«Homilies ben preparades i breus», demana el papa Francesc

 El papa Francesc ha dedicat a l’homilia la seva catequesi sobre la Missa, en l’audiència del dimecres 7 de febrer de 2018. Va explicar als fidels que l’homilia «és un reprendre aquest diàleg que ja està entaulat entre el Senyor i el seu poble» amb la finalitat que «trobi el seu compliment en la vida» de cadascun dels assistents.

     El Papa ha recordat que l’Evangeli, proclamat immediatament abans de l’homilia «acaba la seva carrera fent-se carn en nosaltres, traduint-se en obres». Perquè això sigui així «l’homilia ha d’estar ben preparada, ha de ser breu. Breu!», ha emfatitzat el Papa. Però, com es prepara bé una homilia i a més que sigui breu? I el Papa respon: «Amb l’oració, amb l’estudi de la Paraula de Déu i fent una síntesi clara i breu; no ha de durar més de deu minuts».

    «Però també els qui escolten -ha dit Francesc- han de fer la seva part per a tindre profit d’aquesta predicació. En primer lloc, prestant la deguda atenció, és a dir, assumint la justa disposició interior, sense pretensions subjectives, sabent que cada predicador té els seus mèrits i els seus límits. Si de vegades hi ha motius per avorrir-se per l’homilia llarga, no centrada o incomprensible, altres vegades és el prejudici el que constitueix un obstacle».

     En síntesi, una bona homilia ha de facilitar que la Paraula de Déu escoltada en la proclamació de les lectures -«El diàleg entre Déu i el seu poble, desenvolupat en la Litúrgia de la Paraula en la missa, arriba al culmen en la proclamació de l’Evangeli»- converteixi als assistents, els transformi i es materialitzi en bones obres que els canviïn i canviïn el món.

     El Papa recorda que ja va tractar més extensament de l’homilia en l’Exhortació Evangelii gaudium, «on vaig recordar que el context litúrgic “exigeix que la predicació orienti a l’assemblea, i també al predicador, a una comunió amb Crist en l’Eucaristia que transformi la vida”».

 

Algunes idees de Mons. Lluís Clavell per a la preparació de les homilies

 Oferim l’enllaç a dos articles de Mons. Lluís Clavell, president de la Pontifícia Acadèmia de Sant Tomàs d’Aquino, sobre com millorar la preparació i la qualitat de les homilies publicats a Temes d’Avui.

- Homilies que abrusen els cors. Un suggeridor comentari al capítol que el papa Francesc dedica a l’homilia i, especialment, a la seva preparació en l’Exhortació Evangelii gaudium.

- Homilies de qualitat per a la nova evangelització. Unes idees sobre com millorar les homilies dels diumenges i festius en la línia de la nova evangelització apuntada per Benet XVI.

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte