Jornades de Castelldaura 2018. La pastoral vocacional pels joves, com fer-la eficaç, acompanyar i acollir la crida del Crist

Joves, fe i vocació és el títol de les 53 Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura que tindran lloc els dies 23 i 24 de gener de 2018 en aquest casa de Premià.

 En línia amb la propera XV Assemblea general ordinària del Sínode dels Bisbes que es celebrarà a Roma aquest any 2018 nombrosos experts tractaran sobre:

· Els joves i el discerniment vocacional a la llum del concili Vaticà II: Mons. Agostino Marchetto, arquebisbe emèrit);

· El perfil de la joventut del nostre temps: Xavier Serra, professor de Filosofia a l’Institut Salvador Espriu de Salt;

· L’acompanyament espiritual dels joves: Juan Luis Lorda, professor de Teologia Dogmàtica i del Institut d’Antropologia i Ètica de la Universitat de Navarra);

· Vocacions al sacerdoci: condicions, formació i acompanyament: Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i president de la Comissió per a Seminaris i Universitats de la CEE).

 

Les Jornades també contaran amb dues taules rodones que abordaran:

· Testimonis de fe i itinerari vocacional de joves

· Iniciatives pastorals amb la joventut

 Podeu consultar el Programa complet i totes les dades d’aquestes Jornades.

Descarregar el programa en pdf

 

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte