Recursos i Aplicacions > Receptes homilètiques

El Baptisme de Jesús: El baptisme no és una formalitat

Pot sorgir en nosaltres una pregunta: és veritablement necessari el Baptisme per a viure com a cristians i seguir a Jesús? No és en el fons un simple ritu, un acte formal de l'Església per a donar el nom al nen o a la nena? És una pregunta que pot sorgir. I sobre aquest punt, és il·luminador el que escriu l'apòstol Pau: «És que no sabeu que quant vam ser batejats en Crist Jesús vam ser batejats en la seva mort? Pel Baptisme vam ser sepultats amb Ell en la mort, perquè, el mateix que…

 • Temes d'Avui
 • Diumenge, Festa, Baptisme Senyor, Cicle A, Esperit Sant, Aigua, Estimat, Joan, Jordà.

Diumenge XVIII del Temps Ordinari (cicle A): La multiplicació dels pans i els peixos

El profeta Isaïes proclama una invitació aparentment massa atractiva i senzilla: es tracta de menjar i beure sense pagar un cèntim. Les preguntes retòriques exhibeixen el procedir erroni d'un poble que desaprofita els seus escassos recursos en va. El camí proposat per Isaïes és més senzill. La vida de l'ésser humà no depèn de les seves pures forces, també compta amb la benedicció i l'afecte de Déu; no té sentit afanyar excessivament pels béns materials, si es compta amb seva…

 • Temes d'Avui

Diumenge XVII del Temps Ordinari (cicle A): com es pot descobrir el Regne dels Cels?

Les breus semblances proposades per la litúrgia d'avui són la conclusió del capítol de l'Evangeli de Mateu dedicat a les paràboles del regne de Déu (13, 44-52). Entre elles hi ha dues petites obres mestres: les paràboles del tresor amagat en el camp i la perla de gran valor. Elles ens diuen que el descobriment del regne de Déu pot arribar improvisadament com va succeir al camperol, que llaurant va trobar el tresor inesperat; o bé després d'una llarga cerca, com va ocórrer al…

 • Temes d'Avui

Diumenge VI de Pasqua (cicle A): l'autèntic amor es manifesta amb obres

En el llibre dels Fets dels Apòstols es narra que, després d'una primera violenta persecució, la comunitat cristiana de Jerusalem, exceptuant els apòstols, es dispersa a les regions circumdants i Felip, un dels diaques, arriba a una ciutat de Samaria. Allí va predicar a Crist ressuscitat, el seu anunci va estar acompanyat per nombroses curacions, així que la conclusió de l'episodi és molt significativa: "I va haver-hi una gran alegria en aquella ciutat" (Ac 8,8). Cada vegada ens…

 • Temes d'Avui
 • Diumenge, VI, Pasqua, Cicle A, Guardar, Manaments, Defensor, Esperit Sant, .

Diumenge IV de Pasqua (cicle A): Jornada de pregària per les vocacions

L'evangelista Joan ens presenta, en aquest IV diumenge del temps pasqual, la imatge de Jesús Bon Pastor. Contemplant aquesta pàgina de l'Evangeli, podem comprendre el tipus de relació que Jesús tenia amb els seus deixebles: una relació basada en la tendresa, en l'amor, en el coneixement recíproc i en la promesa d'un do incommensurable: «Jo he vingut —diu Jesús— perquè tinguin vida i la tinguin en abundància» (Jn) 10, 10). Aquesta relació és el model de les relacions entre els…

 • Temes d'Avui
 • Diumenge, IV, Pasqua, Cicle A, Bon, Pastor, Ovelles, Lladre, Porta, Vida

Diumenge IV de Quaresma (cicle A): tinc un cor obert o un cor tancat?

En aquests diumenges de Quaresma, a través dels passatges de l'evangeli de sant Joan, la litúrgia ens fa recórrer un veritable itinerari baptismal: el diumenge passat, Jesús va prometre a la samaritana el do de “l'aigua viva”; avui, guarint al cec de naixement, es revela com “la llum del món”; diumenge vinent, ressuscitant al seu amic Llàtzer, es presentarà com “la resurrecció i la vida”. Aigua, llum i vida: són símbols del baptisme, sagrament que “submergeix” als…

 • Temes d'Avui
 • Diumenge, IV, Quaresma, Cicle A, Cec, Pecat, Llum del Món, Netejar, Piscina, Sicar.

Presentació del Senyor (festa de la candelera): Maria i Josep compleixen amb pietat les prescripcions de la Llei

En el seu relat de la infància de Jesús, sant Lluc subratlla que fidels eren Maria i Josep a la llei del Senyor. Amb profunda devoció duen a terme tot el que es prescriu després del part d'un primogènit home. Es tracta de dues prescripcions molt antigues: una es refereix a la mare i l'altra al nen nounat (...) Sant Lluc precisa que Maria i Josep van oferir el sacrifici dels pobres per a evidenciar que Jesús va néixer en una família de gent senzilla, humil però molt creient: una…

 • Temes d'Avui
 • Presentació del Senyor, Llei, Primogènit, Prescripcions, Purificació Maria, Rescat, Fill, Temple, Jerusalem, Jesús

Diumenge II després de Nadal: Crist ens concedeix poder ser fills de Déu

Escriu l'evangelista: «El Verb es va fer carn i va habitar entre nosaltres» (Jn 1, 14). En aquestes paraules, que no deixen de sorprendre'ns, està tot el cristianisme. Déu es va fer mortal, fràgil com nosaltres, va compartir la nostra condició humana, excepte en el pecat, però va carregar sobre si mateix els nostres, com si fossin propis. Va entrar en la nostra història, va arribar a ser plenament Déu-amb-nosaltres. El naixement de Jesús, llavors, ens mostra que Déu va voler unir-se…

 • Temes d'Avui
 • Diumenge II, Després Nadal, Cicle A, Principi, Paraula, Déu, Llum, Fet, Home, Testimoni, Joan, Fills de Déu
Pàgina 1 de 23