Recursos i Aplicacions > Casos de moral

Cas de moral: celebració d'una tercera missa diària

Un sacerdot castrense celebra habitualment dues misses diàries , però, de tant en tant, el conviden a la diòcesi a concelebrar una tercera missa.

Preguntes del cas:

1. Hi ha algú que pugui donar permís a un sacerdot per celebrar una tercera missa en un dia que no sigui precepte?

2. Si no existeix tal permís, és una regla absoluta, o pot admetre excepcions?

3. Si se celebra una tercera missa sense permís, és matèria greu?

4. Seria un cas diferent si una de les tres misses és concelebrada?

5. Si no es pot dir una tercera missa, és recomanable celebrar un acte litúrgic en el qual es doni la Comunió?

El plantejament del cas i les seves solucions les pot trobar en collationes.org

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte