Recursos i Aplicacions > Receptes homilètiques

Ascensió del Senyor (A): no es tracta d'una separació perquè Ell està sempre amb nosaltres

Jesús surt, ascendeix al cel, és a dir, torna al Pare, que ho havia manat al món. Va fer el seu treball, per tant, torna al Pare. Però no es tracta d'una separació, perquè Ell roman per sempre amb nosaltres, d'una forma nova. Ofrecemos los siguientes documentos para preparar homilías de calidad : "La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un Pastor con su pueblo. De hecho, sabemos que los fieles le dan mucha importancia; y ellos, como…

  • Temes d'Avui

Diumenge VI de Pasqua (cicle A): l'autèntic amor es manifesta amb obres

Ens estem acostant a la festa de Pentecosta i la litúrgia comença a preparar-nos a ella. La primera lectura, treta dels Fets dels apòstols, ens parla de l'Esperit Sant. En Samaria molts han acollit el missatge cristià. Dos apòstols vénen de Jerusalem per confirmar-los en la fe i no triguen a adonar-se d'una cosa: les persones han estat regularment batejades; però, no mostren cap dels signes que solien acompanyar a la vinguda de l'Esperit Sant: alegria, entusiasme, fets…

  • Temes d'Avui

Diumenge V de Pasqua (cicle A): Jesús és el camí cap al Pare

En l'Evangeli del cinquè diumenge del temps pasqual trobem una de les afirmacions més fortes i rotundes de tot el Nou Testament. En resposta a la pregunta de Tomás sobre el camí pel qual cal anar al Pare, Jesús respon: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú va al Pare, sinó per mi». Ofrecemos los siguientes documentos para preparar homilías de calidad : "La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un Pastor con su pueblo. De…

  • Temes d'Avui

Diumenge IV de Pasqua (cicle A): Diumenge del Bon Pastor. Jornada Mundial d'Oració per les Vocacions

L'evangelista Joan ens presenta, en aquest IV diumenge del temps pasqual, la imatge de Jesús Bon Pastor. Contemplant aquesta pàgina de l'Evangeli, podem comprendre el tipus de relació que Jesús tenia amb els seus deixebles: una relació basada en la tendresa, en l'amor, en el coneixement recíproc i en la promesa d'un do incommensurable: «Jo he vingut —diu Jesús— perquè tinguin vida i la tinguin en abundància» (Jn) 10, 10). Tal relació és el model de les relacions entre els…

  • Temes d'Avui

Diumenge III de Pasqua (cicle A): com trobar al Senyor?

L'Evangeli d'aquest diumenge, que és el tercer diumenge de Pasqua, és el dels deixebles d'Emaus. El camí d'Emaus es converteix així en símbol del nostre camí de fe: les Escriptures i l'Eucaristia són els elements indispensables per a la trobada amb el Senyor. Ofrecemos los siguientes documentos para preparar homilías de calidad : "La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un Pastor con su pueblo. De hecho, sabemos que los fieles le dan…

  • Temes d'Avui

Diumenge II de Pasqua (cicle A): diumenge de la Divina Misericòrdia

Celebrem avui el segon diumenge de Pasqua, també anomenat «de la Divina Misericòrdia». Que bonica és aquesta realitat de fe per a la nostra vida: la misericòrdia de Déu. Un amor tan gran, tan profund el que Déu ens té, un amor que no decau, que sempre aferra la nostra mà i ens sosté, ens aixeca, ens guia. Ofrecemos los siguientes documentos para preparar homilías de calidad : "La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un Pastor con…

  • Temes d'Avui

Homilies del Papa Francesc de la Missa Crismal: el sacerdot fa alegre a l'anunci amb tota la seva persona

“Igual que Jesús, el sacerdot fa alegre a l'anunci amb tota la seva persona. Quan predica l'homilia, ho fa amb l'alegria que traspassa el cor de la seva gent amb la Paraula amb la qual el Senyor ho va traspassar a ell en la seva oració. Com tot deixeble missioner, el sacerdot fa alegre l'anunci amb tot el seu ser”, ho va dir el Papa Francisco en la seva homilia en la celebració de la Santa Missa Crismal a l'inici del Triduo Pasqual, en la Basílica de Sant Pere. MISA CRISMAL…

  • Temes d'Avui

Diumenge de Resurrecció (cicle A): un món molt bo i compassiu

En aquesta Nit de llum, invocant la intercessió de la Mare de Déu, que guardava tots aquestes coses en el seu cor (cf. Llc 2,19.51), demanem al Senyor que ens faci partícips de la seva resurrecció: ens obri a la seva novetat que transforma, a les sorpreses de Déu, tan belles; que ens faci homes i dones capaces de fer memòria del que ell fa en la nostra història personal i la del món; que ens faci capaços de sentir-ho com el Vivent, viu i actuant enmig de nosaltres; que ens ensenyi cada…

  • Temes d'Avui
Pàgina 1 de 8