Vida Sacerdotal > Predicació

Diumenge XIII del Temps Ordinari (cicle C): quines són les condicions per seguir a Jesús?

L'Evangeli d'avui refereix tres trobades de Crist durant el seu viatge cap a Jerusalem. Possiblement han tingut lloc en temps diferents; però, l'evangelista Lucas els presenta junts, perquè fan referència al mateix tema: les condicions per seguir a Jesús.

Oferim alguns documents per a preparar homilies de qualitat: "L'homilia és la pedra de toc per a avaluar la proximitat i la capacitat de trobada d'un Pastor amb el seu poble. De fet, sabem que els fidels li donen molta importància; i ells, com els mateixos ministres ordenats, moltes vegades sofreixen, uns en escoltar i uns altres en predicar. És trist que així sigui. L'homilia ha de ser realment una intensa i feliç experiència de l'Esperit, una reconfortant trobada amb la Paraula, una font constant de renovació i de creixement." (papa Francesc, "L'Alegria de l'Evangeli", n. 135).

***

Missa del dia

ANTÍFONA D'INTRODUCCIÓ Sal 46, 2

Aplaudiu, pobles del món, aclameu Déu amb entusiasme

ORACIÓ COL·LECTA

Oh Déu, vós ens heu convertit en fills de la llum per la gràcia de l’adopció. No permeteu que ens envoltin les tenebres de l’error, ans manteniu-nos sempre en l’esplendor de la veritat. Per nostre Senyor Jesucrist.

Es diu Glòria.

LITÚRGIA DE LA PARAULA

PRIMERA LECTURA

Eliseu se n’anà amb Elies, i era el seu ajudant

Lectura del primer llibre dels Reis (1Re 19,16b.19-21)

En aquell temps, el Senyor digué a Elies: «Ungeix Eliseu, fill de Safat, d’Abel-Mehulà, perquè sigui el teu successor com a profeta.»

Elies se n’anà, i trobà Eliseu, fill de Safat, que llaurava amb dotze parelles de bous. Ell mateix guiava la dotzena parella. Elies va fer com si passés de llarg i li tirà a sobre el seu mantell de profeta. Eliseu deixà els bous, corregué darrere Elies i li digué: «Vaig a besar el pare i la mare i vindré amb tu.» Elies li digué: «Vés, torna a casa teva. Què t’he fet jo per impedir-t’ho?»

Ell se’n tornà, prengué la parella de bous, els matà, va coure la carn amb la fusta dels arreus, convidà la gent i se’ls van menjar. Després se n’anà amb Elies i era el seu ajudant. Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

SALM RESPONSORIAL

Del Salm [15,1-2.5.7-8.9-10.11 (R.: 5a)]

R/. Senyor, heretat meva i calze meu.

Guardeu-me Déu meu, en vós trobo refugi.
Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç.»
Senyor, heretat meva i calze meu,
vós m’heu triat la possessió. R/.

Beneït sigui el Senyor que em dóna seny.
Fins a les nits m’amonesta el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor,
amb ell a la dreta, mai no cauré.  R/.

El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo,
fins el meu cos reposa confiat:
no abandonareu la meva vida enmig dels morts,
ni deixareu caure a la fossa el qui us estima. R/.

M’ensenyareu el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir a la vostra presència;
al vostre costat, delícies per sempre. R/.

SEGONA LECTURA

Heu estat cridats a ser lliures

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia (Ga 5,1.13-18)

Germans, Crist ens ha alliberat de l’esclavatge i vol que siguem lliures. Mantingueu-vos així. No us sotmeteu altra vegada al jou de l’esclavatge. Vosaltres, germans, heu estat cridats a ser lliures. Mireu només de no convertir la llibertat en un pretext per fer el vostre propi gust. Si us estimeu, poseu-vos al servei els uns dels altres. Perquè la Llei es troba tota en un sol precepte: «Estima els altres com a tu mateix.» Però si us mossegueu i us devoreu mútuament, penseu que acabareu destruint-vos.

Ara, doncs, us dic: Deixeu-vos guiar per l’Esperit, i no satisfeu els capricis de la carn. Perquè la carn es deleix contra l’Esperit i l’Esperit contra la carn. Esperit i carn lluiten l’un contra l’altre, per no deixar-vos fer allò que voldríeu. Si us deixeu conduir per l’Esperit, no esteu subjectes a la Llei. Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

AL·LELUIA 1 Sm 3, 9; Jn 6,68

R/. Al·leluia, al·leluia.

Al·leluia. Parleu, Senyor, que el vostre servent us escolta; vós teniu paraules de vida eterna. R/.

EVANGELI

Resolgué decididament d’encaminar-se a Jerusalem. Us seguiré per tot arreu on anireu

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (Lc 9,51-62)

Quan s’acostaven els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, ell resolgué decididament d’encaminar-se a Jerusalem. Envià alguns que s’avancessin, i ells, tot fent camí, entraren en un poblet de samaritans per buscar-hi allotjament. Però la gent no el volgué rebre, perquè s’encaminava a Jerusalem. En veure això, els seus deixebles Jaume i Joan li digueren: «Senyor, voleu que manem que baixi foc del cel i els consumeixi?» Però Jesús es girà i els renyà. I se n’anaren a un altre poblet.

Mentre feien camí algú li digué: «Us seguiré pertot arreu on anireu.» Jesús li respongué: «Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l’home no té on reposar el cap.»

A un altre, Jesús li digué: «Vine amb mi.» Ell li contestà: «Senyor, permeteu-me primer d’anar-me’n a casa, fins que hauré enterrat el meu pare.» Jesús li diu: «Deixa que els morts enterrin els seus morts, i tu vés a anunciar el regne de Déu.»

Un altre digué a Jesús: «Vinc amb vós, Senyor, però permeteu-me primer que digui adéu als de casa meva.» Jesús li respongué: «Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada no és apte per al regne de Déu.» Paraula de Déu. Lloança a vos, oh Crist!

Es diu Credo.

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Oh Déu, que pel vostre amor doneu eficàcia santificadora a aquests misteris, feu que les nostres celebracions siguin dignes dels dons sagrats que rebem. Per Crist Senyor nostre.

ANTÍFONA DE COMUNIÓ Jo 17, 20-21

Pare, prego pels qui creuran en mi. Que siguin u en nosaltres. Així el món creurà que vós m’heu enviat.

POSTCOMUNIÓ

Que ens doni vida, Senyor, aquest sacrifici que us hem ofert i del qual hem participat, perquè, units a vós amb un amor constant, donem aquell fruit que perdura. Per Crist Senyor nostre.

_____________________

BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com)

Vocación de Eliseo (1R 19,16b.19-21)

1ª lectura

La respuesta de Eliseo a la llamada de Elías es ejemplar: deja todo y se pone al servicio del profeta. Así será también la respuesta de los Apóstoles a Jesús (cfr Mt 4,20.22; etc.) y así habrá de ser la respuesta a la vocación cuando el Señor llama a una misión que exige dejarlo todo. Pero la llamada de Jesús es aún más apremiante que la de Elías, tal como se pone de relieve en el pasaje evangélico en el que Jesús, a uno que le dice: «Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa», el Señor le responde: «Nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios» (Lc 9,61-62). Y es que obedecer a la llamada supone radicalidad en la entrega: Despréndete de las criaturas hasta que quedes desnudo de ellas. Porque —dice el Papa San Gregorio— el demonio nada tiene propio en este mundo, y desnudo acude a la contienda. Si vas vestido a luchar con él, pronto caerás en tierra: porque tendrá de dónde cogerte (S. Josemaría Escrivá, Camino, n. 149).

El nombre de «Eliseo» significa «Mi Dios salva» y da razón de la figura y actividad de este profeta, de modo semejante a como el nombre de «Elías» encerraba la esencia de su mensaje: «Mi Dios es El Señor».

La libertad cristiana (Ga 5,1.13-18)

2ª lectura

Para Pablo la libertad cristiana no significa libertinaje: la ley de Cristo confirma y profundiza el Decálogo (vv. 13-15). Cristo dio a los diez mandamientos nuevo vigor y mostró que la clave y resumen de todos ellos es el Amor: un amor a Dios, que lleva consigo necesariamente el amor al prójimo. «Puede también preguntarse —comenta San Agustín— por qué el Apóstol habla aquí sólo del amor al prójimo, con el cual dijo que se cumple la Ley (...), cuando en realidad la caridad sólo es perfecta si se viven los dos preceptos del amor a Dios y al prójimo (...). Pero ¿quién puede amar al prójimo, es decir, a todo hombre, como a sí mismo, si no ama a Dios, ya que sólo con su precepto y su don puede cumplir el amor al prójimo? De ahí que, como ambos preceptos no se pueden guardar uno sin otro, basta nombrar uno de ellos» (Expositio in Galatas 45).

La libertad quiere decir que el hombre es capaz de caminar hacia Dios, su verdadero y último fin (vv. 16-26). Se es libre cuando se es conducido por el Espíritu de Dios.

Exigencias del seguimiento de Jesús (Lc 9,51-62)

Evangelio

Al encaminarse decididamente a Jerusalén, hacia la cruz, Jesús cumple voluntariamente el designio del Padre (cfr 9,31), que había determinado que por su pasión y muerte llegase a la resurrección y ascensión gloriosas.

«El tiempo de su partida» (v. 51). Literalmente, «el tiempo de su asunción». Se refiere al momento en que Jesucristo, abandonando este mundo, ascienda a los cielos. El evangelista describe la subida a Jerusalén como una ascensión a donde iba a manifestarse la salvación. Pero la exaltación pasa por la cruz, de ahí el doble sentido que tiene esa palabra en el leguaje cristiano: «La cruz es llamada también gloria y exaltación de Cristo. Ella es el cáliz rebosante, de que nos habla el salmo, y la culminación de todos los tormentos que padeció Cristo por nosotros. El mismo Cristo nos enseña que la cruz es su gloria. (...) También nos enseña Cristo que la cruz es su exaltación, cuando dice: Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Está claro, pues, que la cruz es la gloria y exaltación de Cristo» (S. Andrés de Creta, Sermo 10 de Exaltatione Sanctae Crucis).

«Pero no le acogieron» (v. 53). Los samaritanos eran enemigos de los judíos desde la mezcla de los antiguos hebreos con los gentiles que repoblaron la región de Samaría en la época del cautiverio asirio, a finales del siglo VIII a.C. (2 R 17,24-41). Las desavenencias se hicieron más intensas con la restauración de Jerusalén, tras el destierro en Babilonia (cfr Ne 13,4-31). Por estos y otros motivos, los samaritanos no reconocían el Templo de Jerusalén como el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios, y construyeron su propio templo en el monte Garizim (cfr Jn 4,20). Jesucristo corrige el deseo de venganza de sus discípulos (vv. 54-56), opuesto a la misión del Mesías que no ha venido a perder a los hombres sino a salvarlos. De este modo, los Apóstoles van aprendiendo que el celo por las cosas de Dios no debe ser áspero ni violento. «El Señor hace admirablemente todas las cosas (...). Actúa así con el fin de enseñarnos que la virtud perfecta no guarda ningún deseo de venganza, y que donde está presente la verdadera caridad no tiene lugar la ira y, en fin, que la debilidad no debe ser tratada con dureza, sino que debe ser ayudada» (S. Ambrosio, Expositio Evangelii secundum Lucam, ad loc.).

Algunos manuscritos griegos, que fueron seguidos por la Vulgata, añaden al final del v. 55: «diciendo: No sabéis a qué espíritu pertenecéis. El Hijo del hombre no ha venido a perder a los hombres sino a salvarlos».

Como en los inicios de su actividad (cfr 5,1-11), también ahora hay personas que se sienten llamadas a seguir a Jesús (vv. 57-62). Pedro y los demás Apóstoles «dejaron todas las cosas» (cfr 5,11.28) para seguirle; estas personas, en cambio, todavía tienen que desprenderse de algo. Del mismo modo, su actitud contrasta con la de Cristo a quien poco antes el evangelista ha mostrado firmemente decidido (cfr 9,51) en su camino hacia Jerusalén. Seguir a Jesús exige radicalidad: «A veces [la voluntad] parece resuelta a servir a Cristo, pero buscando al mismo tiempo el aplauso y el favor de los hombres. (...) Se empeña en ganar los bienes futuros, pero sin dejar escapar los presentes. Una voluntad así no nos permitirá llegar nunca a la verdadera santidad» (Juan Casiano, Collationes 4,12).

_____________________

SAN AMBROSIO (www.iveargentina.org)

El candidato descartado. Las villas de Samaría

Las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza.

No parece estar muy de acuerdo con la razón el considerar como un hombre sencillo y fiel a aquel que fue rechazado por la dignidad del Señor cuando le prometió su obediencia y su servicio; en verdad, el Señor no busca la apariencia de la entrega, sino la pureza del corazón. También había dicho El más arriba: El que recibe a un niño como éste en mi nombre... (9,10).

En este pasaje, el Señor nos enseña que la simplicidad debe estar libre de arrogancia, la caridad de envidia y la entrega de todo engreimiento. Porque, en realidad, aun al hombre adulto se le aconseja tener un espíritu infantil, ya que el niño, al no atribuirse nada a sí mismo, se adapta perfectamente a la virtud, y, no teniendo todavía razón, desconoce también la culpa. Sin embargo, puesto que muchos sostienen que la simplicidad sin la razón no es una virtud, sino un defecto, tienes que estar bien atento para que puedas adquirir lo que es verdadero, es decir, conseguir este don natural por medio de tu trabajo.

Y por eso dijo: Quien recibe a un niño en mi nombre a Mí me recibe. Y el que me recibe a Mí, recibe a Aquel que me ha enviado. En efecto, quien recibe a un imitador de Cristo, recibe al mismo Cristo, y el que recibe la imagen de Dios, recibe a Dios. Pero precisamente porque no podíamos ver la imagen de Dios, Él se nos ha hecho presente por medio de la encarnación de su Verbo, y así acercarnos la divinidad, realidad que está tan por encima de nosotros.

Y si por un celo de una caridad más acrisolada, Juan, que fue muy amado por haber amado él mucho, cree que hay que excluir del beneficio a aquel que no se sintió con fuerzas para seguir al Señor, me parece que debe ser adoctrinado más que reprendido; y no debe ser reprendido porque le guiaba el amor, pero debe ser enseñado para que pueda conocer la diferencia que existe entre los enfermos y los sanos. Y por eso el Señor, aunque recompensa a los esforzados, no, por lo mismo, descarta a los débiles.

Dejadles venir y no les impidáis; pues quien no está contra vosotros está a vuestro favor. Esto es verdad, Señor; pues José y Nicodemo, discípulos tuyos, aunque se escondieron por miedo, con todo, cuando los necesitaste, no te negaron su ayuda. Y puesto que en otro lugar dijiste: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama (Lc 9,23), debes explicárnoslo Tú, para que no parezca que existe una paradoja. Creo que cualquiera que trate de comprender un poco a Aquel que escruta las inteligencias, no puede dudar de que toda actuación de los hombres está presente a su entendimiento. Y a uno le dice: Sígueme; a otro: las raposas tienen cuevas. El primero es aceptado, el segundo rechazado, y, con este ejemplo, verás que el que verdaderamente se entrega es recibido, y al que no lo es se le excluye.

Y si El increpó a sus discípulos porque querían que descendiera fuego sobre aquellos que no recibieron a Cristo, nos quiere enseñar con ello que no siempre hay que vengarse de los que pecan, porque a veces la clemencia tiene grandes ventajas para adquirir más paciencia, y lograr así la corrección del culpable. Además, los samaritanos creyeron más pronto en aquellos que apartaron el fuego de aquel lugar. Al mismo tiempo aprende que El no quiso ser recibido por aquellos de quienes sabía que no se convertían con una mente sincera; pues, de haberlo querido, habría hecho hombres entregados aun de esos mismos que estaban dominados por el egoísmo. La razón de por qué no le recibieron, la dejó consignada el mismo evangelista al decir: porque tenía la apariencia de uno que se dirigía a Jerusalén. Los discípulos hacían gestiones para que se les recibiera en Samaria, pues Dios llama a los que quiere y hace religiosos a los que le place. Es cierto que los discípulos que siguen a la Ley no pecan; y así sabían que Finees fue tenido por justo cuando mató a los sacrílegos (Nm 15,7ss; Sal 105,30ss) y que, a ruegos de Elías, había bajado fuego del cielo para vengar la injuria inferida al profeta (1 R 18,38). Sólo el que tiene miedo consiente en vengarse, pero el que no teme nada no lo busca. Este mismo pasaje también nos enseña que los apóstoles tuvieron la prerrogativa de los profetas, dado que se apropian, por vía de plegaria, una potestad igual a la del mayor profeta. Efectivamente, habían presumido con cierta razón, que, puesto que eran “Hijos de Trueno”, a su palabra habría descendido el fuego del cielo.

Pero el Señor hace admirablemente todas las cosas. El no recibe a nadie que se entrega con presunción ni se enfada para castigar a quienes, egoístamente, rechazan a su propio Señor, y actúa así con el fin de enseñarnos que la virtud perfecta no guarda ningún deseo de venganza y que, donde está presente la verdadera caridad, no tiene lugar la ira y, en fin, que la debilidad no debe ser tratada con dureza, sino que debe ser ayudada. La indignación está lejos de las almas piadosas, como lo está el deseo de venganza de las almas magnánimas y la amistad irreflexiva y la necia simplicidad, de las prudentes. De ahí que se le dijera a ése: Las raposas tienen madrigueras, y no se le admitiera su entrega, y la razón es que no parecía bueno su deseo. En verdad, la hospitalidad de la fe debe ser plenamente consciente, para que, al temer la posibilidad de dar la intimidad de nuestro interior a los infieles, no caigamos, por una credulidad inconsiderada, en las redes de la maldad ajena.

Mas, para que no parezca que queremos desviarnos de la razón por la que en este pasaje el Señor no deja actuar libremente a aquellos que pueden imperar a los espíritus por la imposición de las manos en el nombre de Jesús, y a los que, según Mateo, dijo : Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad (Mt 7,23), debemos advertir que no se da, en realidad, esa diferencia de sentidos ni esa disonancia en las palabras, sino que, por el contrario, en el clérigo se debe tener en cuenta una doble realidad, es decir, la del ministerio y la de sus propios actos de virtud, pues el nombre de Cristo, aunque tan grande, poco ayudaría, aun a los santos, si no fuese una especie de socorro para que ellos pudieran conseguir la gracia. Por eso nadie se debe ensoberbecer ni atribuirse la gloria de la conversión de otro, puesto que en éste es la virtud de Dios la que ha obrado el cambio y no poder alguno de la debilidad humana; porque el demonio no es vencido por tus méritos, pero sí por el odio tuyo hacia él.

Todo lo que el hombre puede hacer es dar prueba de una fe sincera y guardar los mandamientos con un corazón piadoso, con el fin de que no se le diga a él también eso de las raposas tienen cuevas. En efecto, este animal, astuto y siempre maquinando insidias, comete sus robos fraudulentamente. No puede ver el orden, la tranquilidad y la seguridad, ya que él lo que busca es la presa por los rincones de las casas de los hombres.

La raposa se compara a los herejes. El Señor llama a los gentiles, pero aparta de sí a los herejes; a la verdad, la raposa es un animal lleno de engaño y que prepara su morada allí donde ve que puede vivir oculto. Así son los herejes, que no quieren construirse una casa propia donde vivir, sino que se esfuerzan en engañar a los otros con sus embustes. Jacob habita en una casa (Gn 25,27); el hereje, por el contrario, vive en una cueva, es como una raposa astuta que siempre está meditando el engaño con el que atrapará a esa gallina del Evangelio, de la que está escrito: ¡Cuántas veces quise congregar a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no quisiste! Por eso vuestra mansión va a quedar desierta (Mt 23,27ss). Y con toda justicia deben tener madrigueras, ya que perdieron la casa que poseían. Este animal jamás se domestica, por eso dice el Apóstol: Evita la compañía del hereje que ha sido ya corregido (Tt 3,10); no sirve de ninguna utilidad ni de alimento para nadie; y es que sobre la cuestión del alimento Cristo había dicho: Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, que está en el cielo (Jn 4,34). También al decir: Cazad las raposillas que nos destrozan las viñas (Ct 2,15), refiriéndose a las viñas pequeñas, no a las grandes, nos enseña que El aparta de sí y de sus frutos a esos animales. Y del mismo modo que Sansón ató teas encendidas a las calda de las zorras y las soltó por las mieses de los filisteos (Jc15,4), así los herejes intentan incendiar los frutos ajenos, usando más de gritos estentóreos, que de una manera de hablar moderada —en realidad, los que reniegan del Verbo no pueden tener este lenguaje—; en la actualidad, tienen su lengua completamente suelta, pero, cuando venga el fin, la tendrán esclavizada, y las teas de sus colas serán el anuncio de su incendio final.

De la misma manera, las aves del cielo, que frecuentemente son el símbolo de los malos espíritus, construyen una especie de nidos en los corazones de los malvados; por eso el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza en medio de tanta abundancia de maldad. Y, puesto que, a la verdad, en el reino del engaño no puede encontrar sitio la simplicidad para habitar, la divinidad no puede tomar posesión del corazón de muchos hombres. Es cierto que la cabeza de Cristo es Dios (1 Co 11,3), y El, cuando ha encontrado un alma pura, deja reclinar, por así decir, la acción de su majestad; lo cual parece indicar que derrama una gracia más abundante en los corazones de los buenos.

Lc 9, 59-62. Otro llamamiento

Después y para que veas que Dios no desprecia los homenajes, sino el engaño, una vez descartado ese hombre doble, escoge para que le siga a otro, en el que no encontró engaño, y así le dice: Sígueme. Este llamamiento se lo dirige a uno de quien tenía noticia que acababa de morir su padre, pero este padre es, ciertamente, ese del que está escrito: Olvídate de la casa de tu padre (Sal 44,11). Observa cómo el Señor llama a aquellos que, aunque son poco prudentes, le mueven a piedad, y al que le pidió permiso para sepultar a su padre le responde: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú vete y anuncia el reino de Dios.

Y si sabemos que el enterrar a los muertos es uno delos actos de la religión, ¿por qué se le prohíbe, en este pasaje, dar sepultura a los restos de su padre, si no es para que comprendas que las cosas de los hombres deben ser pospuestas a las de Dios? El cuidado es, ciertamente, bueno, pero los inconvenientes son, en este caso, mayores que aquél; ya que, al dividir ese cuidado, se distrae el afecto, y el que reparte su diligencia entre muchas cosas, retrasa su aprovechamiento. Por lo cual, es necesario vencer antes los obstáculos mayores; y así los apóstoles, para no entorpecer su quehacer de predicar, ordenaron a otros que cuidaran de los pobres.

Y cuando el Señor les envió a enseñar, les prescribió que no saludaran a nadie en el camino, y no porque viese que el deber de la cortesía era algo condenable, sino porque la entrega a llevar a cabo su deber les era de mayor consuelo. Pero ¿cómo pueden los muertos sepultar a los muertos? ¿No será que tal vez con esto se te quiera indicar que hay una doble muerte, la de la naturaleza y la del pecado? Sin embargo, se da también una tercera muerte, en la cual morimos al pecado y vivimos para Dios, como Cristo, que murió al pecado; en efecto: porque muriendo, murió al pecado una vez para siempre; pero viviendo, vive para Dios (Rm 6,10).

Existe una muerte que separa la unión del cuerpo y del alma, muerte que no se debe temer ni debe ser algo agobiante, sino que es preciso ver en ella un punto de partida y no un castigo; ningún hombre valeroso debe temerla, y el verdaderamente inteligente debe desearla, y el que lleve una vida miserable puede desearla. De ella se ha escrito: Los hombres buscarán la muerte y no la hallarán (Ap 9,6).

Hay otra clase de muerte que pone fin a los placeres terrenales, en la cual no muere la naturaleza, sino los vicios. De esta manera hemos muerto cuantos hemos sido sepultados en el bautismo, y, sepultados con Cristo, nos hemos hecho extraños a las cosas de este mundo (Rm 6,4; Col 2,12), olvidando con gusto las realidades pasadas. Esta es la muerte que Balaam quiso recibir cuando, con el fin de vivir para Dios, profetizó diciendo: ¡Muera yo la muerte de los justos, y sea mi descendencia semejante a la suya! (Nm 23,10).

Y existe también la muerte que consiste en no conocer a Cristo, que es nuestra vida; ya que este conocimiento de Cristo es el elemento constitutivo de la vida eterna (Jn 17,3), la cual, ahora para los justos, permanece en la sombra, pero, al fin de la existencia, será vista cara a cara, pues Cristo, el Señor, es el Espíritu que se presentará ante nuestro rostro; de Él se ha dicho: a su sombra viviremos entre las naciones (Lm 4,20). Bajo la sombra de sus alas esperó David (Sal 56,2). Y la Iglesia ha deseado sentarse en su sombra (Ct 2,3).

Si sólo tu sombra, Señor Jesús, es tan agradable, ¿qué será, en realidad, tu verdad? ¿Cómo viviremos cuando ya no estemos en sombras, sino en la misma vida? Porque ya nuestra vida está escondida con Cristo en Dios; pero cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces también nos manifestaremos nosotros gloriosos con El (Col 3,3ss). Y ¡qué dulce es la vida que no conoce la muerte!; por una ley de la naturaleza, esta vida del cuerpo está sujeta a la muerte, que muchas veces hasta se desea. También, frecuentemente, el alma conoce la muerte por la mancha del pecado —pues el alma que pecare perecerá (Ez 18,4)—; pero cuando, robustecida por la fuerza de la belleza, se encuentre lejos del pecado, ya no gustará más la muerte, sino que tomará posesión de la vida.

Tendamos, hermanos, hacia esa vida, aunque estemos tristes en este mundo, ya que no nos encontramos cerca de Dios (2 Co 5,6); pues el que no ha salido de su cuerpo, está todavía lejos de Dios. Y es mucho mejor morir y unirse a Dios (Flp 2, 23), con el fin de que seamos uno al lado de Dios todopoderoso, y podamos ver a su Hijo unigénito, una vez admitidos a la claridad de su naturaleza por la gloria de la resurrección, imitando la unidad de la paz eterna en una concordia irrompible de almas y en una alianza sin fin; y todo esto para que se cumpla lo que nos prometió el Hijo de Dios cuando elevó a su Padre esta oración : Que todos sean uno, como nosotros lo somos (Jn 17,21).

Y no es que se proscriba dar sepultura a los restos paternos, sino que es necesario anteponer la piedad de la religión divina a los derechos de la familia; esto es dejar a aquellos que tienen nuestra misma naturaleza, mientras que lo otro es un mandato que se da a los elegidos. Y precisamente porque la garganta de los impíos es un sepulcro abierto (Sal 5,10), se manda que hay que hacer desaparecer la memoria de aquellos cuyo valor deja de existir con el cuerpo; y no es que el hijo sea apartado del deber que tiene para con su padre, sino que esto es un modo de hacernos entender que el creyente debe ser separado del infiel.

Los justos tienen una especie de sepultura propia, parecida a aquella de la que está escrito: Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, me ha ungido para mi sepultura (Mt 26,12), y, por eso, todo aquel que sepulta en su interior a Cristo, por medio de la verdadera fe, no debe enterrar en su persona la pérfida fe del diablo.

Existe otra clase de sepultura tomada en sentido profético, que consiste en depositar sobre la tumba de nuestros antepasados lo que tú, lector, ya sabes y que no debe saber un incrédulo; es decir, lo que manda dejar sobre ella, no es algo de comida o de bebida, sino la revelación de la venerable participación en la ofrenda. En otras palabras, hemos de decir que aquí no se prohíben los dones, sino que se trata de un misterio por el que se nos hace imposible unirnos a los gentiles que están muertos a la gracia; y, puesto que los muertos no tienen vida, los sacramentos no pueden ser algo propio de ellos.

(Tratado sobre el Evangelio de San Lucas (I), L.7, 22-43, BAC, Madrid, 1966, pp. 356-366)

_____________________

FRANCISCO – Ángelus 2013 y Homilía del 1 de octubre de 2013

Ángelus 2013

La conciencia es el espacio interior de la escucha de la verdad

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El Evangelio de este domingo (Lc 9, 51-62) muestra un paso muy importante en la vida de Cristo: el momento en el que —como escribe san Lucas— «Jesús tomó la firme decisión de caminar a Jerusalén» (9, 51). Jerusalén es la meta final, donde Jesús, en su última Pascua, debe morir y resucitar, y así llevar a cumplimiento su misión de salvación. Desde ese momento, después de esa «firme decisión», Jesús se dirige a la meta, y también a las personas que encuentra y que le piden seguirle les dice claramente cuáles son las condiciones: no tener una morada estable; saberse desprender de los afectos humanos; no ceder a la nostalgia del pasado.

Pero Jesús dice también a sus discípulos, encargados de precederle en el camino hacia Jerusalén para anunciar su paso, que no impongan nada: si no hallan disponibilidad para acogerle, que se prosiga, que se vaya adelante. Jesús no impone nunca, Jesús es humilde, Jesús invita. Si quieres, ven. La humildad de Jesús es así. Él invita siempre, no impone.

Todo esto nos hace pensar. Nos dice, por ejemplo, la importancia que, también para Jesús, tuvo la conciencia: escuchar en su corazón la voz del Padre y seguirla. Jesús, en su existencia terrena, no estaba, por así decirlo, «telemandado»: era el Verbo encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre, y en cierto momento tomó la firme decisión de subir a Jerusalén por última vez; una decisión tomada en su conciencia, pero no solo: ¡junto al Padre, en plena unión con Él! Decidió en obediencia al Padre, en escucha profunda, íntima, de su voluntad. Y por esto la decisión era firme, porque estaba tomada junto al Padre. Y en el Padre Jesús encontraba la fuerza y la luz para su camino. Y Jesús era libre; en aquella decisión era libre. Jesús nos quiere a los cristianos libres como Él, con esa libertad que viene de este diálogo con el Padre, de este diálogo con Dios. Jesús no quiere ni cristianos egoístas —que siguen el propio yo, no hablan con Dios— ni cristianos débiles —cristianos que no tienen voluntad, cristianos «telemandados», incapaces de creatividad, que buscan siempre conectarse a la voluntad de otro y no son libres—. Jesús nos quiere libres, ¿y esta libertad dónde se hace? Se hace en el diálogo con Dios en la propia conciencia. Si un cristiano no sabe hablar con Dios, no sabe oír a Dios en la propia conciencia, no es libre, no es libre.

Por ello debemos aprender a oír más nuestra conciencia. Pero ¡cuidado! Esto no significa seguir al propio yo, hacer lo que me interesa, lo que me conviene, lo que me apetece... ¡No es esto! La conciencia es el espacio interior de la escucha de la verdad, del bien, de la escucha de Dios; es el lugar interior de mi relación con Él, que habla a mi corazón y me ayuda a discernir, a comprender el camino que debo recorrer, y una vez tomada la decisión, a seguir adelante, a permanecer fiel.

Hemos tenido un ejemplo maravilloso de cómo es esta relación con Dios en la propia conciencia; un ejemplo reciente maravilloso. El Papa Benedicto XVI nos dio este gran ejemplo cuando el Señor le hizo entender, en la oración, cuál era el paso que debía dar. Con gran sentido de discernimiento y valor, siguió su conciencia, esto es, la voluntad de Dios que hablaba a su corazón. Y este ejemplo de nuestro padre nos hizo mucho bien a todos nosotros, como un ejemplo a seguir.

La Virgen, con gran sencillez, escuchaba y meditaba en lo íntimo de sí misma la Palabra de Dios y lo que sucedía a Jesús. Siguió a su Hijo con íntima convicción, con firme esperanza. Que María nos ayude a ser cada vez más hombres y mujeres de conciencia, libres en la conciencia, porque es en la conciencia donde se da el diálogo con Dios; hombres y mujeres capaces de escuchar la voz de Dios y de seguirla con decisión.

***

La humildad es la fuerza del Evangelio

1 de octubre de 2013

“Hoy, aquí en el Vaticano, empieza la reunión con los cardenales consultores que están concelebrando la misa: pidamos al Señor que nuestro trabajo de hoy nos haga a todos más humildes, más mansos, más pacientes, más confiados en Dios. Para que así la Iglesia pueda dar un bello testimonio a la gente. Y viendo al pueblo de Dios, viendo a la Iglesia, sientan el deseo de venir con nosotros”. Son las palabras del Papa Francisco al concluir la homilía de la misa celebrada con los miembros del Consejo de cardenales el martes 1 de octubre, por la mañana. Y en el día de la fiesta de santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, el Papa recordó su testimonio de fe y de humildad.

El Papa Francisco inició la homilía comentando el pasaje evangélico de Lucas (Lc 9, 51-56): “Jesús -dijo- reprocha a estos dos apóstoles”, Santiago y Juan, porque “querían que bajara fuego del cielo sobre quienes no habían querido recibirle” en una aldea de samaritanos. Y “tal vez en su imagen estaba el arquetipo del fuego que bajó sobre Sodoma y Gomorra y destruyó todo”. Los dos apóstoles, como explicó el Pontífice, “sentían que cerrar la puerta a Jesús era una gran ofensa: estas personas debían ser castigadas”. Pero “el Señor se giró y les reprochó: éste no es nuestro espíritu”. De hecho “el Señor va siempre adelante, nos hace conocer cómo es el camino del cristiano. No es, en este caso, un camino de venganza. El Espíritu cristiano es otra cosa, dice el Señor. Es el espíritu que Él nos hará ver en el momento más fuerte de su vida, en la pasión: espíritu de humildad, espíritu de mansedumbre”.

“Y hoy, en la festividad de santa Teresa del Niño Jesús, nos hará bien pensar en este espíritu de humildad, de ternura, de bondad. Este espíritu manso propio del Señor que lo quiere de todos nosotros. ¿Dónde está la fuerza que nos lleva a este espíritu? Precisamente en el amor, en la caridad, en la conciencia de que nosotros estamos en las manos del Padre. Como leíamos al inicio de la misa: el Señor nos lleva, nos hace ir adelante, está con nosotros, nos guía”.

El libro del Deuteronomio “dice que Dios nos guía como un padre guía a su niño: con ternura. Cuando se oye esto, no hay ganas de hacer que baje fuego del cielo. No; no las hay. Viene el otro espíritu”: el espíritu “de esa caridad que todo sufre, todo perdona, que no se engríe, que es humilde, que no se busca a sí misma”.

El Santo Padre propuso en este punto la fuerza y la actualidad de la figura de santa Teresa del Niño Jesús: “La Iglesia sabia hizo a esta santa -humilde, pequeña, confiada en Dios, mansa- patrona de las misiones. No se entiende esto. La fuerza del Evangelio está precisamente ahí, porque el Evangelio llega justamente al punto más alto en la humillación de Jesús. Humildad que se convierte en humillación. Y la fuerza del Evangelio está precisamente en la humildad. Humildad del niño que se deja guiar por el amor y por la ternura del Padre”.

El Pontífice volvió entonces a la primera lectura de la celebración, tomada del libro de Zacarías (Za 8, 20-23). “En aquellos días, diez hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo: “Queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros”“. Y continuó: “La Iglesia, nos decía Benedicto XVI, crece por atracción, por testimonio. Y cuando la gente, los pueblos ven este testimonio de humildad, de mansedumbre, de apacibilidad, sienten la necesidad” de la que habla “el profeta Zacarías: “¡Queremos ir con vosotros!”. La gente siente esa necesidad ante el testimonio de la caridad. Es esta caridad pública sin prepotencia, no suficiente, humilde, que adora y sirve. Es sencilla la caridad: adorar a Dios y servir a los demás. Este testimonio hace crecer a la Iglesia”. Precisamente por esto santa Teresa del Niño Jesús, “tan humilde, pero tan confiada en Dios, fue nombrada patrona de las misiones, porque su ejemplo hace que la gente diga: queremos ir con vosotros”.

_________________________

BENEDICTO XVI – Ángelus 2007 y 2010

2007

La libertad cristiana es seguimiento de Cristo en la entrega de sí

Queridos hermanos y hermanas:

Las lecturas bíblicas de la misa de este domingo nos invitan a meditar en un tema fascinante, que se puede resumir así: libertad y seguimiento de Cristo. El evangelista san Lucas relata que Jesús, «cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, se dirigió decididamente a Jerusalén» (Lc 9, 51). En la palabra «decididamente» podemos vislumbrar la libertad de Cristo, pues sabe que en Jerusalén lo espera la muerte de cruz, pero en obediencia a la voluntad del Padre se entrega a sí mismo por amor.

En su obediencia al Padre Jesús realiza su libertad como elección consciente motivada por el amor. ¿Quién es más libre que él, que es el Todopoderoso? Pero no vivió su libertad como arbitrio o dominio. La vivió como servicio. De este modo «llenó» de contenido la libertad, que de lo contrario sería sólo la posibilidad “vacía” de hacer o no hacer algo. La libertad, como la vida misma del hombre, cobra sentido por el amor. En efecto, ¿quién es más libre? ¿Quien se reserva todas las posibilidades por temor a perderlas, o quien se dedica «decididamente» a servir y así se encuentra lleno de vida por el amor que ha dado y recibido?

El apóstol san Pablo, escribiendo a los cristianos de Galacia, en la actual Turquía, dice: «Hermanos, habéis sido llamados a la libertad; sólo que no toméis de esa libertad pretexto para vivir según la carne; antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros» (Ga 5, 13). Vivir según la carne significa seguir la tendencia egoísta de la naturaleza humana. En cambio, vivir según el Espíritu significa dejarse guiar en las intenciones y en las obras por el amor de Dios, que Cristo nos ha dado.

Por tanto, la libertad cristiana no es en absoluto arbitrariedad; es seguimiento de Cristo en la entrega de sí hasta el sacrificio de la cruz. Puede parecer una paradoja, pero el Señor vivió el culmen de su libertad en la cruz, como cumbre del amor. Cuando en el Calvario le gritaban: «Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz», demostró su libertad de Hijo precisamente permaneciendo en aquel patíbulo para cumplir a fondo la voluntad misericordiosa del Padre.

Muchos otros testigos de la verdad han compartido esta experiencia: hombres y mujeres que demostraron que seguían siendo libres incluso en la celda de una cárcel, a pesar de las amenazas de tortura. «La verdad os hará libres». Quien pertenece a la verdad, jamás será esclavo de algún poder, sino que siempre sabrá servir libremente a los hermanos.

Contemplemos a María santísima. La Virgen, humilde esclava del Señor, es modelo de persona espiritual, plenamente libre por ser inmaculada, inmune de pecado y toda santa, dedicada al servicio de Dios y del prójimo. Que ella, con su solicitud materna, nos ayude a seguir a Jesús, para conocer la verdad y vivir la libertad en el amor.

***

2010

Quien renuncia a todo, para seguir a Jesús, entra en una nueva dimensión de la libertad

Queridos hermanos y hermanas:

Las lecturas bíblicas de la santa misa de este domingo me brindan la oportunidad de retomar el tema de la llamada de Cristo y de sus exigencias, tema que traté también hace una semana con ocasión de las ordenaciones de los nuevos presbíteros de la diócesis de Roma. En efecto, quien tiene la suerte de conocer a un joven o una chica que deja su familia de origen, los estudios o el trabajo para consagrarse a Dios, sabe bien de lo que se trata, porque tiene delante un ejemplo vivo de respuesta radical a la vocación divina. Esta es una de las experiencias más bellas que se hacen en la Iglesia: ver, palpar la acción del Señor en la vida de las personas; experimentar que Dios no es una entidad abstracta, sino una Realidad tan grande y fuerte que llena de modo sobreabundante el corazón del hombre, una Persona viva y cercana, que nos ama y pide ser amada.

El evangelista san Lucas nos presenta a Jesús que, mientras va de camino a Jerusalén, se encuentra con algunos hombres, probablemente jóvenes, que prometen seguirlo dondequiera que vaya. Con ellos se muestra muy exigente, advirtiéndoles que «el Hijo del hombre —es decir él, el Mesías— no tiene donde reclinar su cabeza», es decir, no tiene una morada estable, y que quien elige trabajar con él en el campo de Dios ya no puede dar marcha atrás (cf. Lc 9, 57-58.61-62). A otro en cambio Cristo mismo le dice: «Sígueme», pidiéndole un corte radical con los vínculos familiares (cf. Lc 9, 59-60). Estas exigencias pueden parecer demasiado duras, pero en realidad expresan la novedad y la prioridad absoluta del reino de Dios, que se hace presente en la Persona misma de Jesucristo. En última instancia, se trata de la radicalidad debida al Amor de Dios, al cual Jesús mismo es el primero en obedecer. Quien renuncia a todo, incluso a sí mismo, para seguir a Jesús, entra en una nueva dimensión de la libertad, que san Pablo define como «caminar según el Espíritu» (cf. Ga 5, 16). «Para ser libres nos libertó Cristo» —escribe el Apóstol— y explica que esta nueva forma de libertad que Cristo nos consiguió consiste en estar «los unos al servicio de los otros» (Ga5, 1.13). Libertad y amor coinciden. Por el contrario, obedecer al propio egoísmo conduce a rivalidades y conflictos.

Queridos amigos, está llegando a su fin el mes de junio, caracterizado por la devoción al Sagrado Corazón de Cristo. Precisamente en la fiesta del Sagrado Corazón renovamos con los sacerdotes del mundo entero nuestro compromiso de santificación. Hoy quiero invitar a todos a contemplar el misterio del Corazón divino-humano del Señor Jesús, para beber de la fuente misma del Amor de Dios. Quien fija su mirada en ese Corazón atravesado y siempre abierto por amor a nosotros, siente la verdad de esta invocación: «Sé tú, Señor, mi único bien» (Salmo responsorial), y está dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor. ¡Oh María, que correspondiste sin reservas a la llamada divina, ruega por nosotros!

 RANIERO CANTALAMESSA (www.cantalamessa.org)

Llamados a la libertad

El Evangelio de hoy refiere tres encuentros de Cristo durante su viaje hacia Jerusalén. Posiblemente han tenido lugar en tiempos distintos; pero, el evangelista Lucas los presenta juntos, porque hacen referencia al mismo tema: las condiciones para seguir a Jesús.

«Le dijo uno: “Te seguiré adonde vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza”».

Era como decir: antes de decidirte, calcula bien las consecuencias. Jesús no quiere engañar a nadie. Los hombres políticos prometen mares y montes antes de las elecciones, reservándose hablar de dificultades sólo después de haberse asegurado el voto. Jesús hace exactamente lo contrario. Seguir a Cristo debe ser una elección en libertad. Nadie podrá nunca decir haber sido «engañado» por Cristo.

En el segundo encuentro es Jesús mismo quien hace la invitación a seguirle:

«A otro le dijo: “Sígueme”. Él respondió: “Déjame primero ir a enterrar a mi padre”. Le contestó: “Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios”».

En otra ocasión, Jesús afirma con fuerza el deber de honrar al padre y a la madre; dice, además, que no es lícito privarles del apoyo material, aunque éste fuese necesario por hacer una ofrenda al templo (cfr. Marcos 7, 10-13). Entonces, ¿cómo es tan drástico aquí? Él escudriñaba los corazones y ha visto en la petición una confesión por parte del que ha sido llamado, una indecisión, el deseo de tomarse tiempo, en suma, un subterfugio. Y esto es peligroso. Sus caminos pudieran ya no encontrarse más. Cuando es Dios mismo quien llama, cualquier otro deber pasa a un segundo término.

«Otro le dijo: “Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia”. Jesús le contestó: “El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios” ».

El seguimiento de Cristo no admite sentimientos, volver a pensar, compromisos. El labrador, que ara el campo con la vista vuelta atrás, de seguro no trazará un surco recto... Jesús da la misma enseñanza en positivo con las parábolas del tesoro escondido en el campo y la perla. Ni el ciudadano ni el mercader tienen tiempo para calcular o sopesar: a fin de no perder el tesoro y la perla lo venden todo y de inmediato. No miran hacia atrás.

La enseñanza perennemente actual de esta página del Evangelio es que no se puede relegar a Dios a un pequeño ángulo de la vida, anteponiéndole prácticamente todo: trabajo, negocios, deportes, familia... No debemos cometer el error de anteponer sistemáticamente lo urgente a lo importante. Hay una cosa verdaderamente importante en la vida, desperdiciada la cual está todo perdido.

Después de estas breves notas sobre el Evangelio, quisiera centrar la atención en la segunda lectura de hoy, que toca un tema vital para la vida cristiana. San Pablo escribe a los Gálatas:

«Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud... Hermanos, vuestra vocación es la libertad».

Finalmente, ¡música a nuestros oídos!, exclamará alguno. ¿Quién no ama la libertad? De un personaje del Purgatorio (en realidad, de sí mismo) Dante dice:

«Va buscando libertad, que es tan querida, cómo sabe quién rechaza la vida por ella» (Purgatorio 1,71 s.).

Libertad es la palabra que avasalla a todas las demás en el pensamiento moderno. Es la primera de las tres famosas palabras del salto Y seña de la revolución francesa: «Libertad, igualdad, fraternidad». La estatua de la libertad en la desembocadura del puerto de New York es el símbolo no sólo de América, sino también de la pretensión de todos los pueblos.

Este ideal ha entrado a formar parte de todas las declaraciones de los derechos humanos. Se habla de libertad de conciencia, de pensamiento, de palabra, de imprenta, de investigación, de libertad política, religiosa. Todo esto es una espléndida conquista, que debemos saludar con gozo.

El mundo moderno, lo sabemos bien, está no obstante lejos de realizar en la práctica todas estas libertades, que él mismo ha aprobado, sobre todo la más elemental de todas, que es la libertad de necesidades. Pero, la palabra de Dios nos revela, incluso, que si un día se consiguiese, no por ello la humanidad sería sin embargo verdaderamente libre. Existe, en efecto, otro nivel de libertad, sin la cual todas las libertades ratificadas por la carta de los derechos humanos, aun cuanto siendo nobles y bellas, no hacen al hombre plenamente libre.

Busquemos intentar descubrir de qué libertad se trata. Un poeta latino, Ovidio, famoso no ciertamente por ser un moralista, ha escrito dos versos que han llegado a ser proverbiales: «Veo el bien Y lo apruebo y, después, sigo o hago el mal» (Video meliora proboque: / deteriora sequor). Una experiencia humana universal. Cuántas veces nosotros mismos estamos obligados a decir lo mismo. Uno entiende perfectamente que fumar, pasarse con los alcoholes, drogarse, frecuentar los juegos de azar... es la ruina. Lo ve con lucidez y se promete no hacerla; pero, después, cuando llega la ocasión, hace exactamente lo contrario de lo que se había propuesto.

Nadie ha descrito mejor esta situación que el mismo Pablo:

«Realmente, mi proceder no lo comprendo; pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco... aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta... ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte?» (Romanos 7, 15-24).

Siguiendo en la segunda lectura, el Apóstol nos explica también por qué esta falta de libertad:

«La carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la Ley».

El motivo principal por el que no somos libres, por lo tanto, no está fuera sino dentro de nosotros mismos. Es de dos tipos: o son los miedos, por los que observamos la ley, pero sin íntima convicción, esto es, sólo para evitar el reproche y el castigo, con la pretensión, además, de salvarse de este modo por mérito propio; o posiblemente, por el contrario, son los deseos desordenados, los instintos no sometidos a la razón, la sensualidad desenfrenada (esto significa el término «carne» en la Biblia), los que nos empujan a violar toda ley. Por lo tanto, por una parte, el legalismo y, por otra, el libertinaje.

Pero, la palabra de Dios no se limita a recordarnos que no somos libres y explicamos el motivo; hace más, nos indica también el remedio. Al grito de Pablo: «¿Quién me librará?» sigue de inmediato la respuesta: «¡La gracia de Cristo» (Romanos 7,25). Muriendo por nosotros y dándonos su Espíritu, Cristo «nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte» (Romanos 8,2). Nos ha librado de todas las dos tiranías: la del pecado, que nos lleva a hacer el mal, y la de la ley, que nos conduce a hacer el bien, pero, por miedo y no por amor. Nos ha hecho libres como libre era él. Jesús es «el hombre libre que, en Pascua, contagia a los hombres con su libertad» (cfr. Gálatas 5, lss.; Juan 8,36).

El deber nuestro, ahora, es «permanecer libres» y no volver a caer en una de las dos esclavitudes. El peligro mayor, que corrían las personas, a las que se dirigía san Pablo, era el de volver a caer en la esclavitud de la ley, buscando ponerse al seguro ante Dios mediante la observancia de todas las prescripciones mosaicas y abandonando la gracia de Cristo. Pero, él no ignora que existe también el peligro opuesto, esto es, creer que ya todo es lícito desde el momento en que él nos ha librado del miedo a la ley. «¡Todo es lícito!», decían algunos de la comunidad de Corinto (1 Corintios 6, 12). A éstos el Apóstol les recuerda:

«Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no una libertad para que se aproveche la carne; al contrario, sed esclavos unos de otros por amar».

Si nos preguntamos a cuál de los dos peligros de traicionar la libertad está más expuesto el hombre de hoy no se tarda en descubrir que es precisamente a este segundo. Hoy nosotros nos hemos redimido de la sujeción frente a la ley sobre todo la ley de Dios, los mandamientos. No tenemos miedo a los castigos ni siquiera al castigo del infierno. Vivimos en una sociedad «permisiva». Nuestro riesgo mayor de perder la libertad, que Cristo nos ha ganado, no consiste en ser esclavos de la ley sino en ser esclavos de las pasiones y de los instintos o hasta de las opiniones de la gente. Nuestra «ley» , más rígida que la mosaica, es frecuentemente la ley del «así lo hacen todos», con recuerdo al título de la famosa obra de Mozart.

Pongo un ejemplo muy práctico: las relaciones prematrimoniales. Una muchacha de veintiséis años me escribía: «Debo dar gracias a mi novio. Él es una persona dulce, honesta, y me quiere. Pero, lo más bello es que de común acuerdo hemos escogido la castidad hasta el matrimonio. Cuando hablamos de lo que hemos escogido para dar a entender cuán bello sea amarse así y cómo llega a ser siempre más fuerte nuestra unión, nos toman por locos».

Ahora bien, yo me pregunto ¿dónde está ahora la libertad en estos dos jóvenes, que han «escogido de común acuerdo» esperar al matrimonio, o en los que les toman por locos? ¡Cuán poca libertad hay frecuentemente en los jóvenes que, como se dice, deciden quemar etapas! No siempre se trata de una pura y escueta cesión a los «deseos de la carne». A veces, el muchacho se siente como obligado a exigírselo a la muchacha, porque si no, ¿qué dirá a los compañeros cuando éstos se vanaglorian con él de sus conquistas en este campo? La muchacha se siente como obligada, de lo contrario tiene miedo a perder a su muchacho. Una cadena de obligaciones y de tácitos recatos que ¡con ironía! viene evocada para «ser libres de hacer lo que se quiere».

Ahora, antes de terminar, un pensamiento alentador. San Pablo, el gran cantor de la libertad cristiana, ha afirmado:

«Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad» (2 Corintios 3,17).

El motivo es sencillo: donde está el Espíritu de Cristo, esto es, la gracia, allí no está sólo el mandato de hacer o no hacer ciertas cosas; está, asimismo, la fuerza y la capacidad de hacerla. Es más, la gracia lo hace, ella misma, en nosotros y con nosotros.

En los primeros años de la «guerra fría» un libro titulado He escogido la libertad llamó mucho la atención. El autor, V. Kravtchenko, era un funcionario del partido comunista ruso huido con suerte a Occidente, quien revelaba, por vez primera, los horrores experimentados detrás de la cortina de hierro. El título de este libro podría llegar a ser nuestro lema y nuestro propósito, después de haber escuchado hoya Pablo, que nos ha hablado de otra libertad. ¡Escojamos también nosotros la libertad! La verdadera libertad, que Cristo nos ha ganado muriendo por nosotros en la cruz.

  • Temes d'Avui
  • Elies, Eliseu, Vocació, Seguiment, Elecció, Estimar, Proïsme.
  • Preguntes freqüents

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte