Vida Sacerdotal > Predicació

Diumenge XIV del Temps Ordinari (cicle C): tots estem cridats a ser missioners

L'Evangeli d'aquest diumenge ens parla que Jesús no és un missioner aïllat, no vol realitzar solament la seva missió, sinó que implica als seus deixebles. I avui veiem que, a més dels Dotze apòstols, crida a altres setanta-dos, i els mana als llogarets, de dos en dos, a anunciar que el Regne de Déu està a prop. Això és molt bell! Jesús no vol obrar sol, va venir a portar al món l'amor de Déu i vol difondre-ho amb l'estil de la comunió, amb l'estil de la fraternitat. Per això forma immediatament una comunitat de deixebles, que és una comunitat missionera. Immediatament els entrena per a la missió, per anar.

Oferim alguns documents per a preparar homilies de qualitat: "L'homilia és la pedra de toc per a avaluar la proximitat i la capacitat de trobada d'un Pastor amb el seu poble. De fet, sabem que els fidels li donen molta importància; i ells, com els mateixos ministres ordenats, moltes vegades sofreixen, uns en escoltar i uns altres en predicar. És trist que així sigui. L'homilia ha de ser realment una intensa i feliç experiència de l'Esperit, una reconfortant trobada amb la Paraula, una font constant de renovació i de creixement." (papa Francesc, "L'Alegria de l'Evangeli", n. 135).

 

Missa del dia

ANTÍFONA D'INTRODUCCIÓ Sal 47, 10-11

Déu nostre, evoquem el record del vostre amor, enmig del temple. Sou conegut d’un cap a l’altre de la terra, sou lloat pertot arreu, el vostre braç escampa la bondat.

ORACIÓN COL·LECTA

Oh Déu, per l’abaixament del vostre Fill heu aixecat el món, caigut en el mal. Concediu als vostres fidels l’alegria santa i, ja que ens heu alliberat de l’esclavatge del pecat, doneu-nos la felicitat que mai no s’acaba. Per nostre Senyor Jesucrist.

LITÚRGIA DE LA PARAULA

PRIMERA LECTURA

Lectura del llibre d'Isaïes (Is 66,10-14c)

Alegreu-vos amb Jerusalem, feu festa, tots els qui l’estimeu. Estigueu contents amb ella tots els qui portàveu dol per ella; sereu alletats amb l’abundància del seu consol i xuclareu les delícies de la seva llet. Això diu el Senyor: «Jo decantaré cap a ella, com un riu, la pau i el benestar, la riquesa de les nacions, com un torrent desbordant. Els teus nodrissons seran portats al braç i amanyagats sobre els genolls. Com una mare consola el seu fill, jo també us consolaré: a Jerusalem sereu consolats. Quan ho veureu, el vostre cor bategarà de goig i reviuran com l’herba els vostres ossos.» La mà del Senyor es farà conèixer als seus servents

Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

SALM RESPONSORIAL

Del salm 65,1-3a.4-5.6-7a.16.20 (R.: 14

R/. Aclama Déu, tota la terra.

Aclama Déu, tota la terra.
Canteu la glòria del seu nom, canteu la seva fama gloriosa.
Digueu a Déu: «Que en són, d’admirables, les vostres obres!» R/.

«Tota la terra es prosterna davant vostre i canta la glòria del vostre nom.»
Veniu a contemplar les gestes de Déu.
Que n’és d’admirable el que fa amb els homes!  R/.

Convertí la mar en terra ferma, passaren el riu a peu eixut.
Ell és la nostra alegria, ell que sempre governa amb el seu poder. R/.

Veniu, fidels de Déu, escolteu-me; us contaré el que ha fet per mi.
Beneït sigui Déu: No ha refusat la meva súplica,
ni m’ha negat el seu amor. R/.

SEGONA LECTURA

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia (Ga 6,14-18)

Germans, Déu me’n guard de gloriar-me en res que no sigui la creu de nostre Senyor Jesucrist. En ella és com si el món fos crucificat per a mi i jo per al món. Ni la circumcisió ni la incircumcisió no tenen cap valor. L’únic que val és que hàgim estat creats de nou. Que la pau i la misericòrdia de Déu reposin sobre tots els qui mantenen aquest criteri i sobre l’Israel de Déu. A part d’això, que ningú no m’amoïni, perquè jo porto en el meu cos les marques distintives de Jesús. Germans, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb el vostre esperit. Amén.

Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

ACLAMACIÓ ABANS DE L'EVANGELI Col 3, 15. 16

R/. Al·leluia, al·leluia.

Que en sus corazones reine la paz de Cristo; que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. R/.

EVANGELI

El deseo de paz de ustedes se cumplirá.

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (Lc 10,1-12.17-29)

En aquell temps, el Senyor en designà encara setanta-dos, i els envià que s’avancessin de dos en dos cap a cada poble i a cada lloc on ell mateix havia d’anar. Els deia: «Hi ha molt a segar i pocs segadors: demaneu a l’amo dels sembrats que enviï homes a segar-los. Aneu. Us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni calçat, no us atureu a saludar ningú pel camí.

Quan entreu en una casa digueu primer: Pau en aquesta casa. Si hi viu un home de pau, la pau que li desitgeu reposarà en ell; si no, retornarà a vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa i compartiu allò que tinguin per menjar i beure: els treballadors bé es mereixen el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si en un poble us reben bé, mengeu el que us posin a taula, cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent d’aquell lloc: El regne de Déu és a prop vostre.

[Però si en un poble no us volen rebre, sortiu als carrers i digueu: Fins la pols d’aquest poble que se’ns ha posat als peus, us la deixem. Però sapigueu això: El regne de Déu és a prop. Us asseguro que quan vingui el gran dia, la sort de Sodoma serà més suportable que la d’aquell poble.» Els setanta-dos tornaren tots contents i deien: «Senyor, fins els dimonis se’ns sotmeten pel poder del vostre nom.» Jesús els digué: «Sí, jo veia Satanàs que queia del cel com un llamp. Us he donat poder de trepitjar les serps i els escorpins i totes les forces de l’enemic: res no us podrà fer mal. Però no us alegreu que els esperits se sotmetin a vosaltres; alegreu-vos que els vostres noms estiguin escrits en el cel.

Paraula del Senyor. Lloança a vos, oh! Crist. Credo.

PLEGARIA UNIVERSAL

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Senyor, per l’ofrena que us dediquem, purifiqueu-nos i conduïu-nos a una vida cada dia més cristiana. Per Crist Senyor nostre.

Prefaci de Diumenges durant l’any

ANTÍFONA DE COMUNIÓ Sal 33,9

Tasteu, i veureu que n’és, de bo, el Senyor; feliç l’home que s’hi refugia.

O bé: Mt 11, 28

«Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us faré reposar», diu el Senyor.

POSTCOMUNIÓ

Alimentats amb aquests dons tan excel·lents, us preguem, Senyor, que sapiguem aprofitar dignament la seva acció salvadora i no deixem mai de donar-vos-en gràcies. Per Crist Senyor nostre.

_____________________

BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com)

En Jerusalén seréis consolados (Is 66,10-14c)

1ª lectura

El poema se encuadra en una metáfora sobre la maternidad de Sión. En una expresión audaz se presenta a Dios consolando a los suyos como una madre que amamanta a sus hijos (v. 11). Como ya se ha visto, es en la segunda parte de Isaías donde más se aplican a Dios cualidades maternales (cfr 42,14; 45,10; 49,15). «Al designar a Dios con el nombre de “Padre”, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad transcendente y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad (cfr Is 66,13; Sal 131,2), que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar, entonces, que Dios transciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Transciende también la paternidad y la maternidad humanas (cfr Sal 27,10), aunque sea su origen y medida (cfr Ef 3,14-15; Is 49,15)» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 239).

Que no me gloríe sino en la cruz de Jesús (Ga 6,14-18)

2ª lectura

San Pablo era consciente que la predicación de Cristo crucificado constituía escándalo para los judíos y locura para los paganos (cfr 1 Co 1,23). Sin embargo, el misterio de la cruz era la esencia de la predicación apostólica (cfr Hch 2,22-24; 3,13-15; etc.), ya que en él está toda posibilidad de vida y salvación eterna. Los judaizantes se jactaban de llevar en su carne la circuncisión, señal de la Antigua Alianza. Pablo, en cambio, muestra que sólo hay una señal que sea motivo de gloria: la cruz de Nuestro Señor Jesucristo, con la que selló la Nueva Alianza y cumplió la Redención. Ésa es la señal del cristiano. La cruz de Cristo, lejos de ser una locura, es la fuerza y la sabiduría de Dios.

En continuidad con las palabras de San Pablo, la tradición cristiana ha dejado escritas en honor a la cruz páginas de gran piedad. Así, por ejemplo, en una homilía pascual del siglo II, de autor desconocido, se dice: «Cuando me sobrecoge el temor de Dios, la Cruz es mi protección; cuando tropiezo, mi auxilio y mi apoyo; cuando combato, el premio; y cuando venzo, la corona. La Cruz es para mí una senda estrecha, un camino angosto: la escala de Jacob, por donde suben y bajan los ángeles, y en cuya cima se encuentra el Señor». San Anselmo, por su parte, comenta: «¡Oh Cruz, que has sido escogida y preparada para bienes tan inefables!, eres alabada y ensalzada no tanto por la inteligencia y la lengua de los hombres, ni aun de los ángeles, como por las obras que gracias a ti se realizaron. ¡Oh Cruz, en quien y por quien me han venido la salvación y la vida, en quien y por quien me llega todo bien!, Dios no quiera que yo me gloríe si no es en ti» (Meditationes et orationes 4). Y Santa Edith Stein escribe: «El alma fue creada para la unión con Dios mediante la Cruz, redimida en la Cruz, consumada y santificada en la Cruz, para quedar marcada con el sello de la Cruz por toda la eternidad» (Ciencia de la Cruz 337).

La expresión «nueva criatura» (v. 15) señala la transcendencia de la gracia divina sobre toda acción humana: si las cosas existen porque han sido creadas, el hombre vive en el orden sobrenatural porque ha sido «creado de nuevo»: «Hemos sido creados —comenta Santo Tomas de Aquino— y hemos recibido el ser natural por medio de Adán; pero aquella criatura ya había envejecido, se había corrompido, y por esto el Señor, al hacernos y al constituirnos en el estado de gracia, obró una especie de criatura nueva. (...). Así pues, por medio de la nueva criatura, es decir, por la fe en Cristo y por el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, somos renovados y nos unimos a Cristo» (Super Galatas, ad loc.).

Las «señales» del v. 17 evocan las marcas que en la antigüedad se hacían a los esclavos para señalar a qué familia pertenecían. San Pablo podría aludir a esa costumbre para declararse siervo del Señor, signado por las cicatrices y los sufrimientos de la proclamación del Evangelio, que en cualquier caso son más gloriosas que las de la circuncisión.

Misión de los setenta y dos discípulos (Lc 10, 1-12.17-20)

Evangelio

Jesús envía ahora a otros setenta y dos discípulos a «toda ciudad y lugar» (v. 1) con instrucciones muy semejantes a las que había dado a los Doce (cfr 9,1-5). El número 72 tal vez aluda a los descendientes de Noé (cfr Gn 10,1ss.) que formaban las naciones antes de la dispersión de Babel (cfr Gn 10,32). En todo caso parece que señala la universalidad de la misión de Cristo. Junto a esta universalidad, las palabras de Jesús apuntan también a la urgencia de evangelizar. Estas notas estarán siempre presentes en la acción misionera de la Iglesia: «Hoy se pide a todos los cristianos, a las iglesias particulares y a la Iglesia universal la misma valentía que movió a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para escuchar la voz del Espíritu» (Juan Pablo II, Redemptoris missio, n. 30).

Entre los que seguían al Señor y habían sido llamados (cfr Lc 9,57-62), además de los Doce, había numerosos discípulos. Los nombres de la mayoría nos son desconocidos; sin embargo, entre ellos se contaban seguramente aquellos que estuvieron con Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor: por ejemplo, José, llamado Barsabás, y Matías (cfr Hch 1,23); Cleofás y su compañero, a quienes Cristo resucitado se les apareció en el camino de Emaús (cfr 24,13-35). De entre todos, el Señor elige a setenta y dos. Les exige, como a los Apóstoles, total desprendimiento y abandono en la providencia divina (v. 4), porque «tanta debe ser la confianza que ha de tener en Dios el predicador, que, aunque no se provea de las cosas necesarias para la vida, debe estar persuadido de que no le han de faltar, no sea que mientras se ocupa de proveerse de las cosas temporales, deje de procurar a los demás las eternas» (S. Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia 17).

Los discípulos han experimentado la alegría de compartir la misión de Cristo y de comprobar el poder que dimana de ella (v. 17). El Señor, sin embargo, completa sus motivos de alegría con lo que está en la raíz de todo bien: su elección por parte de Dios. No lo dudes: tu vocación es la gracia mayor que el Señor ha podido hacerte. —Agradécesela (S. Josemaría Escrivá, Camino, n. 913).

_____________________

SAN AMBROSIO (www.iveargentina.org)

Misión de los 72 discípulos (Lc 10,1-24)

He aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. Esto es lo que les dice a esos 72 discípulos a quienes designó y envió de dos en dos delante de Él. ¿Por qué razón los envió de dos en dos? Porque de dos en dos, es decir, macho y hembra, habían sido introducidos los animales en el arca; y aunque este número era inmundo por naturaleza, no obstante, había sido purificado por el misterio de la Iglesia. Esto fue completado por aquellas palabras que San Pedro escuchó cuando le dijo el Espíritu Santo: lo que Dios ha purificado no lo llames impuro (Hch 10,15). Y advierte que esto se refería a los gentiles, ya que ellos atienden más a una sucesión de filiación corporal que a la espiritual. Pero también a éstos los purificó el Señor y les hizo herederos de su pasión.

Por eso, una vez que hubo enviado a sus discípulos a su mies, que, aunque había sido sembrada por la palabra de Dios, sin embargo, necesitaba el trabajo del cultivo y el cuidado de un operario, con el fin de que las aves del cielo no acabaran con la semilla sembrada, dijo: He aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos.

En verdad, estas dos clases de animales son tan enemigos, que una de ellas devora a la otra. Pero el Buen Pastor hace que su grey no tema a los lobos, y por eso sus discípulos son enviados, no como presas, sino como distribuidores de gracia; pues la solicitud del Buen Pastor consigue que los lobos no puedan atreverse a dañar a los corderos. Y así envió a los corderos entre los lobos para que se cumpliera aquello de: Entonces pacerán juntos los lobos y los corderos (Is 64,25).

Y puesto que ya he terminado de hablar de ese tema, interesante para nosotros, de las raposas, al ver que cuento con vuestro crédito en lo que se refiere al simbolismo que de este pequeño animal he dado, espero poder descubrir, ayudado por vuestro interés, los profundos misterios que se ocultan en la imagen de los lobos. Ya hemos dicho más arriba que las zorras simbolizaban a los herejes, que, aunque son seguidores de Cristo de nombre, sin embargo, reniegan de El por su afición a la mentira. El Señor no recibe a estos tales, sino que los aparta y arroja de su compañía. Ahora vamos a considerar qué pueden significar los lobos.

Estos son, ciertamente, unos animales que atacan a los rebaños, merodean las cabañas de los pastores, sin atreverse a entrar en lugares habitados, acechan el sueño de los perros y la ausencia o negligencia del pastor para lanzarse al cuello de las ovejas y matarlas con rapidez. Ahora bien, tanto las fieras salvajes como los animales rapaces tienen una gran rigidez en el cuerpo, de tal manera que no pueden fácilmente volver hacia atrás; y dejándose llevar de un gran impulso que las domina, no raras veces resultan engañadas. Además, dicen que, si son ellas quienes primero ven al hombre, pueden, por un don de su naturaleza, quitarle la voz; pero si las ve primero el hombre, huyen rápidamente. Y por eso he de precaverme, para que, si en este discurso de hoy no aparece con un fulgor especial la gracia de los misterios del espíritu, es que los lobos me vieron a mí antes y que me han privado del recurso habitual de la palabra.

¿Acaso no es exacto comparar los herejes a esos lobos, que andan acechando a las ovejas de Cristo y rugen en torno a los apriscos prefiriendo la oscuridad a la luz? Y es que, en realidad, siempre existe esa oscuridad para los malvados, que se esfuerzan con todo su ser en tapar y ofuscar la ley de Cristo con las sombras de una interpretación errónea. Por eso, aunque cercan los apriscos, con todo, nunca se atreven a entrar en los sitios donde está Cristo. Y permanecen siempre en esa situación porque Él no los quiere dejar entrar en esa mansión, que es enteramente suya, y en la que fue curado aquel hombre que bajaba de Jerusalén y cayó en manos de los ladrones, es decir, aquel a quien el samaritano, después de vendarle las heridas y haberle puesto sobre ellas aceite y vino, lo colocó sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón, dejando al dueño de la fonda el encargo de que lo curara. A la verdad, el que no quiere buscar al médico, no recibe esa medicina, que tendría si lo buscara.

Ellos estudian el momento en que no esté el pastor; y por eso tienen tanto interés en matar o desterrar a los pastores de la Iglesia, puesto que, si están éstos presentes, no pueden atacar a las ovejas de Cristo. Estos tercos y altaneros, que jamás suelen reconocer su error, a causa de una manera de pensar demasiado material, se esfuerzan en disminuir la grey del Señor. Y por eso dice el Apóstol que se debe evitar la compañía del hereje que ya ha sido corregido (Tt 3,10), sabiendo que tales hombres están perdidos. Y Cristo, el verdadero intérprete de la Escritura, les desbarata el juego, con el fin de que sus esfuerzos resulten vanos y no puedan hacer mal.

Si ellos logran engañar a alguno con la mentira astuta de su discurso, le hacen callar; pues en esto consiste el ser mudo: en no confesar la gloria del Verbo, tal cual es. Ten cuidado, pues, para que ningún hereje te prive de voz, al no ser tú el primero que le descubras a él. Pues se va metiendo poco a poco, mientras permanece oculta su perfidia; pero, si conoces las argucias de su maldad, no tienes motivo para temer la pérdida de tu voz piadosa. Cuídate, por tanto, del veneno de una discusión astuta; ellos se esfuerzan en buscar las almas, atacar las lenguas y dominar las partes vitales. Los impactos de los herejes son graves; ellos, más crueles y rapaces que las mismas bestias, están dominados por una avidez e impiedad que no conoce límites.

Y no os debe sorprender el hecho de que parecen tener una manera muy humana de actuar, pues, aunque aparecen por fuera como hombres, dentro brama la bestia. Y por eso, sin duda, es a estos lobos a quienes va dirigido el dicho de Jesús, el Señor, cuando dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidura de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces; por sus frutos los conoceréis (Mt 7, 15). Y por eso, si alguien acostumbra a dejarse llevar de las apariencias, que mire el fruto. Si oyes llamar sacerdote a uno del que tú conoces sus rapiñas, ese tal tiene piel de oveja, pero sus obras son propias de un ladrón. El que es por fuera una oveja y un lobo por dentro, no conoce la medida en el robo; ese tal tiene endurecidos sus miembros como por el hielo en una noche de Escitia y va de un lado para otro, ensangrentando su boca y buscando a quien devorar (1 P 5,8). ¿No te parece que es verdaderamente un lobo aquel que, a través de la crueldad que supone la muerte de un hombre ya sin remedio, desea saciar su rabia matando a los pueblos creyentes?

Ladra, no dialoga, quien reniega del Autor de la palabra y entremezcla en su sacrílega conversación ruidos de bestia, no confesando a Jesús como el único Señor que nos conduce a la vida eterna. Cuando la lucha apareció sobre el mundo es cuando hemos oído sus ladridos. Él enseñaba sus dientes feroces, sus labios hinchados y creía haber quitado a todos aquella voz que sólo él había perdido.

Y así, para que podamos vencer a estos lobos, el Señor nos enseña cómo nos debemos conducir, diciendo: No llevéis bolsa, alforja ni sandalias, El significado de que no hay que llevar bolsa ya lo expresó claramente en otro pasaje; en efecto, Mateo lo dejó escrito al recoger la sentencia que dirigió el Señor a los discípulos: ¡No tengáis oro ni plata! (Mt 10,9). Si se nos prohíbe tener oro, ¿cómo hallar una explicación al robo y a la injusticia? Si se te manda dar lo que tienes, ¿cómo explicar el coger lo que no es tuyo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no hay que adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿te apropias de los despojos de los templos? Tú que te glorías en la Ley, ¿ofendes a Dios transgrediendo la Ley? Por causa vuestra se blasfema del nombre de Dios (Rm 2,21-23).

El apóstol Pedro no era de ésos; él fue el primero en practicar el consejo divino para demostrar que el precepto del Señor no había caído en el vacío, y así, cuando aquel pobre le pidió que le diera una limosna, le respondió: No tengo oro ni plata (Hch 3,6). Él se gloriaba de no tener oro ni plata, y en cambio, ¿va a ser una gloria para vosotros el desear más de lo que tenéis? Existe, en verdad, una pobreza gloriosa, ya que esta pobreza nos comunica felicidad, como está escrito: Bienaventurados los pobres de espíritu (Mt 5,3); sin embargo, no se gloriaba tanto de no tener oro ni plata como de cumplir el mandato del Señor, que le ordenó que no tuviera oro (Mt 10,9), que es lo mismo que decir: Date cuenta que soy discípulo de Cristo, ¿cómo me pides oro? Él nos ha dado otras realidades más preciosas que el oro; el poder actuar en su nombre. Y así no tengo lo que Él no me ha dado, pero poseo lo que me concedió: En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda.

Por tanto, de la misma manera que la autoridad de la sentencia del Señor prohíbe construir graneros al que quiere amontonar trigo (Lc 12,16), así, aquel que se esfuerza en hacerse con una bolsa para guardar oro, se hace reo de culpa y reprensión.

No llevéis alforja ni sandalias. Ambas cosas suelen elaborarse con cuero de animales muertos; y Jesús, nuestro Señor, no quiere que haya en nosotros nada que sea mortal. Y por eso dijo a Moisés: Quita las sandalias de tus pies; que el lugar en que estás es tierra santa (Ex 3,5). Y en el momento de recibir el encargo de salvar al pueblo, se le prescribe que se quite el calzado mortal y terreno; pues aquel al que se encarga tal función, no debe temer nada ni debe cumplir con tardanza el oficio que le han encomendado, por miedo a la muerte. En efecto, cuando espontáneamente Moisés tomó el encargo de defender a sus hermanos, es decir, a los judíos, él abandonó la empresa por temor a ser denunciado y huyó de Egipto. Pero el Señor, conociendo su disposición y teniendo en cuenta sobre todo su debilidad, creyó oportuno quitar de su alma todo rastro de temor a la muerte.

Por eso, si alguno se deja llevar por la razón de que en Egipto se manda comer el cordero teniendo los pies calzados, mientras que los apóstoles fueron enviados a predicar el Evangelio sin calzado, ese tal debe considerar que el que come en Egipto todavía está expuesto a las mordeduras de las serpientes —y, a la verdad, en Egipto hay una gran abundancia de venenos—, y el que celebra la Pascua como un símbolo, puede recibir alguna herida, mientras que solamente el servidor de la verdad es el que es capaz de neutralizar el veneno, y nada teme. Y así, cuando una víbora mordió a Pablo en la isla de Malta (Hch28, 3ss) y los habitantes del lugar la vieron suspendida de su mano, creyeron que le iba a causar la muerte, no obstante, al darse cuenta que estaba completamente sano, le tomaron por un dios, a quien ningún daño podía causar el veneno. Y para que veas que todo esto responde a la realidad, lo confirmó el Señor diciendo: He aquí que os he dado la potestad de andar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda potencia enemiga, y nada os dañará (Lc10, 19).

Los discípulos no recibieron la orden de llevar en sus manos bastones; eso es lo que Mateo creyó que debía escribir (Mt 10,10). Y ¿qué otra cosa es la vara, sino un emblema del poder y un instrumento para vengar el dolor? Me parece que el mandato de un Señor humilde —en realidad, en la humillación es donde fue exaltado su juicio (Is 53,8)—, debe ser cumplido por los discípulos practicando la humildad; en efecto, les envió para predicar la fe, pero no obligando, sino enseñando; no implantándola por la fuerza, sino predicándola con la doctrina de la humildad. Y juzgó que a esa humildad había que unir la paciencia, ya que también El, como nos lo atestigua Pedro, cuando era ultrajado, no respondía con injurias, y cuando era atormentado, no amenazaba (1 P 2,23). Queriéndonos decir contestó: Imitadme; deponed los deseos de venganza, contestad a los golpes de los que os castigan sin devolver injurias, antes dad muestras de una paciencia magnánima. Nadie debe imitar aquello que censura en otro; y, en verdad, la mansedumbre es la peor injuria que se puede devolver a los insolentes. Con esta clase de venganza quiere el Señor que respondamos al que nos golpea, y así nos dice: Al que te pegue en una mejilla, ofrécele la otra (Mt 5,39). Porque así acontece que ese tal se condena a sí mismo y su corazón es como punzado por un aguijón, cuando se da cuenta que es objeto de atenciones como respuesta a su injuria.

Con todo, también tiene el poder de enviar a algunos apóstoles con la vara, como lo atestigua Pablo cuando dice: ¿Qué preferís? ¿Que vaya a vosotros con la vara o con amor y espíritu de mansedumbre? (1 Co 4,21). Y el propio Apóstol entregó esta misma vara a Timoteo diciéndole: Arguye, enseña, increpa (2 Tm 4,2). Es posible que antes de la pasión del Señor, que fue quien robusteció los corazones vacilantes de los pueblos, solamente fuese necesaria la mansedumbre, y que ya después fuese también imprescindible la corrección. Ciertamente el Señor logra ablandar esa increpación de Pablo, y le entrega la persuasión como el medio más eficaz para convertir los corazones más duros, y le da también la potestad de argüir por si no puede conseguirlo todo con la persuasión. En efecto, Pablo había tomado la vara de la Ley, pues él conocía, por haberlo leído, que el que no usa la vara, odia a su hijo (Pr 13,24). También conocía el hecho de que a los que comían el cordero se les prescribía, por una ordenación profética, que tuviesen un báculo en sus manos (Ex 12,11). Y por eso el Señor en el Antiguo Testamento dijo: Castigaré con vara sus rebeliones (Sal 88,33); mientras que en el Nuevo se ofreció a sí mismo para reparar por todos: Si me buscáis a Mí, dejad ir a éstos(Jn 18, 8); y en otra parte has visto que, cuando los apóstoles querían pedir que bajara fuego del cielo para consumir a los samaritanos, que no se habían dignado recibir al Señor Jesús en su ciudad, volviéndose a ellos los increpó diciendo: No sabéis de qué espíritu sois; pues el Hijo del hombre no vino a perder a los hombres, sino a salvarlos (Lc 9,54ss).

Los más perfectos son fácilmente gobernados sin necesitar castigo, aunque los más débiles precisen de él. Pero aun el mismo Pablo, que amenaza con la vara, visita con mansedumbre a los pecadores. Y con objeto de hacerte ver que es un doctor manso, él toma consejo de la voluntad de aquellos mismos a los que debe corregir: ¿Qué preferís —les dice—, que vaya a vosotros con la vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? (1 Co 4,21). Sólo habla una vez de la vara, sin embargo, las otras realidades más agradables las cita por duplicado, uniendo la caridad a la mansedumbre. Y aunque la amenaza está en primer lugar, sin embargo, lo hace con paciencia, ya que, en la segunda epístola a los Corintios, les escribe: Pongo a Dios por testigo sobre mi alma de que, por amor vuestro, no he ido todavía a Corinto (2 Co 1,23); escucha ahora la razón por la que ha obrado así: Para no ir a vosotros —les dice— en espíritu de tristeza (ibíd., 2,2). Así, pues, abandona la vara y toma en su lugar una disposición amorosa.

Y no saludéis a nadie en el camino. Quizás a alguno esta actitud le parezca dura y altanera y que no está muy de acuerdo con el precepto de un Señor manso y humilde; puesto que Él fue quien aconsejó que se debía ceder el puesto en los banquetes (Lc 14,7ss) y ahora manda a sus discípulos que no saluden a nadie en el camino, cuando precisamente el saludo es una costumbre general. Y así como los inferiores acostumbran a ganarse el favor de sus superiores, así también los gentiles tienen para con los cristianos esas muestras de educación.

Pues, ¿cómo va el Señor a abolir esta buena costumbre de los hombres?

Pero date cuenta que no dice sólo: No saludéis a nadie, sino que añade, y no en vano: en el camino. También Eliseo, cuando envió a su siervo a imponer su báculo sobre el cuerpo del niño difunto, le ordenó que no saludase a nadie en el camino (2 R 4,29), ya que le mandaba ir con rapidez para que llevase a cabo la resurrección que le había encargado, y no se apartase de ese quehacer por quedarse a hablar con cualquiera que pudiese salirle al encuentro. En realidad, en este pasaje no se pretende proscribir la prontitud en el saludo, sino que se quiere quitar el obstáculo de una obligación que se debe cumplir, con el fin de enseñarnos que, cuando existe un precepto divino, se debe considerar el humano como secundario. El saludo es, ciertamente, una hermosa costumbre, pero el cumplir prontamente las órdenes de Dios es algo todavía más hermoso, y su demora lleva consigo, muchas veces, una ofensa. Y aun la buena educación se ha de condenar, a veces, para que la gracia divina no sufra detrimento, o aquélla sea un impedimento para cumplir un deber, ya que con esa tardanza se cometería una falta.

Hay otra virtud que se desprende de este pasaje, y es la de no pasar de una casa a otra llevado de un sentir vagabundo, y esto con el fin de que guardemos la constancia en el amor a la hospitalidad y no rompamos con facilidad la unión de una amistad sincera, antes bien llevemos ante nosotros el anuncio de la paz, de suerte que nuestro arribo sea saludado con una bendición de paz, contentándonos con comer y beber lo que nos presentaren, no dando lugar a que se menosprecie el símbolo de la fe, y predicando el Evangelio del reino de los cielos, sacudiendo el polvo de los pies si alguien nos juzgase indignos de ser hospedados en su ciudad.

También nos enseña que los que no quieran aceptar el Evangelio, se harán reos de penas más graves que los que creyeron que la Ley se podía violar a la manera de Tiro y Sidón, que no hubieran dejado de remediar su mal con la penitencia si hubieran visto tantas maravillas y gracias del cielo. Pero, en verdad, ni se debe comparar esta prosperidad y vanidad del mundo a los dones celestiales, ni se debe abandonar al hombre sin remedio, ya que cada uno tiene la posibilidad de arrepentirse. Y cuando llegó el tiempo, descorrió el velo del misterio celestial, es decir, se complació en revelar su gracia a los pequeños con preferencia a los sabios de este mundo (Mt 11,25), que es lo mismo que expone el apóstol Pablo con más detalle cuando dice: ¿No ha hecho Dios necedad la sabiduría de este mundo? Porque el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría de Dios, plugo al mismo Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación (1 Co 1,20ss).

Por “pequeño” debemos entender a aquel que no sabe envanecerse ni elogiar su prudencia con palabras engañosas, como hacen los filósofos. Pequeño era ciertamente aquel que dijo: No se ensoberbece, Señor, mi corazón, ni son altaneros mis ojos; no corro detrás de grandezas ni tras de cosas demasiado altas para mí (Sal 130,1). Y para que entiendas que este tal no era pequeño de edad o corto de inteligencia, sino que se hacía pequeño por la humildad y por una depuesta jactancia, añadió: Pero he levantado mi alma. ¿No ves qué grande era este pequeño y sobre qué cima de virtudes se encontraba? Y así es como nos quiere el Apóstol, y por eso nos dice: Si alguno entre vosotros cree que es sabio, según este siglo, hágase necio para llegar a ser sabio; porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios (1 Co3,18ss).

Y cuando Él dice que todo se lo ha entregado el Padre, nos muestra la lógica de este hermosísimo pasaje de la fe. Así, al leer todo, debes reconocer que es omnipotente, que no es distinto, ni tiene una naturaleza diversa de la del Padre; y cuando lees “se le ha entregado”, confiesas que Él es el Hijo de quien todo es propio por naturaleza y por derecho de la unidad de la sustancia, y no que sea algo que se le haya dado como por gracia. Y por eso añadió: Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, o aquel a quien el Hijo quiera revelárselo.

Ahora recuerdo que he expuesto este punto en los libros en que he tratado acerca de la fe. Y para que veas que, como el Hijo revela a su Padre a los que quiere, así también el Padre revela a su Hijo a los que le place, escucha al mismo Señor, que, alabando a Pedro porque le confesó Hijo de Dios, le dice: Bienaventurado eres, Simón Bar-Jona, porque no es la carne y sangre quien te ha revelado eso, sino mi Padre que está en los cielos (Mt 16,17).

Este texto pone al descubierto a aquellos que se creen peritos en la Ley y que conocen la letra, pero ignoran su espíritu, y precisamente a ellos es a quienes va dirigido. Y ya desde el primer capítulo de esa Ley nos demuestran que no la conocen, puesto que dicha Ley, desde su comienzo, no hace más que predicar al Padre y al Hijo, anunciando también el misterio de la Encarnación del Señor, con estas palabras: Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo.

Por eso el Señor dijo al legisperito: Haz esto y vivirás. Pero él, que no sabía quién era su prójimo porque no conocía a Cristo, respondió: ¿Quién es mi prójimo? De aquí concluimos que quien no conoce a Cristo, tampoco conoce la Ley. Porque, ¿cómo es posible que conozca la Ley quien desconoce la verdad, cuando la Ley es precisamente la que anuncia esta verdad?

(Tratado sobre el Evangelio de San Lucas (I), L.7, 44-69, BAC, Madrid, 1966, pp. 366-379)

_____________________

FRANCISCO – Ángelus 2013 – Homilías 18.X.13, 14.II.14, 5.II.15

Ángelus 2013

Nuestra alegría es ser discípulos y amigos de Jesús

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El Evangelio de este domingo (Lc 10, 1-12.17-20) nos habla de que Jesús no es un misionero aislado, no quiere realizar solo su misión, sino que implica a sus discípulos. Y hoy vemos que, además de los Doce apóstoles, llama a otros setenta y dos, y les manda a las aldeas, de dos en dos, a anunciar que el Reino de Dios está cerca. ¡Esto es muy hermoso! Jesús no quiere obrar solo, vino a traer al mundo el amor de Dios y quiere difundirlo con el estilo de la comunión, con el estilo de la fraternidad. Por ello forma inmediatamente una comunidad de discípulos, que es una comunidad misionera. Inmediatamente los entrena para la misión, para ir.

Pero atención: el fin no es socializar, pasar el tiempo juntos, no, la finalidad es anunciar el Reino de Dios, ¡y esto es urgente! También hoy es urgente. No hay tiempo que perder en habladurías, no es necesario esperar el consenso de todos, hay que ir y anunciar. La paz de Cristo se lleva a todos, y si no la acogen, se sigue igualmente adelante. A los enfermos se lleva la curación, porque Dios quiere curar al hombre de todo mal. ¡Cuántos misioneros hacen esto! Siembran vida, salud, consuelo en las periferias del mundo. ¡Qué bello es esto! No vivir para sí mismo, no vivir para sí misma, sino vivir para ir a hacer el bien. Hay tantos jóvenes hoy en la Plaza: pensad en esto, preguntaos: ¿Jesús me llama a ir, a salir de mí para hacer el bien? A vosotros, jóvenes, a vosotros muchachos y muchachas os pregunto: vosotros, ¿sois valientes para esto, tenéis la valentía de escuchar la voz de Jesús? ¡Es hermoso ser misioneros! Ah, ¡lo hacéis bien! ¡Me gusta esto!

Estos setenta y dos discípulos, que Jesús envía delante de Él, ¿quiénes son? ¿A quién representan? Si los Doce son los Apóstoles, y por lo tanto representan también a los obispos, sus sucesores, estos setenta y dos pueden representar a los demás ministros ordenados, presbíteros y diáconos; pero en sentido más amplio podemos pensar en los demás ministerios en la Iglesia, en los catequistas, los fieles laicos que se comprometen en las misiones parroquiales, en quien trabaja con los enfermos, con las diversas formas de necesidad y de marginación; pero siempre como misioneros del Evangelio, con la urgencia del Reino que está cerca. Todos deben ser misioneros, todos pueden escuchar la llamada de Jesús y seguir adelante y anunciar el Reino.

Dice el Evangelio que estos setenta y dos regresaron de su misión llenos de alegría, porque habían experimentado el poder del Nombre de Cristo contra el mal. Jesús lo confirma: a estos discípulos Él les da la fuerza para vencer al maligno. Pero agrega: «No estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo» (Lc 10, 20). No debemos gloriarnos como si fuésemos nosotros los protagonistas: el protagonista es uno solo, ¡es el Señor! Protagonista es la gracia del Señor. Él es el único protagonista. Nuestra alegría es sólo esta: ser sus discípulos, sus amigos. Que la Virgen nos ayude a ser buenos obreros del Evangelio.

Queridos amigos, ¡la alegría! No tengáis miedo de ser alegres. No tengáis miedo a la alegría. La alegría que nos da el Señor cuando lo dejamos entrar en nuestra vida, dejemos que Él entre en nuestra vida y nos invite a salir de nosotros a las periferias de la vida y anunciar el Evangelio. No tengáis miedo a la alegría. ¡Alegría y valentía!

***

El ocaso del apóstol

Homilía del 18 de octubre de 2013

Una peregrinación singular es la que indicó el Papa Francisco durante la misa celebrada el viernes 18 de octubre por la mañana en Santa Marta. Es la visita a las residencias donde se hospedan sacerdotes y religiosas ya ancianos. Se trata de auténticos “santuarios de apostolicidad y de santidad -dijo el Obispo de Roma- que tenemos en la Iglesia”, por lo tanto adonde vale la pena ir como “en peregrinación”. Esta indicación fue el punto de llegada de una reflexión que partió de la comparación entre las lecturas de la liturgia del día: el pasaje del Evangelio de Lucas (Lc 10, 1-9) -en el que se relata “el inicio de la vida apostólica”, cuando los discípulos fueron llamados y eran “jóvenes, fuertes y alegres”- y el pasaje de la segunda carta de san Pablo a Timoteo (2Tm 4, 10-17) en el que el apóstol, ya cercano al “ocaso de su existencia”, profundiza sobre el “final de la vida apostólica”. De esta comparación se entiende que todo “apóstol tiene un inicio alegre, entusiasta, con Dios dentro; pero no se le ahorra el ocaso”. Y “a mí me hace bien pensar en el ocaso del apóstol”.

Por lo tanto, dirigió el pensamiento a “tres imágenes”: Moisés, Juan el Bautista y Pablo. Moisés es “ese jefe del pueblo de Dios, valiente, que luchaba contra los enemigos y luchaba también con Dios para salvar al pueblo. Es fuerte, pero al final se encuentra solo en el monte Nebo mirando la tierra prometida”, en la que en cambio no puede entrar. En cuanto a Juan Bautista, tampoco a él “en los últimos tiempos se le ahorran angustias”. Se pregunta si se ha equivocado, si ha tomado el verdadero camino, y a sus amigos les pide que vayan a preguntar a Jesús: “¿Eres tú o debemos esperar todavía?”. Está atormentado por la angustia; hasta el punto de que “el hombre más grande nacido de mujer”, como le definió Cristo mismo, acaba “bajo el poder de un gobernante débil, ebrio y corrupto, sometido al poder de la envidia de una adúltera y del capricho de una bailarina”.

Finalmente está Pablo, quien confía a Timoteo toda su amargura. Para describir su sufrimiento, el Obispo de Roma usó la expresión: “no está en el séptimo cielo”. Y propuso las palabras del apóstol: “Hijo mío, Demas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente; Crescente se marchó a Galacia; Tito a Dalmacia; Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. El manto que dejé, tráelo cuando vengas, y también los libros y los pergaminos. Alejandro, el herrero, se ha portado muy mal conmigo. Guárdate de él también tú, porque se opuso vehementemente a nuestras palabras”. El Papa prosiguió recordando el relato que Pablo hace del proceso: “En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje”. Una imagen que, según el Pontífice, contiene en sí el “ocaso” de todo apóstol: “solo, abandonado, traicionado”; asistido sólo por el Señor que “no abandona, no traiciona”, porque “Él es fiel, no puede renegar de sí mismo”.

La grandeza del apóstol está por lo tanto en hacer con la vida lo que Juan el Bautista decía: “es necesario que Él crezca y yo disminuya”. En efecto, el apóstol es aquél “que da la vida para que el Señor crezca. Y al final está el ocaso”. Fue así también para Pedro, a quien Jesús predijo: “Cuando seas viejo, te llevarán adonde tú no quieres ir”.

La meditación sobre las fases finales de la vida de estos personajes sugirió así al Santo Padre “el recuerdo de esos santuarios de apostolicidad y de santidad que son las residencias de los sacerdotes y de las religiosas”. Estructuras que acogen “a buenos sacerdotes y buenas religiosas, envejecidos, con el peso de la soledad, que esperan que venga el Señor a llamar a la puerta de sus corazones”. Lamentablemente tendemos a olvidar estos santuarios: “no son sitios bellos, porque uno ve qué nos espera”. Pero, al contrario, “si miramos más en lo profundo, son bellísimos”, por la riqueza de humanidad que hay dentro. Visitarles, por lo tanto, significa hacer “verdaderas peregrinaciones hacia estos santuarios de santidad y de apostolicidad”, en la misma medida de las peregrinaciones que se hacen a los santuarios marianos o a aquellos dedicados a los santos.

“Pero me pregunto, ¿nosotros, cristianos, tenemos deseo de hacer una visita -¡que será una verdadera peregrinación!- a estos santuarios de santidad y de apostolicidad que son las residencias de los sacerdotes y de las religiosas? Uno de vosotros me decía, hace días, que cuando iba a un país de misión, acudía al cementerio y veía todas las tumbas de los ancianos misioneros, sacerdotes y religiosas, allí desde hace 50, 100, 200 años, desconocidos. Y me decía: “Pero todos estos pueden ser canonizados, porque al final cuenta sólo esta santidad cotidiana, esta santidad de todos los días”“.

En las residencias “estas religiosas y estos sacerdotes esperan al Señor un poco como Pablo: un poco tristes, realmente, pero también con una cierta paz, con el rostro alegre”. Precisamente por esto hace “bien a todos pensar en esta etapa de la vida que es el ocaso del apóstol” Y, concluyendo, pidió rogar al Señor que custodie a los sacerdotes y a las religiosas que se hallan en la fase final de su existencia, a fin de que puedan repetir al menos otra vez: “sí, Señor, quiero seguirte”.

***

Adelante más allá de los obstáculos

Homilía del 14 de febrero de 2014

Caminar, seguir adelante, más allá de los obstáculos. Es ésta la actitud adecuada para el buen cristiano porque forma parte de su identidad. Es más, un cristiano que no camina, que no sigue adelante “está enfermo en su identidad”. El Papa Francisco volvió a repetir la invitación que a menudo dirige a los fieles que encuentra: “adelante, seguid adelante”. Y lo hizo al recordar a los patronos de Europa, Cirilo y Metodio, de quienes se celebraba su memoria. Como discípulos, fueron enviados a llevar el mensaje y su caminar, destacó el Papa, “nos hace reflexionar sobre la identidad del discípulo”.

Pero, se preguntó el Pontífice, “¿quién es el cristiano?”, “¿cómo se comporta el cristiano?”. Su respuesta fue: El cristiano “es un discípulo. Es un discípulo que es enviado. El Evangelio es claro: El Señor los envió, id, ¡seguid adelante! Esto significa que el cristiano es un discípulo del Señor que camina, que va siempre adelante. No se puede pensar en un cristiano quieto. Un cristiano que permanece quieto está enfermo en su identidad cristiana”.

Sin embargo, caminar para el cristiano significa también “ir más allá de las dificultades”. Para explicar esta afirmación el Papa Francisco hizo referencia a la lectura del día tomada de los Hechos de los Apóstoles (Hch 13, 46-49), en la que Pablo y Bernabé al ver que en Antioquía de Pisidia los judíos no les seguían “se marcharon con los gentiles: ¡adelante!”. Por lo demás, prosiguió el Pontífice, también Jesús en las bodas “obró así, siguió adelante: los invitados no llegaron, todos encontraron un motivo para no ir. ¿Dice Jesús que no hagamos fiesta? No. Id a los cruces de los caminos, de las calles e invitad a todos, buenos y malos. Así dice el Evangelio. ¿Pero también a los malos? Incluso los malos. ¡A todos!”.

Un segundo aspecto de la identidad del cristiano es que “debe permanecer siempre como un cordero”. El Papa Francisco se refirió al pasaje del Evangelio de Lucas proclamado poco antes (Lc 10, 1-9) y dijo: “El cristiano es un cordero y debe conservar esta identidad de cordero: “¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos”“. Es necesario, por lo tanto, permanecer como corderos y “no convertirse en lobos, porque a veces la tentación nos hace pensar: “esto es difícil, estos lobos son astutos y yo también seré más astuto que ellos”“. Por lo tanto permanecer como “cordero, no como tonto, sino cordero. Cordero, con la astucia cristiana, pero siempre cordero. Porque si tú eres cordero Él te defiende. Pero si te sientes fuerte como el lobo, Él no te defiende, te deja solo. Y los lobos te comerán crudo”.

“¿Cuál es el estilo del cristiano en este caminar como cordero?” se preguntó después el Papa ilustrando el tercer elemento que caracteriza la identidad cristiana. “La alegría”, fue su respuesta. Y continuó: “La alegría es el estilo del cristiano. El cristiano no puede caminar sin alegría. No se puede caminar como corderos sin alegría”. Una actitud que hay que mantener siempre, incluso ante los problemas, también “con los propios errores y pecados” porque “está la alegría de Jesús que siempre perdona y ayuda”.

El Evangelio, repitió el obispo de Roma, debe ser llevado al mundo por estos corderos que caminan con alegría. “No hacen un favor al Señor en la Iglesia esos cristianos que tienen un tiempo de adagio quejumbroso, que viven siempre así, lamentándose de todo, tristes. Éste no es el estilo de un discípulo. San Agustín dice: ¡sigue, sigue adelante, canta y camina, con la alegría! Éste es el estilo del cristiano: anunciar el Evangelio con alegría”. En cambio “demasiada tristeza y también amargura nos llevan a vivir un así llamado cristianismo sin Cristo”. El cristiano no está nunca quieto: es un hombre, una mujer que camina siempre, que va más allá de las dificultades. Y lo hace con sus fuerzas y con alegría. “Que el Señor nos conceda la gracia de vivir como cristianos que caminan como corderos y con alegría”.

***

Yo cuidaré de ti

Homilía del 5 de febrero de 2015

La verdadera misión de la Iglesia no es poner en funcionamiento una eficiente máquina de ayudas, siguiendo el modelo de una ONG. El perfil del apóstol -que anuncia con sencillez y pobreza el Evangelio con el único auténtico poder que viene de Dios- se reconoce, en cambio, en la clara expresión de Jesús a los discípulos que volvían felices de la misión: «somos siervos inútiles». Y, así, el Papa reafirmó que la verdadera «misión de la Iglesia es curar las heridas del corazón, abrir puertas, liberar, decir que Dios es bueno, perdona todo, es padre, Dios es afectuoso y nos espera siempre».

En el pasaje evangélico de Marcos (Mc 6, 7-13) propuesto por la liturgia, recordó el Pontífice, «hemos escuchado cómo Jesús llama a sus discípulos» y los envía a «llevar el Evangelio: es Él quien llama». El Evangelio dice «que los llamó, los envió y les dio autoridad: en la vocación de los discípulos, el Señor da el poder: el poder de expulsar los espíritus impuros para liberar, para curar. Este es el poder que da Jesús». Él, en efecto, «no da el poder de proyectar o hacer grandes empresas»; sino «el poder, el mismo poder que tenía Él, el poder que Él había recibido del Padre, se lo entrega». Y lo hace con un «consejo claro: id en comunidad, pero para el viaje no llevéis nada más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero: ¡siendo pobres!».

«El Evangelio es tan rico y tan poderoso que no necesita formar grandes compañías, grandes empresas para ser anunciado». Porque el Evangelio «se debe anunciar siendo pobres, y el verdadero pastor es el que va como Jesús: pobre, a anunciar el Evangelio, con ese poder». Y «cuando el Evangelio se custodia con esta sencillez, con esta pobreza, se ve claramente que la salvación no es una teología de la prosperidad» sino que «es un don, el mismo don que Jesús había recibido para darlo».

El Papa Francisco volvió a proponer «esa escena tan hermosa de la sinagoga, cuando Jesús se presenta a los suyos: “He sido enviado para traer la salvación, para traer la buena noticia a los pobres, a los presos la liberación, a los ciegos el don de la vista. La liberación a todos los que están oprimidos y para anunciar el año de gracia, el año de alegría”». Precisamente este, dijo, «es el objetivo del anuncio evangélico, sin muchas cosas extrañas, mundanas». Jesús «envía así».

Y -se preguntó- «¿qué manda hacer» a los discípulos? ¿Cuál es su programa pastoral?». Sencillamente el de «atender, curar, levantar, liberar, expulsar los demonios: este es el programa sencillo». Que coincide, destacó el Papa Francisco, con «la misión de la Iglesia: la Iglesia que atiende, que cura». Tanto es así, recordó, que «algunas veces hablé de la Iglesia como de un hospital de campaña: ¡es verdad! ¡Cuántos heridos hay, cuántos heridos! ¡Cuánta gente necesita que sus heridas sean curadas!».

Por lo tanto, continuó el Papa, «esta es la misión de la Iglesia: curar las heridas del corazón, abrir puertas, liberar, decir que Dios es bueno, que Dios perdona todo, que Dios es padre, que Dios es afectuoso, que Dios nos espera siempre».

De su misión, destacó el Pontífice refiriéndose al Evangelio de Lucas (Lc 10, 17-20), «los discípulos volvieron felices» porque «no creían ser capaces de poder lograrlo». Y «decían al Señor: “Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre”». Estaban justamente «felices porque este poder de Jesús, realizado con sencillez, con pobreza, con amor, daba buen resultado».

Precisamente la frase que los discípulos felices dirigieron a Jesús, según lo relatado en el Evangelio, «nos explica todo». Ellos decían: «Hemos hecho esto, y esto, y esto, y esto...». Así, después de escucharlos, Jesús cerró los ojos y dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo». Una frase que revela cuál es «la guerra de la Iglesia: es verdad, tenemos que recoger ayudas y formar organizaciones que ayuden porque el Señor nos da los dones para esto»; pero, advirtió el Papa, «cuando olvidamos esta misión, olvidamos la pobreza, olvidamos el celo apostólico y ponemos la esperanza en estos medios, la Iglesia lentamente cae hacia una ONG y se convierte en una hermosa organización: poderosa pero no evangélica, porque falta ese espíritu, esa pobreza, esa fuerza de sanar».

Hay algo más: al regresar, Jesús lleva consigo a los discípulos «a descansar un poco, a pasar un día en el campo, a comer bocadillos con un refresco». En definitiva, el Señor quería «pasar juntos un poco de tiempo para festejar». Y juntos hablan de la misión que acababan de realizar. Pero Jesús no les dice: «Sois geniales. En la próxima salida, ahora, organizad mejor las cosas». Se limita a recomendar: «Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: “somos siervos inútiles”» (Lc 17, 10).

En estas palabras del Señor, destacó el Papa Francisco, está el perfil del apóstol. Y, en efecto, «¿cuál sería la alabanza más bella para un apóstol?». He aquí la respuesta: «Ha sido un obrero del reino, un trabajador del reino». Precisamente «esta es la alabanza más grande, porque va por este camino del anuncio de Jesús, va a curar, a custodiar, a proclamar esta buena noticia y este año de gracia. A hacer que el pueblo vuelva a encontrar al Padre, a llevar la paz al corazón de la gente».

Como conclusión, el Papa invitó a leer este pasaje del Evangelio, subrayando «cuáles son las cosas más importantes para Jesús, para el anuncio del Evangelio: son estas, estas pequeñas virtudes». Y «luego es Él, es el Espíritu Santo quien lo hace todo».

_________________________

BENEDICTO XVI – Ángelus 2007 y Homilía 2010

Ángelus 2007

Todos los bautizados son misioneros de Cristo

Queridos hermanos y hermanas: 

El evangelio de hoy (cf. Lc 10, 1-12. 17-20) presenta a Jesús que envía a setenta y dos discípulos a las aldeas a donde está a punto de ir, para que preparen el ambiente. Esta es una particularidad del evangelista san Lucas, el cual subraya que la misión no está reservada a los doce Apóstoles, sino que se extiende también a otros discípulos.

En efecto, Jesús dice que “la mies es mucha, y los obreros pocos” (Lc 10, 2). En el campo de Dios hay trabajo para todos. Pero Cristo no se limita a enviar: da también a los misioneros reglas de comportamiento claras y precisas. Ante todo, los envía “de dos en dos” para que se ayuden mutuamente y den testimonio de amor fraterno. Les advierte que serán “como corderos en medio de lobos”, es decir, deberán ser pacíficos a pesar de todo y llevar en todas las situaciones un mensaje de paz; no llevarán consigo ni alforja ni dinero, para vivir de lo que la Providencia les proporcione; curarán a los enfermos, como signo de la misericordia de Dios; se irán de donde sean rechazados, limitándose a poner en guardia sobre la responsabilidad de rechazar el reino de Dios.

San Lucas pone de relieve el entusiasmo de los discípulos por los frutos de la misión, y cita estas hermosas palabras de Jesús: “No os alegréis de que los espíritus se os sometan; alegraos, más bien, de que vuestros nombres estén escritos en los cielos” (Lc 10, 20). Ojalá que este evangelio despierte en todos los bautizados la conciencia de que son misioneros de Cristo, llamados a prepararle el camino con sus palabras y con el testimonio de su vida.

Deseo a todos, especialmente a los que sienten mayor necesidad, que puedan tomar vacaciones, para reponer las energías físicas y espirituales, y renovar un contacto saludable con la naturaleza. La montaña, en particular, evoca la elevación del espíritu hacia las alturas, hacia el “grado alto” de nuestra humanidad que, por desgracia, la vida diaria tiende a rebajar.

Que la Virgen María nos proteja siempre, tanto en la misión como en el merecido descanso, para que podamos realizar con alegría y con fruto nuestro trabajo en la viña del Señor.

***

Homilía 2010

Las características de la actividad misionera de la Iglesia

Plaza Garibaldi - Sulmona

En la segunda lectura de hoy, de la carta a los Gálatas, hemos oído una bellísima expresión de san Pablo, que es también un perfecto retrato espiritual de san Pedro Celestino: «En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo» (6, 14). Verdaderamente la cruz constituyó el centro de su vida, le dio la fuerza para afrontar las ásperas penitencias y los momentos más arduos, desde su juventud hasta la última hora: él fue siempre consciente de que de ella viene la salvación. La cruz también dio a san Pedro Celestino una clara conciencia del pecado, siempre acompañada de una conciencia igualmente clara de la infinita misericordia de Dios hacia su criatura. Contemplando los brazos abiertos de par en par de su Dios crucificado, él se sintió transportar al mar infinito del amor de Dios. Como sacerdote, experimentó la belleza de ser administrador de esta misericordia absolviendo a los penitentes del pecado y, cuando fue elevado a la sede del apóstol Pedro, quiso conceder una indulgencia especial, denominada La Perdonanza. Deseo exhortar a los sacerdotes a hacerse testigos claros y creíbles de la buena noticia de la reconciliación con Dios, ayudando al hombre de hoy a recuperar el sentido del pecado y del perdón de Dios, para experimentar esa alegría sobreabundante de la que el profeta Isaías nos ha hablado en la primera lectura (cf. Is 66, 10-14).

 Finalmente, un último elemento: san Pedro Celestino, aun llevando una vida eremítica, no estaba «cerrado en sí mismo», sino que le movía la pasión de anunciar la buena noticia del Evangelio a los hermanos. Y el secreto de su fecundidad pastoral estaba precisamente en «permanecer» con el Señor, en la oración, como se nos ha recordado en el pasaje evangélico de hoy: el primer imperativo es siempre el de rogar al Señor de la mies (cf. Lc 10, 2). Y sólo después de esta invitación Jesús define algunos compromisos esenciales de los discípulos: el anuncio sereno, claro y valiente del mensaje evangélico —también en los momentos de persecución— sin ceder ni al atractivo de la moda ni al de la violencia o de la imposición; el desapego de las preocupaciones por las cosas —el dinero y el vestido— confiando en la Providencia del Padre; la atención y solicitud en particular hacia los enfermos en el cuerpo y en el espíritu (cf. Lc 10, 5-9). Estas fueron asimismo las características del breve y sufrido pontificado de Celestino V y éstas son las características de la actividad misionera de la Iglesia en toda época.

Queridos hermanos y hermanas, estoy entre vosotros para confirmaros en la fe. Deseo exhortaros, con fuerza y con afecto, a permanecer firmes en esa fe que habéis recibido, que da sentido a la vida y que dona la fortaleza de amar. Que nos acompañen en este camino el ejemplo y la intercesión de la Madre de Dios y de san Pedro Celestino. Amén.

 RANIERO CANTALAMESSA (www.cantalamessa.org)

Designó otros setenta y dos discípulos

El Evangelio de hoy comienza con una noticia: «En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él».

Se nos ha preguntado precisamente cómo fueron setenta y dos; y la respuesta que se da, en general, es que setenta y dos (o setenta) era el número de las naciones paganas conocidas por la Biblia. Mas, Jesús envía a estos discípulos «a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él», esto es, a Israel, no a los paganos, sin contar que para Lucas la misión a los paganos comienza sólo con Pentecostés. Posiblemente, en este caso, el número no sea simbólico sino real. Jesús envía a setenta y dos discípulos porque eran tantos cuantos disponía. Él envía a todos los que le siguen con una cierta continuidad y que se habían hecho disponibles para tal tarea. En todo caso, Lucas distingue esta misión de la precedente, dirigida a los doce apóstoles (cfr. Lucas 9, 1-6). Y esto es importante, porque quiere significar que no son sólo los apóstoles y, hoy, sus sucesores, obispos y sacerdotes, los que son enviados para evangelizar sino todos los discípulos. El Concilio Vaticano II lo ha dicho con toda claridad: «La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado» (Decreto sobre el apostolado de los laicos, 2).

Una vez manifestado que el discurso de Jesús está dirigido a todos los bautizados, podemos introducimos ahora en su lectura y escuchar las consignas y las directrices, que Jesús da a sus mensajeros sabiendo que están dirigidas, asimismo, a nosotros. Él no comienza explicando qué deben decir sino cómo deben ser:

«¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros».

Un día (era cerca del año 1208) este mismo fragmento del Evangelio era escuchado por un joven en una iglesia durante la Misa. Movido por una misteriosa invitación de la gracia, había abandonado hacía poco su vida rica e irreflexiva; pero, aún no sabía qué debía hacer. Estaba en búsqueda. Al escuchar aquellas palabras, fue como si Jesús en persona le hubiese hablado allí. Vuelto hacia un compañero, que le seguía, exclamó: «¡Esto quiero, esto pido, esto anhelo hacer con todo el corazón!» Y, permaneciendo sentado, se desata el calzado de los pies, arroja el bastón, sustituye el cinturón por una cuerda y se pone en camino. Habéis ya entendido: era Francisco de Asís.

Jesús no pide indistintamente a todos una radicalidad como ésta. De otro modo, ¿cómo podría estar dirigida su invitación a los casados o a los que se sienten llamados al matrimonio? Lo que exige de todos es hacer propio el espíritu de sus recomendaciones.

Ir «como ovejas en medio de lobos» (cfr. Juan 10, 12ss.), esto es, con mansedumbre, no con la fuerza o la prepotencia o la arrogancia. Esto condena todo conato de imponer el Evangelio por la espada y por la violencia. Además, la asistencia divina y la victoria, notaba san Juan Crisóstomo, se han prometido a los discípulos hasta que haya ovejas; apenas se transforman en lobos llegan a ser de las perdedoras o perjudicadas. El poder es más bien un obstáculo que una ayuda para la difusión del Evangelio, a menos que no sea el poder o la potencia del Espíritu Santo.

Otra exigencia es el desprendimiento: nada de talega o bolsa, ni de alforja. No se puede predicar el Evangelio para ganar dinero y enriquecerse. Sería traicionarlo en aquello que constituye su más íntima esencia. Sería como si yo dijese a los demás: «Buscad las cosas de arriba», mientras que yo busco para mí las cosas de acá abajo; «entrad por la puerta estrecha» mientras que yo introduzco por la ancha. Nadie, creo, osaría decir hoy que la Iglesia ha sido siempre irreprensible en este punto y que los ministros de Dios, a veces, no se hayan dejado tentar penosamente por el dinero. Pero, la Iglesia ha demostrado poseer también en sí misma el remedio contra este mal: los santos, los profetas, los reformadores, que en el momento oportuno han levantado la voz contra los abusos, incluso los de la cima de la jerarquía, y han obligado a hacer de nuevo las cuentas con el Evangelio. El peligro serio está en las siete históricas y en ciertas nuevas órdenes religiosas donde todo hace referencia al fundador, el cual no responde ante ninguno de su quehacer y en donde nadie puede ni casi respirar. Nacen verdaderos y propios imperios financieros al amparo del nombre de Cristo. El contenido mismo del Evangelio viene trastornado; se exalta el éxito y la riqueza; el Evangelio de la pobreza llega a ser el «evangelio de la prosperidad».

Y vengamos, ahora, a lo que los «misioneros» deben decir. Jesús lo resume en una frase: «Decid: “Está cerca de vosotros el reino de Dios”».

Expresar que «el Reino de Dios está cerca», en aquel momento, significaba decir: «Dios ha descendido sobre la tierra, la hora decisiva de la historia ha sido lanzada; la salvación está al alcance de la mano: ¡no la dejéis desaparecer! Creed en la buena noticia». Hoy el equivalente de este anuncio podría ser: «¡Dios te es favorable, te ama; también, en el dolor te está cerca; tu vida tiene un sentido y un fin maravilloso: ven y descúbrelo con nosotros en el Evangelio y en la Iglesia!» Y, dado que después de la Pascua, el reino de Dios se identifica ya con Cristo, muerto y resucitado, aquel anuncio podría sonarnos también así: «Cristo ha muerto por ti, te ha liberado: acéptalo como tu Señor y salvador personal».

Sé bien que no siempre le es posible a un creyente hacer este tipo de disertaciones. Pero, hay modos más sencillos. Muchos simplemente han descubierto a Jesús porque alguno un día los ha invitado a participar en un determinado encuentro, a leer un cierto libro, a escuchar una determinada cinta o un radiocassette. Esto lo puede hacer cualquiera. El mismo príncipe de los apóstoles, Simón Pedro, conoció a Jesús gracias a su hermano Andrés, que lo había encontrado primero que él y le había hablado (cfr. Juan 1,40 s.).

Una muchacha «creyente, pero sin compromiso» ha contado cómo ha llegado a descubrir a Cristo. Estaba en el extranjero para un año de perfeccionamiento post-universitario. Amigos de un grupo bíblico le invitan a un encuentro. Descubre que allí hay un modo distinto de conocer a Cristo; pero, se defiende. Tiene toda una habitación para ella, es libre; está en el extranjero; el estudio no le pesa. Le parece no desear nada más de la vida. Una tarde, un amigo del grupo bíblico, antes de dejarla, le cita las palabras del Apocalipsis: «Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo» (Apocalipsis 3,20). Habiendo permanecido sola, aquella palabra, ante todo, le suena como una amenaza; pero, después, entiende que es una invitación. Se pone de rodillas y ora: «Señor, si eres tú quien me llama, pues bien, entra: te doy permiso para entrar en mi vida y hacer lo que quieras». Al día siguiente, se despierta con una alegría en el corazón jamás probada y que, desde entonces, ya no la ha abandonado nunca. Su vida ha cambiado y no piensa más que en hacer que otros hagan su experiencia.

Esta sencilla práctica nos hace entender dos cosas. Primero, esta muchacha ha llegado a la fe porque alguno ha tomado en serio la invitación de Jesús de anunciar el reino de Dios y lo ha puesto en práctica con ella. Segundo, que es perfectamente inútil pedir a los laicos llegar a ser evangelizadores, si, primero, no se les ayuda a realizar ellos mismos en su vida un encuentro personal, decisivo, con la persona de Cristo. Hasta que no tiene lugar este «contacto» íntimo, el deber de evangelizar le suena a un cristiano normal como una cosa remota, abstracta, superior a sus fuerzas. En la mejor de las hipótesis, se esforzará en hacerlo; pero, como un deber, como un peso más, justamente porque le viene repetido por todas partes que debe hacerla. Cuando aquel encuentro tiene lugar y se «está atado por Cristo» evangelizar no es ya una obligación más sino una necesidad del corazón, una exigencia de amor hacia Cristo y hacia los hermanos. Es fuente de algún sacrificio; pero, también, de purísimas alegrías.

Hay un detalle del Evangelio, que hasta ahora he dejado aparte: «Les mandó... de dos en dos». Les manda de dos en dos para inculcar de este modo la caridad, porque, explicaba san Gregario Magno, «no puede haber caridad a no ser que sea entre dos personas». Los discípulos de Cristo antes de todo deben evangelizar mediante el testimonio del amor recíproco. «En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros» (Juan 13, 35).

Pero, hoy, en el contexto de la misión de los laicos, este particular puede tener también otra aplicación. ¡Evangelizar de dos en dos, esto es, como pareja, marido y mujer juntos! Este testimonio tiene un valor muy particular. Hay cada vez más parejas que lo hacen, no sólo animando en cursos de preparación al matrimonio, sino también en verdaderos y propios encuentros de evangelización. Y esto tiene un poder único, que no tenemos nosotros, los sacerdotes, y no tiene nadie más. Los laicos saben qué significa tener familia y los problemas que acarrea la educación de los hijos. Cuando oyen el Evangelio, explicado y aplicado por quien vive su misma situación, se convencen entonces que es posible. Dicen dentro de sí: si es posible para ellos, ¿por qué no lo es para nosotros?

A todos sus testigos, sacerdotes o laicos, individuos o parejas, Jesús repite hoy lo que dijo a los setenta y dos discípulos de retorno de su misión: «Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo».

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte