«La vocació cristiana dels laics», portada del darrer número de Temes d’Avui (núm. 58)

Ha sortit al carrer el darrer número de Temes d’Avui en la seva edició en paper. «En aquest número –escriu el Dr. Domènec Melé, director de la revista– reflexionem sobre la vocació dels laics, que inclou la crida a la santedat i a l’evangelització des de diferents vessants».

De la mà de diferents experts, el darrer número de la revista, sota el títol de «La vocació cristiana dels laics» aborda qüestions com:

 • La crida a la santedat en la història (Prof. José Luis Illanes);
 • Com el papa Francesc ha recordat aquesta crida (Prof. Vicente Bosch);
 • Allò que és propi de la vocació laïcal (Prof. José Ramón Villar);
 • El que és propi de l’espiritualitat dels laics (Prof. Pablo Marti);
 • La vocació al matrimoni (Prof. Juan Ignacio Bañares);
 • La vocació al celibat (Dr. Mauro Leonardi).

També es parla de:

 • Els laics en la tasca d’evangelització (Prof. Ramiro Pellitero);
 • Com aquesta evangelització és contemplada en les lleis de l’Església (Mons. Juan Ignacio Arrieta).

Finalment,

 • Els moviments laïcals actuals (Prof. Philip Goyret);                                       
 • La presència d’aquests moviments a Catalunya (Ignasi Miranda); 
 • L’Opus Dei a Catalunya (Miquel Codolar), una altra realitat eclesial, que no ès pas un moviment, sinò una prelatura personal, un camí vocacional secular on col·laboren orgànicament sacerdots i fidels laics.

El Concili Vaticà II ha concedit especial atenció als laics, és a dir, «els fidels que incorporats a Crist pel Baptisme, integrats al Poble de Déu i fets partícips, a la seva manera, de la funció sacerdotal, profètica i reial de Crist, exerceixen en l’Església i en el món la missió de tot el poble cristià en la part que a ells correspon» (Lumen gentium n. 31). Com tots els fidels, els laics estan cridats a la santedat (Ibidem, nn. 39ss.) i a l’evangelització; això sí, segons la seva específica vocació: «Als laics correspon, per pròpia vocació, buscar el regne de Déu gestionant els afers temporals i ordenant-los segons Déu». (Ibidem, n. 31).

Aquesta doctrina, amb arrels evangèliques, sovint no sembla prou ben assimilada per molts fidels. En canvi, molts d’altres ho tenen ben clar, i no pocs fidels laics assumeixen el sentit vocacional de la seva vida i un ferm compromís per a l’evangelització.

La presentació del Dr. Melé, clou així: «Confiem que els comentaris recollits en aquestes pàgines contribueixin d’alguna manera a la gran reflexió convocada pel sant pare Francesc amb motiu de la XV Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, sobre Els joves, la fe i el discerniment vocacional».

Els subscriptors de Temes d’Avui rebran aquest exemplar ben aviat. Pot adquirir-se en els punts de venda habituals i també escrivint a info@temesdavui.org

 

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte