L'Actualitat a Temes d'Avui
Panorama · Llibres · La Nostra Revista
image-3d610ab8fbd5011be5c2c815f4a8e4b6

Reptes dels moviments eclesials contemporanis (i2)

En aquest article el prof. Goyret tracta de la la naturalesa teològica dels moviments eclesials contemporanis i aborda els reptes més importants als quals s'enfronten. En e, l'autor va abordar el context històric-teològic d'aquestes noves realitats i va…

  • Recursos i Aplicacions
  • Philip Goyret, Professor ordinari i degà de la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia de la Santa Creu
image-a98b473d776db05b6468964e84130bb5

Fidels laics i moviments eclesials contemporanis

  El segle XX presenta llums i ombres en l’Església catòlica. El catolicisme és present en els cinc continents, és un segle de gran dinamisme missioner que acull la gran reflexió que l’Església fa d’ella mateixa en l’últim Concili i també…

  • Recursos i Aplicacions
  • Philip Goyret, professor ordinari d’Eclesiologia
image-cfafc9e118e2cf465a56bcd3921783e5

Fidels laics i evangelització en les lleis de l’Església

Mons. Juan Ignacio Arrieta  Secretari del Pontifici Consell per als Textos Legislatius   El Baptisme confereix al nou cristià uns drets i obligacions específics per raó de la transformació obrada per la gràcia de Déu, és el que es coneix com…

  • Recursos i Aplicacions
  • Mons. Juan Ignacio Arrieta
image-616bd92c06c41884696dd4e5acf6ac60

Superant la indiferència i les formes febles de religió

Vivim en un temps poc religiós. Qualsevol observador rep pràcticament cada dia senyals de la feblesa i de l’escassa vigència que, a la nostra època, tenen els elements característics de la religiositat, tant pel que fa a les persones com a les…

  • Recursos i Aplicacions
  • César Izquierdo
Més notícies
Qui som Què volem Contacte