L’estudi de les religions és indispensable per comprendre la societat i el món contemporanis