El document de treball per al sínode dels joves en 7 paraules clau

S'ha publicat el Document de treball de la XV Assemblea General ordinària del Sínode dels Bisbes, que tindrà lloc al Vaticà del 3 al 28 d'octubre de 2018 sobre el tema: "Els joves, la fe i el discerniment vocacional"

El document presentat, descriu les varietats, les esperances i les dificultats dels gairebé 2 mil milions de joves, entre 16 i 29 anys, una quarta part de la humanitat. Estructurat en tres parts: reconèixer, interpretar i triar, tracta d'oferir les justes claus de lectura de la realitat juvenil, basant-se en diverses fonts, entre elles, un Qüestionari en línia que va recollir les respostes de més de 100 mil joves.

Què volen els joves de l'Església
Què és el que volen els joves d'avui? Però, sobretot, què busquen a l'Església? En primer lloc, desitgen una "Església autèntica", que brilli per "exemplaritat, competència, corresponsabilitat i solidesa cultural", una Església que comparteixi "la seva situació de vida a la llum de l'Evangeli més que donar sermons", una Església que sigui "transparent, acollidora, honesta, atractiva, comunicativa, accessible, alegre i interactiva". En fi, una Església "menys institucional i més relacional, capaç d'acollir sense jutjar prèviament, amiga i propera, acollidora i misericordiosa".

Tolerància zero contra els abusos
Però estan també els qui a l'Església no li demanen gens o només ser deixats en pau, considerant-la un interlocutor no significatiu o una presència "enutjosa o irritant". I les raons d'aquesta actitud crítica són els escàndols sexuals i econòmics, sobre els quals els joves demanen a l'Església que reforci "la seva política de tolerància zero contra els abusos sexuals dins de les pròpies institucions", la falta de preparació dels ministres ordenats, que no saben interceptar la sensibilitat dels joves, i la fatiga de la mateixa Església de "donar raó de les pròpies raons doctrinals i ètiques d'enfront de la societat contemporània"

Les 7 paraules clau del document

1. Escolta: els joves volen ser escoltats amb empatia, precisament "allí on es troben, compartint la seva existència quotidiana" i desitgen que les seves opinions siguin considerades, busquen sentir-se part activa de l'Església, subjectes i no mers objectes d'evangelizació. Tots els joves volen ser escoltats, sense excloure a ningú, perquè l'"escolta és la primera forma de llenguatge veritable i audaç que els joves demanen en veu alta a l'Església".

2. Acompanyament: els joves demanen ser acompanyats, en els àmbits espiritual, formatiu, familiar, vocacional. Aquest acompanyament no és, de fet, una opció pel que fa al deure educar i evangelitzar als joves, sinó un deure eclesial i un dret de tot jove" que serveix per formar consciències i llibertat, a conrear somnis, però també a "emprendre passos concrets en les estretors de la vida". I en aquest marc el paper de la família és central i segueix representant una referència privilegiada en el procés de desenvolupament integral de la persona".

3. Conversió: el tema de la conversió és tractat àmpliament en el document sinodal. Està el drama de joves cristians que "representen una minoria exposada a la violència i a la pressió de la majoria que pretén la seva conversió". També demanen una "conversió sistemàtica" en l'àmbit educatiu perquè totes les estructures formatives i els seus membres inverteixin més en la "formació integral" de manera que no es transmetin només continguts, sinó que es doni també testimoniatge "de maduresa humana", per fer que els joves siguin subjectes i protagonistes de la seva mateixa vida.

4. Discerniment: és una de les paraules més presents en el Document, entès com a "estil d'una Església en sortida", per respondre a les exigències dels joves. El discerniment ha de ser ofert a les joves generacions com a "instrument de lluita" que els faci capaces de reconèixer "els temps de Déu" i "no desaprofitar" les seves inspiracions i la seva "invitació a créixer". Discerniment que és un "do i risc" perquè no és immune a l'error, però ensenya als joves la disponibilitat a sumir decisions que costen.

5. Desafiaments: discriminació religiosa, racisme, treball precari, pobresa, migracions forçades i tracta: són molts els desafiaments que han d'enfrontar els joves d'avui, i molts d'ells, explica l'Instrumentum Laboris, són generats per fenòmens d'exclusió, per la "cultura del descart", per un ús impropi de les noves tecnologies digitals tan difoses.

6. Vocació: referent a això el Document evidencia la visió reductiva del terme "vocació", ja que la pastoral vocacional és entesa com una activitat centrada només al reclutament de sacerdots i religiosos. Per això, sorgeix la necessitat de tornar a pensar la pastoral juvenil vocacional perquè sigui "d'ampli respir". De fet, cada jove té la seva vocació que pot ser expressada en diversos àmbits: família, estudi, professió, política... convertint-se en "un eix d'integració de totes les dimensions de la persona."
Amb respecte les vocacions sacerdotals, l'Església està cridada a reflexionar perquè és innegable la seva preocupació per la disminució del nombre dels candidats, i això fa necessari –assenyala el Document– "una reflexió renovada sobre la vocació al ministeri i una pastoral vocacional que sàpiga fer sentir la fascinació de la crida de Jesús a transformar-se en pastors del seu ramat.

7. Santedat: el Document sinodal conclou amb una reflexió sobre la santedat, perquè aquesta ha de ser proposada com a "horitzó accessible a tots els joves". La joventut és un temps de santedat, i com tots els sants van néixer joves, la narració de la seva vida pot permetre als nois d'avui que conreïn l'esperança perquè "amb coratge –com escriu el Papa Francesc en l'oració final del Document– prenguin la vida a les seves mans, apuntin a les coses més belles i més profundes i conservin sempre un cor lliure".

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte