Els catòlics augmenten en 12,5 milions de fidels i ja són gairebé 1.300 milions a tot el món

El 2015, la població mundial era de 7.248 milions de persones, amb un augment de 88 milions en relació amb l’any anterior. Els catòlics representen un 17,72% del total amb 1.300 milions de batejats. Són algunes dades donades a conèixer per l’Agència Fides a partir de l’última edició de l’Anuari Estadístic de l’Església (actualitzat el 31 de desembre de 2015). La Jornada Missionera Mundial (del passat 22 d’octubre de 2017) és l’ocasió en què es faciliten regularment algunes dades estadístiques de l’Església, les seves estructures pastorals i la seva labor educativa i assistencial al món.


image-e918ced9f8c169c75e4e623119d3262d
Els catòlics augmenten en tots els continents: Àfrica –amb 7,5 M– el que més; l’excepció és Europa, amb una reculada d’1,3 M.

Les circumscripcions eclesiàstiques són 3.006 (+8).

El nombre de bisbes és de 5.304, amb un augment de 67. Els bisbes diocesans són 4.063 (+71), mentre que els religiosos són 1.241 (-4).

Els sacerdots són 415.656, amb poques variacions (-136) en relació amb l’any anterior, però les dades són significatives si mirem el que passa en els diferents continents:

  • Àfrica (+1.133)
  • Àsia (+1.104)
  • Oceania (+82)
  • Amèrica (+47)
  • Europa (-2.502)

Els sacerdots diocesans són 281.514 (+217) i augmenten en tots els continents, excepte a Europa (-1.596). Els religiosos són 131.142 (-353) i mantenen la tendència dels últims anys: creixen a Àfrica, Àsia i, aquest any, a Oceania; disminueixen a Amèrica i Europa.

image-d9c111b06849ea8d0202d318b8d24669

Els diaques permanents augmenten en 689 persones fins als 45.255.

Els religiosos no sacerdots, per tercer any consecutiu, descendeixen lleugerament (-330) i es queden en 54.229 membres. Les religioses, amb 670.330 membres, mantenen una línia descendent des de fa anys (-12.399), amb un comportament ben divers: a l’Àfrica i Àsia, augmenten en gairebé 1.000 persones per continent, mentre que disminueixen a Amèrica (-5.652), Europa (-8.394) i Oceania (-242).

Els seminaristes majors diocesans són 70.118 (-183) i els seminaristes religiosos són 46.725 (+87); en tots dos casos, els augments es produeixen a Àfrica, Àsia i Oceania (per als religiosos). Per contra, els descensos, també en tots dos casos, es troben a Amèrica i Europa.

Els seminaristes menors diocesans són 80.098 i augmenten en tots els continents; els seminaristes menors religiosos, que són 24.253, augmenten a Àfrica i Àsia i disminueixen en els altres continents.

Labor educativa i assistencial

Educació. A escala mundial, l’Església administra 73.489 escoles infantils (7 M d’alumnes), 95.644 escoles de primària (33 M d’alumnes), 47.415 instituts de secundària (20 M d’alumnes). Acull 2,5 M d’alumnes en escoles superiors i gairebé 3 M d’estudiants universitaris.

Centres assistencials. Administrats per l’Església, hi ha: 5.391 hospitals; 16.610 dispensaris, la major part a Àfrica (5.181), Amèrica (4.731) i Àsia (3.520); 604 leproseries distribuïdes principalment a Àsia (296) i Àfrica (187); 16.270 cases per a ancians, malalts crònics i discapacitats, la major part a Europa (8.348) i Amèrica (4.086); 9.924 orfenats, en la seva majoria a Àsia (3.934); 12.376 guarderies, amb el nombre més gran a Amèrica (3.435) i a Àsia (3.247); 14.551 consultoris matrimonials, en gran part a Europa (5.666) i Amèrica (5.546); 3.776 centres d’educació o reeducació social i 38.484 institucions d’altres tipus.

 image-3aa0f9b0d810ba45dcf85aa8f55622a7

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte