Recursos i Aplicacions > Prioritats pastorals

Santedat per a tots

En l’exhortació apostòlica Gaudete et exultate (Alegreu-vos i exulteu), sobre la crida a la santedat en el món actual (19-III-2018), el papa Francesc explica el camí cristià de la santedat. Un camí que es proposa per a tots i del qual els cristians hem de ser especialment conscients.

Exposa el significat de la santedat i adverteix d’algunes males interpretacions. Després mostra els ensenyaments de Jesús en els Evangelis. A continuació, presenta algunes manifestacions o característiques de la santedat. Conclou subratllant alguns mitjans que té el cristià per tal de col·laborar en la seva pròpia santedat. A partir d'una primera i ràpida lectura, n'assenyalem uns quants punts:

 El capítol primer (“La crida a la santedat”) presenta la protecció i la proximitat dels sants. Els sants són gent del poble, del sant poble fidel de Déu, amb una expressió que agrada a Francesc. Molts han viscut i viuen a prop de nosaltres (és la santedat “de la porta del costat”). La crida a la santedat es dirigeix a cada creient. “Tots –escriu el Papa, fent-se ressò del Concili Vaticà II– estem cridats a ser sants, vivint amb amor i oferint el propi testimoniatge en les ocupacions de cada dia, allà on cadascun es troba”. “Cada sant és una missió” que es viu reproduint els misteris de la vida de Crist. I aquesta missió fa la vida més plena, més alegre, més santa.

· Destaca Francesc “dos subtils enemics de la santedat (capítol segon), partint de les declaracions de la Congregació per a la Doctrina de la fe (Carta Placuit Deo, 22-II-2018): el gnosticisme i el pelagianisme actuals. Són –afirma– dues formes d’antropocentrisme, disfressat de veritat catòlica. No es pot buscar la salvació solament per la raó o per la voluntat, perquè solament Déu salva l’home. En canvi, aquests camins desemboquen en un complex de superioritat que oblida la primacia de la gràcia de Déu i la importància de la misericòrdia amb el proïsme, el reconeixement dels propis pecats i l’atenció a les necessitats materials i espirituals dels altres.

 “A la llum del Mestre” (capítol tercer) comprovem que els cristians estem cridats a ser feliços buscant l’amor de Déu i el servei als qui ens envolten. Això es mostra amb claredat a les Benaurances i en la paràbola del judici final (cf. Mt 25, 31-46). Santa Teresa de Calcuta deia: “si ens ocupem massa de nosaltres mateixos, no ens quedarà temps per als altres”.

Com a “notes de la santedat en el món actual” (capítol quart) apunta Francesc: l'aguant, la paciència i la mansuetud; l’alegria i el sentit de l’humor; l’audàcia i el fervor; la dimensió comunitària de la santedat; la necessitat de l’oració constant (juntament amb la lectura de la Sagrada Escriptura i la trobada amb Jesús en l’Eucaristia).

Finalment (capítol cinquè), per avançar cap a la santedat, proposa tres mitjans: el combat espiritual (entre d'altres coses, perquè el dimoni existeix); l’examen de consciència (per evitar la corrupció i la tebiesa); i el discerniment (per saber caminar per on Déu ens porta amb llibertat d’esperit, generositat i amor, i tenint en compte la “lògica de la creu”).

“El discerniment –escriu Francesc– no és una autoanàlisi abstreta, una introspecció egoista, sinó una veritable sortida de nosaltres mateixos cap al misteri de Déu, que ens ajuda a viure la missió a la qual ens ha cridat pel bé dels germans”.

El seu llenguatge clar i directe fa d’aquesta exhortació una proposta incisiva, que podrà suscitar molts fruits de vida cristiana i d’evangelització. El camí de la santedat és buscar la unió amb Jesucrist. La santedat, en efecte, no requereix capacitats especials, ni està reservada als més intel·ligents o instruïts. Solament requereix deixar fer a l’Esperit Sant: “Permet-li –aconsella el Papa– que forgi en tu aquest misteri personal, que reflecteixi a Jesucrist en el món d’avui”.


Ramiro Pellitero és professor d’Eclesiologia i de Teologia pastoral a la Facultat de Teologia de la Universitat de Navarra. És assessor en educació de la fe.

(Aquest article que reproduïm amb autorització de l’autor, va ser publicat a: http://iglesiaynuevaevangelizacion.blogspot.com)

 

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte