Recursos i Aplicacions > Resums de vida cristiana

Tema 30. El pecat personal

El pecat és una paraula, un acte o un desig contraris a la llei eterna. És una ofensa a Déu, que lesiona la natura de l’home i atempta contra la solidaritat humana. Veure l'article complert

  • Temes d'Avui

Tema 29. La persona i la societat

Per a la persona humana la vida social no és una realitat accessòria, sinó que deriva de la sociabilitat: la persona creix i realitza la seva vocació només en unió amb els altres. Veure l'article complert

  • Temes d'Avui

Tema 28. La gràcia i les virtuts

La gràcia és la font de l’obra de la santificació; sana i eleva la natura i ens fa capaços d’obrar com a fills de Déu. Veure l'article complert

  • Temes d'Avui

Tema 25. El matrimoni

L’íntima comunitat de vida i amor conjugal entre l’home i la dona és sagrada, i s’estructura segons lleis pròpies establertes pel Creador, que no depenen de l’albir humà. Veure l'article complert

  • Temes d'Avui

Tema 24 (1). La unció dels malalts

Per a un cristià la malaltia i la mort poden ser i han de ser mitjans per santificar i redimir amb Crist. La unció dels malalts ajuda a viure aquestes realitats doloroses de la vida humana amb sentit cristià. Veure l'article complert

  • Temes d'Avui

Tema 23. La penitència (2)

Crist va confiar el ministeri de la reconciliació als apòstols, que el van transmetre als seus col·laboradors. Els sacerdots poden perdonar els pecats en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Veure l'article complert

  • Temes d'Avui
Pàgina 4 de 7