Catequesi i Formació > Celebrar la Fe

Catequesi de Francesc: "La Quaresma és el moment de desconnectar el telèfon i connectar-se a l'Evangeli”


El papa Francesc, en la seva audiència del dimecres 26 de febrer de 2020, ha recordat que el "dimecres de Cendra, comencem el camí quaresmal, un camí de quaranta dies cap a la Pasqua, cap al cor de l'any litúrgic i de la fe". Francesc ha posposat la catequesi sobre les Benaurances i ha centrat la seva intervenció en el passatge de Crist que en "els inicis del seu ministeri es va retirar durant quaranta dies a resar i a dejunar, temptat pel diable, en el desert. Precisament del…

  • Papa Francesc
  • Papa Francesc, Dimecres, Cendra, Inici, Quaresma, Desert, Oració, Dejuni, Obres, Misericòrdia a

Edat d'Or de la direcció espiritual: els seus mestres (i 4)

  En el segle XV, sant Vicent Ferrer († 1419) escriu sobre la necessitat de la direcció espiritual: «Nostre Senyor, sense el qual res podem, mai concedeix la seva gràcia a aquell que, tenint a la seva disposició una persona, home capaç d'instruir-lo i dirigir-lo, menysprea aquest eficacíssim mitjà de santificació, creient que es basta a si mateix i que amb les seves soles forces pot buscar i trobar el necessari per a la seva salvació eterna». Del segle XV cal esmentar també…

  • Manuel Belda, professor d'Història de l'Espiritualitat
  • Direcció Espiritual, Història, Santedat, Ciència, Experiència, Imitació de Crist, Defectes, Virtuts, Sant Ignasi de Loiola, Sant Joan d'Àvila, Santa Teresa de Jesús, San Francesc de Sales, Sant Joan Maria Vianney, Rector d'Ars

El sagrament de la confessió: una explicació dels últims Papes

Oferim una recopilació de discursos, homilies i al·locucions de sant Juan Pablo II, Benedicto XVI i Francisco, relacionats amb el sagrament de la Confessió. Els Papes expliquen d'una manera profunda i atractiva la seva necessitat, i el seu paper en la vida de l'Església i en l'existència cristiana. Podrà ser útil per a aquelles persones que desitgin aprofundir en la realitat del sagrament de la Misericòrdia, així com per preparar classes o catequesis sobre la confessió. SAN JUAN…

  • Temes d'Avui

Algunes qüestions actuals del matrimoni i la família

En aquest article, prenent peu del Sínode Extraordinari de l'any 2014, es resumeix l'ensenyament de l'Església en relació amb la família (unitat, indisolubilidad, sacramentalidad, etc.), prestant especial atenció a les diverses qüestions actuals referents a aquesta. A manera d'introducció, es presenta també una breu explicació sobre la naturalesa i la comesa del Sínode dels Bisbes. La seva lectura ens pot ajudar a comprendre amb més fondària la Exhortación Apostòlica Postsinodal…

  • Temes d'Avui

Guia per a explicar la celebració de l'Eucaristia

Temari: 1. El Diumenge 2. La Santa Missa 3. L’església 4. L'altar 5. El sacerdot 6. Els fidels 7. Els llibres 8. Les ofrenes 9. La salutació inicial 10. L’acte penitencial 11. Les lectures 12. L’Evangeli 13. L’homilia i el Credo 14. La pregària dels fidels 15. La presentació de les ofrenes 16. Oració sobre les ofrenes 17. Prefaci 18. Inici de la plegaria eucarística 19. La consagració 20. Continuació de la plegaria eucarística 21. El Parenostre i el ritus de la pau 22. La…

  • Lluís Fabregat
Pàgina 1 de 2