Recursos i Aplicacions > Resums de vida cristiana

Tema 14. Història de l’Església

L’Església continua i realitza en la història la missió de Crist, impulsada per l’Esperit Sant. En la història de l’Església hi ha un entrellaçament entre el que és diví i el que és humà. Veure l'article complert

  • Temes d'Avui

Tema 9. La Encarnació

L’encarnació és la demostració per excel·lència de l’amor de Déu als homes, perquè la segona persona de la Santíssima Trinitat —Déu— es fa partícip de la natura humana en la unitat de la persona. Veure l'article complert

  • Temes d'Avui

Tema 7. L’elevació sobrenatural i el pecat original

Quan va crear l’home, Déu el va constituir en un estat de santedat i justícia. A més a més va atorgar la possibilitat de participar en la seva vida divina a l’home que usa bé la llibertat. Veure l'article complert

  • Temes d'Avui
Pàgina 6 de 7