Recursos i Aplicacions > Receptes homilètiques

Diumenge VI de Pasqua (cicle A): l'autèntic amor es manifesta amb obres

En el llibre dels Fets dels Apòstols es narra que, després d'una primera violenta persecució, la comunitat cristiana de Jerusalem, exceptuant els apòstols, es dispersa a les regions circumdants i Felip, un dels diaques, arriba a una ciutat de Samaria. Allí va predicar a Crist ressuscitat, el seu anunci va estar acompanyat per nombroses curacions, així que la conclusió de l'episodi és molt significativa: "I va haver-hi una gran alegria en aquella ciutat" (Ac 8,8). Cada vegada ens…

 • Temes d'Avui
 • Diumenge, VI, Pasqua, Cicle A, Guardar, Manaments, Defensor, Esperit Sant, .

Diumenge IV de Pasqua (cicle A): Jornada de pregària per les vocacions

L'evangelista Joan ens presenta, en aquest IV diumenge del temps pasqual, la imatge de Jesús Bon Pastor. Contemplant aquesta pàgina de l'Evangeli, podem comprendre el tipus de relació que Jesús tenia amb els seus deixebles: una relació basada en la tendresa, en l'amor, en el coneixement recíproc i en la promesa d'un do incommensurable: «Jo he vingut —diu Jesús— perquè tinguin vida i la tinguin en abundància» (Jn) 10, 10). Aquesta relació és el model de les relacions entre els…

 • Temes d'Avui
 • Diumenge, IV, Pasqua, Cicle A, Bon, Pastor, Ovelles, Lladre, Porta, Vida

Diumenge IV de Quaresma (cicle A): tinc un cor obert o un cor tancat?

En aquests diumenges de Quaresma, a través dels passatges de l'evangeli de sant Joan, la litúrgia ens fa recórrer un veritable itinerari baptismal: el diumenge passat, Jesús va prometre a la samaritana el do de “l'aigua viva”; avui, guarint al cec de naixement, es revela com “la llum del món”; diumenge vinent, ressuscitant al seu amic Llàtzer, es presentarà com “la resurrecció i la vida”. Aigua, llum i vida: són símbols del baptisme, sagrament que “submergeix” als…

 • Temes d'Avui
 • Diumenge, IV, Quaresma, Cicle A, Cec, Pecat, Llum del Món, Netejar, Piscina, Sicar.

Presentació del Senyor (festa de la candelera): Maria i Josep compleixen amb pietat les prescripcions de la Llei

En el seu relat de la infància de Jesús, sant Lluc subratlla que fidels eren Maria i Josep a la llei del Senyor. Amb profunda devoció duen a terme tot el que es prescriu després del part d'un primogènit home. Es tracta de dues prescripcions molt antigues: una es refereix a la mare i l'altra al nen nounat (...) Sant Lluc precisa que Maria i Josep van oferir el sacrifici dels pobres per a evidenciar que Jesús va néixer en una família de gent senzilla, humil però molt creient: una…

 • Temes d'Avui
 • Presentació del Senyor, Llei, Primogènit, Prescripcions, Purificació Maria, Rescat, Fill, Temple, Jerusalem, Jesús

Diumenge II després de Nadal (A): Crist ens concedeix poder ser fills de Déu

Escriu l'evangelista: «El Verb es va fer carn i va habitar entre nosaltres» (Jn 1, 14). En aquestes paraules, que no deixen de sorprendre'ns, està tot el cristianisme. Déu es va fer mortal, fràgil com nosaltres, va compartir la nostra condició humana, excepte en el pecat, però va carregar sobre si mateix els nostres, com si fossin propis. Va entrar en la nostra història, va arribar a ser plenament Déu-amb-nosaltres. El naixement de Jesús, llavors, ens mostra que Déu va voler unir-se…

 • Temes d'Avui
 • Diumenge II, Després Nadal, Cicle A, Principi, Paraula, Déu, Llum, Fet, Home, Testimoni, Joan, Fills de Déu

Solemnitat de Tots Sants (ABC): Una ocasió ideal per a reflexionar sobre la crida universal dels cristians a la santedat

Els sants, que la litúrgia celebra en aquesta festa, no són només els canonitzats per l'Església i que trobem esmentats en els nostres calendaris. Són tots els salvats, que formen l'així dita Església triomfant, la Jerusalem del cel. La primera lectura parla d'«una munió immensa, que ningú podria comptar, de tota nació, races, pobles i llengües». La festa, no obstant això, no es pot resoldre en una pura celebració o en una simple petició d'ajuda. Parlant dels sants, sant…

 • Temes d'Avui
 • Tots Sants, Multitud, Anyell, Feliços, Benaurances

Diumenge XX durant l’any (C): la pau de Jesús és fruit d'una lluita constant contra el mal

Enmig del debat que s'ha suscitat amb la recrudescència del fanatisme religiós, ha sorgit un criteri per a valorar les ofertes religioses. És clar que no es pot apreciar a una confessió religiosa per les seves creences i els seus dogmes. Aquests són assumptes difícilment mesurables i pel mateix, no es pot afirmar que, per exemple, són millors les creences budistes que les islàmiques o viceversa. El que sí que es pot apreciar és quin tipus de conductes, actituds i valors genera una…

 • Temes d'Avui

Diumenge XIX durant l'any (C)

Quan es parla de la necessitat de vigilar i d'estar disposats, es pot caure fàcilment en un equívoc: pensar que tot això es refereixi solament a la vinguda final de Crist, que es realitzarà al final del món, i caldrà prendre-ho singularment per a cadascun de nosaltres com referit a la nostra mort. Però, si és cert que hi ha una vinguda de Crist, que tindrà lloc en l'últim dia, hi ha una altra cosa que succeeix cada dia. És la vinguda de la gràcia, vinguda silenciosa, en la qual el…

 • Temes d'Avui
Pàgina 1 de 24