Vocació i Seminaristes > Direcció espiritual

La llibertat del seminarista a la direcció o acompanyament espiritual

Un dels objetius principals de la direcció o acompanyament espiritual és no fer-la odiosa. Per això, no és extrany que el Codi de Dret Canònic estableixi normes per a regular-la. En aquest article es fa una explicació d'aquests punts del Codi. Anar a l'article publicat a iuscanonicum.org

  • Temes d'Avui
  • Acompanyament espirtitual, Direcció, Codi Dret Canònic

La pràctica de la direcció espiritual

La direcció espiritual és fonamental a la vida cristiana, per tant, també és fonamental saber com impartir-la. En aquest pdf de 22 pàgines es recull una série de consells per entendre com ha de ser una bona direcció espiritual. collationes.org

  • Temes d'Avui

Breu història de la direcció espiritual fins al segle XIX

La direcció espiritual és fonamental per a la vida cristiana. Al capdavall, qui es fa director espiritual de si mateix, es posa a les mans d'un neci. En aquest article en format pdf, es descobreix que la direcció espiritual ja es practicava des de molt antic. Si bé és cert que moltes coses han canviat, la idea fonamental es manté immutable. collationes.org

  • Temes d'Avui
Pàgina 1 de 1