Catequesi i Formació > Celebrar la Fe

Algunes qüestions actuals del matrimoni i la família

En aquest article, prenent peu del Sínode Extraordinari de l'any 2014, es resumeix l'ensenyament de l'Església en relació amb la família (unitat, indisolubilidad, sacramentalidad, etc.), prestant especial atenció a les diverses qüestions actuals referents a aquesta. A manera d'introducció, es presenta també una breu explicació sobre la naturalesa i la comesa del Sínode dels Bisbes. La seva lectura ens pot ajudar a comprendre amb més fondària la Exhortación Apostòlica Postsinodal…

  • Temes d'Avui

Guia per a explicar la celebració de l'Eucaristia

Temari: 1. El Diumenge 2. La Santa Missa 3. L’església 4. L'altar 5. El sacerdot 6. Els fidels 7. Els llibres 8. Les ofrenes 9. La salutació inicial 10. L’acte penitencial 11. Les lectures 12. L’Evangeli 13. L’homilia i el Credo 14. La pregària dels fidels 15. La presentació de les ofrenes 16. Oració sobre les ofrenes 17. Prefaci 18. Inici de la plegaria eucarística 19. La consagració 20. Continuació de la plegaria eucarística 21. El Parenostre i el ritus de la pau 22. La…

  • Lluís Fabregat

Alguns punts del catecisme per a ajudar a entendre la Santa Missa

La Santa Missa és la renovació del sacrifici de Crist a la creu. Encara que es celebri amb molta freqüència, està plena de misteri i no tothom entén qué es. Possiblemente mai serem capaços d'entendre-la del todo, però hi ha una sèrie de punts del catecisme que ens poden ajudar a comprendre-la. collationes.org

  • Temes d'Avui

Alguns punts del catecisme per a ajudar a entendre la confirmació

La confirmació és un dels sacraments de iniciació cristiana requerit per aconseguir la plenitut de la gràcia baptismal. Aquesta extensa recopilació de punts del catecisme podràn ajudar a quins o llegeixin a entendre millor aquest sacrament. collationes.org

  • Temes d'Avui

Alguns punts del catecisme per a ajudar a entendre la confessió

Pequem un i un altre cop. Per sort, Déu que es nostre Pare ens estima infinitament, per tant, està sempre disposat a perdonar els nostres pecats. Aquesta es una extensa recopilació dels punts del catecisme que són importants per entendre què és la confessió. collationes.org

  • Temes d'Avui
Pàgina 1 de 2