Quines són les obres de misericòrdia?

Opus Dei - Quines obres de misericòrdia hi ha?

Les obres de misericòrdia són catorze. N'hi ha set que s'anomenen corporals, i que surten d'una llista feta per Jesucrist en la seva descripció del Judici Final. Les altres set són les espirituals, i l'Església les ha trobat en textos bíblics i els ensenyaments de Crist.

Aquí hi ha les obres de misercòrdia breument explicades, primer les corporals i després les espirituals:

1 i 2) Donar menjar a qui té gana i beguda a qui té set.
Les dues primeres obres de misericòrdia són complementàries i es refereixen a l'ajuda que convé donar als qui no tenen allò més elemental per a poder menjar cada dia. Jesús diu que "el qui tingui dos vestits, que en doni un al qui no en té, i qui tingui menjar, que també el comparteixi." (Lluc 3, 11).

3) Acollir els pelegrins.
En l'antiguitat acollir a casa els viatgers era un assumpte de vida o mort per la duresa de les travessies. No és el cas d'avui en dia, però pot ser que hàgim d'acollir persones a casa nostra més enllà de la hospitalitat d'amistat o de família, perquè vertaderament ho necessitin.

4) Vestir el qui no té roba.
Sovint se'ns facilita aquesta obra de misericòrdia amb les recollides de roba que es fan a les parròquies o altres centres. A l'hora de lliurar la nostra roba va bé pensar que podem donar el que ens sobra, però també allò que encara ens és útil. A l'Evangeli se'ns diu que "si un germà o una germana no tenen vestits i els falta l'aliment de cada dia, i algú de vosaltres els diu: «Aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos bé i alimenteu-vos», però no els dóna allò que necessiten, de què serviran aquestes paraules?" (Jaume 2, 15-16).

5) Visitar els malalts.
És una vertadera atenció als malalts i ancians, tant en l'aspecte físic com en fer-los companyia. El millor exemple a la Bíblia és la paràbola del bon samarità, que cura el ferit i com que no se'n pot ocupar directament s'ofereix a pagar una altra persona perquè se n'ocupi ( cfr. Lluc 10, 30-37).

6) Visitar els presos.
Consisteix en visitar els presos i ajudar-los no només materialment sinó també a través de l'assistència espiritual, per tal que puguin millorar com a persones, corregir-se, aprendre a desenvolupar una feina que els pugui ser útil per quan surtin de la presó, etc. Significa també rescatar els innocents i segrestats, com en l'antiguitat feien els mercedaris, pagant per alliberar esclaus o canviant-se per presoners innocents.

7) Enterrar els morts.
Crist no s'havia construït cap tomba, i el seu amic Josep d'Arimatea li va cedir la seva i a més va tenir el valor de presentar-se a Pilat i demanar-li el cos de Jesús. També hi va participar Nicodem, que l'ajudà en la sepultura (cfr. Joan 19, 38-42). Enterrar els morts pot semblar superflu perquè tothom és enterrat, però en temps difícils o en les guerres pot ser una obra molt exigent. És important perquè el cos ha estat temple de l'Esperit Sant durant la vida ( cfr. 1 Cor 6, 19).

1) Ensenyar el qui no sap.
La primera obra de misericòrdia espiritual consisteix en ensenyar l'ignorant qualsevol matèria, també instruir sobre temes religiosos. Com diu el llibre de Daniel, "els qui n'hauran portat molts per camins de justícia brillaran com les estrelles per sempre." (Daniel 12, 3b).

2) Aconsellar bé el qui ho necessita.
Un dels dons de l'Esperit Sant és el del consell. Per això, convé estar en sintonia amb Déu per a poder donar un bon consell. No es tracta d'opinar, sinó d'aconsellar bé el qui necessita un guia.

3) Corregir el qui s'equivoca.
Es refereix sobre tot al pecat, de fet en ocasions aquesta obra s'anomena "corregir el pecador" amb mansuetud i humilitat. Jesús explica la correcció fraterna a l'evangeli de Mateu: "Si el teu germà et fa una ofensa, vés a trobar-lo i, tot sol amb ell, fes-li veure la seva falta. Si t'escolta, t'hauràs guanyat el germà." (Mt. 18, 15)

4) Perdonar les injúries.
Al Parenostre diem: "Perdona les nostres ofenses, així com també nosaltres perdonem els qui ens ofenen". Jesucrist aclara: "Si perdoneu als altres les seves faltes, el vostre Pare celestial també us perdonarà a vosaltres; però si no els les perdoneu, el vostre Pare no us perdonarà les vostres." (Mt. 6, 14-15). Tractar amablement els qui ens han ofès, superant la venjança i el ressentiment, és el que se'ns demana.

5) Consolar el qui està trist.
Acompanyar els germans en tot moment, també el qui pateix alguna dificultat, potser complementant-ho amb un bon consell, és posar en pràctica el comportament de Jesús.

6) Patir amb paciència els defectes dels altres.
La paciència amb els defectes dels altres és una virtut i obra de misericòrdia. No obstant, hi ha un bon consell: quan patir els defectes comporta més dolor que bé, amb molta caritat i suavitat, convé fer l'advertiment.

7) Pregar pels vius i els morts.
Sant Pau recomana pregar per tothom, sense distinció, també pels governants i les persones amb responsabilitat, ja que "Ell vol que tots es salvin i arribin al coneixement de la veritat" ( cfr. 1 Tim 2, 2-3). Els difunts del Purgatori depenen de les nostres pregàries, és una bona obra pregar per ells perquè siguin alliberats dels seus pecats (cfr. 2 Mac. 12, 46).

Publicat a www.opusdei.cat

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte