Catequesi i Formació > Celebrar la Fe

Edat d'Or de la direcció espiritual: els seus mestres (i 4)

  En el segle XV, sant Vicent Ferrer († 1419) escriu sobre la necessitat de la direcció espiritual: «Nostre Senyor, sense el qual res podem, mai concedeix la seva gràcia a aquell que, tenint a la seva disposició una persona, home capaç d'instruir-lo i dirigir-lo, menysprea aquest eficacíssim mitjà de santificació, creient que es basta a si mateix i que amb les seves soles forces pot buscar i trobar el necessari per a la seva salvació eterna». Del segle XV cal esmentar també…

  • Manuel Belda, professor d'Història de l'Espiritualitat
  • Direcció Espiritual, Història, Santedat, Ciència, Experiència, Imitació de Crist, Defectes, Virtuts, Sant Ignasi de Loiola, Sant Joan d'Àvila, Santa Teresa de Jesús, San Francesc de Sales, Sant Joan Maria Vianney, Rector d'Ars

El sagrament de la confessió: una explicació dels últims Papes

Oferim una recopilació de discursos, homilies i al·locucions de sant Juan Pablo II, Benedicto XVI i Francisco, relacionats amb el sagrament de la Confessió. Els Papes expliquen d'una manera profunda i atractiva la seva necessitat, i el seu paper en la vida de l'Església i en l'existència cristiana. Podrà ser útil per a aquelles persones que desitgin aprofundir en la realitat del sagrament de la Misericòrdia, així com per preparar classes o catequesis sobre la confessió. SAN JUAN…

  • Temes d'Avui

Algunes qüestions actuals del matrimoni i la família

En aquest article, prenent peu del Sínode Extraordinari de l'any 2014, es resumeix l'ensenyament de l'Església en relació amb la família (unitat, indisolubilidad, sacramentalidad, etc.), prestant especial atenció a les diverses qüestions actuals referents a aquesta. A manera d'introducció, es presenta també una breu explicació sobre la naturalesa i la comesa del Sínode dels Bisbes. La seva lectura ens pot ajudar a comprendre amb més fondària la Exhortación Apostòlica Postsinodal…

  • Temes d'Avui

Guia per a explicar la celebració de l'Eucaristia

Temari: 1. El Diumenge 2. La Santa Missa 3. L’església 4. L'altar 5. El sacerdot 6. Els fidels 7. Els llibres 8. Les ofrenes 9. La salutació inicial 10. L’acte penitencial 11. Les lectures 12. L’Evangeli 13. L’homilia i el Credo 14. La pregària dels fidels 15. La presentació de les ofrenes 16. Oració sobre les ofrenes 17. Prefaci 18. Inici de la plegaria eucarística 19. La consagració 20. Continuació de la plegaria eucarística 21. El Parenostre i el ritus de la pau 22. La…

  • Lluís Fabregat

Alguns punts del catecisme per a ajudar a entendre la Santa Missa

La Santa Missa és la renovació del sacrifici de Crist a la creu. Encara que es celebri amb molta freqüència, està plena de misteri i no tothom entén qué es. Possiblemente mai serem capaços d'entendre-la del todo, però hi ha una sèrie de punts del catecisme que ens poden ajudar a comprendre-la. collationes.org

  • Temes d'Avui
Pàgina 1 de 2