí, que estoy ahora aquí sentado, cualquiera que pasa me dice: ven, sígueme, y le sigo, ¿habría fe acaso en ello? ¿Por qué digo todo esto?[2]. Porque la palabra del Señor de suyo era eficaz y hacía lo que decía. Si, pues, «habló y fueron hechas todas las cosas, ordenó y fueron creadas» (Sal 148, 5), del mismo modo los llamó y ellos al instante le siguieron.

Y al instante los llamó, y ellos al instante, dejando a su padre Zebedeo..., etc. «Escucha, hija, mira y pon atento oído, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza» (Sal 44, 11ss). «Y dejando a su padre Zebedeo en la barca». Escuchad, monjes, imitad a los apóstoles: escucha la voz del Salvador y olvídate de tu padre carnal. Mira al verdadero padre del alma y del espíritu y deja al padre corporal. Los apóstoles dejan al padre, dejan la nave, dejan todas las riquezas en un instante: dejan el mundo y todas sus infinitas riquezas. Pues todo lo que tenían lo abandonaron. Dios no se fija en la cantidad de las riquezas, sino en el espíritu de quien las deja. Quienes dejaron poco, igualmente hubieran dejado mucho. «Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron». Poco antes hemos dicho algo de modo enigmático sobre los apóstoles, que arreglaban las redes de la ley. Rotas como estaban, no podían capturar peces; corroídas por la salobridad del mar, no podían ser reparadas si no hubiera venido la sangre de Jesús y las hubiera renovado. Dejan, por ende, a su padre Zebedeo, es decir, dejan la ley, y lo dejan plantado en la barca, en medio de las olas del mar.

Y fijaos en lo que sigue. Dejan, dice el evangelista, a su padre, es decir, la ley, con los jornaleros. Pues todo lo que hacen los judíos, lo hacen para la vida presente y son, por ello, jornaleros. «Quien cumple la ley vivirá por ella» (Lv 18, 5; Rm 10, 5), dice, no en el sentido de que gracias a la ley podrá vivir en el cielo, sino en el sentido de que por lo que hace recibe recompensa en el presente. También está escrito en Ezequiel: «Les di preceptos no buenos y mandatos no perfectos, siguiendo los cuales, vivirán según ellos» (Ez 20, 25). Según ellos viven los judíos: no buscan otra cosa que tener hijos, poseer riquezas, gozar de buena salud. Buscan todas las cosas terrenales y no piensan en ninguna de las celestes. Por ello son jornaleros. ¿Queréis saber por qué los judíos son jornaleros? El hijo aquel, que había disipado su hacienda, y que es figura de los gentiles, dice: «¡Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre!» (Lc 15, 17; cf. Jerón., Epis. 21, 14). «Y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron». Dejaron a su padre, es decir, la ley, en la barca con los jornaleros. Hasta hoy los judíos navegan, y navegan en la ley, y están en el mar, y no pueden llegar a puerto. No creyeron en el puerto, por tanto, no consiguen llegar a él.

Entran en Cafarnaúm (Mc 1, 21). ¡Feliz y hermoso!: dejan el mar, dejan la barca, dejan los vinculas de las redes, y entran en Cafarnaúm. El primer cambio es éste: dejar el mar, dejar la barca, dejar el antiguo padre, dejar los antiguos vicios. Pues en las redes y en los vínculos de las redes se dejan todos los vicios.

(Comentario al Evangelio de San Marcos, II, Mc 2, 13-31)

_____________________

FRANCISCO – Ángelus 2016 - Homilías en Santa Marta

Ángelus 2016

Difundir el amor regenerante y gratuito de Dios

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El Evangelio de este domingo cuenta —en la redacción de san Lucas— la llamada de los primeros discípulos de Jesús (Lc 5, 1-11). El hecho tiene lugar en un contexto de vida cotidiana: hay algunos pescadores sobre la orilla del mar de Galilea, los cuales, después de una noche de trabajo sin pescar nada, están lavando y organizando las redes. Jesús sube a la barca de uno de ellos, la de Simón, llamado Pedro, le pide separarse un poco de la orilla y se pone a predicar la Palabra de Dios a la gente que se había reunido en gran número. Cuando terminó de hablar, le dice a Pedro que se adentre en el mar para echar las redes. Simón ya había conocido a Jesús y había experimentado el poder prodigioso de su palabra, por lo que le contestó: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes» (v. 5). Y su fe no se ve decepcionada: de hecho, las redes se llenaron de tal cantidad de peces que casi se rompían (cf. v. 6).

Frente a este evento extraordinario, los pescadores se asombraron. Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un pecador» (v. 8). Ese signo prodigioso le convenció de que Jesús no es sólo un maestro formidable, cuya palabra es verdadera y poderosa, sino que Él es el Señor, es la manifestación de Dios. Y esta cercana presencia despierta en Pedro un fuerte sentido de la propia mezquindad e indignidad. Desde un punto de vista humano, piensa que debe haber distancia entre el pecador y el Santo. En verdad, precisamente su condición de pecador requiere que el Señor no se aleje de él, de la misma forma en la que un médico no se puede alejar de quien está enfermo.

La respuesta de Jesús a Simón Pedro es tranquilizadora y decidida: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres» (v. 10). Y de nuevo el pescador de Galilea, poniendo su confianza en esta palabra, deja todo y sigue a Aquel que se ha convertido en su Maestro y Señor. Y así hicieron también Santiago y Juan, compañeros de trabajo de Simón. Esta es la lógica que guía la misión de Jesús y la misión de la Iglesia: ir a buscar, «pescar» a los hombres y las mujeres, no para hacer proselitismo, sino para restituir a todos la plena dignidad y libertad, mediante el perdón de los pecados. Esto es lo esencial del cristianismo: difundir el amor regenerante y gratuito de Dios, con actitud de acogida y de misericordia hacia todos, para que cada uno puede encontrar la ternura de Dios y tener plenitud de vida. Y aquí, especialmente, pienso en los confesores: son los primeros que tienen que dar la misericordia del Padre siguiendo el ejemplo de Jesús., como han hecho los dos frailes santos, padre Leopoldo y padre Pío.

El Evangelio de hoy nos interpela: ¿sabemos fiarnos verdaderamente de la palabra del Señor? ¿O nos dejamos desanimar por nuestros fracasos? En este Año Santo de la Misericordia estamos llamados a confortar a cuantos se sienten pecadores e indignos frente al Señor y abatidos por los propios errores, diciéndoles las mismas palabras de Jesús: «No temas». Es más grande la misericordia del Padre que tus pecados. ¡Es más grande, no temas! Que la Virgen María nos ayude a comprender cada vez más que ser discípulos significa poner nuestros pies en las huellas dejadas por el Maestro: son las huellas de la gracia divina que regenera vida para todos.

***

Homilía del 5 de septiembre de 2013

Escucha, renuncia y misión

Cuando el Señor pasa en nuestra vida nos dice siempre una palabra y nos hace una promesa. Pero nos pide también que nos despojemos de algo y nos confía una misión. Lo recordó el Papa Francisco en la misa que celebró en la mañana del jueves, 5 de septiembre, en la capilla de la Domus Sanctae Marthae.

Comentando el episodio de la “pesca milagrosa” narrado por Lucas (Lc 5, 1-11) en el pasaje evangélico proclamado durante la liturgia, el Pontífice recordó a san Agustín, quien “repite una frase que siempre me ha impresionado. Dice: “Tengo miedo cuando pasa el Señor”. ¿Por qué? “Porque tengo miedo de que pase y no me dé cuenta”. Y el Señor pasa en nuestra vida como ha sucedido aquí, en la vida de Pedro, de Santiago, de Juan”.

En este caso el Señor ha pasado en la vida de sus discípulos con un milagro. Pero, como puntualizó el Papa, “no siempre Jesús pasa en nuestra vida con un milagro”. Aunque “se hace siempre oír. Siempre”.

Estos tres aspectos del paso de Jesús en nuestra vida –nos dice “una palabra que es una promesa”, nos pide “que nos despojemos de algo”, nos encomienda “una misión”– están bien representados en el pasaje de Lucas. El Santo Padre recordó en particular la reacción de Pedro al milagro de Jesús: “Simón, que era tan sanguíneo, fue a Él: “Pero Señor, aléjate de mí que soy pecador”. Lo sentía verdaderamente, porque él era así. ¿Y Jesús qué le dice? “No temas”“.

“Bella palabra ésta, muchas veces repetida: “No tengáis miedo, no temáis”“, comentó el Pontífice, añadiendo: “Y después, y aquí está la promesa, les dice: “Te haré pescador de hombres”. Siempre el Señor, cuando llega a nuestra vida, cuando pasa en nuestro corazón, nos dice una palabra y nos hace una promesa: “Ve adelante, valor, no temas: ¡tú harás esto!”“. Es “una invitación a seguirle”. Y “cuando oímos esta invitación y vemos que en nuestra vida hay algo que no funciona, debemos corregirlo” y debemos estar dispuestos a dejar cualquier cosa, con generosidad. Aunque “en nuestra vida –precisó el Papa– haya algo de bueno, Jesús nos invita a dejarla para seguirle más de cerca. Es como sucedió a los apóstoles, que dejaron todo, como dice el Evangelio: “Y sacando las barcas a tierra, dejaron todo y le siguieron”“.

La vida cristiana, por lo tanto, “es siempre un seguir al Señor”. Pero para seguirle primero hay que “oír qué nos dice”; y después hay que “dejar lo que en ese momento debemos dejar y seguirle”.

Finalmente está la misión que Jesús nos confía. Él, en efecto, “jamás dice: “¡Sígueme!”, sin después decir la misión. Dice siempre: “Deja y sígueme para esto”“. Así que, si “vamos por el camino de Jesús –observó el Santo Padre– es para hacer algo. Ésta es la misión”.

Es “una secuencia que se repite también cuando vamos a orar”. De hecho “nuestra oración –subrayó– debe tener siempre estos tres momentos”. Ante todo la escucha de la palabra de Jesús, una palabra a través de la cual Él nos da la paz y nos asegura su cercanía. Después el momento de nuestra renuncia: debemos estar dispuestos a “dejar algo: “Señor, ¿qué quieres que deje para estarte más cerca?”. Tal vez en aquel momento no lo dice. Pero nosotros hagamos la pregunta, generosamente”. Finalmente, el momento de la misión: la oración nos ayuda siempre a entender lo que “debemos hacer”.

He aquí entonces la síntesis de nuestro orar: “Oír al Señor, tener el valor de despojarnos de algo que nos impide ir deprisa para seguirle y finalmente tomar la misión”.

***

Homilía del 4 de septiembre de 2014

¿Por qué gloriarse de los pecados?

 “¿De qué cosas se puede gloriar un cristiano? De dos cosas: de los propios pecados y de Cristo crucificado”. Y sólo una cosa cuenta verdaderamente: el encuentro con Cristo que cambia la vida de los cristianos “tibios” y transforma el rostro de las parroquias y comunidades “decadentes”. Es esta la indicación que sugirió el Papa Francisco durante la misa celebrada el jueves 4 de septiembre.

Fue la primera lectura, tomada de la primera carta de san Pablo a los corintios (1Co 3, 18-23), la que inspiró las palabras del Pontífice. El apóstol, explicó el Papa, “en estos pasajes que hemos leído en la liturgia de los días pasados, habla de la fuerza de la Palabra de Dios”. Es más, añadió, “podemos decir” que “hace como una teología de la Palabra de Dios”. Y concluye con esta reflexión: “Ninguno se engañe. Si alguno de entre vosotros se considera un sabio en este mundo, hágase necio para convertirse en sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios”.

En la práctica, afirmó el Pontífice, “Pablo nos dice que la fuerza de la Palabra de Dios es la que cambia el corazón, la que cambia el mundo, que nos da esperanza, que nos da vida, no se encuentra en la sabiduría humana”. Por lo tanto “no se trata de hablar bien y decir bien las cosas con inteligencia humana. No, esa es necedad”. Al contrario, “la fuerza de la Palabra de Dios viene de otra parte”. Ciertamente “pasa también por el corazón del predicador”. Y es por eso que Pablo aconseja a quienes predican la Palabra de Dios: “haceos necios”. Les advierte para que no pongan su seguridad “en la sabiduría del mundo”. Por lo tanto, prosigue el apóstol, “nadie se gloríe en los hombres”.

A este punto hay que preguntarse “dónde está la seguridad de Pablo, dónde encuentra la raíz de su seguridad”. Por lo demás, destacó el Papa, “también él había estudiado con los profesores más importantes de la época”. Y, sin embargo, no se vanagloriaba. Más bien, “se gloriaba sólo de dos cosas, y de lo que se gloriaba Pablo, es precisamente el lugar donde la Palabra de Dios puede llegar y ser fuerte”. En efecto, dice de sí mismo: “yo sólo me glorío de mis pecados”. Palabras que escandalizan, comentó el Pontífice. Por lo tanto, “la fuerza de la Palabra de Dios está en ese encuentro entre mis pecados y la sangre de Cristo que me salva. Y cuando no se da ese encuentro, no hay fuerza en el corazón”. Si acabamos por olvidar esto -advirtió el Pontífice- “nos convertimos en mundanos, queremos hablar de las cosas de Dios con lenguaje humano, y no sirve”, porque “no da vida”.

Por lo tanto, es decisivo “el encuentro entre mis pecados y Cristo”. Es lo que sucede cuando, en el pasaje del Evangelio de Lucas (Lc 5, 1-11), Jesús dice a Simón que reme mar adentro y eche las redes para pescar. Y Pedro, observó el Papa Francisco, le responde: “hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero por tu palabra, echaré las redes”. Y así, prosiguió, sucedió “la pesca milagrosa”.

Ante este hecho, “¿qué piensa Pedro?”, se preguntó el obispo de Roma. Su reacción no es de satisfacción por el inesperado resultado de la pesca o por la futura ganancia. Él -explicó el Papa- “sólo ve a Cristo, ve su fuerza y se ve a sí mismo”. Así, se echó a los pies de Jesús diciendo: “Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador”.

Para Pedro tuvo lugar “este encuentro con Jesucristo”, el encuentro entre sus pecados y la fuerza del Señor que salva. En esta situación, evidenció el Pontífice, “el signo de la salvación fue el milagro de la pesca; el lugar privilegiado para el encuentro con Jesucristo son los propios pecados”.

“Si un cristiano -continuó el Papa Francisco- no es capaz de sentirse pecador y salvado por la sangre de Cristo crucificado, es un cristiano a mitad de camino, es un cristiano tibio”. Y, “cuando encontramos iglesias decadentes, cuando encontramos parroquias decadentes, instituciones decadentes, seguramente los cristianos que están allí jamás han encontrado a Jesucristo o se han olvidado de ese encuentro con Jesucristo”.

“La fuerza de la vida cristiana y la fuerza de la Palabra de Dios -explicó de nuevo- está precisamente en ese momento donde yo, pecador, encuentro a Jesucristo. Y ese encuentro hace dar un giro a la vida, cambia la vida. Y te da la fuerza para anunciar la salvación a los demás”.

Las palabras de Pablo y el Evangelio de Lucas plantean a los creyentes “muchas preguntas”. Según el Pontífice sería necesario preguntarse a uno mismo: “¿Soy capaz de decir al Señor: soy pecador?”. Una cuestión que no es teórica sino práctica, porque el examen de conciencia se refiere, sobre todo, a la capacidad de reconocer “el pecado concreto”. El Papa sugirió entonces otras preguntas para hacerse a sí mismos: “¿Soy capaz de creer que precisamente Él, con su sangre, me ha salvado del pecado y me ha dado una vida nueva? ¿Confío en Cristo? ¿Me glorío de la cruz de Cristo? ¿Me glorío también de mis pecados, en este sentido?”.

El Papa Francisco aconsejó, al respecto, volver al momento del “encuentro con Jesucristo”, para verificar que no nos hemos olvidado y preguntarse: “¿He encontrado a Jesucristo? ¿He sentido su fuerza?”. Son interrogantes fundamentales, concluyó, porque “cuando un cristiano olvida este encuentro pierde su fuerza: es tibio, es incapaz de dar a los demás, con fuerza, la Palabra de Dios”.

***

Homilía del 3 de septiembre de 2015

Doble confesión

Sólo quien es humilde y sabe reconocer su condición de pecador es capaz de dejarse encontrar realmente por el Señor. Las características del encuentro personal con Jesús ocuparon el centro de la reflexión del Papa Francisco durante la misa que celebró el jueves 3 de septiembre en Santa Marta.

El Pontífice, para su homilía, se inspiró en el Evangelio del día, el de Lucas (Lc 5, 1-11), donde se invita a Pedro a tirar las redes tras una noche de pesca infructuosa. «Es la primera vez que sucede eso, esa pesca milagrosa. Pero después de la resurrección habrá otra, con características semejantes», destacó. Y ante el gesto de Simón Pedro, que se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador», el Papa Francisco inició una meditación sobre cómo «Jesús encontraba a la gente y cómo la gente encontraba a Jesús».

Ante todo, Jesús iba por las calles, «la mayor parte de su tiempo lo pasaba por las calles, con la gente; luego, ya tarde, se retiraba solo para rezar». Así, pues, Él «iba al encuentro de la gente», la buscaba. Pero la gente, se preguntó el Papa, ¿cómo iba al encuentro de Jesús? Esencialmente, de «dos formas». Una es precisamente la que vemos en Pedro, y que es también la misma «que tenía el pueblo». El Evangelio, destacó el Pontífice, «usa la misma palabra para esta gente, para el pueblo, para los apóstoles, para Pedro»: o sea que ellos, al encontrarse con Jesús, «quedaron “asombrados”». Pedro, los apóstoles, el pueblo, manifiestan «este sentimiento de asombro» y dicen: «Pero este habla con autoridad».

Por otro lado, en los Evangelios se lee sobre «otro grupo que se encontraba con Jesús» pero que «no permitía que entrase el asombro en su corazón». Son los doctores de la Ley, quienes escuchaban a Jesús y hacían sus cálculos: «Es inteligente, es un hombre que dice cosas verdaderas, pero a nosotros no nos convienen esas cosas». En realidad, «tomaban distancia». Había también otros «que escuchaban a Jesús», y eran los «demonios», como se deduce del pasaje evangélico de la liturgia del miércoles 2, donde está escrito que Jesús «al imponer sus manos sobre cada uno los curaba, y de muchos salían también demonios, gritando: “Tu eres el Hijo de Dios”». Explicó el Papa: «Tanto los demonios como los doctores de la Ley o los malvados fariseos, no tenían capacidad de asombro, estaban encerrados en su suficiencia, en su soberbia».

En cambio, el pueblo y Pedro contaban con el asombro. «¿Cuál es la diferencia?», se preguntó el Papa Francisco. De hecho, explicó, Pedro «confiesa» lo que confiesan los demonios. «Cuando Jesús en Cesarea de Filipo pregunta: “¿Quién soy yo?”» y él responde «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías», Pedro «hace su confesión, dice quién es Él». Y también los demonios hacen lo mismo, reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Pedro añade «otra cosa que no dicen los demonios». Habla de sí mismo y dice: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Ni los fariseos ni los doctores de la Ley ni los demonios «pueden decir esto», no son capaces de hacerlo. «Los demonios –explicó el Papa Francisco– llegan a decir la verdad acerca de Él, pero acerca de ellos mismos no dicen nada», porque «la soberbia es tan grande que les impide decirlo».

También los doctores de la Ley reconocen: «Este es inteligente, es un rabino capaz, hace milagros». Pero no son capaces de añadir: «Nosotros somos soberbios, no somos suficientes, somos pecadores».

He aquí, entonces, la enseñanza válida para cada uno: «La incapacidad de reconocernos pecadores nos aleja de la verdadera confesión de Jesucristo». Precisamente esta «es la diferencia». Lo da a entender Jesús mismo «en esa hermosa parábola del publicano y el fariseo en el templo», donde se encuentra «la soberbia del fariseo ante el altar». El hombre habla de sí mismo, pero nunca dice: «Yo soy pecador, me he equivocado». Frente a él se contrapone «la humildad del publicano que no se atreve a levantar los ojos», y sólo dice: «Piedad, Señor, soy pecador». Y es precisamente «esta capacidad de decir que somos pecadores» la que nos abre «al asombro del encuentro de Jesús, el verdadero encuentro».

En este punto el Papa dirigió la mirada a la realidad actual: «También en nuestras parroquias, en nuestras sociedades, incluso entre las personas consagradas: ¿cuántas personas son capaces de decir que Jesús es el Señor? ¡Muchas!». Pero es difícil oír «decir sinceramente: “Soy un pecador, soy una pecadora”». Probablemente, precisó, «es más fácil decirlo de los demás, cuando se critica» y se señala: «Este, aquel, este sí...». En esto, destacó el Papa Francisco, «todos somos doctores».

En cambio, «para llegar a un auténtico encuentro con Jesús es necesaria la doble confesión: “Tú eres el Hijo de Dios y yo soy un pecador». Pero «no en teoría»: debemos ser honestos con nosotros mismos, capaces de detectar nuestros errores y admitir: soy pecador «por esto, por esto, por esto y por esto...».

Volviendo al hecho evangélico, el Pontífice recordó cómo tal vez Pedro, más tarde, haya «olvidado ese asombro del encuentro», ese asombro que experimentó cuando Jesús le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te llamarás Pedro». Tanto que un día, Pedro mismo «que hizo esta doble confesión», negará al Señor. Pero, al ser «humilde», se deja incluso «encontrar por el Señor y cuando sus miradas de encuentran, él llora, vuelve a la confesión: “Soy pecador”».

A la luz de todo esto, el deseo final del Papa Francisco: «Que el Señor nos dé la gracia de encontrarlo, pero también de dejarnos encontrar por Él». La gracia, «tan hermosa», del «asombro del encuentro», pero también «la gracia de contar en nuestra vida con la doble confesión: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, creo. Y yo soy un pecador, creo”».

_________________________

BENEDICTO XVI – Ángelus 2010 y 2013

2010

Ante la llamada divina no ver las propias limitaciones, sino mirar al Señor

Queridos hermanos y hermanas:

La liturgia de este quinto domingo del tiempo ordinario nos presenta el tema de la llamada divina. En una visión majestuosa, Isaías se encuentra en presencia del Señor tres veces Santo y lo invade un gran temor y el sentimiento profundo de su propia indignidad. Pero un serafín purifica sus labios con un ascua y borra su pecado, y él, sintiéndose preparado para responder a la llamada, exclama: “Heme aquí, Señor, envíame” (cf. Is 6, 1-2.3-8). La misma sucesión de sentimientos está presente en el episodio de la pesca milagrosa, de la que nos habla el pasaje evangélico de hoy. Invitados por Jesús a echar las redes, a pesar de una noche infructuosa, Simón Pedro y los demás discípulos, fiándose de su palabra, obtienen una pesca sobreabundante. Ante tal prodigio, Simón Pedro no se echa al cuello de Jesús para expresar la alegría de aquella pesca inesperada, sino que, como explica el evangelista san Lucas, se arroja a sus pies diciendo: “Apártate de mí, Señor, que soy un pecador”. Jesús, entonces, le asegura: “No temas. Desde ahora serás pescador de hombres” (cf. Lc 5, 10); y él, dejándolo todo, lo sigue.

También san Pablo, recordando que había sido perseguidor de la Iglesia, se declara indigno de ser llamado apóstol, pero reconoce que la gracia de Dios ha hecho en él maravillas y, a pesar de sus limitaciones, le ha encomendado la tarea y el honor de predicar el Evangelio (cf. 1Co 15, 8-10). En estas tres experiencias vemos cómo el encuentro auténtico con Dios lleva al hombre a reconocer su pobreza e insuficiencia, sus limitaciones y su pecado. Pero, a pesar de esta fragilidad, el Señor, rico en misericordia y en perdón, transforma la vida del hombre y lo llama a seguirlo. La humildad de la que dan testimonio Isaías, Pedro y Pablo invita a los que han recibido el don de la vocación divina a no concentrarse en sus propias limitaciones, sino a tener la mirada fija en el Señor y en su sorprendente misericordia, para convertir el corazón, y seguir “dejándolo todo” por él con alegría. De hecho, Dios no mira lo que es importante para el hombre: “El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón” (1S 16, 7), y a los hombres pobres y débiles, pero con fe en él, los vuelve apóstoles y heraldos intrépidos de la salvación.

En este Año sacerdotal, roguemos al Dueño de la mies que envíe operarios a su mies y para que los que escuchen la invitación del Señor a seguirlo, después del necesario discernimiento, sepan responderle con generosidad, no confiando en sus propias fuerzas, sino abriéndose a la acción de su gracia. En particular, invito a todos los sacerdotes a reavivar su generosa disponibilidad para responder cada día a la llamada del Señor con la misma humildad y fe de Isaías, de Pedro y de Pablo.

Encomendemos a la Virgen santísima todas las vocaciones, particularmente las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. Que María suscite en cada uno el deseo de pronunciar su propio “sí” al Señor con alegría y entrega plena.

***

2013

La debilidad humana no debe causar miedo si Dios llama: confiar en su misericordia

Queridos hermanos y hermanas:

En la liturgia de hoy, el Evangelio según san Lucas presenta el relato de la llamada de los primeros discípulos, con una versión original respecto a los otros dos sinópticos: Mateo y Marcos (cf. Mt 4, 18-22; Mc 1, 16-20). La llamada, en efecto, está precedida por la enseñanza de Jesús a la multitud y por una pesca milagrosa, realizada por voluntad del Señor (Lc 5, 1-6). De hecho, mientras la muchedumbre se agolpa en la orilla del lago de Genesaret para escuchar a Jesús, Él ve a Simón desanimado por no haber pescado nada durante toda la noche. En primer lugar le pregunta si puede subir a la barca para predicar a la gente, ya que estaba a poca distancia de la orilla. Después, terminada la predicación, le pide que se dirija mar adentro con sus compañeros y que eche las redes (cf. v. 5). Simón obedece, y pescan una cantidad increíble de peces. De este modo, el evangelista hace ver que los primeros discípulos siguieron a Jesús confiando en Él, apoyándose en su Palabra, acompañada también por signos prodigiosos. Observamos que, antes de este signo, Simón se dirige a Jesús llamándole «Maestro» (v. 5), y después le llama «Señor» (v. 7). Es la pedagogía de la llamada de Dios, que no mira tanto la calidad de los elegidos, sino su fe, como la de Simón que dice: «Por tu palabra, echaré las redes» (v. 5).

La imagen de la pesca remite a la misión de la Iglesia. Comenta al respecto san Agustín: «Dos veces los discípulos se pusieron a pescar por orden del Señor: una vez antes de la pasión y otra después de la resurrección. En las dos pescas está representada toda la Iglesia: la Iglesia como es ahora y como será después de la resurrección de los muertos. Ahora acoge a una multitud imposible de enumerar, que comprende a los buenos y a los malos; después de la resurrección comprenderá sólo a los buenos» (Discurso 248, 1). La experiencia de Pedro, ciertamente singular, también es representativa de la llamada de todo apóstol del Evangelio, que jamás debe desanimarse al anunciar a Cristo a todos los hombres, hasta los confines del mundo. Sin embargo, el texto de hoy hace reflexionar sobre la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada. La vocación es obra de Dios. El hombre no es autor de su propia vocación, sino que da respuesta a la propuesta divina; y la debilidad humana no debe causar miedo si Dios llama. Es necesario tener confianza en su fuerza que actúa precisamente en nuestra pobreza; es necesario confiar cada vez más en el poder de su misericordia, que transforma y renueva.

Queridos hermanos y hermanas, que esta Palabra de Dios reavive también en nosotros y en nuestras comunidades cristianas la valentía, la confianza y el impulso para anunciar y testimoniar el Evangelio. Que los fracasos y las dificultades no induzcan al desánimo: a nosotros nos corresponde echar las redes con fe, el Señor hace el resto. Confiamos también en la intercesión de la Virgen María, Reina de los Apóstoles. Ella, bien consciente de su pequeñez, respondió a la llamada del Señor con total entrega: «Heme aquí». Con su ayuda materna, renovemos nuestra disponibilidad a seguir a Jesús, Maestro y Señor.

_________________________

DIRECTORIO HOMILÉTICO – Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

Todos estamos llamados a seguir a Cristo

520. Durante toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo (cf. Rm 15,5; Flp 2, 5): Él es el “hombre perfecto” (GS 38) que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle: con su anonadamiento, nos ha dado un ejemplo que imitar (cf. Jn 13, 15); con su oración atrae a la oración (cf. Lc 11, 1); con su pobreza, llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones (cf. Mt 5, 11-12).

618. La Cruz es el único sacrificio de Cristo “único mediador entre Dios y los hombres” (1 Tm2, 5). Pero, porque en su Persona divina encarnada, “se ha unido en cierto modo con todo hombre” (GS 22, 2) Él “ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios sólo conocida [...] se asocien a este misterio pascual” (GS 22, 5). Él llama a sus discípulos a “tomar su cruz y a seguirle” (Mt 16, 24) porque Él “sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas” (1 P 2, 21). Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios (cf. Mc 10, 39; Jn 21, 18-19; Col 1, 24). Eso lo realiza en forma excelsa en su Madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor (cf. Lc 2, 35):

«Esta es la única verdadera escala del paraíso, fuera de la Cruz no hay otra por donde subir al cielo» (Santa Rosa de Lima, cf. P. Hansen, Vita mirabilis, Lovaina, 1668)

923. “Formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, [las vírgenes] son consagradas a Dios por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado, celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia” (CIC, can. 604, 1). Por medio este rito solemne (Consecratio virginum, Consagración de vírgenes), “la virgen es constituida en persona consagrada” como “signo transcendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta Esposa del Cielo y de la vida futura” (Rito de consagración de vírgenes, Prenotandos, 1).

1618. Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, familiares o sociales (cf Lc 14,26; Mc 10,28-31). Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero dondequiera que vaya (cf Ap 14,4), para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle (cf 1 Co 7,32), para ir al encuentro del Esposo que viene (cf Mt 25,6). Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo:

«Hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el Reino de los Cielos. Quien pueda entender, que entienda» (Mt 19,12).

1642. Cristo es la fuente de esta gracia. “Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del Matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos” (GS 48,2). Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros (cf Ga 6,2), de estar “sometidos unos a otros en el temor de Cristo” (Ef 5,21) y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar les da, ya aquí, un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero:

«¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición, que los ángeles proclaman, y el Padre celestial ratifica? [...]. ¡Qué matrimonio el de dos cristianos, unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio! Los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor; nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne; al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu (Tertuliano, Ad uxorem 2,9; cf. FC 13).

2053. A esta primera respuesta se añade una segunda: “Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme” (Mt 19, 21). Esta res puesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La Ley no es abolida (cf Mt 5, 17), sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su Maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. En los tres evangelios sinópticos la llamada de Jesús, dirigida al joven rico, de seguirle en la obediencia del discípulo, y en la observancia de los preceptos, es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad (cf Mt 19, 6-12. 21. 23-29). Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos.

El temor de la presencia de Dios contra la presunción

2144. La deferencia respecto a su Nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión:

«Los sentimientos de temor y de “lo sagrado” ¿son sentimientos cristianos o no? [...] Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos, y en un grado intenso, si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente» (B. Juan Enrique Newman, Parochial and Plain Sermons, v. 5, Sermon 2).

2732. La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios mil trabajos y cuidados que se consideran más urgentes; una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de su más profundo deseo. Mientras tanto, nos volvemos al Señor como nuestro único recurso; pero ¿alguien se lo cree verdaderamente? Consideramos a Dios como asociado a la alianza con nosotros, pero nuestro corazón continúa en la arrogancia. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde: «Sin mí, no podéis hacer nada» (Jn 15, 5).

Los Apóstoles testigos de la Resurrección

631. “Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió” (Ef 4, 9-10). El Símbolo de los Apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su Resurrección de los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde, desde el fondo de la muerte, Él hace brotar la vida:

Christus, Filius tuus,

qui, regressus ab inferis,

humano generi serenus illuxit,

et vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.

(Es Cristo, tu Hijo resucitado,

que, al salir del sepulcro,

brilla sereno para el linaje humano,

y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén).

(Vigilia Pascual, Pregón pascual [«Exultet»]: Misal Romano)

Párrafo 1

CRISTO DESCENDIÓ A LOS INFIERNOS

632. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús “resucitó de entre los muertos” (Hch 3, 15; Rm 8, 11; 1 Co 15, 20) presuponen que, antes de la resurrección, permaneció en la morada de los muertos (cf. Hb 13, 20). Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos; Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos (cf. 1 P 3,18-19).

633. La Escritura llama infiernos, sheol, o hades (cf. Flp 2, 10; Hch 2, 24; Ap 1, 18; Ef 4, 9) a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios (cf. Sal 6, 6; 88, 11-13). Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos (cf. Sal 89, 49; 1 S 28, 19; Ez 32, 17-32), lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el “seno de Abraham” (cf. Lc 16, 22-26). “Son precisamente estas almas santas, que esperaban a su Libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos” (Catecismo Romano, 1, 6, 3). Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados (cf. Concilio de Roma, año 745: DS, 587) ni para destruir el infierno de la condenación (cf. Benedicto XII, Libelo Cum dudum: DS, 1011; Clemente VI, c. Super quibusdam: ibíd., 1077) sino para liberar a los justos que le habían precedido (cf. Concilio de Toledo IV, año 625: DS, 485; cf. también Mt 27, 52-53).

634. “Hasta a los muertos ha sido anunciada la Buena Nueva...” (1 P 4, 6). El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la Redención.

635. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte (cf. Mt 12, 40; Rm 10, 7; Ef 4, 9) para “que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan” (Jn 5, 25). Jesús, “el Príncipe de la vida” (Hch 3, 15) aniquiló “mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo y libertó a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud “(Hb 2, 14-15). En adelante, Cristo resucitado “tiene las llaves de la muerte y del Infierno” (Ap 1, 18) y “al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos” (Flp 2, 10).

«Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio, porque el Rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo [...] Va a buscar a nuestro primer Padre como si éste fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y a Eva [...] Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu Hijo. A ti te mando: Despierta, tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo; levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos» (Antigua homilía sobre el grande y santo Sábado: PG 43, 440. 452. 461).

Resumen

636. En la expresión “Jesús descendió a los infiernos”, el símbolo confiesa que Jesús murió realmente, y que, por su muerte en favor nuestro, ha vencido a la muerte y al diablo “Señor de la muerte” (Hb 2, 14).

637. Cristo muerto, en su alma unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos. Abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido.

638. “Os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús (Hch 13, 32-33). La Resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la Tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la Cruz:

Cristo ha resucitado de los muertos,

con su muerte ha vencido a la muerte.

Y a los muertos ha dado la vida.

(Liturgia bizantina: Tropario del día de Pascua)

I. El acontecimiento histórico y transcendente

639. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya san Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: “Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se apareció a Cefas y luego a los Doce: “(1 Co 15, 3-4). El apóstol habla aquí de la tradición viva de la Resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco (cf. Hch 9, 3-18).

El sepulcro vacío

640. “¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado” (Lc 24, 5-6). En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo (cf. Jn 20,13; Mt 28, 11-15). A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la Resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres (cf. Lc 24, 3. 22- 23), después de Pedro (cf. Lc24, 12). “El discípulo que Jesús amaba” (Jn 20, 2) afirma que, al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir “las vendas en el suelo” (Jn 20, 6) “vio y creyó” (Jn 20, 8). Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío (cf. Jn 20, 5-7) que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro (cf. Jn 11, 44).

Las apariciones del Resucitado

641. María Magdalena y las santas mujeres, que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús (cf. Mc 16,1; Lc 24, 1) enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del Sábado (cf. Jn 19, 31. 42) fueron las primeras en encontrar al Resucitado (cf. Mt 28, 9-10; Jn 20, 11-18). Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la Resurrección de Cristo para los propios Apóstoles (cf. Lc 24, 9-10). Jesús se apareció en seguida a ellos, primero a Pedro, después a los Doce (cf. 1 Co 15, 5). Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos (cf. Lc 22, 31-32), ve por tanto al Resucitado antes que los demás y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama: “¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!” (Lc 24, 34).

642. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los Apóstoles —y a Pedro en particular— en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del Resucitado, los Apóstoles son las piedras de fundación de su Iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Estos “testigos de la Resurrección de Cristo” (cf. Hch 1, 22) son ante todo Pedro y los Doce, pero no solamente ellos: Pablo habla claramente de más de quinientas personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los Apóstoles (cf. 1 Co 15, 4-8).

643. Ante estos testimonios es imposible interpretar la Resurrección de Cristo fuera del orden físico, y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por Él de antemano (cf. Lc 22, 31-32). La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos (por lo menos, algunos de ellos) no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos (“la cara sombría”: Lc 24, 17) y asustados (cf. Jn 20, 19). Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y “sus palabras les parecían como desatinos” (Lc 24, 11; cf. Mc16, 11. 13). Cuando Jesús se manifiesta a los once en la tarde de Pascua “les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado” (Mc 16, 14).

644. Tan imposible les parece la cosa que, incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía (cf. Lc 24, 38): creen ver un espíritu (cf. Lc 24, 39). “No acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados” (Lc 24, 41). Tomás conocerá la misma prueba de la duda (cf. Jn 20, 24-27) y, en su última aparición en Galilea referida por Mateo, “algunos sin embargo dudaron” (Mt 28, 17). Por esto la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un “producto” de la fe (o de la credulidad) de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la Resurrección nació —bajo la acción de la gracia divina— de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado.

_________________________

RANIERO CANTALAMESSA (www.cantalamessa.org)

Pescador de hombres

El Evangelio de este Domingo es conocido como el Evangelio de la pesca milagrosa. Antes de descender a los detalles, es útil traer a la mente o recordar el conjunto del relato. Entre otras cosas, esta página del Evangelio nos ayuda a hacemos una idea bastante fiel de cómo en la práctica se desarrollaba la actividad de Jesús y del mundo que le rodeaba.

Un día Jesús estaba enseñando en la orilla del lago de Genesaret. Mientras otra gente iba llegando, él se veía como empujado siempre más hacia la orilla hasta que fue obligado a subirse sobre una barca y a separarse un poco de la orilla para poder continuar hablando a la gente. Habiendo terminado de hablar, expresó al propietario de la barca, que se llamaba Simón, de remar mar adentro y calar las redes para la pesca. Simón le hizo observar que precisamente no era una jornada buena para la pesca; pero, que fiado en su palabra echaría las redes. El resto ya lo sabemos. Recogieron tal cantidad de peces que tuvieron necesidad de hacerse ayudar por otra barca, que estaba por aquel lugar. Era el milagro que hacía falta para convencer a un pescador, como era Simón Pedro. Éste se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Pero, Jesús le respondió con estas palabras, que representan la culminación del relato y el motivo por el que el episodio ha sido recordado: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres».

Jesús se ha servido de dos imágenes para ilustrar el deber de sus colaboradores: la de pescadores y la de pastores. Ambas imágenes tienen necesidad hoy de ser explicadas, si no queremos que el hombre moderno las halle poco respetuosas a su dignidad y las rechace. ¡A nadie le gusta hoy ser llamado «pescado» por alguien o ser una «oveja» del rebaño!

La primera observación a hacer es ésta. En la pesca ordinaria, el pescador busca su utilidad y, ciertamente, no la de los peces. Lo mismo, el pastor; él apacienta y custodia el rebaño, no para el bien de la grey sino para el propio bien: ya que el rebaño le da leche, lana y corderillos. En el significado evangélico, acontece lo contrario: es el pescador el que sirve al pescado; es el pastor el que se sacrifica por las ovejas, hasta dar la vida por ellas.

Por otra parte, cuando se trata de hombres, ser «pescados» o «repescados», no es una desgracia sino la salvación. Pensemos en las personas dominadas por las olas, en alta mar, después de un naufragio, de noche, con el frío. Preguntadles a ellos si, en este caso, consideran humillante ver una red o una lancha lanzada hacia ellos o no lo consideran como la suprema de sus aspiraciones. Es así como debemos concebir el quehacer de los pescadores de hombres: como un lanzar una chalupa de salvamento a quienes, frecuentemente, combaten la propia vida en el mar en la tempestad.

Pero, la dificultad, de la que hablaba, apunta bajo otra forma. Pongamos, incluso, que tenemos necesidad de pastores y de pescadores. Pero, ¿por qué algunas personas deben tener el papel de pescadores y otras el de peces o pescados?; ¿algunas el de pastores y otras el de ovejas o rebaño? La relación entre el pescador y los peces, como el del pastor y las ovejas, sugiere una idea de desigualdad, de superioridad. A nadie le gusta ser un número cualquiera en el rebaño y reconocer por encima de él a un pastor. El lema de la revolución francesa: «Igualdad, libertad, fraternidad» encuentra un eco profundo en el corazón de todo hombre moderno.

Aquí debemos tener a menos un prejuicio. En la Iglesia nadie es sólo pescador o sólo pastor y nadie es sólo un pescadillo o una ovejita. Todos somos, a la vez, a título distinto, una y otra cosa. Cristo es el único, que solamente es pescador y solamente pastor. Antes de llegar a ser pescador de hombres, Pedro ha sido él mismo pescado y repescado muchas veces. Fue repescado cuando, caminando sobre las aguas, tuvo miedo y estuvo hasta a punto de hundirse. Fue repescado, sobre todo, después de su traición. Debió experimentar qué significa ser una «oveja descarriada» para que aprendiese qué significa ser un buen pastor; debió ser repescado desde el fondo del abismo, en el que había caído, para que aprendiese qué quiere decir ser pescador de hombres.

Uno que había entendido muy bien todo esto fue san Agustín. En el día del aniversario de su ordenación episcopal, hablando al pueblo, decía: «Para vosotros yo soy obispo; pero, con vosotros soy cristiano». Lo más importante de lo que distingue al clero y a los laicos, pastores y ovejas, es lo que les une y les pone en común. Cierto, decía todavía Agustín, nosotros pastores somos vuestros maestros en la fe, ejercitamos un magisterio; pero, a un nivel más profundo, somos todos «condiscípulos» del mismo Maestro, que es Cristo (san Agustín, Sermones 340, 1 y 340A, 4).

Los dos deberes de los pastores y de los pescadores vienen interpretados a la luz de otro título, que los resume todos, el de siervos o esclavos. «El que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos» (Marcos 10,44; Mateo 20, 26). San Pablo ha dado una definición maravillosa del apóstol y del pastor de la Iglesia. Dice: «No es que pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino que contribuimos a vuestro gozo» (2 Corintios 1,24).

¡Colaboradores en el gozo de la gente! Sinceramente, debemos reconocer que no siempre ha sido así. Tal vez, hemos merecido el improperio que Ezequiel dirigía a los malos pastores de Israel, esto es, el apacentarse a sí mismos en vez de hacerlo al rebaño (cfr. Ezequiel 34, lss.). Entre los muchos perdones que la Iglesia pide hoy (a los científicos, a los hebreos, a los indios, a las mujeres) hay, posiblemente, uno que añadir: el del clero a los laicos. Y esta es, quizás, una buena ocasión para comenzar, visto que, de cualquier modo, también yo pertenezco al clero. ¡Jesús ha querido para su Iglesia al clero; no, el clericalismo!

Pero, los abusos de autoridad no deben hacemos olvidar el heroísmo de tantos pescadores de hombres, que han dado la vida y continúan también dándola hoy en el ejercicio de su misión en tierras lejanas. ¿Cómo no incluir entre ellos al sucesor de Simón Pedro, Juan Pablo II? Él literalmente se ha consumido en el esfuerzo de recorrer el mundo para anunciar a todos el Evangelio. Ha obedecido el mandato, que Jesús dio aquel día a Simón: «Rema mar adentro». En él vemos plenamente realizada la promesa de Jesús a Pedro: «Serás pescador de hombres».

Pero, es necesario sacar una conclusión práctica de lo que hemos dicho. Si, a título distinto, todos los bautizados son pescados y pescadores a la vez, entonces, se abre aquí un gran campo de acción para los laicos. Nosotros sacerdotes estamos más preparados para hacer de pastores que no de pescadores. Encontramos más fácil nutrir con la Palabra y los sacramentos a las personas, que vienen espontáneamente a la iglesia, que no tener que ir nosotros mismos a buscar a los alejados. Por lo tanto, permanece manifiesto en gran parte el papel de pescadores. Los laicos cristianos, por su más directa inserción en la sociedad, son colaboradores insustituibles en este deber. El Evangelio de este Domingo contiene un detalle instructivo. Una vez caladas las redes en la palabra de Jesús, Pedro y los que estaban con él en la barca cogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces, está escrito, «Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían».

También hoy, el sucesor de Pedro y los que están con él en la barca, los obispos y los sacerdotes, hacen señal a los de la otra barca para que vengan a ayudarles. Piden a los laicos que hagan llegar el anuncio del Evangelio en la familia, en el ambiente de trabajo, en todo el tejido de la sociedad. Es el mensaje que el Papa ha dirigido a los laicos en la encíclica Christifideles laici con las palabras del Evangelio: «Id también vosotros a mi viña» (Mateo 20,4).

Cada conversión auténtica es la historia de un pasar de pescado a pescador. Uno de los primeros, que vivió esta aventura, fue precisamente nuestro amigo san Agustín. Convertido por las oraciones de la madre y bautizado por san Ambrosio, a continuación, llegó él mismo a ser un gran pescador de hombres. Escuchando la narración de los hombres y de las mujeres, que se habían convertido a Cristo, un día él se dijo a sí mismo: «Si éstos y éstas, ¿por qué yo no?» Esto es: si han podido hacerlo ellos, ¿por qué no podré hacerlo también yo? Son las palabras que yo quisiera que repitieran dentro sí muchos laicos, que hoy están leyendo esta reflexión sobre el Evangelio.[1] La piedra es Cristo, prefigurado en aquella roca, de la que los hebreos bebieron agua hecha brotar milagrosamente por Moisés. Aquí San Jerónimo une concisamente el episodio del Éxodo (17, 5-6) con las aplicaciones que saca San Pablo (1 Co 10, 4).

[2] Como habrá notado el lector, esta pregunta, que sirve para recapitular y concluir, («Hoc totum quare dico?», o «... quare dixi?») es habitual en San Jerónimo.

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte