La Bíblia, best seller el 2017

Entre els cent llibres més venuts a Espanya, en sisena posició es troba l'Evangelio 2018. Con el papa Francisco. Ciclo B, del qual és autor José Antonio García-Puche i ha publicat Edibesa. Aquest Evangeli –en versió de butxaca– reforça la seva bona posició si afegim la versió normal –que ocupa el lloc número 30– en el top 100 de l'any 2017 que ha publicat la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (CEGAL) amb les dades que aporten 622 llibreries associades (segons ranking del 4 de gener de 2018).

Saber quants exemplars venen els supervendes del sector editorial és un dels secrets millor guardats del sector. Això, malgrat que Espanya és la novena potència editorial del món. El 2016, es van editar 86.000 llibres, dels quals 7.873 –un 9,2% del total– van ser publicats en català (Panorámica de la Edición Española del Libro 2016. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Les vendes del sector editorial espanyol, el 2016, van ser de 2.738 milions d'euros, segons Global eBook 2016.La dificultat d'obtenir dades fiables per elaborar els rànquings

No existeixen criteris unificats ni entitats que recullin de forma homogènia les dades. Nielsen BookScan realitza uns mesuraments, similars als que fa amb les audiències de televisió (d’una mostra n’extreu una projecció); la CEGAL disposa de LibriRed, una eina d'anàlisi i coneixement del sector del llibre a Espanya, però no rep informació de les 3.824 llibreries identificades com a tals per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), només compta amb la informació de les seves 622 llibreries associades.

A Catalunya, hi passa una cosa semblant, amb la plataforma LibriData del Gremi d'Editors de Catalunya que es nodreix de la informació que faciliten les seves 153 llibreries agremiades, un terç del sector al Principat, format per 480 llibreries. Setmanalment LibriData publica la llista de llibres més venuts, però no faciliten dades agregades al final de l'any, ni exemplars venuts.

En acabar 2017 i expurgant diversos rànquings i llistes de més venuts, podem assenyalar algunes tendències, ja que com expliquem, dades –dades certes– ara com ara ni les tenim ni les esperem.

Segons informació de les 622 llibreries associades a CEGAL, d'entre els 100 llibres més venuts de qualsevol gènere, l'Evangelio 2018 de Martínez Puche, editat per Edibesa, ocupa els llocs 6 i 30, per davant –per exemple– de Qué está pasando en Cataluña d'Eduardo Mendoza (número 15) i La alegría de cocinar de Karlos Aguiñano (núm. 16).

El lloc 22 està ocupat per Evangelio 2018 del equip de l’Editorial San Pablo amb l'evangeli de cada dia, una reflexió pastoral i una breu oració; en el lloc 27 tenim el Calendario 2018. Taco clásico. Sagrado Corazón, editat per Mensajero, amb el santoral diari, reflexions i breus oracions.

I, en el lloc 95, Padrenuestro. Comentario a la oración que Jesús enseñó a sus discípulos del papa Francisco, publicat per Romana (el desembre de 2017). El llibre és un comentari del papa Francesc a l'oració central del cristià, el Pare nostre.

 I en format electrònic?

Els llibres en format electrònic –ebooks– encara representen una fracció molt petita del negoci editorial a Espanya, però va creixent progressivament. Segons El Sector del Libro en España, junio 2017,  l'any 2015 els ebooks van facturar a Espanya 115 milions d'euros (un 5% del total del sector del llibre). Però 52,2 milions d'euros, gairebé la meitat, van ser llibres electrònics de Ciències Socials i Humanitats, matèries entre les quals hi ha el llibre de Religió i Teologia. Les grans plataformes com Amazon, Google, App Store i Casa del Libro concentren el 90% del total dels ebooks venuts a Espanya. Curiosament les llistes de títols més venuts no reflecteixen aquesta proporció. En les llistes de les grans plataformes, els supervendes electrònics són, sobretot, ficció.

Entre els 100 llibres electrònics més venuts durant el 2017 a iTunes (Apple), hi trobem amb el número 22 novament la Sagrada Bíblia, en aquest cas l'editada per la Facultat de Teologia de la Universitat de Navarra. En el número 98 el primer autor d'espiritualitat: San Josemaría. Sus libros. La versió electrònica dels llibres més coneguts de sant Josepmaria Escrivá ja publicats en paper.

Quin pes tenen els llibres de religió/teologia dins del sector editorial?

Poc, si s'ha de jutjar per les llistes de llibres més venuts de les grans cadenes culturals i de distribució (Fnac, Casa del Libro, El Corte Inglés, Amazon...) en les quals la Bíblia, la Religió i el concepte més ampli d'Espiritualitat, pràcticament no apareixen. A excepció dels rànquings que hem esmentat abans.

Però si examinem el nombre de títols editats a Espanya (86.000 el 2016), els nous títols referits a les matèries de Religió i Teologia van ser 2.263, amb un augment d'un 18,8% respecte a l'any anterior, molt major a la mitjana del sector segons El Sector del Libro en España, junio 2017.

Religió/Teologia creixen molt per sobre de la mitjana del sector del llibre (en nombre de títols i en nombre d'exemplars impresos) i a més té un important pes en les exportacions. Segons El Sector del Libro en España, junio 2017 un 14,2% dels 184 milions d'euros facturats per les editorials com a exportacions de llibres el 2015 corresponen a llibres relacionats amb la matèria Religió, semblant en importància a les Ciències Socials (16,8%) i la Literatura Infantil i Juvenil (14,3%) i Literatura (13,1%).