Vida Sacerdotal > Any sant de la misericòrdia

Carta del Papa Francesc al President del Consell Pontifici per a la nova evangelització dels pobles

El Jubileu extraordinari de la Misericòrdia em permet centrar l'atenció en alguns punts sobre els quals considero important intervenir per facilitar que la celebració de l'Any Sant sigui un autèntic moment de trobada amb la misericòrdia de Déu para tots els creients. És el meu desig, en efecte, que el Jubileu sigui experiència viva de la proximitat del Pare, com si es volgués tocar amb la mà la seva tendresa, perquè s'enforteixi la fe de cada creient i, així, el testimoniatge sigui…

  • Temes d'Avui

Síntesi de la "Misericordiae Vultus"

Oferim a continuació una síntesi de la Butlla ''Misericordiae Vultus'' amb la qual el Papa ha convocat el Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia. La Butlla de convocatòria del Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia titulada ''Misericordiae vultus" es compon de 25 números. El Papa Francesc descriu els trets més excel·lents de la misericòrdia situant el tema, abans de res, sota la llum del rostre de Crist. La misericòrdia no és una paraula abstracta, sinó un rostre per…

  • Temes d'Avui
Pàgina 4 de 4