Catequesi i Formació > Viure la Fe

Nosaltres prediquem a un Crist crucificat

10/09/2020. Què significa que amb la seva mort en la Creu i amb la seva Resurrecció Crist ha obtingut el perdó per a tots els homes? A qui ha ofert la seva vida i per què? Què significa que la mort de Crist és vida del món, que entrant en la mort ha guanyat per a tots la vida? Quatre imatges ens ajuden a aprofundir en el misteri. «Mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad…

 • Temes d'Avui
 • Mort, Crist, Resurrecció, Perdó, Oferiment, Vida

Saber molta ciència ens retorna a Déu

«Saber poca ciència allunya de Déu, mentre que saber-ne molta ens hi fa tornar». Això afirmava Louis Pasteur. El propòsit d’aquest escrit és explicar en quin sentit aquestes paraules s’han acomplert, i en quin sentit s’estan acomplint, avui en dia, fil per randa. En la meva explicació, també espero donar resposta a la pregunta, que se sent tan sovint als mitjans de comunicació: «Els avenços de la ciència, han fet que Déu sigui innecessari?». Em referiré essencialment a…

 • Ignacio Sols
 • Ciència, Fe, Ignacio Sols, Existència Déu, Necessari, Religió, Hawking, Einstein, Planck, Lemaitre

5 anys de la Laudato Si' / L’Educació per a la sostenibilitat des de l’ensenyament de les matemàtiques

10/07/2020. Com a professor de Didàctica de les Matemàtiques a la Facultat d’Educació de la UIC, ja fa anys que em vaig preguntar què podia fer jo des d’aquesta matèria per millorar l’actitud cap a un planeta més sostenible. Amb l’objectiu d’aconseguir un món més sostenible, ens vam inventar la família UICESTALVI que està formada per quatre persones, pare, mare, i dos fills, un noi i una noia. Els dos fills estudien a la UIC i després d’un Taller Transversal,…

 • Salvador Vidal Raméntol. Vicedegà i professor agregat de la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
 • Laudato Si’, Papa, Francesc, Educació, Sostenibilitat, Ensenyament, Matemàtiques, Estalvi, Aigua

Coronavirus i confiança amb Déu

El relat de la creació en els primers versicles de la Bíblia narra que Déu després de cada moment creador «va veure que era bo» el que havia fet; en arribar a l'home el relat assenyala que Déu el va crear «a la seva imatge» i els va beneir (a l'home i la dona) al mateix temps que els va convidar a «llaurar i cuidar» el jardí del món (cf. Gn 2,15). El papa Francesc en la seva encíclica Laudato Si' (núm. 68) recorda: «Aquesta responsabilitat davant una terra que és de Déu…

 • Dr. Josep Maria Montiu de Nuix, pvre., missioner de la Misericòrdia
 • COVID-19, Coronavirus, Por, Incertesa, Confiança, Déu, Filiació

S'incorporen tres noves lletanies al Rosari

26/06/2020. «Mater Misericordiae», «Mater Spei» i «Solacium migrantium»; Mare de Misericòrdia i d'Esperança i Consol i l'ajuda dels migrants: aquestes són les tres noves invocacions incloses per voluntat del papa Francesc en la llista de les Lletanies Lauretanes. La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments va comunicar, el 20 de juny d'aquest any 2020, aquesta disposició del Papa en una carta dirigida als presidents de les Conferències Episcopals. «Són…

 • Temes d’Avui / VaticanNews
 • Tres, Jaculatòries, Sant, Rosario, Esperança, Misericòrdia, Migrants

Imatges dels carrers amb catifes de flors en honor de Jesús

A diversos indrets de Catalunya, la celebració de la festa del Cos i la sang de Crist té un color especial. Jesús surt al carrer en una mostra de què res de l'humà li és aliè i, d'altra banda, desitja rebre en mig del trafeg dels nostres pobles i ciutats la salutació i adoració dels fidels: Déu ens busca en mig del món i no només en la quietud de les esglésies. Aquest any, de resultes de les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19, moltes processons han estat…

 • Temes d'Avui
 • Corpus, Christi, Processó, Catifes, Flors, Sitges, Arbúcies, La Garriga, Barcelona

5 Anys de la Laudato Si' / Medi ambient: dotze idees claus del papa Francesc

L'encíclica Laudato Si', de la qual el 24 de maig de 2020 es compleixen cinc anys de la seva publicació pel Papa Francesc, inclou molts temes coneguts d'ètica mediambiental, però inclou també aspectes innovadors respecte a la literatura convencional. Sense voler ser exhaustiu, sintetitzo algunes idees que em semblen significatives, també pensant en l’empresa (entre parèntesis, hi ha els números de referència de l’encíclica). Les cinc primeres són conceptuals. Expliciten com…

 • Doménech Melé, director de Temes d’Avui
 • Laudato Si', Encíclica, Papa Francesc, Cura, Casa, Comuna, Ètica, Medi ambient

Catequesi del papa Francesc sobre les Benaurances (4) «Benaurats els que tenen fam i set de justícia»


Estimats germans i germanes, bon dia: En l'audiència d'avui continuem meditant sobre el lluminós camí de la felicitat que el Senyor ens ha donat en les Benaurances, i arribem a la quarta: «Benaurats els que tenen fam i set de justícia perquè seran sadollats» (Mateu 5,6). Ja hem trobat la pobresa d'esperit i el plor; ara ens enfrontem a una altra mena de feblesa, la relacionada amb la fam i la set. La fam i la set són necessitats primàries, es tracta de la supervivència. Cal…

 • Papa Francesc
 • Benaurances, Fam, Set, Justícia
Pàgina 1 de 16