Vida Sacerdotal > Predicació

Diumenge II de Quaresma (cicle C): necessitem un espai de silenci, per a trobar-nos a nosaltres mateixos i percebre millor la veu del Senyor

Avui l'Evangeli ens presenta l'esdeveniment de la Transfiguració. És la segona etapa del camí quaresmal: la primera, les temptacions en el desert, el diumenge passat; la segona: la Transfiguració. D'aquest episodi de la Transfiguració voldria prendre dos elements significatius, que sintetitzo en dues paraules: pujada i descens. Nosaltres necessitem anar a un lloc apartat, pujar a la muntanya en un espai de silenci, per a trobar-nos a nosaltres mateixos i percebre millor la veu del Senyor.…

 • Temes d'Avui
 • Diumenge, II Quaresma, Transfiguració, Oració, Pregària, Escola, Veu de Déu

Diumenge I de Quaresma (cicle C): el món es millora començant per nosaltres mateixos

El dimecres passat, amb el ritu penitencial de la Cendra, vam començar la Quaresma, temps de renovació espiritual que prepara per a la celebració anual de la Pasqua. Però, què significa entrar en l'itinerari quaresmal? Ens ho explica l'Evangeli d'aquest primer diumenge, amb el relat de les temptacions de Jesús en el desert. L'evangelista sant Lluc narra que Jesús, després d'haver rebut el baptisme de Juan, “ple de l'Esperit Sant, va tornar del Jordà i, durant quaranta dies,…

 • Temes d'Avui
 • Cendra, Quaresma, Temptació, Jesús, Desert, LLuita

Diumenge VII del Temps Ordinari (cicle C): estimeu als vostres enemics

L'evangeli d'aquest diumenge conté una de les expressions més típiques i fortes de la predicació de Jesús: “Estimeu als vostres enemics” (Lc6, 27). Està presa de l'evangeli de sant Lluc, però es troba també en el de sant Mateu (Mt 5, 44), en el context del discurs programàtic que comença amb les famoses “Benaurances”. Jesús ho va pronunciar en Galilea, a l'inici de la seva vida pública. És gairebé un “manifest” presentat a tots, sobre el qual demana l'adhesió dels…

 • Temes d'Avui
 • Bienaventuranzas, Sermón, Buen cristiano, Cristo, Discípulos

Diumenge VI del Temps Ordinari (cicle C): el camí per a ser un bon cristià són les benaurances

L'any litúrgic és un gran camí de fe, que l'Església realitza sempre precedida per la Verge Mare Maria. En els diumenges del Temps Ordinari, aquest itinerari està marcat aquest any per la lectura de l'Evangeli de Lluc, que avui ens acompanya “en un paratge pla” (Lc 6,17), on Jesús es deté amb els Dotze i on es reuneix una munió d'altres deixebles i de gent vinguda de tot arreu per a escoltar-lo. En aquest marc es col·loca l'anunci de les “benaurances”. «Com es fa per a arribar…

 • Temes d'Avui
 • Benaurances, Sermó, Bon cristià, Crist, Deixebles

Diumenge V del Temps Ordinari (cicle C): sabem fiar-nos veritablement de la paraula del Senyor?

La litúrgia d'aquest cinquè diumenge del temps ordinari ens presenta el tema de la crida divina. En una visió majestuosa, Isaïes es troba en presència del Senyor tres vegades Sant i l'envaeix un gran temor i el sentiment profund de la seva pròpia indignitat. Però un serafí purifica els seus llavis amb una brasa i esborra el seu pecat, i ell, sentint-se preparat per a respondre a la crida, exclama: “Hem aquí, Senyor, envia'm” (cf. Is 6, 1-2.3-8). La mateixa successió de sentiments…

 • Temes d'Avui
 • Crida, Pesca miraculosa, Perdó, Pecat, Missió

Diumenge IV del Temps Ordinari (cicle C): el camí de la perfecció és la caritat

En la litúrgia d'aquest diumenge es llegeix una de les pàgines més belles del Nou Testament i de tota la Bíblia: l'anomenat “himne a la caritat” de l'apòstol sant Pau (1 Co 12, 31-13, 13). En la seva primera carta als Corintis, després d'explicar amb la imatge del cos, que els diferents dons de l'Esperit Sant contribueixen al bé de l'única Església, sant Pau mostra el “camí” de la perfecció. TEXTES LITÚRGICS DEL DIUMENGE (en català) COMENTARIO A LOS TEXTOS AMBROSIO…

 • Temes d'Avui
 • Sinagoga de Natzaret, Compliment, Escriptura, Himne a la caritat, Sant Pau

Diumenge III del Temps Ordinari (cicle C): aprenguem a escoltar a Déu

La litúrgia d'avui ens presenta, junts, dos passatges diferents de l'Evangeli de Lluc. El primer (1, 1-4) és el pròleg, dirigit a un tal «Teòfil»; atès que aquest nom en grec significa «amic de Déu», podem veure en ell a cada creient que s'obre a Déu i vol conèixer l'Evangeli. El segon passatge (4, 14-21) ens presenta en canvi a Jesús, que «amb la força de l'Esperit» entra el dissabte en la sinagoga de Natzaret. Com a bon observant, el Senyor no se sostreu al ritme litúrgic…

 • Temes d'Avui
 • Diumenge III, Evangeli, San Lluc, Sinagoga, Natzaret

Diumenge II del Temps Ordinari (cicle C): no tinguem por de convidar Jesús a casa nostra

La litúrgia d'avui proposa l'Evangeli de les noces de Canà, un episodi narrat per Joan, testimoni ocular del fet. Aquest relat s'ha situat en aquest diumenge que segueix immediatament al temps de Nadal perquè, al costat de la visita dels Mags d'Orient i el Baptisme de Jesús, forma la trilogia de l'Epifania, és a dir de la manifestació de Crist. L'episodi de la noces de Canà és, en efecte, «el primer dels signes» (Jn 2, 11), és a dir, el primer miracle realitzat per Jesús, amb el…

 • Temes d'Avui
 • Noces de Canà, Maria, Intercessió
Pàgina 3 de 26