Vida Sacerdotal > Predicació

Diumenge XXVII del Temps Ordinari (cicle C): Augmenta'ns la fe!

L'Evangeli d'avui s'obre amb les paraules dels apòstols que demanen a Jesús: «Augmenta'ns la fe!» Més que satisfer el seu desig, Jesús sembla voler intensificar-la.

 ***

***

Missa a del dia

ANTÍFONA D'INTRODUCCIÓ

Est 13, 9. 10-11

Senyor, tot està sotmès al vostre poder, ningú no pot res contra vós. Vós heu creat el cel i la terra i tot això que admirem sota el firmament. Sou el Senyor de l’univers.

 

ORACIÓ COL·LECTA

Déu omnipotent i etern, la vostra pietat és tan gran que sobrepassa els mèrits i els desigs dels qui us supliquen. Per la vostra misericòrdia, perdoneu-nos les culpes que tem la nostra consciència i concediu-nos allò que la pregària no gosaria demanar. Per nostre Senyor Jesucrist.

 

LITÚRGIA DE LA PARAULA

PRIMERA LECTURA

El just viurà perquè ha cregut

Lectura de la profecia d'Habacuc (Ha 1, 2-3. 2, 2-4)

Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m’escoltareu, cridaré: «Violència», i no em salvareu? Per què deixeu que vegi aquestes calamitats i contempli tantes penes? Tinc davant els ulls devastacions i violències; hi ha baralles i s’aixequen discòrdies. El Senyor em respongué: «Escriu una visió, grava-la sobre tauletes d’argila, que es puguin llegir corrents. És una visió per a un moment determinat, que aspira al seu terme, i no fallarà. Espera-la, si es retardava; segur que vindrà, no serà ajornada. »L’home d’esperit orgullós se sentirà insegur, però el just viurà perquè ha cregut.»

Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

 

SALM RESPONSORIAL

Del salm 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8)

R/. Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor:
«No enduriu els vostres cors.»

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa,
aclamem la Roca que ens salva;
presentem-nos davant seu a lloar-lo,
aclamem-lo amb els nostres cants. R/.  

Veniu, prostrem-nos i adorem-lo,
agenollem-nos davant el Senyor,
que ens ha creat, ell és el nostre Déu,
i nosaltres som el poble que ell pastura,
el ramat que ell mateix guia. R/.

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
«No enduriu els cors com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan van posar-me a prova els vostres pares,
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres». R/.

 

SEGONA LECTURA

No t’avergonyeixis del testimoni que donà el nostre Senyor

Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu (2Tm 1, 6-8, 13-14)

Estimat, et recomano que procuris revifar la flama del do de Déu que portes en virtut de la imposició de les meves mans. L’Esperit que Déu ens ha donat no és de covardia, sinó de fermesa, d’amor i de seny. Per tant, no t’avergonyeixis ni del testimoni que donà el nostre Senyor ni de mi, que estic empresonat per ell; tot el que has de sofrir juntament amb l’obra de l’evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dóna. Tingues com a norma la doctrina sana que has escoltat dels meus llavis, i viu en la fe i en l’amor de Jesucrist. El tresor que t’ha estat confiat és valuós. Guarda’l amb la força de l’Esperit Sant que viu en nosaltres

Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

 

ACLAMACIÓ AVANS DE L'EVANGELI

1Pe 1, 25

A Al·leluia. La paraula del Senyor dura per sempre, i aquesta paraula és l’evangeli que és anunciat. Al·leluia.

EVANGELI

Només que tinguéssiu fe

+ Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (Lc 17, 5-10)

En aquell temps, els apòstols digueren al Senyor: «Doneu-nos més fe.» El Senyor els contestà: «Només que tinguéssiu una fe menuda com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta morera: “Arrenca’t de soca-rel i planta’t al mar”, us obeiria».

Suposem que algú de vosaltres té un esclau llaurant o pasturant el ramat. Quan ell torna del camp, li dieu mai que entri de seguida i segui a taula? No li dieu, més aviat, que prepari el sopar, que estigui a punt de servir-vos mentre mengeu i beveu, i que ell menjarà i beurà després? I quan l’esclau ha complert aquestes ordres, qui ho agraeix? Igualment vosaltres, quan haureu complert tot allò que Déu us mana, digueu: “Som servents sense cap mèrit: no hem fet altra cosa que complir el nostre deure”».

Paraula del Senyor. Lloança a vos, oh! Crist. Credo.

 

PLEGARIA UNIVERSAL

 

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Rebeu, Senyor, aquest sacrifici que vós mateix vau instituir; i per aquests misteris que celebrem, concediu-nos la santedat obtinguda per la redempció. Per Crist Senyor nostre.

PREFACI de Diumenges durant l’any

 

ANTÍFONA DE COMUNIÓ

Lm 3, 25

El Senyor és bo amb el qui confia en ell, amb aquell qui de cor el cerca.

O bé: Cf. 1C 10, 17

El pa és un de sol. Per això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem del mateix pa i del mateix calze.

 

POSTCOMUNIÓ

Déu totpoderós, que el pa i el vi que hem pres en l’eucaristia ens alimentin i ens omplin de goig; concediu que ens transformem en això que acabem de menjar i de beure. Per Crist Senyor nostre.

_____________________

BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com)

El justo vive de la fe (Ha 1,2-3; 2,2-4)

1ª lectura

En esta primera parte de este libro se concentran el mensaje y las circunstancias históricas de la obra. Parece un diálogo entre el Señor y el profeta.

Primero, lamento del profeta ante Dios enumera los desastres que sufre el pueblo: iniquidades, violencia, robo, incumplimiento de la Ley, injusticias, etc. (1,3-4). Sin embargo, lo que le parece más grave al profeta es que el Señor permanezca impasible, y no actúe (1,2). La fuerza de las palabras de Habacuc está probablemente en que no son un simple lamento sino una oración, porque la oración no debe ser artificial, sino vital: «Le digo a Dios simplemente lo que quiero decirle, sin componer frases hermosas, y él siempre me entiende... Para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría» (Santa Teresa del Niño Jesús, Manuscritos autobiográficos, 25).

A continuación, Dios, como para darle la razón al profeta, contesta a sus preguntas. Lo primero que aclara el Señor es que cuanto dice se cumplirá: es posible que pase el tiempo, pero no su palabra (vv. 2-3). Y esto tiene sus consecuencias: esa espera será criba de fidelidad (v. 4).

Este último versículo —«Se derrumbará el que no tiene alma recta, pero el justo vivirá por su fidelidad»— es importante en la tradición bíblica, tanto judía como cristiana. Para algunos rabinos era el compendio de los 613 mandamientos de la Ley; para los comentaristas de Qumrán significaba que quien cumpliera la Ley se vería libre del juicio, y en el Nuevo Testamento se cita en varias ocasiones para significar la fuerza de la fe y la necesidad de la fortaleza.

Sin embargo, presenta dificultades en su vocabulario y una cierta ambigüedad que se refleja en las traducciones y en la actualización del texto en el Nuevo Testamento. La forma «se derrumbará» —que también se podría traducir «se vendrá abajo», «se volverá atrás»— es traducción del griego más que del texto hebreo, cuya forma significaría más bien «se engalla», «se hincha». La Carta a los Hebreos (10,38), cita este texto, desde la traducción griega, para exhortar a la perseverancia en la fe recibida: «Mi justo vivirá de fe, y, si se volviera atrás, mi alma no se complacerá en él». Aunque el autor de la Carta invierte el orden de Habacuc, el texto de Hebreos profundiza en el mismo sentido expuesto por el profeta, actualizándolo en la vida de aquellos cristianos.

Del mismo modo, «fidelidad» traduce una expresión hebrea muy común (‘emunah) que significa estabilidad, fidelidad, fe. Se dice de Dios (Dt 32,4) y es también característica de los que le honran (2 Cro 19,9) y son justos a sus ojos (Pr 12,22). En Rm 1,17 y Ga 3,11, San Pablo cita la segunda parte del versículo de Habacuc —«el justo vivirá de la fe»— en sentido individual, para fundamentar la doctrina de la justificación por la fe sin necesidad de las obras de la Ley. Esta cita de San Pablo es la que ha dado enorme relevancia al texto del profeta en el ámbito cristiano.

La interpretación de San Jerónimo, contempla los dos horizontes del texto: el de los primeros destinatarios, y el del cristiano: «Si tu fe duda y piensas que no va a venir lo que prometo, tendrás la gran culpa de desagradar a mi alma. Pero el justo que cree en mis palabras y no duda de las cosas que prometo, tendrá como premio la vida eterna (...). Manifiestamente, en estas palabras hay una profecía de la venida de Cristo. De donde la cuestión propuesta se resuelve: hasta que Él venga, la iniquidad dominará en el mundo y el juicio no llegará a su fin» (Commentarii in Abacuc 2,4). Pero el texto tiene forma de máxima, y por eso es de fácil actualización en la vida cristiana. Así, por ejemplo, como el Nuevo Testamento dice de San José que era justo (cfr Mt 1,19), se le puede aplicar el texto de Habacuc como señal de que la justicia comporta la fe: «No está la justicia en la mera sumisión a una regla: la rectitud debe nacer de dentro, debe ser honda, vital, porque el justo vive de la fe (Ha 2,4). Vivir de la fe: Esas palabras que fueron luego tantas veces tema de meditación para el apóstol Pablo, se ven realizadas con creces en San José. Su cumplimiento de la voluntad de Dios no es rutinario ni formalista, sino espontáneo y profundo. La ley que vivía todo judío practicante no fue para él un simple código ni una recopilación fría de preceptos, sino expresión de la voluntad de Dios vivo. Por eso supo reconocer la voz del Señor cuando se le manifestó inesperada, sorprendente» (San Josemaría Escrivá, Es Cristo que pasa, n. 41).

Custodiar el depósito

2ª. Lectura (2 Tim 1, 6-8. 13-14)

El don de Dios, recibido en el Sacramento del Orden por la imposición de las manos incluye la gracia santificante y la gracia sacramental, con las gracias actuales necesarias para desempeñar dignamente la función ministerial.

El ministerio ha de ejercerse con fortaleza, para exponer sin titubeos la verdad, aunque pueda contrastar con el ambiente: amorosamente, para acoger a las personas, a pesar de sus errores; con templanza y moderación, buscando siempre el bien de las almas y no la propia utilidad.

Para guardar el «depósito», Timoteo, lo mismo que todos los pastores de la Iglesia, cuenta con la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo, quien está presente en la Iglesia desde el día de Pentecostés, y actúa continuamente en ella para santificar a todos los fieles. Una de sus acciones, ordenada a la obra de la santificación, es la de garantizar la transmisión fiel e íntegra del cuerpo de doctrina revelada por Dios, preservándola de toda alteración en su contenido. El Concilio Vaticano I enseña que el Espíritu Santo «no fue prometido a los sucesores de San Pedro para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que, con su asistencia, santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los Apóstoles, es decir, el depósito de la fe» (Pastor aeternus, cap. 4).

«Auméntanos la fe»

Evangelio (Lc 17, 5-10)

«Auméntanos la fe»: cada uno de nosotros debería repetir esta súplica de los Apóstoles como una jaculatoria. «Omnia possibilia sunt credenti — Todo es posible para el que cree. — Son palabras de Cristo.

»— ¿Qué haces, que no le dices con los apóstoles: adauge nobis fidem! —¡auméntame la fe!?» (San Josemaría, Camino, n. 588).

«No soy ‘milagrero’. —Te dije que me sobran milagros en el Santo Evangelio para asegurar fuertemente mi fe. —Pero me dan pena esos cristianos —incluso piadosos, ‘¡apostólicos!’— que se sonríen cuando oyen hablar de caminos extraordinarios, de sucesos sobrenaturales. —Siento deseos de decirles: sí, ahora hay también milagros: ¡nosotros los haríamos si tuviéramos fe!» (San Josemaría, Camino, n. 583).

Jesús no aprueba ese trato abusivo y arbitrario del amo, sino que se sirve de una realidad muy cotidiana para las gentes que le escuchaban, e ilustra así cuál debe ser la disposición de la criatura ante su Creador: desde nuestra propia existencia hasta la bienaventuranza eterna que se nos promete todo procede de Dios, como un inmenso regalo. De ahí que el hombre siempre esté en deuda con el Señor, y por más que haga en su servicio no pasan sus acciones de ser una pobre correspondencia a los dones divinos. El orgullo ante Dios no tiene sentido en una criatura. Lo que aquí nos inculca Jesús lo vemos hecho realidad en la Virgen María, que respondió ante el anuncio divino: «He aquí la esclava del Señor» (Lc 1,38).

_____________________

SAN AMBROSIO (www.iveargentina.org)

Eficacia de la fe

Si tuviereis fe semejante a un grano de mostaza, diríais a este árbol: desarráigate y arrójate al mar, y él os obedecería. Del grano de mostaza ya hemos hablado más arriba. Hablemos ahora de ese árbol de morera. Yo leo “un árbol”, sin embargo, no creo que sea un árbol. Pues ¿qué razón y qué provecho puede tener para nosotros el que un árbol que da su fruto a los agricultores que lo cuidan sea arrancado y arrojado al mar? Aunque creamos posible, por la virtud de la fe, que la naturaleza ciega obedece a mandatos sensibles, ¿qué nos quiere significar esta clase de árbol? También es verdad que he leído: Yo soy pastor de cabras y hábil en preparar los higos del sicómoro (Am 7, 14), con lo cual, a mi parecer, el profeta nos quiere indicar que, siendo también él pecador en medio de un pueblo de pecadores, después se convirtió, pues no hay duda que convenía que el futuro profeta, buscando el fruto entre zarzas y sacando de ellas su alimento, condujera los rebaños sombríos y malolientes de los gentiles y a las demás naciones a los pastos de sus escritos, con el fin de que engordaran con ese alimento espiritual, al tiempo que él mismo, convertido de su vida pecadora, también obtenía la leche espiritual.

Pero como en otro libro del Evangelio (Mt 17, 19) se ha hablado de un monte —cuyo aspecto desnudo, desprovisto de viñas fecundas y de olivos, estéril para la agricultura, propicio para las guaridas de las bestias y turbado por las incursiones de las fieras, parece traducir la orgullosa elevación del mal espíritu (2 Co 10, 15), según lo que está escrito: Heme aquí contra ti, monte de destrucción, que destruyes la tierra (Jr 51, 25)—, parece lógico pensar que en este lugar se nos habla de lo mismo, ya que la fe excluye todo mal espíritu y, sobre todo, porque la naturaleza de ese árbol encuadra perfectamente en esta opinión, pues su fruto, primero es blanco en su flor, y después, según crece, se vuelve rojo, para ennegrecer cuando madura. También el demonio, privado de la blanca flor de su naturaleza y de su roja potestad a causa de su prevaricación, está ahora revestido de la negrura y del mal olor del pecado. Contempla a Aquel que ha dicho a ese sicómoro: Arráncate y arrójate al mar, cuando lo echó fuera de aquel hombre y lo permitió entrar en los puercos, los cuales, impulsados por su espíritu diabólico, se hundieron en el mar (Lc 8, 30ss).

En este pasaje se nos exhorta a la fe, queriéndonos enseñar, en un sentido tropológico, que hasta las cosas más sólidas pueden ser destruidas por la fe. Porque de la fe surge la caridad, la esperanza y de nuevo, haciendo una especie de circuito cerrado, unas son causa y fundamento de las otras.

Los siervos inútiles

A continuación, sigue la exhortación de que nadie se gloríe de su buen actuar, ya que, por una justa dependencia, debemos nuestro servicio al Señor. Pero del mismo modo que tú no dirás a un criado tuyo que haya estado arando o apacentando ovejas : Pasa dentro y siéntate a la mesa —de donde se desprende que nadie puede sentarse a la mesa si antes no ha pasado; como Moisés, que para contemplar la gran visión debió subir a lo alto del monte (Ex 3, 3)—, pues de ese mismo modo decimos que tú no dices a ese siervo tuyo: siéntate a la mesa, sino que le exiges sus servicios sin darle las gracias; de la misma manera, el Señor no puede admitir que te adueñes del mérito de una acción o trabajo, ya que, mientras vivimos, es nuestro deber trabajar siempre.

Por tanto, vive en consecuencia con la convicción de que eres un siervo al que se han encomendado muchos trabajos No te creas más de lo que eres porque eres llamado hijo de Dios —debes reconocer, sí, la gracia, pero no puedes echar en olvido tu naturaleza— ni te envanezcas de haber servido con fidelidad, ya que ése era tu deber. El sol realiza su labor, obedece la luna, los ángeles también sirven. Y el mismo instrumento escogido por el Señor para predicar a los gentiles, dijo: No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios (1 Co 15, 9), y en otro pasaje, aunque no era consciente de culpabilidad alguna, añadió: Pero no por eso estoy justificado (1 Co 4, 4). Por tanto, tampoco nosotros pretendamos alabarnos a nosotros mismos, ni nos anticipemos al juicio de Dios, ni nos adelantemos a la sentencia del Juez, antes bien, esperemos a su día y a su juicio. Y una vez que hemos leído la reprensión dirigida a los desagradecidos (Lc 17, 11ss), vengamos a tratar el tema del juicio futuro.

(Tratado sobre el Evangelio de San Lucas (I), L.8, 21-33, BAC Madrid 1966, pág. 486-93)

_____________________

FRANCISCO – Ángelus 2013 y Homilía en Santa Marta (11.VI.14)

Ángelus 2013

La oración es el respiro de la fe

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy, el pasaje del Evangelio comienza así: “Los apóstoles le dijeron al Señor: “Auméntanos la fe”” (Lc 17, 5). Me parece que todos nosotros podemos hacer nuestra esta invocación. También nosotros, como los Apóstoles, digamos al Señor Jesús: “Auméntanos la fe”. Sí, Señor, nuestra fe es pequeña, nuestra fe es débil, frágil, pero te la ofrecemos, así como es, para que Tú la hagas crecer. ¿Os parece bien repetir todos juntos esto: “¡Señor, auméntanos la fe!”? ¿Lo hacemos? Todos: Señor, auméntanos la fe. Señor, auméntanos la fe. Señor, auméntanos la fe. ¡Que la haga crecer!

Y, ¿qué nos responde el Señor? Responde: “Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plántate en el mar”, y os obedecería” (v. 6). La semilla de la mostaza es pequeñísima, pero Jesús dice que basta tener una fe así, pequeña, pero auténtica, sincera, para hacer cosas humanamente imposibles, impensables. ¡Y es verdad! Todos conocemos a personas sencillas, humildes, pero con una fe muy firme, que de verdad mueven montañas. Pensemos, por ejemplo, en algunas mamás y papás que afrontan situaciones muy difíciles; o en algunos enfermos, incluso gravísimos, que transmiten serenidad a quien va a visitarles. Estas personas, precisamente por su fe, no presumen de lo que hacen, es más, como pide Jesús en el Evangelio, dicen: “Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer” (Lc 17, 10). Cuánta gente entre nosotros tiene esta fe fuerte, humilde, que hace tanto bien.

En este mes de octubre, dedicado en especial a las misiones, pensemos en los numerosos misioneros, hombres y mujeres, que para llevar el Evangelio han superado todo tipo de obstáculos, han entregado verdaderamente la vida; como dice san Pablo a Timoteo: “No te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero; antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios” (2Tm 1, 8). Esto, sin embargo, nos atañe a todos: cada uno de nosotros, en la propia vida de cada día, puede dar testimonio de Cristo, con la fuerza de Dios, la fuerza de la fe. Con la pequeñísima fe que tenemos, pero que es fuerte. Con esta fuerza dar testimonio de Jesucristo, ser cristianos con la vida, con nuestro testimonio.

¿Cómo conseguimos esta fuerza? La tomamos de Dios en la oración. La oración es el respiro de la fe: en una relación de confianza, en una relación de amor, no puede faltar el diálogo, y la oración es el diálogo del alma con Dios. Octubre es también el mes del Rosario, y en este primer domingo es tradición recitar la Súplica a la Virgen de Pompeya, la Bienaventurada Virgen María del Santo Rosario. Nos unimos espiritualmente a este acto de confianza en nuestra Madre, y recibamos de sus manos el Rosario: el Rosario es una escuela de oración, el Rosario es una escuela de fe.

***

11 de noviembre de 2014

Nada de pereza

¿Cómo debe ser nuestra fe? Es la pregunta de los apóstoles y es también la nuestra. La respuesta es: “una fe enmarcada en el servicio” a Dios y al prójimo. Un servicio humilde, gratuito, generoso, nunca “por la mitad”.

Al comentar el Evangelio de san Lucas propuesto por la liturgia (Lc 17, 7-10), el Papa hizo referencia al pasaje en el que a los discípulos que piden: “Señor, aumenta nuestra fe”, Jesús responde: “Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería”. El Señor habla de “una fe poderosa”, tan fuerte que es capaz “de hacer grandes maravillas”, pero con una condición: que se introduzca “en el marco del servicio”. Un servicio total, como el del “servidor que trabajó toda la jornada” y al volver a casa “debe servir al Señor, darle de comer y luego descansar”.

Parece “un poco exigente”: alguien podría aconsejar “a este servidor que vaya al sindicato a buscar consejo” acerca de cómo comportarse “con un patrón así”. Pero el servicio que se le pide es “total” porque es el mismo que vivió Jesús: “Él vivió con esa actitud de servicio; Él es el servidor; Él se presenta como el servidor, que vino a servir y no a ser servido”.

Encaminada por la “senda del servicio”, la fe “hará milagros”. Al contrario, “un cristiano que recibe el don de la fe en el bautismo, pero luego no lo lleva por el camino del servicio, se convierte en un cristiano sin fuerza, sin fecundidad, un cristiano para sí mismo, para servirse a sí mismo, para procurar ventajas para sí mismo”. Este “irá al cielo, seguramente, pero qué vida triste”. Y, así, “muchas cosas grandes del Señor” se “desperdician” porque, como “el Señor claramente dijo: el servicio es único”, y no se puede servir a dos señores. En este punto el Pontífice entró más detalladamente en la vida cotidiana y en las dificultades que tiene el cristiano al tratar de vivir la palabra evangélica. “Nosotros podemos alejarnos de esta actitud del servicio”, ante todo “por un poco de pereza”: es decir, llegamos a estar “cómodos, como hicieron las cinco jóvenes perezosas que esperaban al esposo, pero sin preocuparse por el aceite de las lámparas”. Y la pereza hace “tibio el corazón”. Entonces, por comodidad estamos inclinados a encontrar justificaciones: “Pero, si viene este o si viene aquella a golpear la puerta, dile que no estoy en casa, porque vendrá a pedir un favor y no, yo no quiero...”. Es decir, la pereza “nos aleja del servicio y nos conduce a la comodidad, al egoísmo”. Y “muchos cristianos” son así: “son buenos, van a misa”, pero en lo que se refiere al servicio se arriesgan “hasta un cierto punto”. Sin embargo, destacó, “cuando digo servicio, digo todo: servicio a Dios en la adoración, oración y alabanzas”, servicio “al prójimo” y “servicio hasta las últimas consecuencias”. En esto, Jesús “es fuerte” y recomienda: “Así también vosotros, cuando habréis hecho todo lo que se os haya ordenado, diréis: somos siervos inútiles”. Hay que prestar un “servicio gratuito, sin pedir nada”.

Existe también otra “ocasión que aleja de la actitud de servicio”, y es la de “adueñarse de las situaciones”. Es lo que les sucedió a los apóstoles, que alejaban a las personas “para que no molestasen a Jesús”, pero en realidad también “por ser cómodo para ellos”: es decir, “se adueñaban del tiempo del Señor, se adueñaban del poder del Señor: lo querían para su grupito”. En realidad, “se adueñaban de esa actitud de servicio, transformándolo en una estructura de poder”. Así “se explica cuando entre ellos discutían acerca de quién era el más grande”; y “se comprende cuando la madre de Santiago y Juan va a pedir al Señor que uno de sus hijos sea el primer ministro y el otro el ministro de economía”. Lo mismo sucede a los cristianos que, “en lugar de servidores”, se convierten en “dueños: dueños de la fe, dueños del reino, dueños de la salvación. Esto sucede, es una tentación para todos los cristianos”.

El Señor, en cambio, nos habla de “servicio en humildad”. Como lo hizo “Él, que siendo Dios se humilló a sí mismo, se abajó, se anonadó: para servir. Es servicio en la esperanza, y esta es la alegría del servicio cristiano”, que vive, como escribe san Pablo a Tito, “aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo”. El Señor “llamará a la puerta” y “vendrá a nuestro encuentro” en ese momento, dijo el Papa; y expresó un deseo: “Por favor, que nos encuentre con esta actitud de servicio”.

Cierto, en la vida “debemos luchar mucho contra las tentaciones que tratan de alejarnos” de esta disposición: la pereza que “lleva a la comodidad” y hace prestar un “servicio por la mitad”; y la tentación de “adueñarnos de la situación”, que “lleva a la soberbia, al orgullo, a tratar mal a la gente, a sentirse importantes “porque soy cristiano, tengo la salvación””. Que el Señor, concluyó el Pontífice, “nos dé estas dos grandes gracias: la humildad en el servicio, con el fin de poder decir: somos siervos inútiles”, y “la esperanza al aguardar la manifestación” del Señor que “vendrá a nuestro encuentro”.

_________________________

BENEDICTO XVI: Homilía 2010 – Ángelus 2007 y 2010

Homilía 2010

La fe hace posibles las cosas humanamente imposibles

¡Queridos hermanos y hermanas!

Queridos hermanos y hermanas, cada asamblea litúrgica es espacio de la presencia de Dios. Reunidos para la Sagrada Eucaristía, los discípulos del Señor son sumergidos en el sacrificio redentor de Cristo, proclaman que Él ha resucitado, está vivo y es dador de la vida, y dan testimonio que su presencia es gracia, fuerza y alegría. ¡Abramos el corazón a su palabra y acojamos el don de su presencia! Todos los textos de la liturgia de este domingo nos hablan de la fe, que es el fundamento de toda la vida cristiana. Jesús ha educado a sus discípulos para crecer en la fe, a creer y a confiar siempre en Él, para construir sobre la roca la propia vida. Por esto ello le piden: “Auméntanos la fe” (Lc 17,6). Es una bella petición que dirigen al Señor, es la demanda fundamental: los discípulos no piden dones materiales, no piden privilegios, sino que piden la gracia de la fe, que oriente e ilumine toda la vida; piden la gracia de reconocer a Dios y poder estar en relación íntima con Él, recibiendo de Él todos sus dones, inclusive los del coraje, el amor y la esperanza.

Sin responder directamente a su petición, Jesús recurre a una imagen paradójica para expresar la increíble vitalidad de la fe. Como una palanca mueve mucho más que su propio peso, así la fe, inclusive una pizca de fe, es capaz de realizar cosas impensables, extraordinarias, como sacar de raíz un árbol grande y trasplantarlo en el mar (Ibid.). La fe −fiarse de Cristo, acogerlo, dejar que nos transforme, seguirlo sin reservas− hace posibles las cosas humanamente imposibles, en cualquier realidad. Nos da testimonio el profeta Habacuc en la primera lectura. Él implora al Señor a partir de una situación tremenda de violencia, de iniquidad, de opresión; y precisamente en esta situación difícil y de inseguridad, el profeta introduce una visión que ofrece una visión del proyecto que Dios está trazando y realizando en la historia: “El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe” (Hab 2,4). El impío, aquél que no actúa según la voluntad de Dios, confía en el propio poder, pero se apoya en una realidad frágil e inconsistente, por ello se doblará, está destinado a caer; el justo, en cambio, confía en una realidad oculta pero sólida, confía en Dios y por ello tendrá la vida.

La segunda parte del Evangelio de hoy presenta otra enseñanza, una enseñanza de humildad, que está estrechamente ligada a la fe. Jesús nos invita a ser humildes y pone el ejemplo de un siervo que ha trabajado en los campos. Cuando regresa a casa, el patrón le pide todavía de trabajar. Según la mentalidad el tiempo de Jesús, el patrón tenía todo el derecho de hacerlo. El siervo debía al patrón una disponibilidad completa, y el patrón no se sentía obligado hacía él porque había cumplido las órdenes recibidas. Jesús nos hace tomar conciencia que, frente a Dios, nos encontramos en una situación semejante: somos siervos de Dios; no somos acreedores frente a él, sino que somos siempre deudores, porque debemos todo a Él, porque todo es un don suyo. Aceptar y hacer su voluntad es la actitud que debemos tener cada día, en cada momento de nuestra vida. Ante Dios no debemos presentarnos nunca como quien cree haber hecho un servicio y por ello merece una gran recompensa. Esta es una ilusión que puede nacer en todos, también en las personas que trabajan mucho en el servicio del Señor, en la Iglesia. Debemos, en cambio, ser conscientes que, en realidad, no hacemos nunca bastante por Dios. Debemos decir, como sugiere Jesús: “Somos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer” (Lc 17,10). Esta es una actitud de humildad que nos pone verdaderamente en nuestro puesto y permite al Señor ser muy generoso con nosotros. En efecto, en otra parte del Evangelio él nos promete que “se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y, yendo de uno a otro, les servirá” (cfr. Lc 12, 37). Queridos amigos, si hacemos cada día la voluntad de Dios, con humildad, sin pretender nada de Él, será Jesús mismo quien nos sirva, quien nos ayude, quien nos anime, quien nos done fuerza y serenidad.

También el apóstol Pablo, en la segunda lectura de hoy, habla de la fe. Timoteo es invitado a tener fe y, por medio de ella, a ejercitar la caridad. El discípulo es exhortado a reavivar en la fe el don de Dios que hay en él por la imposición de las manos de Pablo, es decir, el don de la Ordenación, recibido para desarrollar el ministerio apostólico como colaborador de Pablo (cfr. 2Tim 1,6). Él no debe dejar apagar este don, sino que debe hacerlo siempre más vivo por medio de la fe. Y el Apóstol añade: “Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio” (v. 7).

A vosotros, fieles laicos, os repito: ¡no tengáis temor de vivir y testimoniar la fe en los diversos ambientes de la sociedad, en las múltiples situaciones de la existencia humana, sobre todo en las más difíciles! La fe os da la fuerza de Dios para tener siempre confianza y aliento, para seguir adelante con nuevas decisiones, para emprender las iniciativas necesarias para dar un rostro siempre más bello a vuestra tierra. Y cuando encontréis la oposición del mundo, escuchad las palabras del Apóstol: “No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor” (v. 8). ¡Hay que avergonzarse del mal, de lo que ofende a Dios, de lo que ofende al hombre; hay que avergonzarse del mal que se produce a la comunidad civil y religiosa con acciones que buscan quedar ocultas! La tentación del desánimo, de la resignación, afecta a quien es débil en la fe, a quien confunde el mal con el bien, a quien piensa que ante el mal, con frecuencia profundo, no haya nada que hacer. En cambio, quien está sólidamente fundado en la fe, quien tiene plena confianza en Dios y vive en la Iglesia, es capaz de llevar la fuerza sorprendente del Evangelio. Así se comportaron los santos y las santas, florecidos en el curso de los siglos, en Palermo y en toda Sicilia, así como laicos y sacerdotes de hoy, bien conocidos a vosotros, como por ejemplo el padre Pino Puglisi. Que sean ellos quienes os custodien siempre unidos y alimenten en cada uno el deseo de proclamar, con las palabras y las obras, la presencia y el amor de Cristo. Pueblo de Sicilia, ¡mira con esperanza tu futuro! ¡Haz emerger en toda su luz el bien que quieres, que buscas y que tienes! ¡Vive con valentía los valores del Evangelio para hacer resplandecer la luz del bien! ¡Con la fuerza de Dios todo es posible! Que la Madre de Cristo, la Virgen Odigitria, tan venerada por vosotros, os asista y os conduzca al conocimiento profundo de su Hijo.

***

Ángelus 2007

La Virgen María del Rosario y el compromiso misionero

Este primer domingo de octubre nos ofrece dos motivos de oración y de reflexión: la memoria de la Bienaventurada Virgen María del Rosario, que se celebra precisamente hoy, y el compromiso misionero, al que está dedicado este mes de modo especial. La imagen tradicional de la Virgen del Rosario representa a María que con un brazo sostiene al Niño Jesús y con el otro presenta el rosario a santo Domingo. Esta significativa iconografía muestra que el rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús y, meditando su vida, amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Es la consigna que la Virgen dejó también en diversas apariciones. Pienso, de modo particular, en la de Fátima, acontecida hace 90 años. A los tres pastorcillos Lucía, Jacinta y Francisco, presentándose como “la Virgen del Rosario”, les recomendó con insistencia rezar el rosario todos los días, para obtener el fin de la guerra. También nosotros queremos acoger la petición materna de la Virgen, comprometiéndonos a rezar con fe el rosario por la paz en las familias, en las naciones y en el mundo entero.

Sin embargo, sabemos que la verdadera paz se difunde donde los hombres y las instituciones se abren al Evangelio. El mes de octubre nos ayuda a recordar esta verdad fundamental mediante una especial animación que tiende a mantener vivo el espíritu misionero en todas las comunidades y a sostener el trabajo de todos aquellos —sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos— que trabajan en las fronteras de la misión de la Iglesia.

Con especial esmero nos preparamos para celebrar, el próximo 21 de octubre, la Jornada mundial de las misiones, que tendrá como tema: “Todas las Iglesias para todo el mundo”. El anuncio del Evangelio sigue siendo el primer servicio que la Iglesia debe a la humanidad, para ofrecer la salvación de Cristo al hombre de nuestro tiempo, humillado y oprimido de tantas maneras, y para orientar en sentido cristiano las transformaciones culturales, sociales y éticas que se están produciendo en el mundo.

Este año, un motivo ulterior nos impulsa a un renovado compromiso misionero: el 50° aniversario de la encíclica Fidei donum, del siervo de Dios Pío XII, que promovió y animó la cooperación entre las Iglesias para la misión ad gentes. Me complace recordar también que hace 150 años partieron hacia África, precisamente hacia el actual Sudán, cinco sacerdotes y un laico del instituto de don Mazza, de Verona. Entre ellos estaba san Daniel Comboni, futuro obispo de África central y patrono de aquellas poblaciones, cuya memoria litúrgica se celebra el próximo 10 de octubre.

A la intercesión de este pionero del Evangelio y de los demás numerosos santos y beatos misioneros, particularmente a la protección materna de la Reina del Santo Rosario, encomendamos a todos los misioneros y misioneras. Que María nos ayude a recordar que todo cristiano está llamado a anunciar el Evangelio con su palabra y con su vida.

***

Ángelus 2010

Octubre mes del Rosario

Queridos hermanos y hermanas:

El mes de octubre es el mes del rosario. Se trata, por decirlo así, de una «entonación espiritual» debida a la memoria litúrgica de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, que se celebra el día 7 de octubre. Por tanto, se nos invita a dejarnos guiar por María en esta oración antigua y siempre nueva, especialmente querida para ella porque nos lleva directamente a Jesús, contemplado en sus misterios de salvación: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Siguiendo los pasos del venerable Juan Pablo II (cf. Rosarium Virginis Mariae), quiero recordar que el rosario es oración bíblica, entretejida de Sagrada Escritura. Es oración del corazón, en la que la repetición del Avemaría orienta el pensamiento y el afecto hacia Cristo y, por tanto, se convierte en súplica confiada a su Madre, que es también nuestra Madre. Es oración que ayuda a meditar la Palabra de Dios y a asimilar la Comunión eucarística, según el modelo de María que guardaba en su corazón todo lo que Jesús hacía y decía, y su misma presencia.

Queridos amigos, sabemos cuán amada y venerada es la Virgen María entre nuestros hermanos y hermanas de Oriente Medio. Todos la miran como a una Madre solícita, cercana a todo sufrimiento, y como Estrella de esperanza. A su intercesión encomendamos la Asamblea sinodal que se inicia hoy, a fin de que los cristianos de esa región se fortalezcan en la comunión y den a todos testimonio del Evangelio del amor y de la paz.

_________________________

 RANIERO CANTALAMESSA (www.cantalamessa.org)

Aumenta nuestra fe

El Evangelio de hoy se abre con las palabras de los apóstoles que piden a Jesús: «¡Auméntanos la fe!» Más que satisfacer su deseo, Jesús parece quererla intensificar. Dice:

«Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plántate en el mar”. Y os obedecería».

La fe, sin duda, es el tema dominante de este Domingo. En la primera lectura se escucha la célebre afirmación de Habacuc, vuelta a tomar por san Pablo en la carta a los Romanos (1, 17):

«El justo vivirá por su fe».

También, la aclamación al Evangelio está captada con este tema:

«Ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe» (1 Juan 5, 4).

La fe tiene distintos matices de significado. Con esta palabra se puede entender bien sea subjetivamente nuestro creer bien sea objetivamente las cosas creídas. Nuestro mismo acto de fe se configura distintamente, según se le considere desde el punto de vista de la inteligencia o de la voluntad. En el primer caso, se tratará de la fe-asentimiento de la mente a las verdades reveladas; en el segundo, de la fe-confianza o abandono fiel de todo el ser a Dios.

En fechas pasadas hemos tenido que señalar estos diversos aspectos de la fe. Hoy yo quisiera reflexionar sobre la fe en su acepción más común y más elemental: si creer o no creer en Dios. No la fe, según la cual se decide si uno es católico o es protestante, cristiano o musulmán, sino la fe, según la cual se decide si uno es creyente o no es creyente, creyente o ateo. Un texto de la Escritura dice:

«El que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan» (Hebreos 11,6).

Éste es el primer grado de fe sin el cual no se dan los demás. Para hablar de la fe a un nivel tan universal, que concierna a todos los hombres, pertenezcan a cualquier religión o cultura, no podemos basarnos solamente en la Biblia, porque ésta tendría valor sólo para nosotros los cristianos y, en parte, para los hebreos, no para los demás. Para suerte nuestra, Dios ha escrito dos «libros»: uno es la Biblia y el otro es todo lo creado. Uno está compuesto de letras y palabras, el otro de cosas. No todos conocen o pueden leer el libro de la Escritura; pero, todos desde cualquier latitud y en cualquier cultura pueden leer el libro de lo que él ha creado. De noche, todavía mejor, posiblemente, que de día. «El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos... a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje» (Salmo 19, 2. 5). Pablo expresa una convicción común a casi todas las religiones, cuando afirma:

«Lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras» (Romanos 1,20).

Lo creado es un libro abierto de par en par, a los ojos de todos, y es sobre ello en donde queremos apoyarnos. Es urgente disipar un equívoco muy difundido: esto es, que la ciencia haya explicado ya exhaustivamente el mundo sin necesidad de recurrir a la idea de un ser fuera de él, llamado Dios. Hablemos, por lo tanto, de la relación ciencia y fe.

En un cierto sentido, la ciencia nos lleva más cerca de la fe en un creador hoy que en el pasado. Tomemos la famosa teoría que explica el origen del universo desde el Big Bang o la gran explosión inicial. En una millonésima de miles de millones de segundo se pasa de una situación, en la que no hay todavía nada, ni espacio ni tiempo, a una situación en la que ha comenzado el tiempo, existe el espacio y, en una partícula infinitesimal de materia, existe ya en potencia todo el ordenado universo de miles de millones de galaxias, como lo conocemos nosotros hoy.

Alguno dice: «No tiene sentido plantearse la pregunta sobre qué había antes de aquel instante, porque el «antes» no existe cuando aún no existe el tiempo». Pero, yo digo: ¿cómo se puede ni siquiera no plantearse aquella pregunta? Volver hacia atrás en la historia del cosmos, se dice, es como deshojar las páginas de un libro inmenso partiendo desde el final; llegados al comienzo, es como si nos diéramos cuenta entonces que le faltase la primera página. Yo creo que precisamente es sobre esta primera página que falta o no está en donde la revelación bíblica tiene algo que decir. «En un principio Dios creó el cielo y la tierra» (Génesis 1,1): así comienza la Biblia y, según ella, el mundo.

No se le puede pedir a la ciencia que se pronuncie sobre este «antes» fuera del tiempo; pero, ella no debiera ni siquiera cerrar el círculo dando a entender que todo está resuelto. En ciertas obras de divulgación científica, se tiene la impresión que todo se ha explicado ya sobre el universo o está en vías de una rápida explicación, mientras que se observa que están abiertos grandes interrogantes como galaxias. Se explica casi siempre el «cómo» acontece un fenómeno y casi nunca el «por qué»; en todo caso, nunca el por qué último.

Un argumento, que puede, si no suscitar la fe al menos predisponer a ella, es el de la armonía y del orden del cosmos. ¿Quién hace, sí, que miles de millones de cuerpos celestes no se precipiten cada instante en un caos sino, más bien, que giren con una armonía tan perfecta e inmutable? Nadie, viendo partir y llegar a horas precisas cada día en el mundo tantos millones de aviones, surcando el cielo en todas las direcciones, sin tropezar, andar cada uno por su ruta y su altitud, pensaría que todo esto puede suceder por casualidad, sin que nadie haya concordado primero un horario y establecido un plano y unas reglas. ¿Y qué es este tráfico aéreo en comparación al de los cuerpos celestes en el cosmos?

Quien pretenda explicar todo esto por la casualidad, no se da cuenta que tácitamente termina por atribuir a la casualidad exactamente aquellos atributos que los creyentes reconocen en Dios. Con la diferencia, en esta hipótesis, de tener que explicar el orden con el principio mismo del desorden y la estabilidad y finalidad precisa en todas las cosas con lo que, por definición, es algo ciego y variable. Sin contar que «para sacar fuera de un saco por casualidad las pelotas de dentro» es necesario primero que alguien las haya colocado dentro. ¿Quién ha abastecido a la casualidad de los ingredientes necesarios con que trabajar?

Hayal respecto una historieta interesante. Un día se reunió un grupo de científicos y llegó a la conclusión de que el hombre había hecho tantos progresos que ya no tenía más necesidad de Dios. Eligieron a uno de ellos para que fuese a llevarle el mensaje. «Nosotros no tenemos ya más necesidad de ti. Hemos llegado a clonar a un hombre y podemos nosotros solos hacerla prácticamente todo». Dios escuchó con paciencia y al final respondió: «Bien, ¿qué me diríais si hiciéramos una porfía a ver quién sabe hacer mejor a un hombre?» «¡De acuerdo!», respondió satisfecho el científico. «Procederemos exactamente como al inicio con Adán» , dijo Dios. «Seguro, no hay problemas», dice el científico, y enseguida se inclina a recoger de la tierra un puñado de barro. Dios lo mira y le dice: «No, no y no. ¡Tú debes usar tu barro, no puedes usar el mío!»

Con ello no se pretende que se pueda «demostrar» la existencia de Dios en el sentido que damos comúnmente a esta palabra. Acá abajo vemos como en un espejo y en un enigma, dice san Pablo (cfr. 1 Corintios 13, 12). Cuando un rayo de sol entra en una habitación, lo que se ve no es la luz misma, sino la danza de polvo que hay y que revela la luz. Así es respecto a Dios: no lo vemos directamente sino como reflejo en la danza de las cosas. Esto explica por qué Dios no se manifiesta, si no es haciendo el «salto» desde la fe.

Sin embargo, una cosa es necesario poner en claro. No es verdad que la ciencia de por sí aleje de la fe o tienda a resaltada, como una visión ingenua y superada. La inmensa mayoría de los hombres, que han escrito su nombre en el libro de oro de la ciencia, han sido creyentes. Pasteur decía: «¡Es por haber estudiado y meditado mucho por lo que yo he mantenido la fe de un ciudadano bretón; si hubiese meditado y estudiado más, hubiera llegado precisamente a la fe de una mujer bretona!» Y Beckerel, premio Nobel en física junto a los Curie decía: «Son mis estudios los que me han reconducido a la fe en Dios». Se sabe de la fe de Galileo. Newton decía que este maravilloso sistema solar, planetas y cometas no puede ser atribuido a cualquier «ciega necesidad», sino que debe surgir del proyecto de un Ser poderoso e inteligente, que gobierna las cosas, no como espíritu del mundo sino como Señor de él. Kepler terminaba su obra La armonía cósmica con una conmovedora plegaria al Señor de los cielos, del sol y de los planetas.

Estos científicos vivieron en el pasado; pero, las cosas hoy no han cambiado mucho. Alguno ha desarrollado el catálogo de ciento y cincuenta y tantos grandes pioneros de la ciencia del siglo XX y la conclusión a que ha llegado ha sido que, descartados los nombres de doce científicos sobre cuyas creencias no se tenían testimonios seguros, de los restantes ciento treinta y ocho, nueve se proclamaban agnósticos, cinco incrédulos declarados y ciento veinticuatro creyentes en Dios y en la vida futura. Einstein decía que en las leyes de la naturaleza «se revela una Mente tan excelsa, que frente a ella todo pensamiento humano no es más que un palidísimo reflejo».

Posiblemente, se puede concluir que algo, un poco de ciencia, lleva efectivamente lejos de la fe; pero, mucha ciencia frecuentemente reconduce a ella. Es un verdadero pecado que en la mentalidad común se haya terminado por diferenciar tácitamente entre ellos a la ciencia y a la fe, como si una fuese incompatible con la otra. Viniendo del mismo Creador no sólo estas no se oponen entre sí, una a otra, sino que, ejercidas correctamente, pueden ser una la mejor aliada de la otra, casi son como las «dos alas con las que volar alto» (así las define Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio).

Para unirnos todos frente a lo creado, creyentes y no creyentes, si no con la fe, debiera estar o haber al menos asombro o estupor. Si es verdad que el asombro es el presupuesto de la fe, posiblemente está precisamente aquí una de las razones por las que el hombre moderno encuentra tan difícil creer. ¡Que san Francisco de Asís (cuya fiesta suele caer, frecuentemente, en esta semana del año) nos obtenga la gracia de saber mirar lo creado con los mismos ojos, llenos de extasiada maravilla, con los que lo contemplaba él!

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte