Recursos i Aplicacions > Resums de vida cristiana

Tema 39. La pregària

La pregària és necessària per a la vida espiritual: és la respiració que permet que la vida de l’esperit creixi. Actualitza la fe en la presència de Déu i en el seu amor. Aquest article està dividit en dues parts: Veure l'article (part 1) complert Veure l'article (part 2) complert

  • Temes d'Avui

Tema 36. El setè manament del decàleg

El setè manament prohibeix de prendre o retenir injustament el que és del proïsme i de perjudicar-lo en els seus béns. Veure l'article complert

  • Temes d'Avui

Tema 35. El sisè manament del decàleg

Déu és amor i el seu amor és fecund. Ha volgut que la persona humana participi d’aquesta fecunditat i ha associat la generació a un específic acte d’amor entre un home i una dona. Veure l'article complert

  • Temes d'Avui

Tema 34. El cinquè manament del decàleg

La vida humana és sagrada, perquè és fruit de l’acció creadora de Déu i sempre es manté en una relació especial amb el Creador. Veure l'article complert

  • Temes d'Avui
Pàgina 1 de 6