Vida Sacerdotal > Predicació

Diumenge XXV del Temps Ordinari (cicle C): què podem aprendre de l'administrador infidel?

L'Evangeli d'aquest diumenge ens presenta una paràbola molt actual sobre l'ús, en aquest cas fraudulent, de la riquesa. En l'encíclica Centesimus annus va escriure Joan Pau II "La moderna economia d'empresa comporta aspectes positius, l'arrel dels quals és la llibertat de la persona, que s'expressa en el camp econòmic i en altres camps" (n. 32). No obstant això —va afegir—, no s'ha de considerar el capitalisme com l'únic model vàlid d'organització econòmica (cf. ib., 35). L'emergència de la fam i l'emergència ecològica mostren cada vegada amb més evidència que quan predomina la lògica del lucre augmenta la desproporció entre rics i pobres i una danyosa explotació del planeta. En canvi, quan predomina la lògica del compartir i de la solidaritat, és possible corregir la ruta i orientar-la cap a un desenvolupament equitatiu i sostenible.

Ofrecemos los siguientes documentos para preparar homilías de calidad : "La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un Pastor con su pueblo. De hecho, sabemos que los fieles le dan mucha importancia; y ellos, como los mismos ministros ordenados, muchas veces sufren, unos al escuchar y otros al predicar. Es triste que así sea. La homilía puede ser realmente una intensa y feliz experiencia del Espíritu, un reconfortante encuentro con la Palabra, una fuente constante de renovación y de crecimiento." (Papa Francisco, “La Alegría del Evangelio”, n. 135).

Missa del dia

ANTÍFONA DE ENTRADA

«Jo sóc la salvació del poble —diu el Senyor—. Si m’invoquen en els perills, jo els respondré i seré el seu Senyor per sempre.»

ORACIÓ COL·LECTA

Oh Déu, vós heu volgut que tota la Llei consistís en l’amor a vós i al proïsme. Feu que, per l’observança del vostre manament, meresquem d’arribar a la vida eterna. Per nostre Senyor Jesucrist.

LITÚRGIA DE LA PARAULA

PRIMERA LECTURA

Contra els qui «compren amb diners gent necessitada»

Lectura de la profecia d'Amós (Am 8,4-7)

Escolteu això, vosaltres que us abraoneu sobre els pobres per anorrear els desvalguts del país, vosaltres que dieu: «Quan haurà passat la festa de la lluna nova per poder vendre queviures! Quan haurà passat el dissabte per poder obrir els graners! Vendrem el gra amb mesures més petites i, per cobrar, pesarem la moneda amb pesos més grans. Farem trampa amb les balances i vendrem el rebuig barrejat amb el gra. Per tenir un esclau, comprarem amb diners gent necessitada, amb un parell de sandàlies comprarem un pobre.» El Senyor ho jura per la glòria de Jacob: «No oblidaré mai tot això que fan.»

Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

 

SALM RESPONSORIAL 

Del salm 112, 1-2. 4-6. 7-8

R/. Lloeu el Senyor, que treu el pobre de la cendra.

Us beneiré, Déu meu, dia rere dia,
lloaré per sempre el vostre nom.
El Senyor és gran.
No us canseu de lloar-lo,
que la seva grandesa no té límits. R/.

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l’amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell ha creat.  R/.

Són camins de bondat els del Senyor,
les seves obres són obres d’amor.
El Senyor és a prop dels qui l’invoquen,
dels qui l’invoquen amb sinceritat.  R/.

 

SEGONA LECTURA

Feu pregàries per tots els homes a Déu, que vol que tots se salvin

Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu (1Tm 2,1-8)

Primer de tot us recomano que feu a Déu pregàries, oracions, súpliques i accions de gràcies per tots els homes, pels reis i per tots els qui tenen autoritat, perquè puguem portar una vida tranquil·la i serena, tota donada a la pietat i a l’honestedat. Pregar així és bo i agradable a Déu, el nostre salvador, que vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat. Hi ha un sol Déu. El mitjancer entre Déu i els homes és també un de sol, l’home Jesucrist, que es donà ell mateix per rescatar tots els homes. El testimoniatge sobre tot això ha estat fet públic al temps apropiat, i jo n’he estat fet herald i apòstol, mestre per instruir en la fe i en la veritat els qui no són jueus. Això que dic és veritat, no menteixo. Desitjo que els homes preguin pertot arreu, i que puguin alçar les mans netes, evitant les baralles i les discussions.

Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

 

ACLAMACIÓ AVANS DE L'EVANGELI

 2 Co 8, 9

R/. Aleluya, aleluya.

Al·leluia. Jesucrist, que és ric, es va fer pobre, perquè la seva pobresa us enriquís.
Al·leluia.

EVANGELI

No podeu servir Déu i les riqueses

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (16, 1-13)

En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles:

[«A un home ric li van denunciar que el seu administrador malversava els seus béns. Ell el cridà i li digué: “Què és això que sento dir de tu? Dóna’m comptes de la teva administració: d’ara endavant ja no podràs administrar els meus béns.” L’administrador va pensar: “Què podré fer, ara que el meu amo em despatxa de l’administració? Per cavar, no tinc prou força; anar a captar em fa vergonya. Ja sé què he de fer per trobar qui em vulgui a casa seva quan perdré l’administració.”»

I cridà un per un els qui tenien deutes amb el seu amo. Al primer li digué: “Quant deus al meu amo?” Ell li contestà: “Cent bidons d’oli.” Li digué: “Aquí tens el teu rebut. Seu de pressa i escriu-ne un que digui cinquanta.” A un altre li digué: “I tu, quant deus?” Li contestà: “Cent sacs de blat.” Li diu: “Aquí tens el teu rebut. Escriu-ne un que digui vuitanta”.»

I aquest administrador de riquesa enganyosa, el Senyor el lloà així: «Ha estat prudent, perquè, en el tracte amb els homes de la seva mena, els homes del món són més prudents que els fills de la llum.»I

jo us dic: Guanyeu-vos amics a costa de la riquesa enganyosa, perquè quan desaparegui, trobeu qui us rebi eternament a casa seva».]

L’home que és fidel en els béns que valen poc també ho serà en els de més valor, i l’home infidel en els béns que valen poc, també ho serà en els de més valor. Per això, si no fóssiu fidels en l’administració de les riqueses enganyoses, qui us confiaria les riqueses veritables? Si no fóssiu fidels en les riqueses que són d’un altre, qui us confiaria les que de dret us corresponen? Ningú no pot servir dos amos: si estima l’un, no estimarà l’altre, si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses.

Paraula del Senyor. Lloança a vos, oh! Crist. Credo.

 

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Accepteu, Senyor, els dons del vostre poble, perquè obtinguem en la celebració dels sagraments allò que confessem per la fe. Per Crist Senyor nostre.

PREFACI de Diumenges durant l’any

 

ANTÍFONA DE COMUNIÓ

 Salm 118, 4-5

Senyor, heu donat els vostres preceptes perquè siguin observats fidelment. Tant de bo que els meus camins no es desviïn de guardar els vostres decrets.

O bé: Jo 10, 14

«Jo sóc el bon pastor —diu el Senyor—; jo reconec les meves ovelles i elles em reconeixen a mi.»

POSTCOMUNIÓ

Ens heu alimentat, Senyor, amb els vostres sagraments; ajudeu-nos perquè els fruits de redempció que aquí hem rebut es manifestin també en la nostra vida. Per Crist Senyor nostre.

_____________________

BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com)

Denuncia de los explotadores (Am 8,4-7)

1ª lectura

La cuarta visión de Amós, la de las frutas maduras, que precede inmediatamente a este texto (vv. 1-3), introduce esta denuncia de injusticias (vv. 4-8) y abre el camino a una nueva descripción del «día del Señor» (vv. 9-14). Las tres cosas están muy relacionadas. En la visión, el profeta juega con los términos «frutas maduras», qaytz, y «fin», qetz (cfr v. 2). Indica así que el proceso de corrupción de Israel (vv. 4-8) ha llegado a su término, no hay vuelta atrás, y sólo cabe esperar el día de juicio del Señor (vv. 9-14).

Amós especifica con claridad las faltas: el fraude (v. 5) y la especulación con la necesidad ajena (v. 6). Apoyándose en éste y en otros textos (cfr Dt 24,14-15; 25,13-16; St 5,4), la catequesis de la Iglesia especificó los contenidos de la virtud de la justicia: «No nos dediquemos a acumular y guardar dinero, mientras otros tienen que luchar en medio de la pobreza, para no merecer el ataque acerbo y amenazador de las palabras del profeta Amós: Escuchad, los que decís: “¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo, y el sábado para ofrecer el grano?”» (S. Gregorio Nacianceno, De pauperum amore [Oratio 14] 24).

Dios quiere que todos los hombres se salven (1 Tm 2,1-8)

2ª lectura

Se ha de rezar por todos los hombres, no sólo por los amigos o bienhechores, ni sólo por los cristianos. La Iglesia facilita a todos los fieles el cumplimiento de este consejo con la «oración universal» o «de los fieles» de la Santa Misa, donde «el pueblo, ejercitando su oficio sacerdotal, ruega por todos los hombres» (Misal Romano, Ordenación General, n. 45).

La voluntad salvífica universal de Dios está estrechamente conectada con la única mediación de Cristo, nuestro Salvador. Esto contrasta con la concepción pagana de entonces, que aspiraba a la salvación a través de una pluralidad de dioses salvadores. San Agustín afirma que fuera de Cristo, «camino universal de salvación que nunca ha faltado al género humano, nadie ha sido liberado, nadie es liberado, nadie será liberado» (De civitate Dei 10,32,2). Y el Concilio Vaticano II propone así lo que es patrimonio de la fe cristiana: «Cree la Iglesia que (...) no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea posible salvarse» (Gaudium et spes, n. 10). A la vez, conviene tener presente que la acción salvífica de Jesucristo, con y por medio de su Espíritu, se extiende más allá de los confines visibles de la Iglesia y alcanza a toda la humanidad. En efecto, el Concilio Vaticano II también afirmó que «la única mediación del Redentor no excluye, sino suscita en sus criaturas una múltiple cooperación que participa de la fuente única» (Lumen gentium, n. 62). Juan Pablo II invita a profundizar el contenido de esta mediación participada, siempre bajo la norma del principio de la única mediación de Cristo: «Aun cuando no se excluyan mediaciones parciales, de cualquier tipo y orden, éstas sin embargo cobran significado y valor únicamente por la mediación de Cristo y no pueden ser entendidas como paralelas y complementarias» (Redemptoris missio, n. 5). Por eso la Congregación para la Doctrina de la Fe recuerda que «debe ser, por lo tanto, firmemente creída como verdad de fe católica que la voluntad salvífica universal de Dios Uno y Trino es ofrecida y cumplida una vez para siempre en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios» (Dominus Iesus, nn. 14).

El administrador infiel (Lc 16,1-13)

Evangelio

La parábola del administrador infiel puede desconcertarnos porque, a veces, entendemos las parábolas, que pretenden resaltar una enseñanza, como alegorías en las que cada elemento o cada personaje tienen un significado. El Señor da por supuesta la inmoralidad de la actuación del administrador, pero quiere enseñar a sus discípulos que deben servirse de la sagacidad y el ingenio (v. 8) para la extensión del Reino de Dios: ¡Qué afán ponen los hombres en sus asuntos terrenos!: ilusiones de honores, ambición de riquezas, preocupaciones de sensualidad. —Ellos y ellas, ricos y pobres, viejos y hombres maduros y jóvenes y aún niños: todos igual. —Cuando tú y yo pongamos el mismo afán en los asuntos de nuestra alma tendremos una fe viva y operativa: y no habrá obstáculo que no venzamos en nuestras empresas de apostolado (San Josemaría Escrivá, Camino, n. 317).

Tras la parábola, el evangelio recoge unas sentencias del Señor (vv. 9-15). Vienen introducidas por la expresión de gran solemnidad —«yo os digo» (v. 9)— y, dentro de una cierta diversidad, tienen un matiz común: en todos los momentos de nuestra vida, en la riqueza y en la pobreza, en lo grande y en lo pequeño, debemos mirar a Dios. Tal vez el centro de esas expresiones pueda ser el v. 13 donde el amor a las riquezas se concibe como una idolatría: «Todos se inclinan ante el dinero. A la riqueza tributa siempre la multitud de los hombres un homenaje instintivo. Miden la felicidad por la riqueza, y por la riqueza miden, a su vez, la respetabilidad de la persona (...). Riqueza es el primer ídolo de este tiempo. Notoriedad el segundo (...). La fama y el llamar la atención en el mundo se consideran como un gran bien en sí mismos, y un motivo de veneración (...). La notoriedad, o fama de periódico como se la denomina también, (...) se ha convertido en una suerte de ídolo» (John H. Newman, Discurso sobre la fe 5; cfr Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1723).

_____________________

SAN AMBROSIO (www.iveargentina.org)

El servidor infiel

Nadie puede servir a dos señores; y es que, en realidad, no existen dos señores, sino un solo Señor. Porque, aunque hay quien sirve a las riquezas, con todo, no se les reconoce ningún derecho de dominio, sino que ellos se imponen a sí mismos el yugo de la esclavitud; y eso no es un poder justo, sino una injusta esclavitud.

Y así dijo: Haceos acreedores de amigos con las riquezas injustas, y eso con esta finalidad: para que, dando limosna a los pobres, éstos nos procuren el favor de los ángeles y de los otros santos. No es que se reprenda al mayordomo, pues con su ejemplo aprendemos que nosotros no somos dueños, sino más bien mayordomos de las riquezas de los otros. Y por eso, aunque pecó, con todo, se le elogia porque trató de buscarse para el futuro lo necesario por la indulgencia de su señor. Y con toda razón ha hablado de las riquezas injustas, puesto que la avaricia tienta nuestro corazón con diversos atractivos de dinero, con el fin de que deseemos servir a las riquezas.

Este es el motivo por el que dice: Y si en lo ajeno no sois fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?

Las riquezas no son nuestras, puesto que ellas están fuera de nuestra naturaleza y, ciertamente, ni nacieron con nosotros, ni con nosotros perecerán, y, por el contrario, Cristo sí es nuestro, porque Él es la vida; aunque vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron (Jn 1, 11). Por eso nadie os dará lo que es vuestro, porque no habéis creído en ese bien vuestro ni lo habéis recibido.

Y, consiguientemente, parece que los judíos son acusados de engaño y de avaricia, y, por tanto, no habiendo sido fieles en lo tocante a las riquezas, que en realidad no eran suyas —pues los bienes de la tierra son otorgados por Dios nuestro Señor a todos para el bien común— y de las que debieron, ciertamente, hacer partícipes a los pobres, no merecieron recibir a ese Cristo a quien aceptó Zaqueo con un deseo tan vehemente, que le llevó a repartir la mitad de sus bienes (Lc 19, 8).

Por tanto, no queramos ser esclavos de lo que no es nuestro, porque no debemos tener más señores que Cristo; pues, no hay más que un Dios Padre, de quien todo procede y en quien existimos nosotros, y un solo Señor Jesús, por quien son todas las cosas (1 Co 8, 6). Pero ¿qué? ¿Acaso no es Señor el Padre y Dios el Hijo? No hay duda de que el Padre es Señor, ya que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos (Sal 32, 6), y el Hijo es también ese Dios, que está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos (Rm 9, 5). ¿Cómo se entiende, pues, eso de que nadie puede servir a dos señores? Y es que, puesto que sólo hay un Dios, tiene que haber también un único Señor; y, por eso: Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás (Mt 4, 10). De donde claramente se deduce que el Padre y el Hijo tienen el mismo poder. Si, pues, no se le puede dividir, quiere decir que está todo en el Padre e igualmente todo en el Hijo. Así, al afirmar que en la divinidad se da la unidad y una identidad de poder en la Trinidad, confesamos que existe un solo Dios y un solo Señor. Y, por el contrario, los que sostienen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen un poder distinto, dejándose llevar del nefasto error de los gentiles, introducen en la Iglesia muchos dioses y muchos señores.

Tratado sobre el Evangelio de San Lucas (I), L.7, 244-248, BAC Madrid 1966, pág. 472-74

_____________________

FRANCISCO – Homilías en Santa Marta (8.XI.13 y 6.XI.15)

El pan sucio de la corrupción

8 de noviembre de 2013

Los administradores corruptos “devotos del dios soborno” cometen un “pecado grave contra la dignidad” y dan de comer “pan sucio” a sus propios hijos: a esta “astucia mundana” se debe responder con la “astucia cristiana” que es “un don del Espíritu Santo”. Lo dijo el Papa Francisco en la homilía de la misa que celebró en la capilla de la Casa de Santa Marta, en la que propuso una reflexión sobre la figura del administrador deshonesto descrita en el pasaje evangélico de san Lucas (Lc 16, 1-8).

“El Señor vuelve una vez más a hablarnos del espíritu del mundo, de la mundanidad: cómo actúa esta mundanidad y cuán peligrosa es. Y Jesús, precisamente Él, en la oración después de la cena del Jueves santo oraba al Padre para que sus discípulos no cayeran en la mundanidad”, en el espíritu del mundo.

La mundanidad “es el enemigo”. Y es precisamente “la atmósfera, el estilo de vida” característico de la mundanidad –o sea el “vivir según los “valores” del mundo”– lo que “tanto agrada al demonio”. Por lo demás “cuando pensamos en nuestro enemigo pensamos primero en el demonio, porque es justamente el que nos hace mal”.

“Un ejemplo de mundanidad” es el administrador descrito en la página evangélica. “Alguno de vosotros podrá decir: pero este hombre hizo lo que hacen todos”. En realidad “¡todos no!”; éste es el modo de actuar de “algunos administradores, administradores de empresas, administradores públicos, algunos administradores del gobierno. Quizá no son tantos”. En concreto “es un poco la actitud del camino más breve, más cómodo para ganarse la vida”. El Evangelio relata que “el amo alabó al administrador deshonesto”. Y ésta “es una alabanza al soborno. El hábito de los sobornos es un hábito mundano y fuertemente pecador”. Ciertamente es una actitud que no tiene nada que ver con Dios.

En efecto, “Dios nos ha mandado: llevar el pan a casa con nuestro trabajo honesto”. En cambio, “este administrador daba de comer a sus hijos pan sucio. Y sus hijos, tal vez educados en colegios costosos, tal vez crecidos en ambientes cultos, lo habían recibido de su papá como comida sucia. Porque su papá llevando pan sucio a casa había perdido la dignidad. Y esto es un pecado grave”. Quizás “se comienza con un pequeño soborno, pero es como la droga”. Incluso si el primer soborno es “pequeño, después viene el otro y el otro: y se termina con la enfermedad de la adicción a los sobornos”.

Estamos ante “un pecado muy grave porque va contra la dignidad. Esa dignidad con la que somos ungidos con el trabajo. No con el soborno, no con esta adicción a la astucia mundana. Cuando leemos en los periódicos o vemos en el televisor a uno que escribe o habla de la corrupción, tal vez pensamos que la corrupción es una palabra. Corrupción es esto: es no ganar el pan con dignidad”.

Existe, sin embargo, otro camino, el de la “astucia cristiana” –“entre comillas”, dijo el Papa– que permite “hacer las cosas un poco ágiles pero no con el espíritu del mundo. Jesús mismo nos lo dijo: astutos como serpientes, puros como palomas”. Poner “juntas estas dos” realidades es “una gracia” y “un don del Espíritu Santo”. Por esto debemos pedir al Señor la capacidad de practicar “la honestidad en la vida, la honestidad que nos hace trabajar como se debe trabajar, sin entrar en estas cosas”. “Esta “astucia cristiana” –la astucia de la serpiente y la pureza de la paloma– es un don, es una gracia que el Señor nos da. Pero debemos pedirla”.

El pensamiento del Papa Francisco se dirigió también a las familias de los administradores deshonestos. “Quizás hoy nos hará bien a todos rezar por tantos niños y jóvenes que reciben de sus padres el pan sucio. También éstos están hambrientos. Están hambrientos de dignidad”. De aquí la invitación a “orar para que el Señor cambie el corazón de estos devotos del dios soborno”, para que comprendan “que la dignidad viene del trabajo digno, del trabajo honesto, del trabajo de cada día, y no de estos caminos más fáciles que al final arrebatan todo”. También porque, concluyó, existe el riesgo de terminar como la persona de la que habla el Evangelio “que tenía muchos graneros, muchos silos, todos llenos y no sabía qué hacer. “Esta noche morirás”, dijo el Señor. Esta pobre gente que ha perdido la dignidad cometiendo sobornos, lleva consigo no el dinero que ha ganado, sino sólo la falta de dignidad. Oremos por ellos”.

***

Servir, no servirse

6 de noviembre de 2015

Existen sacerdotes y obispos trepas y apegados al dinero que en lugar de servir se sirven de la Iglesia, haciéndola especuladora y tibia con su forma de vivir cómodamente el propio estatus sin honestidad. De esta tentación de una doble vida el Papa puso en guardia en la misa en la capilla de la Casa Santa Marta. Una celebración matutina, confesó, en la que a menudo participan misioneros y religiosas que entregan toda la vida al servicio de los demás, imitando el modelo de san Pablo y yendo siempre más allá, siempre en salida.

La liturgia de hoy nos hace reflexionar sobre dos figuras, dos figuras de servidores, de empleados, dos personas que están llamadas a realizar una tarea. En el pasaje de la Carta a los Romanos (Rm 15, 14-21) emerge la figura de Pablo: precisamente el celo por evangelizar. Escribe, en efecto, el apóstol: Lo he dicho en virtud de la gracia que Dios me ha otorgado -¿cuál era la gracia que él había recibido?-: ser ministro de Cristo Jesús... ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios. Es decir, ministrar, servir. Y Pablo tomó en serio esta vocación y se entregó totalmente al servicio, siempre iba más allá, nunca estaba quieto: siempre más allá, más allá, más allá... para acabar, después, aquí en Roma, traicionado por algunos de los suyos. Y terminó como un condenado, precisamente así.

Pero ¿de dónde venía esa grandeza, esa audacia de Pablo? Él mismo declara: yo me glorío de esto. Y ¿de qué se gloriaba? Se gloriaba de Jesucristo. Se lee, en efecto, en el pasaje litúrgico de su Carta a los Romanos: Así pues, tengo de qué gloriarme en Cristo y en relación con las cosas que tocan a Dios. En efecto, no me atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que Cristo hace a través de mí en orden a la obediencia de los gentiles, con mis palabras y acciones, con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios.

Con esta actitud, continuó el Pontífice, san Pablo fue a todos lados: él se gloriaba de servir, de ser elegido, de tener la fuerza del Espíritu Santo, de ir por todo el mundo. Pero había algo que para él era una alegría grande. Lo dice así: Pero considerando una cuestión de honor -un punto de honor: ¿cuál era?- no anunciar el Evangelio más que allí donde no se haya pronunciado aún el nombre de Cristo, para no construir sobre cimiento ajeno. En definitiva, Pablo se dirigía a sitios donde no se conocía el nombre de Cristo; era el siervo que servía, administraba, abriendo a nuevos horizontes, es decir, anunciando a Jesucristo siempre más allá, siempre en salida, cada vez más lejos; nunca se detenía con el fin de tener la ventaja de un puesto, de una autoridad, de ser servido. Pablo era ministro, siervo para servir, no para servirse.

El Papa Francisco confesó la alegría que experimenta hasta llegar a emocionarse cuando, precisamente en la misa celebrada por la mañana en la capilla de la Casa Santa Marta, vienen algunos sacerdotes y me saludan diciendo: Padre, he venido aquí para visitar a mi familia, porque desde hace cuarenta años soy misionero en la Amazonia. Alegría y emoción suscita también el testimonio de una religiosa que trabaja desde hace treinta años en un hospital en África o bien que desde hace treinta o cuarenta años está en un sector del hospital con los discapacitados, siempre sonriente. En concreto, afirmó el Papa Francisco, esto se llama servir, esta es la alegría de la Iglesia: ir más allá, siempre; ir más allá y dar la vida. Y precisamente esto es lo que hizo Pablo: servir.

Retomando luego el pasaje evangélico de san Lucas (Lc 16, 1-8) que habla del administrador deshonesto, propuesto por la liturgia, el Papa destacó que el Señor muestra la imagen de otro siervo que, en lugar de servir a los demás, se sirve de ellos. En el Evangelio hemos leído lo que hizo este siervo, con cuánta astucia se movió para quedarse en su puesto, en otra parte, pero siempre con cierta dignidad. Y también en la Iglesia están estos que, en lugar de servir, de pensar en los demás, de abrir a nuevos horizontes, se sirven de la Iglesia: los trepas, los apegados al dinero. Y cuántos sacerdotes y obispos hemos visto así. Es triste decirlo, ¿no?.

La radicalidad del Evangelio, de la llamada de Jesucristo está en servir: estar al servicio, no detenerse, ir siempre más allá, olvidándose de sí mismo. Por otra parte, en cambio, está la comodidad del estatus: he alcanzado un estatus y vivo cómodamente sin honestidad, como los fariseos de los que habla Jesús que paseaban por las plazas, haciéndose ver por los demás. Y estas son dos imágenes: dos imágenes de cristianos, dos imágenes de sacerdotes, dos imágenes de religiosas. Dos imágenes.

En san Pablo, explicó el Papa, Jesús nos hace ver el modelo de una Iglesia que nunca se detiene, que siempre se abre a nuevos horizontes, que siempre sigue adelante y muestra que ese es el camino. En cambio, cuando la Iglesia es tibia, cerrada en sí misma, también especuladora muchas veces, no se puede decir que sea una Iglesia que ministra, que está al servicio, sino que se sirve de los demás.

El Papa Francisco concluyó pidiendo al Señor la gracia que dio a Pablo, ese punto de honor de seguir siempre adelante, siempre, renunciando muchas veces a las propias comodidades. Y que así nos salve de las tentaciones, de esas tentaciones que en el fondo son tentaciones de una doble vida: me hago ver como ministro, como el que sirve, pero en el fondo me sirvo de los demás.

_____________________

BENEDICTO XVI – Ángelus 2007

La lógica del lucro y la lógica de la distribución equitativa de los bienes

Queridos hermanos y hermanas

Esta mañana he visitado la diócesis de Velletri, de la que fui cardenal titular durante varios años. Ha sido un encuentro familiar, que me ha permitido revivir momentos del pasado ricos en experiencias espirituales y pastorales. Durante la solemne celebración eucarística, comentando los textos litúrgicos, he reflexionado sobre el uso correcto de los bienes terrenos, un tema que en estos domingos el evangelista san Lucas ha vuelto a proponer de diversos modos a nuestra atención.

Narrando la parábola de un administrador injusto, pero muy astuto, Cristo enseña a sus discípulos cuál es el mejor modo de utilizar el dinero y las riquezas materiales, es decir, compartirlos con los pobres, granjeándose así su amistad con vistas al reino de los cielos. “Haceos amigos con el dinero injusto —dice Jesús—, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas” (Lc 16, 9). El dinero no es “injusto” en sí mismo, pero más que cualquier otra cosa puede encerrar al hombre en un egoísmo ciego. Se trata, pues, de realizar una especie de “conversión” de los bienes económicos en vez de usarlos sólo para el propio interés, es preciso pensar también en las necesidades de los pobres, imitando a Cristo mismo, el cual, como escribe san Pablo, “siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza” (2 Co 8, 9). Parece una paradoja Cristo no nos ha enriquecido con su riqueza, sino con su pobreza, es decir, con su amor, que lo impulsó a entregarse totalmente a nosotros.

Aquí podría abrirse un vasto y complejo campo de reflexión sobre el tema de la riqueza y de la pobreza, incluso a escala mundial, en el que se confrontan dos lógicas económicas la lógica del lucro y la lógica de la distribución equitativa de los bienes, que no están en contradicción entre sí, con tal de que su relación esté bien ordenada. La doctrina social católica ha sostenido siempre que la distribución equitativa de los bienes es prioritaria. El lucro es naturalmente legítimo y, en una medida justa, necesario para el desarrollo económico.

En la encíclica Centesimus annus escribió Juan Pablo II “La moderna economía de empresa comporta aspectos positivos, cuya raíz es la libertad de la persona, que se expresa en el campo económico y en otros campos” (n. 32). Sin embargo —añadió—, no se ha de considerar el capitalismo como el único modelo válido de organización económica (cf. ib., 35). La emergencia del hambre y la emergencia ecológica muestran cada vez con más evidencia que cuando predomina la lógica del lucro aumenta la desproporción entre ricos y pobres y una dañosa explotación del planeta. En cambio, cuando predomina la lógica del compartir y de la solidaridad, es posible corregir la ruta y orientarla hacia un desarrollo equitativo y sostenible.

María santísima, que en el Magníficat proclama el Señor “a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos” (Lc 1, 53), ayude a los cristianos a usar con sabiduría evangélica, es decir, con generosa solidaridad, los bienes terrenos, e inspire a los gobernantes y a los economistas estrategias clarividentes que favorezcan el auténtico progreso de todos los pueblos.

_________________________

 RANIERO CANTALAMESSA (www.cantalamessa.org)

Ganaos amigos con el dinero

El Evangelio de este Domingo nos presenta una parábola con algunos versículos exageradamente modernos y actuales: la del administrador infiel. El personaje central es el administrador de un propietario o amo agrícola, figura muy popular también en nuestras tierras, cuando estaba en vigor el sistema de medieros. Para ciertos versículos, ello corresponde al actual administrador-delegado en las fincas.

Como las mejores parábolas, ésta es como un drama en miniatura, llena de movimiento y de cambios de escena.

Primera escena, el administrador y su amo:

«Un hombre rico tenía un administrador, y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido”».

¡Final del acto! El administrador no traza ni siquiera una autodefensa. Tiene sucia la conciencia y sabe perfectamente que es verdad lo que le ha llegado a conocimiento del amo.

La segunda escena es un soliloquio del administrador, apenas ha quedado solo:

«¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa».

Como se ve, él no se da por vencido; piensa de inmediato en cómo remediar para garantizarse un futuro. Y he aquí en la escena tercera al administrador y a los campesinos:

«Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?” Éste respondió: “Cien barriles de aceite”. Él le dijo: “Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”. Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?” Él contestó: “Cien fanegas de trigo”. Le dijo: “Aquí está tu recibo, escribe ochenta”».

Es un caso clásico de corrupción y de falsedad en el balance, que nos hace pensar en análogos episodios frecuentes en nuestra sociedad, especialmente a otra escala. Y, ahora, la conclusión, que es la más desconcertante de todas:

«El amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había procedido».

¿Jesús, acaso, pretende aprobar y estimular a la corrupción?

Para entenderlo es necesario llamar la atención sobre la naturaleza del todo específica de la enseñanza en las parábolas. La parábola no se transfiere en bloque y con todos sus detalles en el plano de la enseñanza moral, sino sólo en aquel aspecto que quiere evaluar aquel que la narra. Cuando Jesús habla de un rey que, antes de empezar una guerra con otro rey, se sienta para calcular las propias fuerzas (la parábola de hace dos domingos: cfr. Lucas 14,28-30) no pretende animar a los reyes a hacer la guerra; sólo quiere recomendarles a todos que consideren bien los medios, que están a disposición propia, antes de emprender cualquier empresa. Muchas veces, la historia narrada en la parábola sólo sirve de soporte a una idea, que es la que es necesario concretar y recoger, dejando aparte todo el resto.

Ahora bien, es claro cuál es la idea que Jesús nos ha querido inculcar en esta parábola. El amo alaba a su administrador por su astucia, no por otra cosa. No se nos dice que ha vuelto atrás en su decisión de licenciar a aquel hombre. Al contrario, visto su rigor inicial y la prontitud con que ha descubierto la nueva estafa, podemos imaginar fácilmente lo que sigue no narrado de la historia. Después de haber alabado al administrador por su astucia, el amo debe haberle añadido que debía restituir inmediatamente el fruto de sus transacciones deshonestas o descontadas mediante la cárcel, si no estaba en disposición de saldar la deuda. Esto, ésta es la astucia, es también lo que Jesús alaba, fuera de la parábola. Añade, en efecto, casi como comentario a las palabras de aquel amo:

«Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz».

Aquel hombre, ante una situación de emergencia, cuando estaba en juego todo su porvenir, ha dado prueba de dos cosas: de extrema decisión y de grande astucia. Ha actuado rápida e inteligentemente para ponerse a buen seguro (si bien no honestamente). «La vida, decía un filósofo antiguo, a nadie le es dada en posesión, sino a todos en administración» (Séneca). Somos todos «administradores»; por ello, debemos hacer como el hombre de la parábola. Él no lo ha retrasado para el día siguiente, no se ha dormido sobre ello. Está en juego algo muy importante para abandonarlo a la casualidad.

Estoy seguro que si Jesús hubiese vivido en el día de hoy no habría centrado su parábola en la figura (casi del todo desaparecida) del factor o administrador agrícola, sino sobre la de un agente u operador de bolsa. Nos habría dicho: mirad cómo se comportan los agentes de bolsa que veis frecuentemente en vuestras pantallas. Cómo están con los ojos pegados a ellas para seguir la marcha de los títulos, con las orejas y la boca al teléfono para recibir y dar órdenes. ¡Qué atención, qué prontitud de decisión! Cuando se perfila el desplome imparable de ciertos títulos, no están para pensárselo dos veces: lo venden todo e invierten en otros títulos. ¿Y vosotros? ¿No debierais hacer, también vosotros, lo mismo para poner al seguro el capital inmensamente superior, que es la vida eterna?

Una vez, Jesús dio a un joven una de aquellas «peroratas» que en bolsa valen una fortuna, pudiendo hacer a un hombre super-millonario de un momento a otro. «Vende todo cuanto tienes, le dijo, y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego, ven y sígueme» (Lucas 18,22). Él sabía que en la tierra había aparecido ya el reino de Dios, cuyas «acciones» eran infinitamente más estables que las de este mundo. El mismo consejo nos da, ahora, a nosotros. No el venderlo materialmente todo para dar lo recaudado a los pobres, sino para compartir con ellos, si tenemos más de lo necesario, los bienes terrenos y las riquezas, que Dios nos ha dado. Es la conclusión que el mismo Jesús saca de la parábola de hoy:

«Yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas».

Los pobres, si lo queremos, decía san Agustín, son nuestros agentes o corredores: nos permiten transferir, ya desde ahora, nuestros bienes en la morada, que se está construyendo para nosotros en el más allá. Un día, narra una historieta, llega un rico al paraíso; san Pedro lo coge en consigna para conducirlo hacia el puesto asignado para él. Haciendo camino, pasan por delante de espléndidas villas con habitantes felices dentro. A medida que avanzan, las casas se hacen más ordinarias, hasta llegar a unos míseros tugurios o cuchitriles. Delante de uno de estos, san Pedro se para y le indica al rico el lugar asignado para él. El rico protesta: «¿Se está peor en el paraíso que en la tierra? ¡En vida yo tenía una casa de lujo con todo el bien de Dios!» «Es verdad, le responde san Pedro; pero, tú no has mandado construir nada acá arriba».

Cuando los primeros cristianos leían la exhortación del Evangelio para hacerse amigos con los pobres pensaban inmediatamente en el deber de la limosna. Hoy debemos ver un anuncio público para empezar a practicar ante todo la justicia con los pobres. La liturgia orienta nuestra reflexión precisamente en este sentido haciéndonos escuchar, en la primera lectura, la terrible requisitoria del profeta Amós contra los ricos de su tiempo:

«Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo: “¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el trigo, y el sábado, para ofrecer el grano?” Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo».

Están aquí en embrión todos los inventos con los que se explotan también hoy a los pobres: acaparamiento de productos para volverlos a vender a un precio mayor, especulación sobre los cambios, engaño en los pesos y medidas. A la denuncia de Amós se hace eco la de un padre de la Iglesia, que decía: «El pan que a vosotros os sobra es el pan del hambriento. El vestido colgado, inutilizado en vuestro armario, es el vestido de quien está desnudo. Los zapatos, que vosotros no usáis, son los zapatos de quien va descalzo» (san Basilio de Cesarea). Frecuentemente, las que consideramos limosnas no son más que parciales restituciones.

Y no olvidemos la historia del rico, que va al paraíso y con san Pedro busca su morada; nos puede ayudar a no encontrarnos un día en la misma situación.

  • Temes d'Avui
  • Diumenge, XXV, Cicle C, Administrador, Malversador, Infidel, Riquesa, Servir, Déu.
  • Preguntes freqüents

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte