Vida Sacerdotal > Atenció pastoral

Confessionari en l'aparcament: Iniciativa en l'atenció pastoral

En aquests dies quan els ciutadans s'han confinat en els seus domicilis i s'han suspès les misses i altres actes de culte, podria resultar assenyat conformar-se a veure les esglésies buides i esperar temps millors. Scott Holmer, rector de l'església de Sant Eduard en la localitat de Bowie, en l’estat de Maryland dels EUA, no va quedar-se creuat de braços. I en aquests dies amb poques persones al carrer, ha arribat a passar cinc hores seguides confessant... en la zona d'aparcament de la…

 • Temes d'Avui
 • Confessió, Iniciativa, Aparcament, Scott Holmer, Rector, Bowie, els EUA, La Vanguardia, Beatriz Navarro

«La Comissió per a la Protecció dels Menors no és un tribunal, sinó que promou la responsabilitat de les Esglésies particulars» (Mons. R. Oliver, secretari de la Comissió)

Mons. Robert Oliver, secretari de la Comissió Pontifícia per a la Protecció dels Menors, (http://www.protectionofminors.va) va participar el 22 de novembre de 2017 en una sessió de treball, Iniciatives per a la protecció de menors, organitzada per la FCMB (Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona), juntament amb un grup d’experts en educació, medicina i atenció a la infància. El secretari d’aquesta Comissió va afirmar que «el papa Francesc ha deixat clar que la protecció de…

 • Temes d'Avui

La ciència com a prejudici de la increença? pel Dr. Ricard Casadesús

Voldria començar aquest breu escrit recordant una frase del discurs que adreçava el Papa Joan Pau II als membres de l’Acadèmia Pontifícia de les Ciències l’any 1996: “La veritat no pot contradir la veritat”. Certament, la frase pot tenir diverses interpretacions, però qualsevol que es dediqui a la ciència en algun moment s’ha preguntat sobre el sentit i la possibilitat de coexistència entre la fe i la raó, perquè ambdues tenen com a horitzó la veritat. En la ciència es…

 • Ricard Casadesús

Els desafiaments de la Intel.ligència Artificial i el transhumanisme

Ja està al carrer la darrera monografia de Temes d'Avui amb col·laboracions d'experts de referència Acaba de sortir al carrer el darrer número de Temes d'Avui, el 56, amb una àmplia monografia dedicada a dues qüestions de molta actualitat que sovint es tracten als mitjans de comunicació: Intel·ligència Artificial i el transhumanisme. Temes que provoquen sorpresa, inquietud, por i fascinació. Podran pensar les màquines?, Els robots substituiran als homes en moltes feines?, les…

 • Temes d'Avui, la nostra rtevista, Núm. 56, Intel·ligència Artificial, Transhumanisme

Oració mental: com es fa

El cristià és algú que manté una bona relació amb Crist, i l'oració mental és un bon camí per desenvolupar una relació així. En aquest article escrit per Joby Provido a Catholic365, tracta de què és l'oració mental i com es fa. Oferim la traducció de l'article en castellà. La oración mental es una búsqueda para descubrir lo que Dios quiere que hagamos Es importante entender que Dios es el iniciador de la oración. Él nos invita y nosotros respondemos, aunque sea…

 • Temes d'Avui

El prevere i la catequesi, escrit per Mn. Xavier Romero

Aquest article ofereix tres reflexions sobre el prevere i la catequesi. Presenta també un encontre de pregària, formació i fraternitat amb l’equip de catequistes per començar el curs.  PRIMERA PART: «Veni, Sancte Spiritus, Et emitte caelitus Lucis tuae radium».   El Directori General per a la Catequesi (DGC), en el número 225, exposa que una de les tasques pròpies dels preveres respecte a la catequesi és la de «tenir cura de l’orientació de fons de la catequesi i…

 • Xavier Romero i Galdeano, Doctor en Teologia
 • Prevere, catequesi, programació, pregària

5 anys de la Laudato Si' / Abast i causes de la crisi ecològica global, per Josep M. Mallarach

Per poder entendre l’abast i les causes de la crisi ecològica, cal disposar d’una perspectiva adient. Pel que fa a l’abast, és necessari considerar-ne l’escala global, perquè es tracta de fenòmens planetaris. I, en relació amb les causes, convé considerar els factors que es varen conjugar quan es van desencadenar les tendències que conformen la crisi, sorgides a l’Europa Occidental a partir del segle XVII. En tractar-se del resultat d’accions humanes acumulatives, cal…

 • Josep M. Mallarach
 • Crisi, Ecologia, Món, Laudato Si', Encíclica, Ecològica, Cimera, Terra, Insostenibilitat

«La família educa molt millor que l’Estat.» Mons. Munilla, bisbe de San Sebastián, comenta en una entrevista la carta pastoral dedicada a l’educació

Els desafiaments actuals de l’educació és el tema que tracten els tres bisbes bascos i el de Navarra en la carta pastoral conjunta que van publicar el passat dia 4 de juny de 2017. Pocs dies després, Mons. José Ignacio Munilla, bisbe de Sant Sebastià, va ser entrevistat pel Diario Vasco i va tractar àmpliament els motius d’aquest document que planteja la necessitat d’una educació veritablement «integral» dels joves i defensa que «els pares tenen millor criteri que els poders…

 • Xavier Vilella
 • Carta pastoral, Educació, 2017, bisbes Pais Basc i Navarra
Pàgina 1 de 4

El bisbat d'Alcalà ha publicat a la seva pàgina web una suggeridora conferència –Els reptes de la família en el context actual– pronunciada per Mons. Joan Antoni Reig Pla, bisbe de la diòcesi i responsable de la secció espanyola del Pontifici Institut Joan Pau II per a estudis sobre el matrimoni i la família, el passat mes de maig.

Mons. Reig articula la seva intervenció entorn de tres qüestions:

Primer, ofereix una anàlisi de la situació del matrimoni i de la família des de la reflexió del Concili Vaticà II (Gaudium et spes, 47-52), passant pels pontificats de Pau VI, sant Joan Pau II i Benet XVI, fins a l'Exhortació Apostòlica del Papa Francesc Amoris laetitia.

En un segon moment mostra els canvis vertiginosos relacionats amb la família ocorreguts en els últims temps: una veritable revolució cultural, tècnica i jurídica que ha subvertit tot l'ordre humà promogut per la civilització cristiana. Aquesta revolució ha estat assumida per bona part de les elits polítiques nacionals i supranacionals del món occidental, així com per molts mitjans de comunicació i organitzacions socials. A manera d'exemple l'autor esmenta la teoria sobre el gènere, les propostes transhumanistes (queer, ciborg...). Tot això ha anat alimentant la revolució sexual i avui es presenta com un desafiament colossal enfront de l'antropologia cristiana i els ensenyaments de la Doctrina Social de l'Església Catòlica.

La tercera part de la seva intervenció, se centra a mostrar una pastoral familiar renovada que promogui, al costat de la gestació del subjecte cristià mitjançant una lúcida iniciació cristiana, la formació de famílies cristianes conscients de la seva missió.

image-b8215c4877572fe9b57e7fa7f851df82El bisbe Reig veu necessari desenvolupar noves tasques que descriu en aquesta part d'aquesta conferència i promoure un laïcat ben format en les qüestions de bioètica, pastoral familiar, Doctrina Social de l'Església i coneixedor del debat cultural sobre l'antropologia, el matrimoni i la família.

Els catòlics laics estan cridats a ser, com deia Benet XVI, minories creatives per a la renovació de la societat. Aquesta creativitat, no obstant això, ha d'aconseguir el nivell de la política, és a dir, incidir en els àmbits socials, culturals, legislatius... En opinió del conferenciant, «sense el suport d'una veritable cultura cristiana, es fa molt difícil, si no impossible, mantenir els continguts de l'antropologia adequada i el bé de les famílies.»

En definitiva, és una trucada als laics perquè individualment o associats s'impliquin en la tasca de promoure el ben comú i els altres aspectes essencials de la Doctrina Social de l'Església. Mons. Reig ofereix un esbós, o uns criteris per a l'acció.

L'índex de la conferència, que pot descarregar-se íntegra (en castellà), és:

Els reptes de la família en el context actual+ Joan Antoni Reig Pla, Bisbe d'Alcalà d'Henares
8 de maig de 2017, Universitat Catòlica de València, Sant Vicente mártir

 ÍNDICE

I. UNA MIRADA A LA HISTORIA RECIENTE
1. El Concilio Vaticano II
2. La crisis de la encíclica Humanae vitae y la revolución sexual
3. El Pontificado del Papa Juan Pablo II
4. El avance de la revolución sexual y la ideología de género
5. El Pontificado del Papa Benedicto XVI
6. La verdad del amor humano
7. La Exhortación Amoris laetitia del Papa Francisco

II. LOS RETOS-DESAFÍOS DE LA FAMILIA EN EL CONTEXTO ACTUAL
1. La soberanía de la voluntad al margen de la verdad y del bien
2. El intento de hacer inútil la encarnación y la pasión-muerte-resurrección de Cristo.
La tecno-redención de identidades inconclusas: los presupuestos marxistas al servicio del capitalismo tecno-nihilista
3. Nos encontramos ante un ataque planificado, científica y sistemáticamente, contra el orden de la creación y de la redención
4. El método de destrucción del matrimonio, de la familia y de la vida: el constructivismo filosófico

III. LOS RETOS-TAREAS DE LA PASTORAL FAMILIAR RENOVADA
1. La gestación del sujeto cristiano
2. Itinerarios de maduración de la masculinidad y la feminidad
3. La educación afectivo-sexual
4. La preparación del matrimonio
5. La preparación inmediata a la celebración del sacramento del matrimonio
6. La formación del laicado
7. Escuela de padres
8. Los Centros de Orientación Familiar
9. Revalorización de la institución familiar
10. La sacramentalidad del matrimonio
11. La validez del sacramento y los procesos de separación y nulidad
12. El cuidado de las personas en situación irregular
13. Matrimonio, Eucaristía y Doctrina Social de la Iglesia
14. Una última palabra: no es legítima la separación Verdad-Estado