Jornades de Qüestions Pastorals 2017: "Ecologia i pobresa" Dr. Joan Costa

"Ecologia i pobresa"

La segona conferència del segon dia de les Jornades Pastorals ha parlat el Dr. Joan Costa. La seva conferència portava per títol l'Ecologia i la pobresa.

Oferim un abstract de la conferència del Dr. Joan Costa i l'audio.

Íntima connexió del binomi Ecologia i Pobresa. Ecopersonalisme social.

 • Contaminació, residus, escombraries i cultura del rebuig
 • Canvi climàtic
  • La qüestió de l’aigua
  • Pèrdua de la biodiversitat
  • Deterioració de la qualitat de la vida humana i degradació social
  • Altres afirmacions que relacionen ecologia i pobresa que podem espigolar del text pontifici

 «48. L’ambient humà i l’ambient natural es degraden junts, i no podrem afrontar adequadament la degradació ambiental si no prestem atenció a causes que tenen a veure amb la degradació humana i social. De fet, la deterioració de l’ambient i la de la societat afecten d’una manera especial els més febles del planeta: «Tant l’experiència comuna de la vida ordinària com la recerca científica demostren que els efectes més greus de totes les agressions ambientals els sofreix la gent més pobra».

- Què aporta la fe a aquesta reflexió?

- Què cal fer i com? La fe també ofereix noves perspectives per afrontar els problemes que es troba la humanitat. La reflexió des de la fe dels problemes socials donà lloc a la Doctrina social de l’Església, que el mateix magisteri concreta en principis, criteris i orientacions pràctiques a dur a terme.

- l’Evangeli de la creació, és a dir, la fonamentació teològica de la cura de la casa comuna.

 • La creació com a do de Déu, fruit de l’amor diví.
 • El valor i el sentit que té tota realitat creada (76).  
 • L’home com a dipositari i administrador responsable d’aquesta creació, a qui se li ha estat confiada.
 • La fraternitat universal: som custodis dels nostres germans, tant dins la mateixa generació com respecte a les generacions futures. 
 • El sentit i l’espiritualitat del treball pel que fa a la relació amb Déu, els altres, la realitat mateixa i la vida eterna.
 • la Cristoreferencialitat de tota la realitat creada.

- Principis que es posen especialment en joc en unir ecologia i pobresa

 • La dignitat de la persona humana, que mai no es pot reduir a objecte (81) . 
 • La consciència de la fraternitat. Cain i Abel. (89). Fonament de la crisi, la manca de fraternitat (CiV). Qui ha plorat (Lampedusa)? L’estar del benestar ha anestesiat la nostra consciència, ens incapacita per plorar per l’altre i ha dut a la globalització de la indiferència (EG 54). 
 • La destinació universal dels béns. (93)
 • El sentit del treball. 124 ss.
 • El Bé comú, a la llum del qual fa girar tots els altres principis de la vida social. 156...
 • La justícia intergeneracional
 • El desenvolupament Integral i solidari: Dimensions econòmica, cultural i de la vida quotidiana

 - Cloenda

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte