La ciència com a prejudici de la increença? pel Dr. Ricard Casadesús

Voldria començar aquest breu escrit recordant una frase del discurs que adreçava el Papa Joan Pau II als membres de l’Acadèmia Pontifícia de les Ciències l’any 1996: “La veritat no pot contradir la veritat”. Certament, la frase pot tenir diverses interpretacions, però qualsevol que es dediqui a la ciència en algun moment s’ha preguntat sobre el sentit i la possibilitat de coexistència entre la fe i la raó, perquè ambdues tenen com a horitzó la veritat.